A tudatos, jó jellemtulajdonságokat kifejlesztő gyermeknevelés a legjobb befektetés.

A gyerekek követik szüleiket az úton. Ez azt jelenti, hogy ha néha nehéz is, de példásan kell előttük járnod.

Az önbizalomra való nevelés a dicséretekből, pozitív visszajelzésekből származik.

Néha éppen a kimagasló intelligenciájú gyerekekkel van a legtöbb nevelési probléma.

A nagyon nagy kordában tartott gyerekek előbb vagy utóbb kitörnek.

Ha akaraterősek a gyermekeid, ne ijedj meg, meglehet, hogy született vezetők.

Ne csak azt értékeld, amit elér a gyermek, hanem főleg azt, akivé válik.

Ha mindenre ugrasz, hogy megoldjad gyermekeid helyett, sohasem fognak erős, helytálló felnőttekké válni.

Az élet állandó változásban van, te sem lehetsz minden nap ugyanúgy gondolkodó szülő, neked is fejlődnöd kell.

Ha elfogadod a gyermekedet olyannak, amilyen, de példát adsz, és bátorítod a jóra, törekedni fog rá, hogy bizonyítson.

Ne adj több pénzt, mint amire szüksége van, tanítsd a gyermekedet a pénzbeosztásra.

Ha lerontod a házastársad tekintélyét, a te minősítésed is csökken a gyermekeid előtt.

A gyerekeidnek minden nap szükségük van szereteted kinyilvánítására.

A hit, a tíz parancsolat, a bibliai szabályok a gyermeknevelésben is felbecsülhetetlen értékűek.

A példaadó nagyszülőknek nagy tekintélyük van.

Csak azt tudod átadni gyermekednek, amid van, de legfőképp, aki vagy.

Pánczél János
ny. középiskolai tanár

 

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más-más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Ez az a nap, melyen virágcsokrokkal, megemlékezésekkel próbáljuk kifejezni érzelmeinket, hálánkat azok iránt, akiknek életünket köszönhetjük.

 

Képtár

Fotó: Fehér Judit

 

Az idén ötödik alkalommal került sor a Zagyva menti Integrált Központ szervezésében a városi anyák napi ünnepségre.

Farkas Józsefné megnyitója után Molnár Péter polgármester köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat.

Az óvodások Nagy Jánosné és Konkáné Csibrány Angelika vezetésével színvonalas műsorral lepték meg az édesanyákat. Köszönetünket fejezzük ki az óvónőknek. Intézményünk dolgozói is lázasan készültek erre a nagy napra, hiszen Papp Sándorné előadta Dsida Jenő: Hálaadás című versét, Forika Attila gitárkíséret mellett gyermekéhez szólt az „Édes kisfiam” című énekkel.

 

Papp Sándorné szavalata

 

Külön virágcsokorral ajándékozták meg azokat az édesanyákat, akiket gyermekeik már nem tudnak köszönteni. Megható pillanatok voltak. Ebben az évben az édesanyák nem virágot, hanem maradandó emléket, egy porcelán tárgyat kaptak ajándékba.

Minden évben igyekszünk valami újdonsággal meglepni vendégeinket. Ezúttal a megszokott teremberendezésen változtattunk annak érdekében, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, és minél több vendéget tudjunk fogadni.

Az anyák napi rendezvényünket évről évre nagy érdeklődés kíséri, ebben az évben már 180 fő részére vittünk ki meghívót. Néhány év múlva már talán a művelődési ház nagyterme is kicsinek bizonyul a rendezvény megtartásához.

 

Farkas Józsefné köszönti az édesanyákat

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a művelődési ház dolgozóinak, hogy minden alkalommal hozzájárulnak ünnepségeink sikeres lebonyolításához.

Egy-egy ilyen nagyszabású program nem jöhetne létre támogatók nélkül. Ebben az évben Farkas Józsefné felajánlott tiszteletdíjából, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja intézményi költségvetéséből került megvalósításra az ünnepség.

