2015. január 24-én egy jótékonysági műsorfolyam indult útjára. A műsort Bogár László vezette fel (részletek):

Köszöntjük a Spirit Színház előadásának szervezőit, Konka Csabát és Szórád Róbertet, akiknek a közös kezdeményezésére indul el ezzel a műsorral egy jótékonysági célú kulturális programsorozat.

A kezdeményezés nem politikai megfontolásból jött létre. Pártpolitika-mentesen, azon elgondolásból ered, hogy Újszász értékeinek megőrzése, fejlesztése, lakhatóbbá tétele érdekében összefogásra hívjuk fel a település lakóit, vállalkozóit, gazdasági szereplőit.

Első megfogalmazott célunk a római katolikus templom tornyának díszkivilágítása, illetve toronyóra kiépítése, későbbiekben a temető ravatalozójának felújítása, újjáépítése. Természetesen a szervezők is tudják, ezek a célok egyik napról a másikra nem teljesülhetnek, de bízunk a kezdeményezés sikerében, az összefogás erejében. Ezt erősíti meg az is, hogy a kezdeményezést támogatja többek között Molnár Péter polgármester és Miklós János plébános is.

Először is: miért pont a toronyóra? Ezt legjobban néhány gondolat, történelmi előzmény szemlélteti Varga Ferenc díszpolgár gyűjteményéből:

A templomtorony meghatározó látvány, fontos feladata van. Nemcsak utat jelöl az utazónak, eligazítást a településen belül, hanem az ég felé mutató formájával vallási érzelmeket is kelt.

A vándornak, bármerről közelíti is meg Újszászt, már messziről megakad a szeme a magas dombon álló, háromhajós, neoromán stílusban épült templomon, a hozzá simuló kecses templomtornyon. A templomhoz, a 41 méter magas toronyhoz úgy bújnak a település házai, épületei, mint a kotlóshoz a kiscsibéi.

Az utca embere szívesen tekintené meg a pontos időt a templomtorony óráján, ha lenne. Korábban volt.

Jánoska Antal: „Az újszászi Szent István templom felszentelésének 120. évfordulójára, 2005-ben írt, 24 oldalas emlékkönyvben az alábbiakat olvashatjuk: „Érdekes körülmény, hogy a templomtorony órájáról egyetlen forrás sem emlékezik meg. Nem ismerjük a felállítás idejét, az óramű gyártóját, és a szerkezet elpusztulásának körülményeit sem. Szemtanúk szerint 1944-ig a torony négy oldalán volt óralap, bár a háború éveiben az óramű már nem működött. Az óralapok helye be van falazva, ezen kívül semmi sem utal az egykori szerkezet létére.”

Több idős, újszászi születésű, ma is a településen élő személytől kapott információ szerint: volt templomtorony óra. A megkérdezettek közel egybehangzóan úgy emlékeznek, úgy hallották, a toronyóra az 1930-as évek derekáig működött. Ezt nem zárja ki, hogy az óralapok később is látszottak. Annyi bizonyos, a templomtorony óráinak helyei a fő égtájaknak megfelelően jelenleg is jó láthatóak.

Tisztában vagyok azzal, hogy nem oldódik meg a templomtornyon óra hiánya, ha „megfejtjük” a titkot. Viszont a kutatás eredménye alapján kialakulhat Újszász lakóiban egy közös elhatározáson alapuló, erkölcsi, anyagi alapra épülő erős akarat, hogy közadakozásból, esetleg pályázati forrásokból, vagy egyházi központi pénzügyi támogatás segítségével, a harangokkal egy helyen „lakó” toronyóra ismét legyen. Milyen csodálatos látvány is lenne egy számítógépes vezérlésű, súrolófénnyel megvilágított óra állását látni, figyelni. A látvány éke lehetne a formálódó, fejlődő településnek.

További terveink között szerepel a temetői ravatalozó szebbé tétele. Mindenkinek fontos és nemes cél kell, hogy legyen a temetői ravatalozó épületének megújítása, vagy esetleg egy új építése. Alapvető elvárás az mindenki részéről, hogy méltóképpen, egy méltó helyszínen tudjunk búcsút venni eltávozott hozzátartozóinktól. Szinte mindenki megfordult már a temetőben és mindenki tapasztalhatta azt a sajnálatos tényt, hogy az időjárási viszonyoknak kitéve nem tud a gondolataiban elmélyedni és igazából tisztelettel végső búcsút venni. Ezek vezérelték a kezdeményezés elindítóit abban, hogy a plébános úr terveit is magukénak érezzék és a lakosság bevonását is előtérbe helyezve tegyenek együtt a felsoroltak megvalósításáért.

Szeretnénk, ha ezen célok elérésében minél többen segítséget nyújtanának és adományaikkal hozzájárulnának a megvalósításukhoz!

Adományaikat, ki-ki lehetőségei szerint, befizetheti a helyi takarékszövetkezetben, vagy átutalhatja az alábbi számlaszámra:

Újszászi Szent István Alapítvány, számlaszáma: 70300053-11031631. A banki átutalásnál kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írják be: „Kultúrával Újszászért”

A helyi vállalkozók és természetesen magánszemélyek támogatását is várják e nemes kezdeményezéshez.

Terveink szerint a befolyt összeg egy részét elkülönítjük további rendezvények megszervezésére. Ezzel hármas cél teljesül:

  • először is: szebbé tesszük városunkat,
  • továbbá felpezsdítjük Újszász kulturális életét.
  • és a harmadik, a legfontosabb: kialakul egy politikamentes tettre kész közösség, aki tud és képes tenni Újszászért.

A ma bemutatásra kerülő musical szerzői Stephen Schwartz és John Michael Tebelak. Máté és Lukács Evangéliuma alapján a Godspell musicalt 1971-ben írták és mutatták be nagy sikerrel.

Téma Máté Evangéliuma, melyben jelzésszerűen felvonul a világtörténelem csaknem valamennyi ideológiája. A ma felnövekvő embereket így vagy úgy megérintik a filozófiai áramlatok, melyek hol ellentmondanak, hol felelnek egymásnak. Irodalmi értelemben ez nem dráma, Máté Evangéliumának idézeteire épül a mű. A közösség, a darab résztvevői – akik sokféle szerepet játszanak –, a bohóc a naiv ember szemével ismerik meg Jézus tanait. Jézusnak először őket kell meggyőznie igazáról. Ez sok játékkal, rögtönzéssel történik, de végül a játéknak, a tréfának vége van, el kell vállalni a Golgotát. A darab fiatalos lendülettel és sok humorral szembesíti a nézőt azokkal a problémákkal, melyek a Szentírás lejegyzése óta változatlanul időszerűek, a jó és a rossz harca egy modern világban, amely kétes értékeit kínálja az esendő embernek.

Az előadást a Toldy Mária által vezetett Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Musical Stúdiójának növendékei, és a Spirit Színház társulatának tagjaitól látják olyan ismert művészek tolmácsolásában, mint Egyházi Géza, az Operettszínház művésze és Torres Dániel, a Megasztár felfedezettje.

Köszönjük a színházi társulatnak, hogy előadásukkal hozzájárulnak céljaink megvalósításához.

Valamint szeretnénk megköszönni Barta Imrénének, Némethné Varga Editnek és Bániczki Ilonának a rendezvény sikeres lebonyolításához a segítségét.

 

Tisztelt Újszásziak, megjelentek! Hisszük, hogy Újszász lakossága képes arra az összefogásra, amivel szebbé, jobbá tehetjük városunkat!

 

Ismert művészek a színpadon

 

Jótékonysági előadás

 

Újszász 2016©