A Szolnoki Kistérség Zagyva menti Integrált Központjának Újszászi Gyermekjóléti Szolgálata, hátrányos helyzetű gyermekek részére az idén is szervezett nyári táborozást. A táboroztatás a szolgálatunknál már régi hagyományokra tekint vissza. A mostani szervezéskor azonban kényszerű változtatásokkal kellett, hogy éljünk. A tábort „csak” háromnaposra tudtuk tervezni, és maga a rendezvény is napközi jellegű volt.

Azonban a nehézségeket leszámítva és hátrahagyva, az utolsó nap délutánján élményekkel telve búcsúztak el tőlünk a fiatalok. Hát persze, hogy jól érezték magukat, hisz a programsorozatot Jászboldogházán nyitottuk meg. A strandfürdő medencéiben egész nap nagyokat úsztunk, és jégkrémet majszolva süttettük a hasunkat is. A tábor következő megállója az abonyi Vadaspark volt. Miután megnéztük a vadállatokat, és megsimogattuk a kisoroszlánt, egy vetélkedőn vettünk részt. A sorversenyt a családsegítő szolgálatban dolgozó kollégák rendezték nekünk, nem kis mulatságot okozva ezzel a csapatnak és a vadaspark többi látogatójának.

Az utolsó napon a nappali ellátásban dolgozó kollégák láttak minket vendégül az Idősek Napközi otthonának Klubjában. Aznap játékos feladatokon, kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. Természetesen a vendéglátás egyéb előnyeit sem kihagyva a felsorolásból, egy biztos, aznap senki sem ment haza üres hassal (bográcsgulyás, palacsinta, lángos…).

Az idei tábor valóban más volt, mint a többi. A lehetőségeinkhez mérten azonban kreatív és sokszínű programokba sikerült a gyerekeket bevonni. Ennek megvalósításához elengedhetetlen segítséget nyújtott a „Gyere – Segíts” Alapítvány, dr. Szóró Magdolna és családja. Ezúton szeretnénk a szolgálatunk nevében hálás köszönetünket kifejezni. Ennek a tábornak a megszervezésében és lebonyolításában szolgálatunk összes dolgozója egy emberként, önzetlenül vett részt, nemcsak munkájával, de anyagi támogatással is segítve.

Joó Andor
szakmai vezető

 

Szalonnasütés

 

Az Idősek Nappali Ellátásának állandó programjai között szerepel a világnapok, családi ünnepek megtartása. Ennek keretében megemlékeztünk a pünkösdről, az apák napjáról, a cukorbetegek világnapjáról, e mellett fejtettünk borsót, téliesítettünk zöldbabot.

Köszöntöttük azokat a klubtagokat, akik az utóbbi két hónapban név- illetve születésnapjukat ünnepelték.

Az apák napján a klub férfi tagjait ajándékoztuk meg egy-egy tusfürdővel és golyóstollal. Nem maradhatott el a játék sem, ahol tréfásan tettük próbára ügyességüket, szaglásukat, tapintásukat. Jól vették az akadályokat, s ami a legfontosabb, egy közös, vidám délelőttöt töltöttünk el együtt.

A nyár nálunk természetesen nem múlhat el strandolás nélkül. Ezt a programot az időjáráshoz kell igazítanunk, ami mostanában kiszámíthatatlan. Ez megnehezíti a szervezést, de ennek ellenére sikerült eljutnunk Martfűre és Ceglédre. A fürdőzést múzeumlátogatással is egybekötöttük.

Gyógyfürdőbe előre láthatólag augusztus 20. után látogatunk el ismét. Várom minden érdeklődő jelentkezését!

Cikkem végén magam és a klubtagok nevében szeretnék köszönetet mondani Vincze Zoltán volt gimnáziumi tanárnak, aki sok kötet könyvet adományozott a klubnak. Az utóbbi napok az olvasnivalók leltározásával, rendszerezésével teltek, így sikerült egy kisebb könyvtárat létrehoznunk. Bízom benne, hogy a nénik, bácsik találnak érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót, és minden kötet kiolvasásra kerül.

Vágó Károlyné
szociális szervező

 

A Maci Múzeumban

 

Apák napja (szalvéta csipeszelés)

 

Klubtagjaink a ceglédi gyógyfürdőben

 

Tájékoztatjuk az E-ON előrefizetős mérővel rendelkező ügyfeleinket, hogy változás történt a feltöltő kódok kérésében, mellyel lényegesen gyorsabban és egyszerűbben juthatnak a feltöltő kódhoz.

Településünkön a Dózsa Gy. út 35. szám alatti lottózóban igényelhetnek KOMFORT kártyát. A kártya első használatakor, vagyis az aktiváláskor szükség lesz az üzleti partnerszámra (10 jegyű azonosító, korábban a számlán a név mellett zárójelben szerepelt).

Az összeg befizetéséről egy bizonylatot fognak kapni, amin szerepelni fog a befizetett összeg és a feltöltő kód is. A feltöltés menete ezt követően változatlan.

Kovács Szilárdné
családgondozó

 

Étkeztetés? Házi segítségnyújtás? Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás? Tájékozódjon!

Étkeztetés: napi egyszeri meleg étel a Szász étteremből azok számára, akik koruk (65 év felettiek), egészségi állapotuk miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják azt önmaguk vagy eltartottjuk részére biztosítani.

Szükség szerint lehetőség van az étel elvitelére, illetve lakásra szállíttatására.

Az igénybevétel rendje:

 • kérelem benyújtása
 • jövedelemnyilatkozat
 • megállapodás megkötése

Az étkezésért fizetendő térítési díj jövedelemfüggő, melyet utólag, minden hó 10. napjáig kell teljesíteni.

