Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2017. augusztus 15-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról.
Molnár Péter polgármester
3./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályzata hatályon kívül helyezéséről.
Molnár Péter polgármester
5./ A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről. Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Dr. Szóró Magdolna).
Molnár Péter polgármester
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Konka Csaba).
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2017. augusztus 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2017. június 27-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról.
Molnár Péter polgármester
2./ A képviselő-testület 2017. II. félévi munkaterve.
Molnár Péter polgármester
3./ Piaccsarnok Kft tájékoztatója, fejlesztési tervei és lehetőségei.
Molnár Péter polgármester
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
5./ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2017. évi támogatásáról. Molnár Péter polgármester
6./ Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület 2017. évi póttámogatásáról. Molnár Péter polgármester
7./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról.
Molnár Péter polgármester
8./ Az Újszász, Horgász út 23. szám alatti ingatlan Újszász Városi Önkormányzat részére történő felajánlásáról.
Molnár Péter polgármester
9./ Az Ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 2393/2 hrsz-on felvett ingatlanra érkezett vásárlási szándékról.
Molnár Péter polgármester
10./ Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról szóló rendelet elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
11./ Tájékoztatás a településképi rendelet megalkotásának beszerzési eljárásáról
Molnár Péter polgármester
12./ Egyebek  
  Zárt ülés keretében  
1./ Újszász Város kitüntető címeinek 2016. évi adományozásáról. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2017. június 21.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2017. április 25-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona, 5052 Újszász, Akácfa u. 90. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Beszámoló a Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről.
Molnár Péter polgármester
2./ Tájékoztatók Újszász város közbiztonsági helyzetéről és a védelmi feladatokról
Molnár Péter polgármester
3./ A hivatásos tűzoltóság tájékoztatója település tűzvédelmi helyzetéről.
Molnár Péter polgármester
4./ 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Molnár Péter polgármester
7./ Átfogó értékelés Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Udud Róza jegyző
8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva menti Integrált Központ éves beszámolója.
Molnár Péter polgármester
9./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 1666 hrsz-on felvett Vércse út ingatlanhatár rendezéséhez az Újszász külterület 050/19, 050/72 és 050/73 hrsz-ú földrészletekből történő területvásárlásról.
Molnár Péter polgármester
10./ A helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló 154/2016. (XII. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról.
Molnár Péter polgármester
11./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Répási Csabáné Tóth Rozália)
Molnár Péter polgármester
12./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Dr. Szóró Magdolna)
Molnár Péter polgármester
13./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Bogárné Simon Klára)
Molnár Péter polgármester
14./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Konka Csaba)
Molnár Péter polgármester
15./ Egyebek  

 Ú j s z á s z, 2017. április 19.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2017. február 14-én /kedden/ 14.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetének benyújtása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évre.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tervezett nyári nyitva-tartásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Molnár Péter polgármester
7./ 2018-2023. közötti időtartamra szóló csípőszúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatos együttműködésről.
Molnár Péter polgármester
8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Dr. Szóró Magdolna).
Molnár Péter polgármester
9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Konka Csaba).
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2017. február 9.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2017. január 24.-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Molnár Péter polgármester
2./ Beszámoló a 2016. évi Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Molnár Péter polgármester
4./ Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtására és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
Molnár Péter polgármester
5./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről. Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Répási Csabáné Tóth Rozália).
Molnár Péter polgármester
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról (Konka Csaba).
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2017. január 20.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2016. december 13-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Udud Róza jegyző
2./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervéről. Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Molnár Péter polgármester
4./ Az átruházott hatáskörökről szóló beszámoló megtárgyalása (2016. január 1-től 2016. november 15-ig) Molnár Péter polgármester
5./ 2017. évi folyószámla hitel-keret rendelkezésre állásáról Molnár Péter polgármester
6./ Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (5052 Újszász, Kossuth út 13.) ingatlan-, ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról Molnár Péter polgármester
7./ 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételéről Molnár Péter polgármester
8./ a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról. Molnár Péter polgármester
9./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásáról és közszolgáltatási szerződés megkötéséről Molnár Péter polgármester
10./ A védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Molnár Péter polgármester
11./ A védőnői körzethatárokról szóló 67/2007. (VI.12.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről Molnár Péter polgármester
12./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról Molnár Péter polgármester
     
  Zárt ülés keretében:  
1./ Kaló Jenő nem képviselő bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. december 8.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2016. november 15.-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és terítési díjáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ A 114/2011. (IX. 13.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Újszász város településszerkezeti terve” módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására.
Molnár Péter polgármester
5./ Az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról.
Molnár Péter polgármester
     
