Lassan vége a 2014-es évnek. Ebben az esztendőben is sok örömteli, szorgos, eseményekben gazdag napokat töltöttek a tagok az Idősek klubjában.

A legutóbbi beszámolónk óta történtekről tájékoztatjuk a kedves olvasót!

Ünnepeink sorát az augusztus 20-ai államalapítás és az új kenyér ünnepe követte. A történelmi események felelevenítése után zsíros kenyeret fogyasztottunk. Az idén is elbúcsúztattuk a nyári hónapokat egy utolsó bográcsolással. Október első napján az időseket köszöntötték a fiatalabb generáció tagjai. Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek. Vágó Károlyné köszöntője után Farsang Róbert és Gazdag Vanda ötödik osztályos tanulók, valamint Lapu Krisztián szívet melengető versekkel kedveskedett a megjelenteknek.

A városi könyvtár indítványozására mi is könyveket, újságokat vettünk a kezünkbe, és felolvasásokkal, egy-egy újságcikk elolvasásával kapcsolódtunk az olvasás világnapja megtartásához.

Az élet velejárója az elmúlás. Ebben az évben három klubtagunktól kellett búcsút vennünk. Halottak napján temetői látogatást tettünk és virágot, mécsest helyeztünk sírjaikra.

Amikor olyan rendezvényekről van tudomásunk, ami felkelti az időseink érdeklődését, igyekszünk megszervezni az oda való eljutást. Így került sor a szolnoki csoki fesztiválon és a tápiószentmártoni hurkatöltő fesztiválon való részvételre. A jelenlévők finom csokoládékat vásárolhattak, figyelemmel kísérhették a disznóvágást és feldolgozást, közben finom falatokat és nedûket kóstolhattak.

Az utolsó negyedévben aktuális névnaposokat is megköszöntöttük versekkel és nevük eredetének felolvasásával. Két klubtagunk ünnepelte 70. születésnapját, őket külön köszöntöttük. Finom sütemények minden alkalommal kerültek az asztalokra.

A szorgos hétköznapokat a kinti virágok téliesítésével, a közelgő ünnepekre való dekorációk elkészítésével, fejtörőkkel, alkalmanként tornával, kártyázással, kézimunkázással és beszélgetésekkel töltjük.

Azokhoz az idősekhez, akik otthonukból már nem igazán tudnak közösségbe, ügyeik intézésére, bevásárlásra vagy gyógyszereik felíratására elmenni, őket a házi segítségnyújtók keresik fel. Napi szinten nyújtanak segítséget az ellátásunkban lévőknek a fentiekben említettekhez, továbbá környezetük, ruházatuk rendbetételéhez. Szükség szerint ápolási feladatokat is végeznek. Munkájukat, munkánkat november 12-én, a szociális munka napján ünnepi asztalnál méltatta intézményünk igazgatója. Köszönjük a megemlékezést!

Végezetül minden ellátottunknak és e sorokat olvasóknak áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánunk.

Papp Sándorné
Vágó Károlyné

 

A hurkafesztiválon

 

Névnaposok

 

Olvasási világnap

 

A szociális munka napja

 

 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kistérségi szociális díjat alapított az általa fenntartott intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi területen az átlag felett teljesítő munkatársak elismerésére. A díj elnevezése „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” nevet viseli. A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.

A díj adományozására kijelölt személyt, az intézmény területén működő Területi Szociális Bizottság tagjai hagyták jóvá, az intézményvezető javaslatára.

2014. szeptember 29-én Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ kamaratermében került sor a „Pro Caritate díj” átadására.

 

Győrfiné Kaló Eliza, Szanyiné Polyák Erika és Farkas Józsefné

 

Intézményünk kitüntetettje Szanyiné Polyák Erika. 1966. 03. 13-án született Jászberényben, három gyermeket nevelt fel, boldog házasságban él.

1984-tól 2004–ig a Jászboldogházai postán dolgozott, egyesített felvevő, segédtisztként. Munkaviszonya a gyermekek születése miatt megszűnt.

