Fel

Testületi ülések anyagai

Testületi ülések letölthető anyagai

Előterjesztés tájékoztatásról a településképi rendelet megalkotásának beszerzési eljárásáról
Rendelettervezet Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról
Előterjesztés Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztés az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 2393/2 hrsz-on felvett ingatlanra érkezett vásárlási szándékról
Előterjesztés az Újszász, Horgász út 23. szám alatti ingatlan Újszász Városi Önkormányzat részére történő felajánlásáról
Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beszámoló - A Piaccsarnok Kft tájékoztatója, fejlesztési tervei és lehetőségei
Előterjesztés a Piaccsarnok Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervéről
Beszámoló az Újszászi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Bogárné Simon Klára)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szóró Magdolna)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Répási Csabáné Tóth Rozália)
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló 154/2016.(XII.22.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
Előterjesztés az Újszász külterület 050/19, 050/72 és 050/73 hrsz-ú földrészletekből történő területvásárlásról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2016. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához
 
 
Powered by Phoca Download
Újszász 2016©