Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Erkel F. út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődei dajka feladatainak ellátása:

 • segítésnyújtás a gyermekek fogadásában, öltöztetésében, étkeztetésében
 • az étkeztetéseket követően az edények, evőeszközök, poharak elmosogatása
 • a bölcsőde helyiségeinek, játékeszközeinek tisztán tartása
 • a bölcsőde udvarának gondozása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • a munkakör betöltése a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet alapján előírt tanfolyam elvégzésére kötelez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodai dajka szakképesítés
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátiakészség, csapatmunkára való képesség, megbízhatóság, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • részletes fényképes önéletrajz elérhetőséggel
 • a pályázati eljárással összefüggésben lévő, a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulási nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Hegedűs Krisztina nyújt, a 30/823-7837 vagy 56/367-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nevére címezve, az 5052 Újszász, Szabadság tér 1.sz. alá történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2261/2017., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka
 • Személyesen: az 5052 Újszász, Szabadság tér 1.sz. alatti Újszászi Polgármesteri Hivatal titkárságán leadva

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Újszász Város honlapja - 2017. szeptember 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot kiíró a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.09.03.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Újszász 2016©