  Zárt ülés keretében  
1./ Rózsa György képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. november 9.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. szeptember 20-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évben és a 2016/2017. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. Molnár Péter polgármester
3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Az intézményi élelmezési nyersanyagköltség az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 3/2014. (II.19.) rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
7./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására benyújtandó pályázatról.
Molnár Péter polgármester
8./ A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jégkárosult családjainak támogatására.
Molnár Péter polgármester
9./a A településrendezési terv B-METAL Kft. kérelmére történő módosítása ügyében elfogadott 68/2016. (V. 24.) képviselő-testületi határozat módosításáról.
Molnár Péter polgármester
9./b Újszász város településrendezési terv módosítására (József Attila úti ingatlanok gazdasági övezetbe sorolása) vonatkozó véleményezési eljárása során beékezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról.
Molnár Péter polgármester
9./c Újszász város településrendezési terv módosítására (József Attila úti ingatlanok gazdasági övezetbe sorolása) vonatkozó környezeti vizsgálatról.
Molnár Péter polgármester
10./ Az Abonyi úti 2074/4 hrsz-u állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele.
Molnár Péter polgármester
11./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 817 hrsz-on felvett, 5052 Újszász, József Attila út 25. szám alatti ingatlan értékesítése kapcsán felmerült gázbekötési költséghez hozzájárulás.
Molnár Péter polgármester
12./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 2381 hrsz-on felvett, 5052 Újszász, Szent István tér 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. szeptember 15.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2016. augusztus 10-én /szerdán/ 9.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Egedi István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos kinevezéséről.
Molnár Péter polgármester
2./ A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről. Molnár Péter polgármester
  Zárt ülés keretében  
1./ Dr. Szóró Magdolna képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. augusztus 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. július 19-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.
Molnár Péter polgármester
2./ Az ingatlan-nyilvántartásban Újszász belterület 817 hrsz alatt felvett, 5052 Újszász, József A. u. 25. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
Molnár Péter polgármester
3./ 5052 Újszász, Bocskai út 1/a. szám alatti ingatlan Újszász Városi Önkormányzat részére történő felajánlásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ Közösségi tér kialakítása az Újszászi városközpontban című TOP-2.1.2-15 jelű felhívásra pályázat benyújtása. Molnár Péter polgármester
5./ Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. július 13.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 26-án /kedden/ 14.00 órai  kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona, 5052 Újszász, Akácfa u. 90. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Zagyvaparti Idősek Otthona 2015. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
3./ A Szolnoki Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez.
Molnár Péter polgármester
6./ Átfogó értékelés Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Molnár Péter polgármester
7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2015. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
8./ Halaszthatatlan víziközmű beruházás koncessziós díj terhére történő elvégzéséről.
Molnár Péter polgármester
9./ Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése.
Molnár Péter polgármester
10./ Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
11./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 1666 hrsz-on felvett Vércse út ingatlanhatár rendezéséről.
Molnár Péter polgármester
12./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hatósági ellenőrzése során az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde (5052. Újszász, Erkel F. út 23.) telephelyen nyújtott – bölcsőde- hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságokról.
Molnár Péter polgármester
13./ A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
14./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására pályázat közzétételéről.
Molnár Péter polgármester
15./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. április 20.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2016. április 21-én /csütörtökön/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Puskás Ferenc Stadion bontásából származó székek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ A TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázati keretre konzorciumi formában benyújtandó támogatási kérelemről.
Molnár Péter polgármester
3./ A betöltetlen 1. számú, és megüresedő 2. számú fogorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ Az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 14/2015. (X. 21.) rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. április 19.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2016. március 8-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról. Molnár Péter polgármester
2./ A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról.
Molnár Péter polgármester
3./ A Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Molnár Péter polgármester
4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2016. március 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. február 9-én /kedden/ 14.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve.
Molnár Péter polgármester
4./ Tájékoztató a 2015. évben megvalósított közfoglalkoztatási programról.
Molnár Péter polgármester
5./ Az Újszász, Védgát sor 39. szám alatti ingatlan Újszász Városi Önkormányzat részére történő felajánlásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyebek  

