Fel

Testületi ülések anyagai

Testületi ülések letölthető anyagai

Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szóró Magdolna)
Előterjesztés a 2018-2023. közötti időtartamra szóló, csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos együttműködésről
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztés az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tervezett nyári nyitva-tartásáról
Előterjesztés az Újszász Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervéről
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtásáról
Előterjesztés Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Répási Csabáné Tóth Rozália)
Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtására és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felhatalmazásról
Előterjesztés az Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztés a 2016. évi Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról
Előterjesztés az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztés az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztés Újszász város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a 114/2011. (IX.13.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Újszász város településszerkezeti terve” módosításáról
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete elfogadásáról
 
 
Powered by Phoca Download
Újszász 2016©