Ötven évvel ezelőtt szentelték pappá Miklós János plébánost. A jeles napra már áprilistól készültek a hívek. Igyekeztek titokban tartani az atya előtt mindezt. Június 19-én megtelt a templom a hálaadó misén. Amikor megjelent a plébános atya, köszöntők sorakoztak az oltár feljárat előtt. Először a hívek nevében Urbán Tamás hitoktató, az Egyháztanács elnöke mondott köszöntőt. (alább ez olvasható) A szászbereki Kolping Általános Iskola tanulói szép versekkel köszöntötték. Nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki a településen kifejtett szolgálatáért Molnár Péter polgármester, Konka Csaba képviselő, Nagy Kálmánné kántornő pápai áldást nyújtott át az atyának, a hívek ajándékát Urbán Tamás, Battyányi Józsefné, Szabó János, Kövesdiné Nagy Nóra, Barta Imréné adta át. A szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója, Lajkó József megköszönte a papi szolgálatot Miklós Jánosnak, a tanulók egy-egy szál fehér rózsával (50-en) mondtak köszönetet. Bogárné Simon Klára az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója szintén gratulált, és megköszönte eddigi szolgálatait.

Végül Miklós János plébános mondott köszönetet a jelenlévőknek, röviden felelevenítette gyermekkorát, pappá szentelését, majd bemutatta hálaadó miséjét.

 

Urbán Tamás köszöntő beszéde:

Főtisztelendő Plébános Atya! Tisztelt újszászi hívek!

„Ha azért követed Jézust, mert tudod, hogy Isten mennyire szeret téged, - akkor vagy igazán keresztény, ha istengyermeki életet élsz. Egész életed legyen Isten szeretetének viszonzása!” – ezekkel a gondolatokkal szeretném kezdeni Miklós János atya köszöntését. Hálaadó szentmisére gyűltünk ma egybe. Egy, az Isten szeretetének viszonzásában leélt életpélda ünnepére. Egy szerény, puritán életet élő, nagy munkabírású plébános atya köszöntésére. Ezt példázza ez a mai alkalom is, amit nagy titokban a hívek ösztönzésére készítettünk elő.

Ötven éve annak, hogy Dr. Kovács Vince, a váci egyházmegye apostoli kormányzója 1966. június 19-én Főtisztelendőségedet a Váci Székesegyházban pappá szentelte.

Bizonyára hálatelt szívvel emlékezik vissza életének erre a nagy eseményére. Ekkor részesült a papszentelés kegyelmében, és megbízást kapott arra, hogy naponként bemutassa a szentmiseáldozatot, hirdesse Isten igéjét, kiszolgáltassa a szentségeket, és Jézus útján vezesse Isten népét. Bizonyára ezért a szent hivatásért élete minden napján köszönetet mond Istennek.

Most ezen a jeles évfordulón örömmel jutnak eszébe eddigi szolgálatának állomáshelyei, és szeretettel gondol vissza az izsáki, Hatvan-újvárosi, a gyáli, a vecsési plébániák hívőire. Izsákon káplánként, a többi helyen káplánként és plébánosként is működött. Nagy szeretettel foglalja imáiba Nagykőrös hívő közösségét is, ahol a leghosszabb ideig végezte papi szolgálatát. De szeretettel foglalja imáiba az újszászi, zagyvarékasi, szászbereki plébániák hívőit, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola pedagógusait, diákjait is, ahol jelenleg is végzi lelkipásztori szolgálatait.

Minden bizonnyal mindig Isten nagy ajándékának tekintette papi hivatását, mert lelkipásztori feladatait mindegyik állomáshelyén szíves örömmel, lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint végezte.

A keresztény ember ünnepei Istenhez való felemelkedésünk pillanatai, egyben a hálaadás pillanatai is. Ezért most közösen adjunk hálát Istennek azért, hogy településünk, térségünk tanítványai számára, a vigasztalást vagy bátorítást kereső emberek számára – a mi számunkra - Isten a maga szeretetének viszonzására János atyát szolgálatába elhívta. Köszönjük meg és adjunk hálát a Mindenhatónak azért, hogy istengyermeki életre hívta el, hogy nekünk példát mutasson. Ötven évet tud maga mögött, Isten szeretetének viszonzása megszentelt ötven évét!

Kívánom, hogy továbbra is jó egészségben, erőben és töretlen lelkesedéssel, eredményesen tudja végezni lelkipásztori szolgálatát egyházmegyénkben. Az evangélium hirdetése által pedig részesedjék annak áldásában is.

Barta Imréné

 

Miklós János

 

Újszász 2016©