 Ú j s z á s z, 2016. február 3.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. január 26-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.
Molnár Péter polgármester
2./ Beszámoló a 2015. évi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
Molnár Péter polgármester
3./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására.
Molnár Péter polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához .
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2016. január 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 15-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona; 5052 Újszász, Akácfa u. 90.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve.
Molnár Péter polgármester
3./ A polgármester 2015. évben átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről.
Molnár Péter polgármester
4./ A helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati támogatások összegéről.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása.
Udud Róza jegyző
6./ A helyi adókról szóló 6/2015. (IV.01.) rendelet módosítására.
Molnár Péter polgármester
7./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2015. december 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. december 1-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi elbírálásához.
Molnár Péter polgármester
2./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.
Molnár Péter polgármester
3./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához.
Molnár Péter polgármester
4./ 2016. évi folyószámla hitel-keret rendelkezésre állásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi civil szervezetek támogatási tartalék felosztásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ A 2. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondására.
Molnár Péter polgármester
7./ A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos vagyonkezelési szerződés megszüntetésére.
Molnár Péter polgármester
8./ Az Újszász, Széchenyi út 4. szám alatti ingatlan felajánlás ügyében 79/20145. (VI.23.) számon hozott képviselő-testületi határozat visszavonásáról.
Molnár Péter polgármester
9./ A települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Molnár Péter polgármester
10./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról.
Molnár Péter polgármester
11./ A közérdekű munka végrehajtásáról az önkormányzat költségvetési szerveire háruló kötelezettségről.
Udud Róza jegyző
12./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, külterület 047/29 hrsz-on felvett terület értékesítéséről.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2015. november 25.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. november 3-án /kedden/ 14.15 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az ingatlan-nyilvántartásba Jászladány, Kenderföld u. 223 hrsz-on felvett ingatlan értékesítésről.
Molnár Péter polgármester
2./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, Kárpát út 907/1 hrsz-on felvett ingatlan értékesítésről.
Molnár Péter polgármester
3./ A 114/2011.(IX.13.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Újszász város településszerkezeti terve” módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
5./ Az Újszász Védgátsor, Alkotmány út, Szászberki út és Munkás út útalap építési munkálatairól.
Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról /Kocsis Gábor/.
Molnár Péter polgármester
7./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. október 27.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. szeptember 22-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Zagyvaparti Idősek Otthona igazgatói állására vonatkozó pályázat kiírása.
Molnár Péter polgármester
2./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására.
Molnár Péter polgármester
3./ Az Állami Számvevőszék által az „Utóellenőrzések – az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése Újszász” témában végzett utóellenőrzés kapcsán az elnök figyelemfelhívására tett intézkedésről.
Molnár Péter polgármester
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012/III.07/ önkormányzati rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról /Konka Csaba/.
Molnár Péter polgármester
7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról.
Molnár Péter polgármester
8./ Újszászi Termelői Piac működésének beszüntetéséről.
Molnár Péter polgármester
9./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
10./ Közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum megtartásáról.
Molnár Péter polgármester
11./ Újszász város belterületi határ és közterület térképészeti hiba miatti pontosítása, és külterületi mezőgazdasági terület építésre vonatkozó szabályozásának módosítása miatti, településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról.
Molnár Péter polgármester
12./ Újszász város településrendezési terv módosítására (belterületi határ és közterület térképészeti hiba miatti pontosítása és külterületi mezőgazdasági terület építésre vonatkozó szabályozásának módosításához) vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról.
Molnár Péter polgármester
13./ Újszász, Munkás út 40. szám alatti ingatlan felajánlás ügyében 77/2015. (VI.23.) számon hozott képviselő-testületi határozat visszavonásáról.
Molnár Péter polgármester
14./ Újszász Város Bűnmegelőzési- és Közbiztonsági Koncepciója 2015-2019 elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
15./ Egyéb kérdések megtárgyalása Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2015. augusztus 3.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. szeptember 1-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszint (Zsibongó); Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. augusztus 3.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. augusztus 6-án /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 2153 és 2154 hrsz-okon felvett területek telekalakításáról (telekösszevonás) szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) benyújtandó pályázatról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Faaprító gép beszerzéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. augusztus 3.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. június 23-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervéről.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Vasutas Sport Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Piaccsarnok Kft. tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város Közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók elfogadása.
Molnár Péter polgármester
5./ Közbiztonsági koncepció megalkotása. Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Városi Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Városi Önkormányzat részére történő ingatlan-felajánlásokról.
Molnár Péter polgármester
8./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. június 15.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. június 8-án /hétfőn/ 10.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények működtetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ A helyi közösségi közlekedés támogatás igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása /Konka Csaba/
Molnár Péter polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása /Dr. Szóró Magdolna/
Molnár Péter polgármester
5./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
6./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. június 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
  Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. május 21-én /csütörtök/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala. Molnár Péter polgármester
2./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, külterület 047/27 hrsz-on felvett területen tervezett fejlesztéssel összefüggő 1 hektáros terület értékesítése és kapcsolódó előszerződés megkötéséről szóló 49/2015. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. Molnár Péter polgármester
3./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása (Konka Csaba). Molnár Péter polgármester
4./ A betöltetlen 1. számú fogorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátása. Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. május 15.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését (kihelyezett ülés) 2015. április 28-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona; 5052 Újszász, Akácfa u. 90.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A hivatásos tűzoltóság települési tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Beszámoló a Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről.
Molnár Péter polgármester
3./ Átfogó értékelés Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Udud Róza jegyző
4./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Egészségügyi koncepció elfogadása.
Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet beterjesztése.
Molnár Péter polgármester
7./ Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez.
Molnár Péter polgármester
8./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. április 20.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. április 16-án /csütörtök/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Városi Polgárőr Egyesület LEADER pályázat támogatás előfinanszírozási hiteléhez készfizető kezesség vállalás meghosszabbítása.
Molnár Péter polgármester
2./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása /Répási Csabáné Tóth Rozália/.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2015. április 9.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. március 31-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat gazdasági programja.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata. Molnár Péter polgármester
4./ A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról.
Molnár Péter polgármester
5./ A betöltetlen 1.számú fogorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 2450/2 hrsz-on felvett terület telekalakításáról.
Molnár Péter polgármester
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása /Konka Csaba/.
Molnár Péter polgármester
8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása /Dr. Szóró Magdolna/.
Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. március 24.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2015. február 25-én /szerdán/ 10.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.
Molnár Péter polgármester
3./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ A Szolnoki Rendőrkapitányság Újszászi Rendőrőrse részére számítógép adományozásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász külterület 047/27 hrsz-on felvett területen tervezett fejlesztési elképzelés támogatásáról, és az ahhoz szükséges terület biztosításának szándékáról.
Molnár Péter polgármester
6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása.
Molnár Péter polgármester
7./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. február 23.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. február 10-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő 2015. március 1. napjától hatályos változásokról szóló tájékoztató elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évre.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Terve.
Udud Róza jegyző
5./ A homoktövis termesztéssel kapcsolatos teendőkről szóló tájékoztató elfogadása.
Molnár Péter polgármester
6./ A polgármester szabadságának ütemezéséről.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
Molnár Péter polgármester
8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapítására vonatkozó 14/2011. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról.
Molnár Péter polgármester
9./ A Szászberek külterület 099/1 hrsz-on felvett közforgalom elől el nem zárt magánútra, valamint a Szászberek külterület 099/10 hrsz-on felvett ingatlanra bejegyzett, az Újszászi Szociális Otthon, mint kezelő kezelői jogának törléséről hozott 86/2014.(IX.09.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról.
Molnár Péter polgármester
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2015. február 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. január 27-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Molnár Péter polgármester
2./ A 2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2015. január 20.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. december 16-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A helyi közösségi közlekedés 2015. évi Önkormányzati támogatásának Összegéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
3./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Az intézményi élelmezési nyersanyagköltség és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata.
Molnár Péter polgármester
5./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ Termelői piac fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Újszász 1. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának tudomásul vételéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A településen lévő ellátatlan ingatlanok vízellátásának biztosítására, halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció és beruházás koncessziós díj terhére történő elvégzésére, és kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
 
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. december 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. november 25-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi elbírálásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Képviselő-testület üléseinek kezdési időpontjáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Vagyonrendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ 2015. évi folyószámla hitel-keret rendelkezésre állásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület LEADER pályázat támogatás előfinanszírozásához szükséges hitelfelvételhez képfizető kezesség vállalásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület LEADER pályázat támogatás előfinanszírozási hiteléhez készfizető kezesség vállalás meghosszabbítása.
Molnár Péter polgármester
8./ A B-METÁL Kft. ingatlanvásárlási kérelméről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása (Dr. Szóró Magdolna)
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása (Nyitrainé Kiss Katalin)
 
10./ A Szolnoki Rendőrkapitányság Újszászi Rendőrőrse részére mobiltelefon adományozásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.  
11./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. november 17.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. november 4-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, új eljárás megindításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász, II.sz. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról szóló előerjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalásáról. Molnár Péter polgármester
6./ Újszász város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. október 22.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Tisztelettel meghívom Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 21-én /kedden/ 14.00 órakor tartandó alakuló ülésére.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről. Vigh Győző HVB elnöke
2./ Képviselők eskütétele  
3./ Polgármester eskütétele  
4./ Polgármesteri program ismertetése Molnár Péter polgármester
5./ Polgármester illetményének megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
6./ Alpolgármester megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Helyi Önkormányzati Képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról.  
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. október 17.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – közmeghallgatással egybekötött – soron következő ülését 2014. szeptember 9-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Beszámoló az Újszászi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
Udud Róza jegyző
3./ Beszámoló Újszász Városi Önkormányzat polgármesterének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Molnár Péter polgármester
4./ A Zagyvaparti Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Az Újszászi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ 15 éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A hivatásos tűzoltóság települési tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolójának megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
10./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Molnár Péter polgármester
11./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ A Magyar Állam tulajdonában lévő Szászberek külterület 099/1 hrsz-on felvett közforgalom elől el nem zárt magánút, valamint a Szászberek külterület 099/10 hrsz-on felvett ingatlan Újszászi Szociális Otthon, mint kezelő kezelői jogának törléséről.
Molnár Péter polgármester
13./ Dr. Szóró Magdolna képviselői tiszteletdíjának felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
 
