Katasztrófavédelem logója

 

 

Tisztelt Állampolgárok!

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezúton tájékoztatja a lakosságot a környezetünkben lévő veszélyeztető tényezőkkel és a szervezet kiemelt feladataival kapcsolatban.

A szolnoki és a törökszentmiklósi járás településein - a térség földrajzi sajátosságából adódóan leginkább az árvíz és a belvíz okoz jelentős gondot, melyek egyaránt veszélyeztetik a települések bel- és külterületét.

A Tisza-folyón időszakosan kialakuló árhullám, a Tisza, Zagyva folyók huzamosabb ideig tartó telítettsége esetén okozhat árvízi veszélyeztetettséget, mely szempontból megyénk az ország egyik legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. A megye területének: 76 %-a árvíz által veszélyeztetett terület.

A települések árvíz elleni védelmét a kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A megyében a fővédvonal hossza: 667,410 km. A kiépített töltések mentén elsősorban fakadóvizek, átázások és szivárgások fordulnak elő.
Az utóbbi időben az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az árvizek gyakorisága, tartóssága nőtt. Tartós árvíz esetén a fővédvonalak mentén fakadóvíz jelentkezik, melynek elvezetésére a meglévő csatornák használhatók.

Árvízkor víz alá kerülhetnek lakott települések, ipari és más objektumok, termőföldek, sérülhetnek a víz, gáz, villamos és hírközlő berendezések, fertőzés és járványveszély alakulhat ki.

Belvíz az átlagosnál csapadékosabb, esős évszakokban, a mély fekvésű területeken jelentkezik, amely a járások területének jelentős hányadát képezi. A Közép-Tisza vidékének belvízi veszélyeztetettsége igen nagy, ami azt jelenti, hogy a terület jelentős része belvízzel közepesen, illetve erősen veszélyeztetett. A belvíz elleni védekezés eredményessége függ a belvízelvezető csatornák állapotától, a védekezésre fordítható anyagi, technikai és emberi erőforrások mértékétől. Nagyon fontos, hogy a lakosság saját ingatlanai és települése védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezzen a belvízelvezető árkok karbantartására (kaszálás, gaztalanítás, átereszek tisztán tartása). A fentiek mellett számolnunk kell a rendkívüli időjárás veszélyeztető tényezőivel (tartós hőség, rendkívüli hideg, szélviharok, heves zivatartok stb.), a közműrendszerek esetleges meghibásodásával, valamint a területen működő veszélyes anyagokat feldolgozó vagy előállító üzemek zavaraival is. A nyári időszakban a tartós szárazság és sok esetben az emberi gondatlanság okoz nagyobb kiterjedésű tüzeket.
Ezeknek a helyzeteknek a kezelésére a települések veszélyelhárítási terveket dolgoznak ki, melyek tartalmazzák többek között a kitelepítés, illetve a befogadás települési adatait, a lakosság védelmére vonatkozó eljárásokat, a védekezésben résztvevők elérhetőségeit, valamint a kárelhárítás és helyreállítás feladatait.

A védekezés elősegítése mellett fontos, hogy felkészültek legyünk a veszélyhelyzetekre, és legyünk tisztában az ilyenkor ajánlott magatartási szabályokkal, melyekről, illetve a veszélyekről és az ellenük való védekezéssel kapcsolatban szervezetünk honlapjáról szerezhet bővebb információt:

www.jasz.katasztrofavedelem.hu

A kirendeltség feladata a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés.

Feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető hatások elleni védekezésen és beavatkozáson át, egészen a helyreállítási feladatokban vállalt feladatokig terjednek. A kirendeltség iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol, valamint a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét.

Továbbá gyakorolja a létfontosságú rendszerelemek (pl. kórházak) beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban meghatározott feladatait.

A kirendeltség végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását, és ehhez kapcsolódóan koordinálja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
Hatósági feladatellátásunk kiemelten fontos a hazai rendvédelemben, mivel hatósági jogköreink többek között:

  • a veszélyes ipari üzemek engedélyezési és hatósági ellenőrzési rendszerének működtetése;
  • veszélyes áruk közúti szállítás hatósági ellenőrzésének végrehajtása;
  • az építési, tűzvédelmi technikai termékek piacfelügyelete;
  • az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése;
  • a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások.

A kirendeltség területén járási mentőcsoportok és önkéntes mentőszervezetek is működnek a lakosság védelme érdekében. Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan megtöbbszörözhető, a károk minél gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai egy olyan önkéntes csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

Tisztelt Állampolgárok!

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők.

Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.

A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi, települési, területi illetékességű egységekből (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.

Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer - 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is.

Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is dinamikusan növekszik. A megyében a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén működik a legtöbb önkéntes mentőcsoport - szám szerint 14 db. A terület ár- és belvízi, valamint ipari veszélyeztetettségének mértéke indokolttá teszi, hogy valamennyi település rendelkezzen önkéntes mentőcsoporttal.

Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen búvár).

Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében - szükség esetén - plusz feladatokat vállal. Egy települést ért káreseményre az adott helyszínen élők tudnak a leggyorsabban reagálni, és ők ismerik lakókörnyezetüket a legjobban.

Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.

Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan megtöbbszörözhető, a károk minél gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

 

 

Újszász 2016©