1/2016. (X.07) HVB határozat

Az Újszászi Helyi Választási Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29.§ (1) bekezdésének f) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján Kocsis Gábor önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

A Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot a következő legtöbb szavazatot elért jelölt,

Bogárné Simon Klára Mária

részére adja ki.

 

 

 

Újszász 2016©