14./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2014. szeptember 2.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. augusztus 26-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról, és a 18/2014. (II.18.) képviselő-testületi határozat módosításáról.
Udud Róza jegyző
2./ Újszász város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi civil szervezetek támogatási tartalék felosztásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ Ingatlan fedezet felajánlás folyószámla-hitel keret igénybevételéhez.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2014. augusztus 22.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. június 24-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
Molnár Péter polgármester
2./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítására vonatkozó felhívás megtárgyalásáról.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász, József Attila út 23. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ A fizikoterápia-asszisztensi tevékenység ellátásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Az Újszászi Polgármesteri Hivatal és Városi Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítéséhez szükséges építészeti és épületgépészeti tervek elkészítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi civil szervezetek támogatási tartalék felhasználásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A Városi Polgárőr Egyesület LEADER pályázat támogatás előfinanszírozásához szükséges hitelfelvételhez készfizető kezesség vállalásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
10./ Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
11./ Az Újszászi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ Az Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
13./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
     
  ZÁRT ÜLÉS keretében:  
14./ A kitüntető díjak adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása, és a döntések meghozatala. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2014. június 17.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 
 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. április 29-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A Zagyvaparti Idősek Otthona 2013. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2013. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak tejesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Előterjesztés a költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól és a további feladatok szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
7./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Nagykörű Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyása.
Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2014. április 22.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. március 25-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Előterjesztés a Piaccsarnok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /5052 Újszász, Kossuth út 43./ részére tagi kölcsön folyósítására.
Molnár Péter polgármester
2./ Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a Baross út felújítására vonatkozóan kötött megállapodásról.
Molnár Péter polgármester
3./ Előterjesztés a VCSM Koncessziós Zrt. által a koncessziós díj terhére elvégzendő ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáiról.
Molnár Péter polgármester
4./ Előterjesztés a 2014. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról.
Molnár Péter polgármester
5./ Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlására Dr. Szóró Magdolna képviselő.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2014. március 21.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. február 28-án /pénteken/ 9.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekre.
Molnár Péter polgármester
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben hivatkozott Megvalósíthatósági Tanulmány az anyag terjedelme miatt nem került kiküldésre, de a Jegyző Asszonynál megtekinthető.

 Ú j s z á s z, 2014. február 26.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. február 18-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Civil szervezetek támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
6./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
7./ Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Tornacsarnok bővítési pályázatáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
9./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. február 13.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. január 30-án /csütörtökön/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Előterjesztés az „Újszász Városi Önkormányzat közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. Molnár Péter polgármester
3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlása.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. január 28.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2014. január 21-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Előterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, „Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
Molnár Péter polgármester
2./ Előterjesztés az „Újszász Városi Önkormányzat közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a rendelkezése álló pénzeszközről. Molnár Péter polgármester
3./ Előterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedés megtételére.
Molnár Péter polgármester
4./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2014. január 15.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. december 17-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Előterjesztés az önkormányzati támogatás biztosításáról a helyi közlekedés működtetéséhez.
Molnár Péter polgármester
2./ Előterjesztés a költségvetési intézmények 2014. évi ellenőrzési ütemtervére. Udud Róza jegyző
3./ Előterjesztés Újszász Város Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére. Molnár Péter polgármester
4./ Átruházott hatáskörökről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása.
Molnár Péter polgármester
7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A Piaccsarnok Kft. törzstőke emeléséről.
Molnár Péter polgármester
10./ A Piaccsarnok Kft. tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzata melléklete módosításának tudomásul vételéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
11./ Egyes települési közkifolyók megszüntetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. december 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. november 26-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. I.-III. negyedévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása. Molnár Péter polgármester
3./ Előterjesztés a töktermesztés eredményességéről november 15-ig, és a homoktövis ültetvény művelésével kapcsolatos 2013. szeptember 30-ig felmerült költségekről.
Molnár Péter polgármester
4./ Az önkényuralmi rendszerekhez köthető „Felszabadulás” út átnevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságába új tag megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Településrendezési Terv módosítása (Szarvashalom út ingatlanhatár rendezése). Molnár Péter polgármester
7./ KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú pályázati projekt megvalósításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
8./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. november 19.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. október 22-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosít számú „Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése” elnevezésű projekt önrészének rendelkezésre állásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosít számú „Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése” elnevezésű projekt BM EU Önerő Alap támogatás igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
3./ Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 jelű pályázattal összefüggő közbeszerzési eljárás megindítása.
Molnár Péter polgármester
4./ A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 jelű pályázattal összefüggő közbeszerzési eljárás megindítása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
6./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Víziközmű vagyoni elemek átruházásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. október 15.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. szeptember 24-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 jelű pályázattal összefüggő közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat intézménye: az Újszászi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményének Pedagógiai Programja elfogadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságába új tag megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
7./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Az Állami Számvevőszék elnöki figyelemfelhívására tett intézkedésről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
10./ Reorgainázációs program a kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megállítására, a pénzügyi egyensúlyi helyzet stabilizálására. Molnár Péter polgármester
11./ Újszász Város Önkormányzat, mint jogosult nevére bejegyzett, az Újszász, belterület 1598/2 hrsz-on felvett ingatlanra vonatkozó „beépítési kötelezettség” és „elidegenítési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására” bejegyzések törlésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ Alap-, és középfokú köznevelési intézményekbe létrehozandó Intézményi Tanácsokba Újszász Városi Önkormányzat részéről történő delegálásra vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
13./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. szeptember 17.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. szeptember 2-án /hétfőn/ 11.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 jelű pályázattal összefüggő közbeszerzési eljárás megindítása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. augusztus 29.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. augusztus 6-án /kedden/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása. Molnár Péter polgármester
2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ A közterületek használatának rendjéről szóló rendelet Módosítása. Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. július 30.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. július 8-án /hétfőn/ 9.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A köznevelési intézmények átszervezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása
Molnár Péter polgármester
2./ A 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület Pedagógusok arcképcsarnoka című kiadványának támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalása
Molnár Péter polgármester
4./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2013. július 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. június 18-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat közép és hosszú távú vagyonazdálkodási tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása  
ZÁRT ÜLÉS keretében:  
7./ A kitüntető díjak adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása, és a döntések meghozatala. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2013. június 6.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. május 28-án /kedden/ 14.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának a központi ügyeleti feladatellátással kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának jogszabályváltozásból eredő módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2013. május 22.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. május 14-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.A Képviselő-testületi ülést közvetlenül megelőzve 14.00 órától a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság együttesen tartja ülését, melyen a napirendi pontok megtárgyalásra kerülnek, és ezt követően kerül sor a képviselő-testületi döntéshozatalra.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Szolnoki Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Szakszolgálati intézményrendszer átalakításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Szakképző intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ A J-Nk-Szolnok Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési terv véleményezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
 