2006-ban szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerzett, és ugyanebben az évben február 1-jén felvételt nyert a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatás Rákóczifalvai Központjába, mint közösségi gondozó. 2008. 01. 01. napjától áthelyezéssel került a Zagyva menti Integrált Központba, változatlan munkakörbe. Még ebben az évben elvégezte a közösségi pszichiátriai gondozói képzést, amely elengedhetetlen volt a munkaköréhez. Sokak nem is tudják, hogy ez a feladat, hivatás mit is takar. Kis ismertetés szükséges ahhoz, hogy megértsük, milyen áldozatosan, megfontoltan kell ezt a munkakört betölteni. A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve vissza tudjanak illeszkedni a közösségbe. Ennek érdekében Szanyiné Polyák Erika a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében próbálja biztosítani. A mindennapok során segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. Erika az eltelt évek alatt a klienseivel nagyon szoros kapcsolatot épített ki, bizonyos helyzetekben még a munkaidőn túl is igyekezett a klienseinek támaszt nyújtani.

Munkája során változatos és összetett pszichiátriai betegekkel kell együttműködni, és a betegek érdekében változást elérni. A betegek az állapotukból adódóan többnyire nem képesek a helyzetükön változtatni. A munkavállaló olyan emberekkel foglalkozik, akiknek hangulata hullámzó, többször szellemileg és érzelmileg megterhelő a velük végzett munka. A gondozói munka során az emberek értékeire és képességeire összpontosít. A kliensek állapotáról előzetesen információkat szerez nemcsak a családtagoktól, hanem más egyéb szakemberektől. Az adott helyzetekben jó kommunikációs készségének köszönhetően a klienssel kapcsolatban álló egyénekkel megfelelő kapcsolatot tud kialakítani.

Munkája során a gondozási tevékenység mellett, precízen, naprakészen dokumentál. Elengedhetetlen a szociális szférában a munkatársakkal való jó kapcsolat kialakítása. A munkatársaival szinte baráti kapcsolatban áll, segítőkész, önként ajánlja fel a segítségét, melyet szívesen igénybe vesznek a kollégák. 2011.01.01-jétől 3 éven keresztül önkéntes munkát vállalt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti ügyeletében, mint gondozónő. Ő olyan munkaerő, aki több szakterületen alkalmazható, az idősekkel való munka sem áll távol tőle, hiszen 2012-ben 8 hónapig Zagyvarékas településen, míg 3 hónapig Újszász városában házi segítségnyújtásban volt foglalkoztatva. Jelenleg Újszászon, Zagyvarékason, Rákóczifalván, Rákócziújfaluban Szajolban, Szászberken látja el feladatát, de helyettesítés esetén további 11 településre is utazik, és fogadja a klienseket. Erika áldozatos, szakmailag felkészült munkájával mind a kliensek, mind a vezetők maximálisan elégedettek.

A díj plakettből és az odaítélt tanúsító oklevélből, valamint a pénzjutalomból állt, melyet Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke adott át. A díjátadón fellépett többek között az újszászi Kvint-kör, akik igen színvonalas műsorral készültek. Köszönet Bakó Jánosné kórusvezetőnek és a tagoknak.

Farkas Józsefné
igazgató

 

Ebben az évben már több alkalommal kaptunk a Református Egyháztól értékes adományokat, többek között ruhaneműket, gyermekjátékokat, édességeket, üdítő italokat, melyek egy részét a gyermekjóléti szolgálat szabadidős programjainak rendezésére használtunk fel.

44 napon keresztül 58 gyermek részesül nyári gyermekétkeztetésben, akik közül többen részt vettek különböző programokon. A jutalmazást a kapott felajánlásból biztosítottuk. A társasjátékok és a Puzzle kirakó játékok nemcsak a gyermekek érdeklődését keltették fel, hanem az Időskorúak Nappali Ellátása klienseinek is hasznos időtöltést szereztek.

Köszönjük Rácz Lajos lelkész úrnak és feleségének Mártikának az adományokat – melyből a zagyvarékasi telephelyre is juttattak –, nagy örömet jelentett azoknak, akik részesülhettek belőle.

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársai

 

Az adomány átvétele

 

Célba ért az adomány

 

„Együtt értük”
„Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására"

 

A 2013 augusztusában induló uniós projekt végére értünk. Korábbi lapszámban már megjelenésre került a projekt lényege, feladata, célcsoportjai.

