Bizonyára mindenki várja a tavaszt. Igaz, a tavasz rendszerint többletmunkával, gonddal, nagytakarítással jár, de mindezért bőven kárpótol bennünket a természet megújulásának szépsége. 

Egyébként – ebben a világban – szinte minden így van: együtt jön a jó és a rossz, a kellemes és a kellemetlen, a szép és a csúnya. Viszont nagyon nem mindegy, hogy figyelmünk mire koncentrál. Aki csak a rosszat, a kellemetlent, a csúnyát veszi észre, annak rendszerint „sikerül” kétségbe ejteni magát, sőt, nemritkán a környezetét is... 

A Biblia első lapjain újból és újból olvashatjuk – a teremtéstörténet egy-egy szakasza után -, hogy látta Isten, hogy amit alkotott, az jó, sőt utolsó helyen nyomatékkal hangzik el: „látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott nagyon jó. 

Persze, vitathatatlan, hogy a jó mellett keményen jelen van a rossz is. Amelyről a Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy az a bűn következménye. 

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy Isten nincs alávetve a rossznak, más szóval, Isten mindenható hatalmával a rosszból is tud jót kihozni, ahogyan azt Szent Pál apostol is írja a Rómaiakhoz írt levelében, amikor így fogalmaz: „az Istent szeretőknek minden javukra válik...” (Róm 8,28) Ezért a hívő embert soha sem veheti hatalmába a csüggedés, a reménytelenség, mert hisz abban, hogy sorsát végül is a mindenható, jóságos Isten irányítja. 

Jön a tavasz. Ez nem csak azt jelenti, hogy kedvezőbbé válik az időjárás, hanem azt is, hogy az életünk tavaszában is reménykednünk kell. Reménykedni abban, hogy az ajándékozó Isten továbbra sem feledkezik meg rólunk, törődik velünk, jó és balsorsban egyaránt. 

Most – a nagyböjt idején – gondolnunk kell arra, hogy Jézus Krisztusban az Isten eljött közénk, hogy felforgassa tespedt életünket. Magára vállalta életünket, sőt bűneinket, hogy szabaddá tegyen bennünket. 

őt megismerni és szeretni az élet legcsodálatosabb ajándéka. Ezért fontos, hogy mi magunk és gyermekeink megismerjék keresztény hitünk tanítását. A gyermekek számára nagy lehetőség, hogy a kedves szülők számukra a hit- és erkölcstan oktatáson való részvételt kérik az iskolában. 

Persze – mindjárt hozzá kell tenni – nem elég az, hogy gyermekeink heti 168 órából 45 percet vallási ismeretek szerzésével töltik. Nélkülözhetetlen a hatékony neveléshez a szülői jó példa, beleértve azt is, hogy vasárnapról vasárnapra részt veszünk a szentmisén. 

Adja Isten, hogy minél több család tapasztalja meg a keresztény hit örömét és szépségét. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónak boldog húsvéti ünnepet: 

Miklós János plébános 

 

Újszász 2016©