Egy év leforgása alatt számtalan ünneppel találkozunk. Vannak, amelyek személyes illetőségűek, de akadnak országunkat, népünket érintőek is. Az egyházi ünnepek közül sok megjelenik a családi életen belül is, legyen szó karácsonyról, húsvétról. Mindezek talán azzal is párosulnak, hogy munkaszüneti napnak vannak nyilvánítva, így külön örömet jelentek mindenkinek. Naptárunk azonban egy különös, szintén kétnapos ünneppel rendelkezik, ez a pünkösd ünnepe. 

Csendesen megbújó napjai ezek az esztendőnek, amelynek érdemes bibliai hátterét megtekinteni. „Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” Jézus tanítványai Jeruzsálemben együtt voltak, amikor a megígért Vigasztaló, azaz a Szentlélek eljött a földre. Ki a megígért Vigasztaló? Személy vagy nem? 

Amikor Jézus földi szolgálata elején bemerítkezett a Jordán vizében Keresztelő Jánosnál, akkor mind a Fiú, mind az akkor galamb formájában megjelenő Szentlélek és az emberi hangon megszólaló Atya is képviselik magukat. Páratlan trinitaszi (szentháromság) jelenség ez, amely meghatározta Jézus életét. 

A Biblia első lapjain is találkozhatunk már a Szentlélekkel, hiszen ott lebegett a vizek felett, ahogyan olvasható is: „Isten Lelke lebegett a vizek felett.” Az Ószövetségben végigvonul a Szentlélek jelenléte, mint a fentebbi evangéliumi példán is látható, ott van Õ az evangéliumokban is. De igazán, mint tevékeny személy, az apostolok cselekedeteiben domborodik ki, ezért nevezhetnénk ezt a bibliai könyvet a Szentlélek Cselekedeteinek is. 

A Szentlélek egylényegű az Atyával és a Fiúval. Nem imádkozunk hozzá, viszont esedezik értünk. A Szentléleken keresztül tudjuk azt, hogy mi a bűn. Ugyanakkor Szentlélek az, akin keresztül megértjük a Biblia sorait, hiszen ő világosítja meg ez ügyben az értelmünket. 

Amikor a tanítványok Jeruzsálemben együtt voltak, a Szentlélek kiáradását követően erővel lettek felruházva. Miért? Péter háromszor tagadja meg Jézust a keresztre feszítése előtt. Pünkösd után azonban Péter az, aki fennhangon szól a zsidó emberekhez, mintegy bizonyságtevőként előállva, hogy a pünkösdi esemény a már megígért prófécia beteljesedése. Ezt követően is azt olvassuk Péterről, hogy erővel és hatalommal szólt az emberekhez. Gyógyulás történik, az evangélium - azaz a jó hír arról, hogy van bűnbocsánat Jézus Krisztusban - az egész világon pünkösd után nyer teret. 

Ezzel a frissítő, erővel felruházott ünnep alkalmából kívánok mindenkinek áldott pünkösdi ünnepet! 

Szabóné Szabó Henrietta 

 

Újszász 2016©