Felhívás Újszász népi színjátszás történetének kutatására!

Tisztelt újszászi és Újszászról elszármazott Barátaim!

A közelmúltban adtam közre az újszászi artézi kutak történetét az Újszászi Híradóban. A visszajelzések kedvezőek, további hasonló munkára bátorítanak.

Most az újszászi népi színjátszás történetén dolgozom. A népi színjátszás az utóbbi években kezd „magához térni”. Elég, ha megyénkből csak a jászapáti, jászárokszállási, kenderesi és rákóczifalvai amatőr színjátszók „hangos” sikereit említem.

Nem lehet vitás, hogy Újszász népi színjátszása a település jelentős szegmense, helytörténetileg megkerülhetetlen.

Újszászon több mint 100 évvel ezelőtt mutatták be az első színdarabot a helyi népi színjátszók. Az egykori szereplők időről-időre felelevenítették az emlékeket, gondoskodtak a hagyományok ápolásáról, maradandó színi előadások bemutatásáról. Sajnálatos, hogy a sikeres, nagy múltú újszászi színjátszás megszakadt, a stafétabot valahol elveszett.

Újszászon is fel kell eleveníteni a népi színjátszást. Az előadott színművek, előadások és szereplők, a nosztalgikus elemek felelevenítése, újrakezdése a ma élő nemzedék feladata. „A múltat a jelenben kell tisztelni és megtartani a jövőnek.” Ezt kívánom teljesíteni a helyi színjátszás történetének feldolgozásával.

Újszász népi színjátszásának eddigi történeti feldolgozásában nem fukarkodtam a személyes elbeszélgetésekkel, meghallgatásokkal. Már sokan segítettek. Publikált anyagokat is tanulmányoztam. Hasznosítottam többek között Borzák Lajos: „Az újszászi emberek” (Szolnok megyei Néplap 1956. 04. 04.), Nagy Elemér: „Pillantás a múltba!” (Újszászi Híradó 1992. március), Fehérné Szekeres Zsuzsa: „Újszászon történt – Ötven éves évfordulóját ünnepelte az Újszászi Művelődési Ház és Könyvtár” (HÍRMONDÓ 2008. szeptember) és Jánoska Antal: „Újszászi műkedvelők” (Újszászi Híradó 2010. július) írásait is.

Néhány színdarabban még én is játszottam. Jól emlékszem a színjátszás összetartó erejére, a felkészülés, az előadás izgalmaira, a szórakoztatás nem anyagiakkal, hanem tapssal jutalmazott örömére, nem utolsósorban egy-egy színdarab láttán, a nézők érzéki felszabadultságára, az előadás után véget nem érő „szakmai” értékelésekre.

Nos, azzal a nem titkolt szándékkal és reménnyel adom közre az újszászi amatőr színjátszók által bemutatott színdarabokat, előadásokat, és a színjátszók névtárát, hogy az Újszászi Híradó kedves olvasói segítségemre lesznek a további kutatómunkában, pontosításában.

Amennyire lehetett, idősorrendben összegyűjtöttem a színi előadásokat. Felkutattam a színjátszókról készült közel 20 db fényképet, melyeket az Újszászi Híradóban szeretnék közreadni. Sajnos, kevés sikerrel tudtam a régmúlt idők szereplőit azonosítani.

Bizakodom, segítségemre lesznek az éppen érintett szereplők, a családtagok, a távolabbi hozzátartozók, és mindazok, akik érdeklődést tanúsítanak a további kutatómunkához.

 

Bemutatott színművek, előadások

1) 1912: A bor (Bemutatva: ?)

2) 1914: A kísértet és csizmadia, más néven: Csizmadia, mint kísértet (Bemutatva: Millenniumi Hosszú Iskola)

1914 után, a háború és a Trianon okozta tragédia sokkolta a nemzetet. A gazdasági válságot kísérő megélhetési zavarok hosszú időre elvonták a figyelmet az újszászi amatőr színjátszásról. Változást csak a harmincas évek hoztak, amikor a lelkes pedagógusok ismét színpadra csalták a tehetséges, új generáció műkedvelő művészeit. Az időközben felépült Iparos- és Vasutas-körben bemutatott előadásokról meséltek a szemtanúk és az előadások szereplői.

3) 1935. 12. 25-26. és 1936. 01. 05: Harangok, más néven: A magyar feltámadás (Bemutatva: Iparos Kör)

4) 1940: Egy ismeretlen színmű (Bemutatatva: ?)

Az Egyházközségi Munkásszakosztály (EMSZO) a Katolikus Ifjúsági Egyesületből alakult 1939-ben. Az egyesület rendszeresen tartott népművelési előadásokat. A 30 tagból álló színjátszó csoportot az egyesület főtitkára, Szilvási Béla tanító tanította be, és a szereplők maguk által készített díszletekkel és jelmezekkel tartották előadásaikat. A Millenniumi Hosszú Iskolában kultúrtermet létesítettek. Az előadások bevételét a Szent István római katolikus templom renoválására fordították.