(A településen működő köznevelési intézmények véleményének bekérése folyamatban van, melyet az Önkormányzati véleményezéshez a Képviselő-testületnek figyelembe kell vennie. A vélemények beérkezését követően készül el az előterjesztés, melyet a későbbiekben postázunk az Önök részére. A fejlesztési terv, annak terjedelme miatt a www.oktatas.hu weboldalon, az alábbi linken érhető el:Jasz_Nagykun_Szolnok_Megyei_Fejlesztesi_Terv_2013.pdfKinyomtatott példány a Polgármesteri Hivatal titkárságán rendelkezésre áll, átolvasható.

 
5./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. május 8.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. április 23-án /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme; Újszász, Szabadság tér 1.  Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat Stratégiai ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Udud Róza jegyző
3./ A 029 és 033 hrsz-ú földterületek értékesítése a Magyar Állam számára.
Molnár Péter polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. április 18.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. április 9-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona, Újszász, Akácfa út 90. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Beszámoló a Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről.
Nyitrainé Kiss Katalin igazgató
2./ Újszász város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása.
Juhász Tibor őrsparancsnok
Kolozsi Ferenc elnök
Dr Muskó Zsolt kuratóriumi elnök
3./ Beszámoló Újszász Város Önkormányzatának 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról.
Molnár Péter polgármester
4./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Farkas Józsefné igazgató
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ A 2012. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, valamint a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás igényléséről.
Molnár Péter polgármester
8./ Állami fenntartásba került köznevelési feladatot ellátó intézmények használati és vagyonkezelési szerződésének megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2013. március 28.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. március 12-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megállapítása.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló rendelet módosításáról, a Városi Tornacsarnok és a Művelődési Ház egyes helyiségeinek bérleti díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ A Városi Könyvtár használati szabályzatának elfogadásáról, valamint a Városi Könyvtár szolgáltatásai díjairól szóló 17/2010.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ A települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. által a 2013. évi koncessziós díj terhére elvégzendő ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáiról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő közterületi névhasználat felülvizsgálatáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2013. március 6.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. február 12-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

 Ú j s z á s z, 2013. február 6.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2013. január 31-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. Molnár Péter polgármester
2./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Kétpói Regionális Hulladéklerakó 2004. június 15-i üzemeltetési szerződésének megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ ÚA 2013. évi Megyei Parlagfű-mentesítése Alaphoz történő csatlakozásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2013. január 24.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. december 18-án /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési 2013. január 1-jétől érvényes árakra és az önkormányzati támogatás összegére vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló többször módosított 19/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás jóváhagyásáról. Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról. Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Molnár Péter polgármester
6./ Előterjesztés Újszász Város Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervére.
Molnár Péter polgármester
7./ Átruházott hatáskörökről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Az éves közfoglalkoztatásról, és az elvégzett munkákról szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása.
Molnár Péter polgármester
10./ Újszász Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
11./ A helyi parkolási viszonyok szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
12./ LEADER támogatások előfinanszírozásához készfizető kezesség vállalásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
13./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  
  ZÁRT ÜLÉS  
14./ Jegyzői munkakör betöltésére irányuló pályázatok megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2012. december 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. december 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli felmentési kérelem visszavonásáról, a köznevelési intézmény további működtetéséről.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Alapító Okiratok módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester

 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a testületi ülést megelőzően 14.00 órakor kezdődik az összevont bizottsági ülés. A tárgyalandó témák fontosságára és a határidő szűkösségére való tekintettel a napirendi pontok anyagai az ülést megelőzően egy órával már megtekinthetők. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a munkaterv szerinti 2012. december 18-i ülés szintén megtartásra kerül, melyre az anyagokat a rendkívüli ülésen valamennyi képviselő kézhez kapja. Ú j s z á s z, 2012. december 10.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. november 27-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Rózsa Imre Középiskola és Kollégium, Újszász, Dózsa György út 23. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma tanév értékelése.
Rózsa György igazgató
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről.
Molnár Péter polgármester
3./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Az elvégzett munkák és a jövedelmezőség vizsgálata a tök ültetvényünkben.
Molnár Péter polgármester
5./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2012. november 21.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. november 13-án /kedd/ 15.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli felmentési kérelmére.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A Zagyvaparti Idősek Otthona ideiglenes működési engedélye hatályának meghosszabbítása tárgyában, szakmai terv elfogadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2012. november 9.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. október 25-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Újszász Városi Önkormányzat között a Szolnoki Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ A Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma „Rózsa Imre Középiskola és Kollégium” Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Az állattartás általános szabályairól szóló 15/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ A Kétpói Regionális Hulladéklerakó 2004.június 15-i üzemeltetési szerződésének megszűnésével kapcsolatos megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Az Újszász, Horgász út 9. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Az Újszász, Felszabadulás út 1567/4 hrsz-on felvett ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2012. október 18.