Sikeresen lezajlottak a csoportfoglalkozások Újszász és Zagyvarékas településeken. A csoportokon részt vevő személyektől pozitív visszajelzéseket kaptunk, sőt úgy tűnik, van igény a további folytatásra is. Igyekszünk ennek az igénynek eleget tenni, bár a pályázat pénzügyi szempontból nem teszi lehetővé a folytatást. Sajnos, az anyagköltség nem volt betervezve a finanszírozásba, így a csoportvezetőknek és szakértőknek nagyon kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy élmény gazdaggá és hasznossá tegyék ezeket az alkalmakat. Ez sikerült is nekik, hiszen a pozitív vélemények ezt igazolják.

 

Foglalkozásaink

Szeniortorna

A torna kimondottan az idősebb korosztályt célozta meg. Minden alkalommal (52 héten keresztül heti 1 óra Zagyvarékas és Újszász településen) örömmel vettek részt rajta az idős férfiak és nők a Városi Sportcsarnokban és Zagyvarékason a Damjanich János Általános Iskola tornaszobájában. Nagyon változatos és életkori sajátosságuknak megfelelő, illetve egészségi állapotukhoz kialakított gyakorlatokat végeztek. A csoportvezető törekedett arra, hogy minden igényt kielégítő mozgássorozatot szervezzen a tornázni vágyók részére. Figyelembe véve a nehézkes mozgást, ülő, álló, fekvő gyakorlatok váltották egymást. A bemelegítés sosem maradt el, hol szabadtéri sétával, hol pedig kisebb gyakorlatokkal tették ezt meg. A szakértő külön figyelmet fordított a finommozgásos és a nagymozgásos feladatsorokra is. A foglalkozás végén minden résztvevő oklevelet kapott a kitartó és szorgalmas munkáért.

 

Baba-mama családi klub

A baba-mama klub az újszászi és zagyvarékasi bölcsődében került lebonyolításra havi 1 alkalommal. Mindkét esetben a bölcsődevezetők, mint szakértők tartottak előadásokat az érdeklődő szülőknek. A pályázat lehetővé tette a gyermekfelügyeletet, így a szülők nyugodtan végighallgathatták az előadásokat, valamint interaktív módon bekapcsolódhattak a témákba. Gyakorlat volt, hogy egymás tapasztalatait megosztották a csoporttal, valamint a felmerülő kérdéseikre, aktuális problémájukra választ is kaphattak. Amíg a foglalkozás tartott, addig a gyerekek a gyermekfelügyelővel egy másik csoportszobában kedvükre játszhattak. A szakértők általában a mindenkit érintő és érdeklő témákkal készültek a foglalkozásra. Így a teljesség igénye nélkül: babavárás, családtervezés, érzelmi-értelmi és mozgásfejlődés, életkori szakaszok sajátosságai, beszédfejlődés, a bölcsőde, mint intézményi ellátás, korai fejlesztés, gyermekbetegségek, anya-gyermek kapcsolat, apa szerepe a családban stb.

 

Életvezetési klub

Az életvezetési klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 6 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek Klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 6 alkalommal. Itt volt érezhető leginkább az anyagköltség hiánya, hiszen egy főzéshez szükségesek az alapanyagok is. Ennek ellenére a csoportvezető és a foglalkozáson részt vevő személyek ügyesen áthidalták ezt a hiányosságot. A csoportvezető beszámolójából ismeretes, hogy a tagok jól érezték magukat, és sok praktikus tanácsot, gyakorlati módszert kaptak az életvezetésük szempontjából fontos tevékenységekről. Érdekes és hasznos tudást, tapasztalást szerezhettek a költséghatékony vásárlásról, olcsó és kiadós ételkészítésről, háztartási ismeretekről, családi költségvetésről, számlák kezeléséről, családi termelésről.

