Fel

Testületi ülések anyagai

Testületi ülések letölthető anyagai

Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Bogárné Simon Klára)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szóró Magdolna)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Répási Csabáné Tóth Rozália)
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló 154/2016.(XII.22.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
Előterjesztés az Újszász külterület 050/19, 050/72 és 050/73 hrsz-ú földrészletekből történő területvásárlásról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2016. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához
Átfogó értékelés Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Előterjesztés Újszász Város Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalásához
Előterjesztés a Zagyvaparti Idősek Otthona 2016. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szóró Magdolna)
Előterjesztés a 2018-2023. közötti időtartamra szóló, csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos együttműködésről
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztés az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tervezett nyári nyitva-tartásáról
Előterjesztés az Újszász Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervéről
 
 
Powered by Phoca Download
Újszász 2016©