/: Molnár Péter :/
polgármester

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. szeptember 11-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Újszászi Nevelési Központ, Újszász, Kossuth út 13. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása. Juhász Tibor rendőrőrs parancsnoka
Kolozsi Ferenc polgárőr elnök
Dr Muskó Zsolt kuratóriumi elnök
2./ Az Újszászi Nevelési Központ tanév értékeléséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Szabó Győző igazgató
3./ Az UNK-ban folyó integrált oktatás formáiról, módszereiről, eredményeiről szóló beszámoló megtárgyalása.
Szabó Győző igazgató
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása I.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása II.
Molnár Péter polgármester
7./ Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó II. ütemű igény benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Újszász Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 26/2011.(XII.21.) ÖR hatályon kívül helyezéséről és Újszász Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának határozatban történő elfogadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Újszász Városi Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 19/2002. (XII.18.) rendeletének módosítása.
Molnár Péter polgármester
10./ Jegyzői pályázat kiírásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
11./ Az Újszász, Hunyadi út 14. szám alatti és Katona József út 4/A. szám alatti önkormányzati ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ Az Újszász külterület 047/27 hrsz-on felvett ingatlan értékesítésre történő felajánlásáról a Magyar Állam részére.
Molnár Péter polgármester
13./ Az Újszász külterület 029 és 033 hrsz-on felvett ingatlanok értékesítésre történő felajánlásáról a Magyar Állam részére.
Molnár Péter polgármester
14./ A Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló rész-üzletrész értékesítéséről.
Molnár Péter polgármester
15./ ÖkoPerlátor beszerzéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
16./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlása.
Molnár Péter polgármester
17./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2012. szeptember 5.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. június 19-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve.
Molnár Péter polgármester
2./ A helyi parkolási viszonyok szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról.
Molnár Péter polgármester
4./ A Vasutasok Szakszervezete tulajdonát képező Újszász, Bajcsy-Zs. út 11. szám alatti ingatlan ingyenes vagyonátadásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász, Hunyadi út 14. szám alatti, valamint az Újszász 3/1 és 3/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Külterületi ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ A 2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra történő pályázat benyújtásának jóváhagyása.
Molnár Péter polgármester
8./ Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartójával Közoktatási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ Boros Péterné jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
10./ Dr. Szegedi Gyula szülőházánál emléktábla elhelyezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
11./ Újszász Város Önkormányzatának éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez, valamint a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló beszámoló kiegészítése.
Boros Péterné jegyző
12./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  
Zárt ülésen:
13./ Kitüntető díjak adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása, és a döntés meghozatala. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2012. június 12.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. május 29-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.(A képviselő-testület ülésére a napirendek bizottságok általi megtárgyalását követően kerül sor.)Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Intézményegység-vezetői pályázatok véleményezése. (Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat)
Molnár Péter polgármester
2./ A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatási igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Térsége Gazdaságfejlesztési Kft-ben „KMF” Zrt. tag üzletrészének megvásárlására vonatkozó ajánlat megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 (Az Intézményegység-vezetői pályázatok Boros Péterné jegyzőnél átolvashatók.) Ú j s z á s z, 2012. május 22.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. április 24-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.(A képviselő-testület ülésére a napirendek összevont bizottsági ülésen történő megtárgyalását követően kerül sor.)Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona (Újszász, Akácfa út 90.) Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása.
Nyitrainé Kiss Katalin Igazgató
2./ Újszász Város Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Nyitrainé Varga Ildikó mb. gyámhivatal vezető
3./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Farkas Józsefné igazgató
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Város Önkormányzatának éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez, valamint a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ Újszász Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
9./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2002.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
10./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
11./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
12./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
13./ Halaszthatatlan víziközmű beruházásról, rekonstrukcióról, koncessziós díj terhére szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
14./ Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
15./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2012. április 18.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. április 10-én /kedd/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása
Molnár Péter polgármester
2./ A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0108 azonosító számú projekt adatváltozási bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ezúton jelzem továbbá, hogy Újszász Város Képviselő-testülete soron következő – Zagyvaparti Idősek Otthonában megtartandó – kihelyezett ülését 2012. április 24-én (kedden) tartja. Ú j s z á s z, 2012. április 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. március 6-án /kedd/ 15.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
6./ A kitüntető díjak adományozásáról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
7./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
8./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
Molnár Péter polgármester
9./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Molnár Péter polgármester
10./ Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Boros Péterné jegyző
11./ Egyéb kérdések megtárgyalása.
 

 Ú j s z á s z, 2012. február 28.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2012. február 7-én /kedd/ 15.30 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Az önkormányzat önállóan működő intézményének megszüntetése.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2012. február 1.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. december 20-án /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, Újszász, Szabadság tér 1. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés rendjéről és legmagasabb díjáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, a hulladékkezelési díj megállapítása. Molnár Péter polgármester
4./ Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása. Molnár Péter polgármester
5./ Intézményi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítása. Molnár Péter polgármester
6./ Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
7./ Építményadóról szóló rendelet megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Újszász Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.
Molnár Péter polgármester
9./ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Molnár Péter polgármester
10./ Újszász Város Képviselő-testület Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Ügyrendjének módosítása.
Molnár Péter polgármester
11./ Újszász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása. Molnár Péter polgármester
12./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Boros Péterné jegyző
13./ Újszász Város Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
14./ A polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló beszámoló megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
15./ Zagyvaparti Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása.
Molnár Péter polgármester
16./ Folyószámla-hitelkeret megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Boros Péterné jegyző
17./ Folyószámla-hitelkeret ingatlan fedezetéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
18./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2011. december 12.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

 
Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. november 29-én /kedd/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye:Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma emeleti tanácskozóterme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma tanév értékelése
Rózsa György igazgató
2./ A Piaccsarnok Kft. működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Farkas István ügyvezető
3./ Az Újszász és Térsége Kft. működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Kaló Jenő ügyvezető
4./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról
Molnár Péter polgármester
5./ A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Molnár Péter polgármester
6./ Előterjesztés a költségvetési intézmények 2012. évi ellenőrzési ütemtervére.
Boros Péterné jegyző
7./ BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása Molnár Péter polgármester
8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Molnár Péter polgármester
9./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Molnár Péter polgármester
10./ Közalkalmazotti jogviszony és vezetői kinevezés megszüntetéséről. Molnár Péter polgármester
11./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Molnár Péter polgármester
12./ Támogató nyilatkozat kiállítása a MÁV-START Zrt. részére elővárosi villamos motorvonatok beszerzéséhez
Molnár Péter polgármester
13./ A 2012. évi Megyei Parlagfű-Alaphoz történő csatlakozásról szóló előterjesztés megtárgyalása
Molnár Péter polgármester
14./ Tájékoztató LEADER pályázatokról
Molnár Péter polgármester
15./ Hozzájárulás a Merkanting Információs és Tanácsadó Nonprofit Kft. által benyújtott LEADER pályázat megvalósításához
Molnár Péter polgármester
16./ Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
Boros Péterné jegyző
17./ Környezetvédelmi rendelet jóváhagyása
Molnár Péter polgármester
18./ Dr Muhi Katalin egészségügyi szolgáltatási szerződésének módosításáról
Molnár Péter polgármester
19./ Egyéb kérdések megtárgyalása  