5) 1940. július: Iglói diákok (Bemutatva: ?)

6) 1940: Abbé. (Bemutatva: Iparos Kör)

7) 1941: Az eleven holt házaspár (Bemutatva: Jászkisér. Valószínű Újszászon is bemutatásra került a Leánykör színjátszói által)

8) 1941. Pünkösd: Kadétszerelem (Bemutatva: Iparos Kör)

9) 1941. Húsvét: Búzakalász (Bemutatva: ?)

10) 1941. 12. 08: Tokaji aszú (Bemutatva: Vasutas Kör)

11) 1943. 12. 26: Vén diófa (Bemutatva: Vasutas Kör)

(A II. világháború idején kiürültek az újszászi színpadok. 1946-ban ismét „összeverődik” a Színjátszó Kör, hogy 1965 végéig műsoros estekkel örvendeztesse meg nézőit.)

12) 1946. 12. 25: Diákszerelem (Bemutatva: ?)

13) 1947: Mária főhadnagy (Bemutatva: Iparos Kör)

14) 1947: Lámpafény a Szajna felett (Bemutatva: Vasutas Kör)

15) 1947: Népi est (Bemutatva: Iparos Kör) KALÁSZ lányok rendeztek népi estet, majd Felső-Szászberken és Pokoltanyán vendégszerepeltek a műsorral.

16) 1947: Falu rossza (Bemutatva: ?)

17) 1947. 06. 07-08: Újszászi Szent István római katolikus templom leégésének története. (Bemutatva: Hatvan, Eucharisztikus Napok keretében, Göbölyjárás és Felső-Szászberek.)

18) 1947. 08. 20: János vitéz (Bemutatva: Millenniumi Hosszú Iskola udvara)

19) 1947. 02. 25-26: Gül Baba (Előadva: Vasutas Kör)

20) 1948. 02. 21: Mária Kongregáció megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából nagyszabású műsoros est (Bemutatva: Millenniumi Hosszú Iskola.)

21) 1948: Lili bárónő (Bemutatva: Vasutas Kör)

22) 1949? Sybill (Bemutatva: Vasutas Kör)

23) 1952: Mézeskalács (Bemutatva: Millenniumi Hosszú Iskola.)

24) 1952: Leányvásár (Előadva: Kompárt)

25) 1952: Csínom Palkó (Bemutatva: Millenniumi Hosszú Iskola.)

26) 1954: Aranycsillag (Bemutatva: Iparos Kör.)

27) 1955: Tűvé tevők. (Bemutatva: Kompárt.)

28) 1955: Csárdáskirálynő. (Bemutatva: Vasutas Kör.)

29) 1955: Sári Bíró (Bemutatva: Kompárt.)

30) 1957: Szelistyei asszonyok (Bemutatva: Kompárt)

31) 1957: Zsuzsi kisasszony (Bemutatva: Kompárt)

32) 1957: Dankó Pista (Bemutatva: Kompárt)

33) 1958: Bástyasétány 77 (Bemutatva: Iparos Kör.)

34) 1960: Fehér akácok (Bemutatva: ?)

35) 1964: Szabadszél (Bemutatva: Iparos Kör.)

36) 1965: Carrar asszony puskái. (Bemutatva: Művelődési Ház)

37) 1965: Újszászi amatőr színjátszók szórakoztató műsorral járták Szolnok megyét.

38) ? Úri muri (Bemutatva: ?)

39) ? Obsitos (Bemutatva: ?)

A névtár a népi színjátszókról a következő számban jelenik meg. (a szerk.)

Köszönöm, akik önzetlenül segítették eddigi gyűjtő-kutatómunkámat!

Almási Erzsébet Kovács Kálmánné, Almási Klára, Babos János, Balogh Regina, Bálint Mária Kaló Gáborné, Dévai Krisztina, Fehér István, Földi Imre, Jánoska Antal, Joó Mihály, Kaló Ferenc, Kertész Erzsébet Serfőző Flóriánné, Kovács Aranka Bakó Sándorné, Mihály István, Szaszkó Gyula, Tűri Mária Szekeres Istvánné, Vágó Mária Kelemen Béláné, Varga János.

Ha valaki segíteni kívánja kutatómunkámat, kérem, jelezze részemre ez év november végéig. A kapott információkat hasznosítva, 2015. januárban szeretném az újszászi népi színjátszás történetét feldolgozva megjelentetni. A közreműködést előre is köszönöm.

Varga Ferenc
5000 Szolnok, Városmajor út 62. II/9.
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.;
Telefon: 06 (56) 426-130.

 

Újszász 2016©