 

Ápolási klub

Az ápolási klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 12 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek Klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 12 alkalommal. A csoportvezető képzett egészségügyi szakember volt, aki hitelesen tudta átadni az ápolási díjban részesülő csoporttagoknak az ismereteket. Számos hasznos, az ápolást segítő témákat sikerült összeállítani. Itt is jellemző volt a tapasztalatcsere, jó tanácsok és praktikus megoldási helyzetek ismertetése. Mivel itt a betegség, mint probléma és az azzal járó feladatok megvalósítása volt a foglalkozás alapja, így gyakorlatba áthelyezve is történt ismeretátadás. Pl. A csoportvezető megmutatta, hogyan kell egyedül szakszerűen és gyorsan tisztázni egy fekvő beteget, ágyneműt cserélni. Vércukor és vérnyomásmérés lényege és kipróbálása, elsősegélynyújtás, ápolással kapcsolatos praktikus tevékenységek. Ennek a foglalkozásnak a célja a kikapcsolódás is volt az ápolási ismeretek mellett, így sor került kötetlen beszélgetésekre, filmnézésre, zárásként pedig egy közös főzésre az életvezetési klubbal közösen.

A projekt része volt még a szociális munkát segítő jelzőrendszeri tagokkal történő rendezvények megvalósítása is. Intézményünk rendszeres kapcsolatban áll a helyi civil szervezetekkel, általános iskolával, rendőrséggel Újszász és Zagyvarékas településeken egyaránt.

„Civilek a pályán” hálózatos rendezvényt 4 alkalommal tartottuk meg a két településen. Itt a településen működő civil szervezetek egymás közötti információátadására és áramlására volt fektetve a hangsúly. Cél volt az együttműködés további erősítése és a közös munka segítése.

Tantestületi megbeszélésre is sor került a települések általános iskoláiban. Itt leginkább a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés fontosságának hangsúlyozása volt a cél. Fontos, hogy az oktatási intézmények átlássák a gyermekjóléti szolgálat valós feladatát és kompetenciáját. Megismerjék az ott folyó munkát, a gyermekvédelem szemléletét.

A szakmaközi kapcsolat erősítése rendszeres kommunikációt igényel a két intézmény között.

A pályázat tartalmazza a rendőrséggel közösen együttműködve a „Prevenció bűncselekmények megelőzésére” című rendezvényt is időskorúak részére. A Zagyva menti Integrált Központ igazgatója, mint intézményi szakértő vett részt ebben a munkában. Közösen a rendőrség helyi rendőreivel Újszász és Zagyvarékas településeken. A körzeti megbízottakkal együtt felkeresték az időskorúakat lakóhelyükön megelőző célzattal. Tájékoztatták őket, hogyan lehet a vagyon és személyi, továbbá erőszakos bűncselekményeket kivédeni otthonukban vagy éppen az utcán és egyéb közterületeken. A jó tanácsok mellett a rendőrség által kiállított szórólapokkal és tájékoztató füzetekkel látták el az időseket.

Ugyancsak a rendőrséggel együttműködve volt egy másik rendezvényünk is, amelynek címe a Prevenciós tevékenység közlekedési ismeretek nyújtására. Itt egy rendőrnő tartott előadást az időskorúak részére a gépjárművel, kerékpárral, motorkerékpárral és elektromos mopeddel történő közlekedés alapismereteinek felfrissítése céljából. A lényeg itt is a megelőzés volt. Gyakorlati szempontból is „levizsgázhattak” a részt vevők, hiszen lehetett közlekedési tesztet kitölteni, bemutatni, hogyan használják egy forgalmas kereszteződésben a járműveket, mennyire vannak tisztában a KRESZ táblák jelentésével. Az előadást filmvetítés színesítette. A résztvevők bátran kérdezhettek és véleményt is mondhattak.

Az „Együtt értük” projekt elsődleges célcsoportja a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény szociális szakemberei voltak. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen és hatékonyan tudjuk végezni, szükséges a folyamatos továbbképzés, és a szociális munkához elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzések nagy része már lezajlott, sok érdekes információhoz és újabb ismeretekhez jutottunk különböző témakörökben. Pl. segítő beszélgetés, kommunikáció, szervezetfejlesztés, cigányság integrációjának támogatása, konfliktuskezelés, kiégés elleni tréning.