Házi segítségnyújtás: a szolgáltatást igénylő saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitelhez szükséges ellátást

 • alapvető szükségletek kielégítését
 • alapvető gondozási – ápolási feladatok elvégzését
 • a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartását
 • hivatalos ügyek intézését

Térítésmentesen végezzük a gyógyszerfelíratást, kiváltást, hivatalos ügyek intézését, kérelmek megírását, benyújtását, postán történő ügyintézést, életvitelre vonatkozó tanácsadást, segítő beszélgetést, kisebb bevásárlást.

Óradíj ellenében végzünk takarítást, mosást, vasalást, ápolási – gondozási feladatokat.

Az igénybevétel rendje:

 • kérelem benyújtása
 • jövedelemnyilatkozat
 • egyszerűsített előgondozás
 • gondozási szükséglet megállapítása
 • megállapodás megkötése

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj jövedelemfüggő, melyet utólag, minden hó 10. napjáig kell teljesíteni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás 65 év feletti egészségi problémával élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek részére, akik a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesek.

Az ellátás kérelem benyújtása alapján, térítésmentesen történik.

Tájékoztatásul közöljük a 2011. július hótól esedékes térítési díj táblázatokat!

A meghatározott díjak, az áfát tartalmazzák.

Amennyiben bővebb felvilágosítást szeretne bármely ellátási formával kapcsolatosan, kérem, keresse személyesen az Idősek Nappali Ellátását az Akácfa út 90. szám alatt (volt szolgálati lakásban), vagy érdeklődjön a következő telefonszámokon:

367-017; 06-30/816-1711.

Papp Sándorné
tagintézmény-vezető

 

 

Az Idősek Nappali Ellátásának férfi tagjai az idén is lelkesen készültek a nőnap megtartására. Bögrék vásárlása mellett döntöttek, illetve süteménnyel és versekkel kedveskedtek a klub hölgy tagjainak.

A Zagyvaparti Idősek Otthona áprilisban társadalmi munkát szervezett, melyen mi is részt vettünk. Ezzel igyekeztünk szűkebb környezetünket szebbé, barátságosabbá tenni. Az intézményhez tartozó park rendezésében segítettünk, majd épületünk kertjének, környékének rendbetételét tűztük ki célul. A nap végére minden résztvevő kellemesen elfáradt.

A húsvéti előkészületek hosszabb időt vettek igénybe, mivel segítettünk a házi étkezők ajándékainak elkészítésében, majd a klubhelyiség dekorálása következett. Kartonból, krepp-papírból készültek az ablakokra, ajtókra a díszek. A legnagyobb sikert mégis a tojások kifújása, festése, díszítése jelentette. A tojásokból rántottát sütöttünk, ami fejedelmi ebédnek is beillett. S tettük mindezt jó hangulatban, nótázva, vidáman. A húsvéti ünnepségen a hagyományok felelevenítése után a bácsik locsolkodtak, volt az udvaron tojáskeresés, szellemi totó, de a nap fénypontját mégis a nénik locsolkodása jelentette.

Ezt követően májusfát állítottunk.

Egy hét elteltével már az anyák napját tartottuk, virággal, versekkel köszöntve a klub nagymamáit, dédnagymamáit.

Bízva abban, hogy hamarosan beköszönt az igazi nyár, már elkezdtük tervezgetni programjainkat.

Várom jelentkezésüket klubunkba, illetve kirándulásainkra.

Elérhetőségünk: Idősek Nappali Ellátása Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 06-56/367-017.

Vágó Károlyné
szociális gondozó

 

TÁJÉKOZÓDJON!!

Étkeztetés:

napi egyszeri meleg étel a Szász étteremből azok számára, akik koruk (65 év felettiek), egészségi állapotuk miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják azt önmaguk vagy eltartottjuk részére biztosítani.

Szükség szerint lehetőség van az étel elvitelére, illetve lakásra szállítatására.

Igénybevétel rendje:

 • kérelem benyújtása
 • jövedelemnyilatkozat
 • megállapodás megkötése

Az étkezésért fizetendő térítési díj jövedelemfüggő, melyet utólag, minden hó 10. napjáig kell teljesíteni.

 

Házi segítségnyújtás:

a szolgáltatást igénylő saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitelhez szükséges ellátást

 • alapvető szükségletek kielégítését
 • alapvető gondozási – ápolási feladatok elvégzését
 • a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartását
 • hivatalos ügyek intézését

Térítésmentesen végezzük a gyógyszerfelíratást, -kiváltást, hivatalos ügyek intézését, kérelmek megírását, benyújtását, postán történő ügyintézést, életvitelre vonatkozó tanácsadást, segítő beszélgetést, kisebb bevásárlást.

Óradíj ellenében végzünk takarítást, mosást, vasalást, ápolási – gondozási feladatokat.

Az igénybevétel rendje:

 • kérelem benyújtása
 • jövedelemnyilatkozat
 • egyszerűsített előgondozás
 • gondozási szükséglet megállapítása
 • megállapodás megkötése

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj jövedelemfüggő, melyet utólag, minden hó 10. napjáig kell teljesíteni.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás 65 év feletti egészségi problémával élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek részére, akik a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesek.

Az ellátás kérelem benyújtása alapján, térítésmentesen történik.

 

Amennyiben bővebb felvilágosítást szeretne bármely ellátási formával kapcsolatosan, kérem, keresse személyesen az Idősek Nappali Ellátását az Akácfa út 90. szám alatt (volt szolgálati lakásban) vagy érdeklődjön a következő telefonszámokon:

367-01730/816-1711.

 

Újszász 2016©