Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.11.01-2018.06.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Bajcsy-Zs. út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola - óvodapedagógus

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű elhivatottság,
 • gyermekközpontúság,
 • együttműködő készség,
 • csapatszellem,
 • segítőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes önéletrajz elérhetőséggel
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, ill. a pályázó személyes adatait megismerhessék
 • egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Hegedűs Krisztina nyújt, a 30/823-7837 vagy 56/367-636-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2629/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: az Újszászi Polgármesteri Hivatal titkársága, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Újszász Város honlapja - 2017. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Újszász 2016©