Szintén a szakmai előrehaladás és együttműködés érdekében kistérségi szakmai műhelyre is sor került 2 alkalommal a Zagyva menti Integrált Központban. Idősgondozási és gyermekjóléti szakmai műhely a jelzőrendszeri tagok és más szakemberek részére lett megszervezve. A szakmai műhelyeken 3-3 előadó előadását hallgathattuk végig, majd pedig közös szakmai tanácskozáson folytatódott a rendezvény. A munkánkat érintő jogszabályi háttér, ellenőrzési tapasztalatok, jelzőrendszerrel való kapcsolat szerepe, idősgondozás alapszolgáltatási szinten, védelembe vétel, család szerepe, módszertani tudnivalók voltak a főbb témakörök.

A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy új dokumentációs rendszert hozzunk létre a szolgáltatások elérésének és igénybevételének elősegítése érdekében. Ehhez kapcsolódóan egy új ügyfélpult került kialakításra, ahol egy számítógép lett beállítva, megkönnyítve az adminisztratív munkát. Ez Újszászon a Bajcsy út 20. szám alatt, míg Zagyvarékason az Egység út 62. szám alatti gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületében lett kiépítve.

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a foglalkozáson részt vevő személyeknek a kitartó figyelmet és jelenlétet. Bízom benne, hogy sok hasznos ismerettel és élménnyel gazdagodtak a rendezvények során.

Győrfiné Kaló Eliza
szakmai koordinátor

 

 

 

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon ez a nap május első vasárnapja. Ezen a napon virágcsokorral, megemlékezéssel próbáljuk kifejezni érzelmeinket, hálánkat azok iránt, akiknek életünket köszönhetjük.

A család azonban csak az édesapákkal teljes, ezért fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk róluk is. Bár Magyarországon ennek még nincs túl nagy hagyománya.

Ebben az évben ismételten megrendezésre került az önkormányzat és a Zagyva menti Integrált Központ szervezésében a városi anyák napi és az apák napi ünnepség. Változatos és nívós műsorszámokkal készültünk. Az anyák napján a szereteté és a meghatottságé volt a főszerep, míg az apák napján inkább a vidámság volt jellemző. A fellépők örömmel vállalták a fellépést. Mindkét ünnepségen Molnár Péter köszöntötte az ünnepelteket, de nem maradt el a szociális intézmény részéről a köszöntő sem.

Az óvodások, az általános iskola diákjai könnyet varázsoltak mindenki szemébe. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, többek között Alföldiné Hende Márta, Ménkű JánosnéSulyok Mariann és Kovácsné Marosi Katalin munkáját.

A Százszorszép Népdalkör és a Nosza Mami tánccsoport minden alkalommal megörvendeztetik a vendégeket.

Zsákai Dorottya nótaénekes vastapsot kapott. Dienes András és Papp Sándorné csodálatos verssel készült.

Az édesanyák virágot kaptak ajándékba, míg az édesapáknak volt egy kis toroköblögető is.

A műsorszámok végén tombolahúzás volt, és alkalom nyílt a kötetlen beszélgetésre is, illetve az apák napján voltak olyan fürge lábú ifjak, akik táncba hívták a fellépőket. A zenét Hallgat László és Nózsi Sándor szolgáltatta.

Ezúton szeretnénk megköszönni a művelődési ház dolgozóinak, hogy minden évben rendelkezésünkre bocsátják a nagytermet a rendezvény lebonyolításához.

Egy-egy ilyen nagyszabású program nem jönne létre támogatók nélkül:

Újszász Város Önkormányzata

Zagyva menti Integrált Központ

Molnár Péter

Dr. Szóró Magdolna

Dr. Ágotai Ede

Kaló Jenő

Százszorszép Népdalkör

Zsákai Dorottya

Gimnázium konyha

Zagyvaparti Idősek Otthona.

Farkas Józsefné
igazgató

 

Nosza Macskák
(Fotó: Fehér Judit)

 

Sokan voltak a városi anyák napi ünnepségen
(Fotó: Fehér Judit)

 

Ágotainé Serfőző Anita
(Fotó: Fehér Judit)

 

Papp Sándorné
(Fotó: Fehér Judit)

 

Újszász 2016©