Választási tájékoztató

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014. október 12-ére tűzte ki, a szavazás ezen a napon 6.00 órától 19.00 óráig tart. A település lakosságszáma alapján Újszászon 8 fő képviselő választható meg.

A választópolgárok állandó lakcímükre a szavazás helyszínéről, időpontjáról és módjáról postai úton értesítőt kaptak. Amennyiben valakihez az értesítő nem érkezett meg, forduljon a polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Irodához.

Városunkban a szavazókörök a korábbi gyakorlat szerint kerültek kialakításra:

1. szavazókör: Bajcsy-Zs. út 16., Bajcsy úti óvoda

2. szavazókör: Akácfa út 90., Szociális otthon

3. szavazókör: Szabadság tér 1., Városháza

4. szavazókör: Dózsa Gy. út 23., Gimnázium

5. szavazókör: Dózsa Gy. út 23., Gimnázium

6. szavazókör: Iskola út 8., Kertvárosi iskola

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Aki egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, az mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a Helyi Választási Irodához 2014. október 10-én 16.00 óráig. Aszavazás napján 15.00 óráig az értesítőben feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságától kérhető mozgóurna. Mozgóurna igénylés esetén a választás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel Önt a megjelölt lakcímen.

A kérelmeket interneten (ügyfélkapun, ill. a www.valasztas.hu honlapon), postai úton, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A nyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu, illetve a www.ujszasz.hu honlapról, vagy személyesen igényelhetők a Helyi Választási Irodában.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége: Polgármesteri hivatal, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. I. emelet 1. Tel: 56/552-022.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi képviselők választását szintén 2014. október 12-ére tűzte ki. A településen a megválasztható roma nemzetiségi képviselők száma: 3 fő.

A nemzetiségi választáson azon polgárok vehetnek részt, akik szerepelnek a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti nemzetiségi névjegyzékben. A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig kérhető www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet, a jelöltnek szintén szerepelnie kell a nemzetiségi névjegyzéken.

A jelölt akkor választható, ha

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A nemzetiségi képviselő jelöléséhez legalább öt nemzetiségi választópolgár ajánlása szükséges.

A nemzetiségi választásra kijelölt szavazókör: Szabadság tér 1. (művelődési ház).

Udud Róza
HVI vezető

 

 

Újszász 2016©