Az új háziorvosi ügyelet az orvos szemével

2013. április 1-jétől a Szolnoki Liver 08 Kft. vette át a háziorvosi ügyeleti ellátást. Az ügyelet Szolnok város és a környező települések, azaz körülbelül 110 000 ember ügyeleti ellátását végzi. A változásokkal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani:

Az ügyeletet szervező és működtető cég a Hetényi Géza Kórházzal szoros kapcsolatot tart fenn. A járóbetegek sürgős háziorvosi ügyeleti ellátása a Hetényi Kórházban újonnan létesített sürgősségi ellátási intézményében történik, tehát Újszászon a sürgősségi ellátási központ megszűnt. Az ügyeleti ellátás hétköznap a járóbetegek részére 16 órától vehető igénybe, 19 órától reggel 7 óráig a hívásokat látják el. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon az ügyeleti ellátás reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart folyamatosan. A háziorvosi ügyeleti ellátásnál a következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

a telefonszám változatlanul: 06-56/373-373

Az új intézmény rendkívül korszerű, öt speciális vizsgáló áll rendelkezésre, a vizsgálóhelyiségek a legkorszerűbb eszközökkel vannak felszerelve és magas szintű ellátást tudnak biztosítani. A háziorvosi ügyelet így közvetlen szoros kapcsolatba kerül a sürgősségi betegellátással, az ügyeletes háziorvos azonnali konzultációt tud végezni a különböző belgyógyász, sebész, gyerekgyógyász szakorvosokkal.

Az ügyeleti szolgálat három gépkocsival működik. Mentőszolgálatnál dolgozó kollégák, illetve háziorvosok, kórházi orvosok vesznek részt az ügyeleti ellátásban. Az újszászi háziorvosok közül az ügyeletben részt vesz Dr. Matosevics Ilona, Dr. Batki Erzsébet és Dr. Karácson János.

Meg kell jegyezni, hogy a háziorvosi ügyeleti szolgálat szoros, közvetlen kapcsolatot lát el a Szolnok megyei mentőállomással is. Súlyos, életveszélyes sérülésekkor, közúti balesetek esetében a mentőszolgálat látja el a feladatot.

A telefonszolgálatot teljesítő kolléga – aki egyben a mentőszolgálatnál is irányítási feladatot lát el – a hívás felvételekor kéri a beteg nevét, életkorát, pontos lakhelyét, illetve tartózkodási helyét és az ellátást kérő telefonszámát. Külön szeretném a lakosság figyelmét felhívni, hogy aki az ügyeleti szolgálatot felhívja, lehetőleg pontosan mondja el a beteg tüneteit, sorolja fel a különböző betegségeit és lehetőleg tájékoztasson arról, hogy a beteg milyen gyógyszereket szed, vagy nem szed. Így az ügyeletirányító pontosan fel tudja mérni a segítségre szoruló állapotát. Az ügyeletirányító szükség esetén értesíti a mentőszolgálatot is. Közúti baleset színhelyéről a beteget lehetőleg ne szállítsák el, várják meg a mentő érkezését, mert a szakszerűtlen szállítás következtében a balesetet szenvedett személy súlyosabb károsodást szenvedhet. A beteget először a helyszínen kell ellátni, szállítható állapotba hozni, és csak ezt követően lehet szállítani.

Felhívom a figyelmet, hogy az ügyelet csak a sürgősségi ellátáshoz szükséges gyógyszerekkel látja el a beteget, a rendszeresen szedett gyógyszereket a háziorvosnál írassák fel.

Az ügyeletvezető Dr. Kiss László megkérte az ügyeletben részt vevő orvosokat, hogy a lakosok részéről esetlegesen felmerült problémákról tájékoztassuk, hogy maximálisan a lakosság igényeihez igazodva tudják ellátni az ügyeleti szolgálatot.

Tisztelettel megkérem a lakosságot, hogy a fentieket legyenek szívesek tudomásul venni, így a betegek érdekeit is tudjuk szolgálni. Meg kívánom jegyezni, hogy normál rendelési idő alatt, ha valamilyen életveszélyes állapot lép fel, a háziorvosok a mentő helyszínre érkezése előtt megkezdik a beteg helyszíni ellátását.

Úgy érzem, hogy az új ügyleti ellátási rendszer a lakosság közreműködésével jól fogja szolgálni a lakosságunk egészségét, sürgősségi ellátását.

Dr. Karácson János

 

 

Újszász 2016©