Felhívás javaslattételre

Újszász város kitüntető címeinek adományozására

 

Ezúton hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Újszász Város Önkormányzata által alapított Újszász Város Díszpolgára; Pro Urbe Újszász emlékérem; Újszász Város Sport Díj; Újszász Város Gazdasági Díj; Újszász Város Szakmai Díj és Újszász Város Kulturális Díj kitüntető címekre 2017. május 15. napjáig adhatják be javaslatukat a címenként részletezett leírás szerint. A javaslattétel Újszász város polgármestere (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) részére írásban nyújtható be.

A javaslatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

A kitüntető címek mindegyike posztumuszként is adományozható. A díjak átadására Újszász Város Napján kerül sor.

„Újszász Város Díszpolgára” cím
A cím olyan személynek adományozható, aki a helyi társadalmi életben a város és lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet folytatott, ezzel elnyerve a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését.

„Pro Urbe Újszász” emlékérem
Az emlékérem személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely a város fejlesztésében, a város politikai és kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés terén kiemelkedően eredményes és maradandó munkát végzett.

„Újszász Város Szakmai Díj”
A díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely a városban oktatási, szociális, egészségügyi területen és államigazgatásban kimagasló szakmai teljesítmény nyújt, nyújtott, munkájuk elismeréseként.
A polgármesteri hivatalnál az ott működő érdekképviseleti szerv jelölése alapján a köztisztviselők vonatkozásában a jegyző, a közalkalmazottak vonatkozásában továbbá a vállalkozói jogviszonyban illetve Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében az intézményvezetők javaslata alapján a polgármester tesz előterjesztést. Az intézményvezetők javaslatuk megtételéhez kötelesek kikérni a kollektíva véleményét is. A nem önkormányzati foglalkoztatásban álló alkalmazottak esetében minden természetes és jogi személy tehet javaslatot, mely alapján a polgármester tesz előterjesztést.

„Újszász Város Sport Díj”
A díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely a városban kiemelkedő sportteljesítményt nyújtott. A díj olyan nem újszászi, vagy újszászi származású személynek is adható, aki a város sportéletéért kiemelkedő tevékenységet végzett.

„Újszász Város Gazdasági Díj”
A díj olyan vállalkozónak, egyéni cégnek, gazdasági társaságnak adományozható, aki, illetőleg amely a városban kiemelkedően eredményes gazdasági tevékenységet nyújt. A javaslat elbírálása során az az egyéni cég, vállalkozó, gazdasági társaság előnyt élvez, amely gazdasági tevékenysége során a város és lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet folytatott.

„Újszász Város Kulturális Díj”
A díj adományozható azon természetes személy, közössége, együttes számára, aki, vagy amely kiemelkedő tevékenységével Újszász kulturális életét gazdagította, Újszász lakóinak művelődését szolgálta.

Udud Róza
jegyző

 

 

Újszász 2016©