T Á J É K O Z T A T Á S

 

A 292/2013. (VII.26.) Korm.rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján Újszász Városi Önkormányzat ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/636-18/2015.ált. számú határozatával Újszász településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölésének meghosszabbításáról döntött, a 120-48/2014/HAT. számú határozata egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.

Az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József Attila út 85.)

Az ideiglenes ellátás időtartama: 2015. augusztus 8. – 2016. augusztus 7.

Az ideiglenes ellátás díja VÁLTOZATLAN:
Természetes személyek, valamint a költségvetési szervek, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén:

  • 120 literes gyűjtőedény: készpénz átutalási megbízás esetén nettó 389.-Ft egyszeri ürítése esetében + ÁFA, azaz bruttó 494.-Ft egy ürítés díja;
  • 120 literes gyűjtőedény: természetes személyeknél csoportos beszedési megbízás esetén nettó 368.-Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, azaz bruttó 467.-Ft egy ürítés díja;
  • készpénz átutalási megbízás esetén az önkormányzati rendelet által nem szabályozott gyűjtőedények tekintetében 1 liter űrtartalomra vonatkoztatott arányosított számítás alapján került meghatározásra a díj: nettó 3,24 Ft egy ürítés + ÁFA, azaz bruttó 4,12 Ft egy ürítés díja literenként;
  • természetes személyeknél csoportos beszedési megbízás esetén az önkormányzati rendelet által nem szabályozott gyűjtőedények tekintetében 1 liter űrtartalomra vonatkoztatott arányosított számítás alapján került meghatározásra a díj: nettó 3,06 Ft egy ürítés + ÁFA, azaz bruttó 3,89 Ft egy ürítés díja literenként;

Nem természetes személy esetén:

  • 120 literes gyűjtőedény: nettó 516 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, azaz bruttó 655 Ft egy ürítés díja;
  • önkormányzati rendelet által nem szabályozott gyűjtőedények tekintetében 1 liter űrtartalomra vonatkoztatott arányosított számítás alapján került meghatározásra a díj: nettó 4,3 Ft egy ürítés + ÁFA, azaz bruttó 5,46 Ft egy ürítés díja literenként.

A szolgáltatási díj megfizetése:

  • Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg. A Szolgáltató negyedévente számlát állít ki az ingatlantulajdonosok/használó felé.

Újszász, 2015. augusztus 4.

Molnár Péter
polgármester

 

 

Újszász 2016©