Kovács Szilárdné
családgondozó

 

Tájékoztató

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása „Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és -ellátások infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése a Zagyva menti mikrotérségben” című ÉAOP-4.1.3/C-2f.-2010-0002 pályázati projekt előrehaladásáról.

 

2011. április 1-jén a zagyvarékasi művelődési házban tartottuk meg a projektnyitó rendezvényt, melyen részt vettek a települések polgármesterei, alpolgármesterei, jegyzői, a települések képviselői, a Társulási Tanács elnöke, a Kistérségi Iroda dolgozói, intézményvezetők, az intézmény dolgozói, az ellátásban résztvevők, illetve néhányan a lakosság köréből.

Köszöntőt mondott Jánosi József, Zagyvarékas polgármestere, Molnár Péter, Újszász polgármestere, majd Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke, Szolnok város polgármestere, országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt.

Farkas Józsefné projektmenedzser részletes tájékoztatást adott a megvalósulandó projektről.

A pályázat benyújtása 2008. június 30-án történt meg, mely kétfordulós eljárásrendben került meghirdetésre.

2007. október 1-jétől a Társulási Tanács megalapította a Zagyva menti Integrált Központot, amely Újszászon a központ mellett egy telephelyet működtet. A tagintézmény a város szélén, a Zagyva folyó árterére épült Időskorúak Otthona területén működik.

A beruházás két helyszínen történik. A zagyvarékasi épület régi építésű, rossz műszaki állapotú, gazdaságosan nem felújítható, amelyet az önkormányzat lebontatott.

A projekt teljes költsége:

95 131 579 Ft, melyből az elnyert támogatás: 85 618 421 Ft (90 %); az önerő: 9 513 158 Ft.

Kedvezményezett: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

A projekt célja:

Az újszászi központi intézmény rekonstrukciós bővítése, a zagyvarékasi telephelyen új épület építése, valamint gépjármű és a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése.

A kistérség területének összehangolt fejlesztése, valamint a településfejlesztéssel olyan komplex szociális ellátórendszer kialakítása, amely biztosítja a magas színvonalú szakmai munkát, egyúttal a lakosság igényeihez mérten, magas minőségű szolgáltatásokat.

Újszász, Bajcsy-Zs. út 20. szám alatti épület felújítása, bővítése válik szükségessé, hogy valamennyi szociális szolgáltatás egy épület keretein belül működjön. Az idősek nappali ellátása (Újszász, Akácfa út 90.) integrálása szükséges a többi szolgálathoz. További irodai és ügyfélszolgálati, szociális alapellátást kiszolgáló fő funkcionális helyiségek kialakítása.

Zagyvarékas, Egység út 62. szám alatt egy költséghatékony, új épület létrehozása, melyben helyet kap a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, olyan szakmailag fontos elemek kialakításával, mint az interjúszoba, valamint közösségi helyiségek.

A projekt befejezésének várható időtartama: 2011. december 31.

Farkas Józsefné
projektmenedzser

 

 

Az elmúlt hónapban a kollégáimmal „Alternatív konfliktuskezelés az élhető életért” (AVP) elnevezésű tréningprogramon vettünk részt. Már a tavalyi évben szembesültünk azzal, hogy szükségszerű a szociális munkának olyan szintű fejlesztése, amely a manapság jelentkező problémákra választ tud nyújtani. A gazdasági válság elmélyülése a családok meglévő vagy újonnan megjelenő problémáit erőteljesen érintette. Munkatársaink nyitottak minden olyan képzésre, programra, amellyel munkánkat még eredményesebbé tehetjük. Ezt a célt volt hivatott szolgálni a fent említett tréning is.

„Az AVP tréning átfogó célja, hogy a résztvevők saját élményeiken keresztül váljanak nyitottabbá az új információk befogadására, konfliktusaik kreatív, erőszakmentes megoldására. Alternatív megoldási módokat nyújtva a résztvevőknek a munkájuk során előforduló különböző jellegű konfliktusok kezelésére.”