 Ú j s z á s z, 2011. november 18.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2011. november 3-án /csütörtök/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Újszász Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Az Európai Uniós fejlesztési támogatásokat megelőlegező hitel, valamint éven túli lejáratú, munkahelyteremtő célú beruházási hitelszerződés rendelkezésre tartási feltételeinek tudomásulvételéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Egyéb kérdések megtárgyalása
 

 Ú j s z á s z, 2011. október 28.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2011. október 11-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Újszász Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ „Újszász Város Önkormányzata részére Európai Uniós fejlesztési támogatásokat megelőlegező hitel, valamint éven túli lejáratú, munkahelyteremtő célú beruházási hitel folyósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.
Molnár Péter polgármester
2./ Egyéb kérdések megtárgyalása
 

 Ú j s z á s z, 2011. október 5.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2011. szeptember 27-én /kedden/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Újszász Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Bursa Hungarica 2012. évi fordulójához való csatlakozásról Molnár Péter szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
2./ Egyéb kérdések megtárgyalása  

 Ú j s z á s z, 2011. szeptember 23.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. szeptember 13-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményegysége /Újszász, Iskola út 8./ Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város Településrendezési Terv módosításának jóváhagyása
Molnár Péter polgármester
2./ Az Újszászi Nevelési Központ tanév értékelése.
Szabó Győző igazgató
3./ Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Városi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Városi Önkormányzat környezetvédelmi rendeletének megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ Újszász Város Kitüntető Díjainak adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata. Molnár Péter polgármester
7./ A közfoglalkoztatás 2011. I. félévi tapasztalatairól szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2011. szeptember 2.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2011. augusztus 30-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
(A Képviselő-testület ülése az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság napirendi megtárgyalásával együtt zajlik le, döntését a bizottságok döntését követően hozza meg.)Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Újszász Város önkormányzata által meghirdetett autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás nyílt pályázatának elbírálása.
Molnár Péter polgármester
2./ Éven belüli és éven túli hitel felvételéről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2011. augusztus 23.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. július 28-án /csütörtök/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Önkormányzati tisztségviselő jogállásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ A foglalkoztatás elősegítésére, pénzügyi konszolidáció megvalósítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
3./ Likviditási célú működési hitel hosszú lejáratú hitellé alakítása.
Molnár Péter polgármester
4./ A középiskola fejlesztésére irányuló ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 pályázat keretében megvalósított eszközbeszerzési eljárás megindításáról.
Molnár Péter polgármester
5./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
Molnár Péter polgármester
6./ "Összetartozunk" erdélyi szórványprogramhoz való csatlakozásról.
Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2011. július 25.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. június 21-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma Igazgatójának megválasztása. Molnár Péter polgármester
2./ Az Újszászi Nevelési Központ Igazgatójának megválasztása. Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Város Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
5./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulása létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása.
Molnár Péter polgármester
6./ Újszász állomás épület szolgáltatási színvonalának emeléséről szóló előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
7./ A piac működésével kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása.
Molnár Péter polgármester
8./ Menetrendszerinti autóbusz közlekedés szolgáltatás nyújtására pályázat kiírása. Molnár Péter polgármester
9./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

ZÁRT ÜLÉS

10./ A kitüntető díjak adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása és a döntés meghozatala. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2011. június 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. május 17-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Az ülés napirendje, előterjesztések:

 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. április 12-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona (Újszász, Akácfa út 90.) Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ Nyitrainé Kiss Katalin igazgató
2./ Újszász Város Közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása. Juhász Tibor
Rendőrőrs Parancsnoka
Kolozsi Ferenc
Polgárőr Egyesület Elnöke
Dr. Muskó Zsolt
Kuratóriumi Elnök
3./ Turóczi István Zoltánné gyámhivatal vezetője
4./ Farkas Józsefné igazgató
5./ Földi Gyula Városgazdálkodási Iroda vezetője
6./ Molnár Péter polgármester
7./ Molnár Péter polgármester
8./ Molnár Péter polgármester
9./ Molnár Péter polgármester
10./ Molnár Péter polgármester
11./ Molnár Péter polgármester
12./ Molnár Péter polgármester
13./ Molnár Péter polgármester
14./ Molnár Péter polgármester
15./ Molnár Péter polgármester
16./ Helyi rendelet hatályosulásának vizsgálata. Boros Péterné jegyző
17./ "Játszótér építése a Bakó úton" című pályázattal összefüggő közbeszerzési eljárás megindításáról. Molnár Péter polgármester
18./ Jász úti terület megosztása. Molnár Péter polgármester
19./ Molnár Péter polgármester
20./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2011. április 1.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. február 15-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Dr. Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Asszony mutatkozik be a képviselő-testületnek. Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok Előadó
1./ Fehérné Szekeres Zsuzsanna igazgató
2./ Molnár Péter polgármester
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Molnár Péter polgármester
5./ Boros Péterné jegyző
6./ Molnár Péter polgármester
7./ Molnár Péter polgármester
8./ Molnár Péter polgármester
9./ Molnár Péter polgármester
10./ Molnár Péter polgármester
11./  

 Ú j s z á s z, 2011. február 4.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2011. január 25-én /kedden/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ A "Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére a "TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért" tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. Molnár Péter polgármester
   
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképző-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása. Molnár Péter polgármester
   
3./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  
   

 Ú j s z á s z, 2011. január 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2010. december 21-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása. Molnár Péter polgármester
   
2./ Intézményi nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítása. Molnár Péter polgármester
   
3./ A helyi iparűzési adó rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
   
4./ A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának megállapításáról. Molnár Péter polgármester
   
5./ A Jászkun Volán Zrt-től 2010-2011. évben közösségi közlekedés támogatása címén érkező pénzeszköz felhasználásáról. Molnár Péter polgármester
   
6./ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságainak elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
   
7./ Előterjesztés a költségvetési intézmények 2011. évi ellenőrzési ütemtervére. Molnár Péter polgármester
   
8./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározása. Molnár Péter polgármester
   
9./ Hulladékszállítási díj megállapítása. Molnár Péter polgármester
   
10./ A 2011. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról. Molnár Péter polgármester
   
11./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  
   

 Ú j s z á s z, 2010. december 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. december 14-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról. Molnár Péter polgármester
 
2./ Újszász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjának megállapításáról szóló rendelet megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
4./ Víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló rendelet megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
5./ Előterjesztés Újszász Város Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére. Molnár Péter polgármester
 
6./ A városi könyvtár szolgáltatási díjairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
7./ Képviselői tiszteletdíj közcélú felajánlásáról. Molnár Péter polgármester
 
