1. idősek bentlakásos intézményének fenntartása,
 2. lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása,
 3. Újszászi Híradó, mint az önkormányzat hivatalos lapjának fenntartása,
 4. a város életében kiemelt jelentőséggel bíró rendezvények támogatása,
 5. testvérvárosi, és egyéb nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése,
 6. kistérségi társulás támogatása,
 7. kötelező körbe nem tartozó városi infrastrukturális ellátáshoz szükséges beruházások, felújítások,
 8. kötelező körbe nem tartozó városüzemeltetési feladatok /pld. piac/ üzemeltetése,
 9. sportegyesület, illetve az egészséges életmódra való törekvés támogatása,
 10. egyházi tulajdonú temető fenntartásában való közreműködés, az egyház támogatása,
 11. Bursa Hungarica ösztöndíjban való részvétel,
 12. első lakáshoz jutók támogatása,
 13. A szociális igazgatásról szóló törvényből eredő nem kötelező jelleggel adott segélyek, támogatások biztosítása,
 14. szelektív hulladék gyűjtése és elszállítása,
 15. helyi tömegközlekedés támogatása,
 16. kitüntetések adományozása,
 17. közbiztonsági feladatok támogatása,
 18. bölcsőde üzemeltetése, fenntartása.

 

Újszász 2016©