A Közép- Tisza- Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület az elnyert EMVA LEADER támogatásból ingyenesen igénybe vehető képzést tudott biztosítani az érdeklődőknek.

A programot nagyon hasznosnak ítéltük, és azt reméljük, hogy az ott elsajátított ismeretek eredményeképpen teljesen más szemlélettel tudjuk majd kezelni a sajnos egyre gyakrabban és durvábban jelentkező konfliktusokat. Célunk, hogy ezt a tudást ügyfeleinknek is át tudjuk adni.

Kovács Szilárdné
családgondozó

 

A tréning résztvevői

 

Gyakorlat közben

 

Az Idősek Nappali Ellátásának 2011. januári és februári programjait most is a világnapok, családi ünnepek határozták meg.

Tartottunk óévbúcsúztatót, Valentin napot, farsangot, és részt vettünk az Idősek Ki mit tud?-ján.

Minden évben megrendezzük az óév búcsúztatót, felelevenítve a hagyományokat, szokásokat, kiegészítve közös énekléssel, jókedvvel. A közösség tagjai lehetőségeikhez mérten üdítővel, süteménnyel járultak hozzá a rendezvényhez.

A Valentin napot a szeretet jegyében tartottuk, szerényen megajándékozva mindannyiukat egy-egy szív alakú cukorral.

A farsangi előkészületeket a terem és az ajtó dekorálása képezte. Készítettünk jelmezeket kartonból, lepedőből, de előkerültek a tavalyi jelmezek is. Többen vállalták az átöltözést, maszkírozást. Titkos szavazással döntöttünk a helyezésekről, s legnagyobb örömömre sokan részt vettek a vidám vetélkedőn is. A zenés, táncos délelőtt végén virsli és sütemények tálalására került sor.

Másnap már komoly dologban kellett döntenünk: ki milyen szerepet vállal fel a városi idősek Ki mit tud?-ján. Eszközök, kellékek, forgatókönyv, szövegek összeállítása következett. Már-már sínre került minden, amikor az egyik klubtagunk lebetegedett, a másiknak váratlanul el kellett utaznia. Minden kilátástalanná vált. Hála a biztatásnak, a tenni vágyó, kreatív klubtagoknak, egy hétvége alatt minden megnyugtatóan rendeződött. Gyors próbák a klubban, délután a művelődési házban. Úgy érzem, a megpróbáltatások ellenére minden résztvevő megállta a helyét. Köszönet ezértPolónyiné Marika néni, Tóthné Jucika néni és Barna István szervezésének, szorgalmának, kreativitásának, Barta Pista bácsi és Paróczainé Ilonka néni talpraesettségének, vállalkozó szellemének. Nem győzni akartunk, csak részt venni, és ez megtörtént. Mindannyiukra büszke vagyok, csodálom, hogy közel vagy túl a nyolcvanon – kivéve egy fő – lelkesen, tele önbizalommal, ki mertek állni a színpadra, vállalva önmagukat, képviselve ezzel közösségünket.

Köszönet és tisztelet illeti a Ki mit tud? résztvevőit, és reméljük, hogy jövőre is kerülnek ki tehetségek kis közösségünk tagjai közül.

Vágó Károlyné
szociális gondozó

 

Farsangi jelmezesek
(Vágó Károlyné)

 

A virágárus lány című jelenet
(Vágó Károlyné)

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 04. 01-jétől elköltözik a művelődési ház (régi könyvtár) épületébe.

Ügyfélfogadás:

Hétfő-kedd: 8-12 óráig

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8-12 óráig

Péntek: 8-12 óráig

Telefonos elérhetőség ügyfélszolgálati időben: 56/367-146.

Ügyfélszolgálaton kívül (hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig) 56/552-068.

 

Újszász 2016©