8./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy december hónapban még egy képviselő-testületi ülés megtartására sor kerül. Ú j s z á s z, 2010. december 2.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2010. december 6-án /hétfő/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Újszász Város Önkormányzata részére hosszú lejáratú hitelnyújtás a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül tárgyában indult egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 

 Ú j s z á s z, 2010. november 30.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. november 23-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása. Molnár Péter polgármester
 
2./ A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
3./ Alapító okiratok módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
 
4./ Újszászi Nevelési Központ Pedagógiai Programjának módosítása. Molnár Péter polgármester
 
5./ Első lakáshoz jutó lakáscélú támogatásokról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  
 

 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. szeptember 21-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Újszász Város Polgármesteri Hivatal 2007-2010. években végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Boros Péterné jegyző
2./ A Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma tanév értékelése. Rózsa György igazgató
3./ A Zagyvaparti Idősek Otthona tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Nyitrainé Kiss Katalin igazgató
4./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ A BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás. Molnár Péter polgármester
7./ Az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Alapító Okiratának módosítása. Molnár Péter polgármester
8./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2010. szeptember 13.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. június 15-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Újszász Város Képviselő-testület 2010. augusztus-szeptember havi munkatervéről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
3./ Folyószámla hitelkeret módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása Molnár Péter polgármester
4./ A helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
5./ Az Időskorúak Szociális Otthona új elnevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
6./ Az Időskorúak Szociális Otthona Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
7./ Közvilágítási lámpatestek felszereléséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
8./ Szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről és környezetük kialakításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
9./ VIS MAIOR pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
10./ Képviselői tiszteletdíjak közcélú felajánlásáról. Molnár Péter polgármester
11./ Kitüntető címek adományozása. Molnár Péter polgármester
12./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2010. június 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester
 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. április 27-én /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ Újszász Város Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók Nász Imre
2./ Beszámoló a SZTKTT ZMIK munkájáról Farkas Józsefné
igazgató
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjólésti feladatok ellátásáról Turóczi István Zoltánné
gyámhivatal vezető
4./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Molnár Péter
polgármester
5./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Molnár Péter
polgármester
6./ Önhiki kiegészítő támogatás benyújtása Molnár Péter
polgármester
7./ Előterjesztés a költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól és a további feladatokról Molnár Péter
polgármester
8./ Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának megtárgyalása Molnár Péter
polgármester
9./ TRT tervezési szerződés módosítása Molnár Péter
polgármester
10./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Molnár Péter
polgármester
11./ Tájékoztatás azonnali pénzbeli támogatás nyújtásáról Molnár Péter
polgármester
12./ Egyebek Molnár Péter
polgármester

 Ú j s z á s z, 2010. április 13.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2010. április 20-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ "Az újszászi gimnázium felújítása és fejlesztése" tárgyában meghirdetett általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének megállapításáról. Molnár Péter
polgármester
2./ A 0136/3 hrsz-ú ingatlanra jelzálog- illetve vételi jog bejegyzéséről. Molnár Péter
polgármester
3./ A 2008. november 28-án a Duna Aszfalt Kft-vel kötött keretmegállapodás alapján "Újszász Dózsa György út fejlesztése" tárgyában lefolytatott konzultáció eredményéről. Molnár Péter
polgármester

 Ú j s z á s z, 2010. április 13.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését 2010. március 23-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

1./ A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. megalakítása Molnár Péter
polgármester
2./ TISZK Társulási Szerződés módosítása. Molnár Péter
polgármester
3./ Állásfoglalás az M8 autópálya Abony térségét érintő tervezési munkáival kapcsolatban. Molnár Péter
polgármester
4./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter
polgármester

 Ú j s z á s z, 2010. március 17.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. február 16-án /kedden/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok Előadó
1./ Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Ágotai Emese
vezető védőnő
2./ Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítása. Molnár Péter polgármester
3./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítása. Molnár Péter polgármester
4./ Újszász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötéséről. Molnár Péter polgármester
5./ Az intézményi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításáról. Molnár Péter polgármester
6./ A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
7./ Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
8./ A Településfejlesztési Koncepció megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
9./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Terve. Boros Péterné
jegyző
10./ Újszász Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve, és a 2009. évi terv teljesítésének elfogadása. Molnár Péter polgármester
11./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. Boros Péterné
HVI vezetője
12./ Az Akácfa út 90. szám alatti Orczy-kastély épület külső felújítására vonatkozó ÉAOP pályázat megvalósításához önerő biztosításáról. Molnár Péter polgármester
13./ A 3122.számú út forgalomkorlátozása. Molnár Péter polgármester
14./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról. Molnár Péter polgármester
15./ A városgyűlés előkészítése. Molnár Péter polgármester
16./ Egyéb kérdések megtárgyalása.  

 Ú j s z á s z, 2010. február 5.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. január 13-án /szerda/ 14.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok Előadó
1./ Egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. Molnár Péter polgármester
2./ A 0136/3 hrsz-ú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése. Molnár Péter polgármester
3./ A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a "Hosszú-iskola" felújítására irányuló pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról. Molnár Péter polgármester
4./ Egyéb kérdések Molnár Péter polgármester

 Ú j s z á s z, 2010. január 3.

/: Molnár Péter :/
polgármester

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ünnepi ülését 2009. december 22-én /kedden/ 11.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeAz ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok Előadó
1./ Intézményi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítása. Molnár Péter polgármester
2./ A magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
3./ A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
4./ A közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapítása. Molnár Péter polgármester
5./ Újszász Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosítása, és az önkormányzati támogatás összege. Molnár Péter polgármester
6./ Előterjesztés Újszász Város Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére. Molnár Péter polgármester
7./ Hulladékszállítási díj megállapítása. Molnár Péter polgármester
8./ A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló rendelet módosítása. Molnár Péter polgármester
9./ Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása. Molnár Péter polgármester
10./ Egyéb kérdések megtárgyalása. Molnár Péter polgármester
  10.1/ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendeletének módosítása  
  10.2/ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
  10.3/ Az építészeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosítása  

A napirendek megtárgyalását követően tisztelettel meghívom Önt a hivatalban tartandó ünnepi összejövetelre.Ú j s z á s z, 2009. december 14.

/: Molnár Péter :/
polgármester

 

Újszász 2016©