Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Erkel F. út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével.
 • a csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése, együttműködésben a családokkal.
 • integrációban sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • emelt szintű szakképesítés, OKJ-s szakirányú végzettség (kisgyermeknevelő), a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,
 • egészségügyi alkalmasság
 • nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű elhivatottság,
 • gyermekközpontúság,
 • együttműködő készség,
 • csapatszellem, segítőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalóné Balogh Klára bölcsődevezető nyújt, a 56/366-370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ).
 • kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ú/1437/2018. és a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot kiíró fenntartja a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Újszász Város honlapja - 2018. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

 

Újszász 2016©