A SZKTT Zagyva menti Integrált Központja második alkalommal szervezte meg a szociális munkások napját, melyet a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete első ízben 1997. november 12-ére hirdetett meg. Ez alkalomból városunk polgármestere, Molnár Péter látogatást tett intézményünkben, és meleg szavakkal köszöntötte azokat a dolgozókat, akik nap mint nap a városunkban segítő tevékenységet végeznek. Ezek után átadta személyes ajándékait, melyet nagy örömmel fogadtak a dolgozók.

 

Az ünnepen Farkas Józsefné köszöntötte munkatársait
(Fotó: Joó Andor)

 

Farkas Józsefné intézményvezető az alábbi szavakkal nyitotta meg rendezvényünket: „Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat ez, a szó legnemesebb értelmében. Mi gyakorlói, sajátos tudás birtokosai vagyunk, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást megkönnyítsük. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végzünk, mint családgondozók, segítők, a közösségi gondozók, személyi segítők és más szociális végzettséggel rendelkező munkatársak.

A szociális szektorban dolgozók olyan munkát végeznek, amit csak elkötelezettséggel lehet folytatni. „Emberekkel foglalkozni a legnehezebb, egyben a legfelemelőbb dolog is az életben. Saját érzelmeiket, értékeiket kell átadnia a szociális területen dolgozóknak ahhoz, hogy a másik emberen segíthessenek.”

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom, nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. Nemcsak annak kell szeretetet adni, aki közel van hozzánk, hanem annak is, aki távol van tőlünk..."

Az ünnepségünkön nem volt teljes a létszám, mivel vannak olyan szolgáltatások, melyeket egyszerre több településen látunk el. Természetesen róluk sem feledkeztünk meg.

Az intézményvezető megköszönte minden dolgozónak az egész éves munkáját, majd a dolgozók által sütött finom süteményeket együtt elfogyasztottuk.

Az intézményvezető így zárta szerény összejövetelünket: „...nehéz elmondani a társadalom többségének, hogy mivel jár ez a munka, micsoda terhet jelent lelkileg és fizikailag is a dolgozóknak. Viszont hatékonyan tevékenykednek, csendben és szerényen, anyagi és társadalmi megbecsülés nélkül is, amiért a legnagyobb elismerés illeti őket."

SZKTT Zagyva menti Integrált
Központ dolgozói

 

Október 15-én a Művelődési Házban tartottuk meg első babaruhabörzénket. Sok édesanya, édesapa hozta el eladni kívánt baba-és gyermekruháit, cipőit, játékait, így a börzére kiválasztott terem kicsinek bizonyult. Egy másik helység is megnyitásra került, és ezután mindenki ki tudta rakodni portékáit. A rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott. Jöttek a  vásárlók, várandós anyukák, édesanyák, édesapák gyermekeikkel, akik kényelmesen válogathattak a bőséges kínálatból.

A vásárlók és az eladni vágyók kérésére újabb börzét szervezünk, ezúttal a Művelődési Ház nagytermében.  Szeretnénk ha nemcsak babákra, hanem nagyobb gyermekekre (14 éves korig) való kinőtt ruhákat is hoznának eladni a szülők, mivel sok érdeklődő kereste volna a nagyobb méreteket is.

 

A következő baba- és gyermekruha börze időpontja

2011.12.10. (szombat)  9. órától 14. óráig

 

Mivel ez az időpont közel van karácsonyhoz, lehetőség nyílna arra, hogy gyermekeinknek jó minőségű ruhát, gyermekjátékot ajándékozzunk. Sokszor „kincsre” lel az ember, hiszen a gyerekek olyan gyorsan nőnek, hogy sok ruha, játék kihasználatlansága miatt olyan marad, mintha újonnan vennénk. Higgyék el, érdemes szétnézni!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szabóné Balogh Adriennek a babaruhabörze ötletéért és a szervező munkájáért, a Művelődési Ház dolgozóinak a helyszín biztosításáért, Mérész Bernadett óvónőnek a plakátok színvonalas szerkesztéséért, rajzolásáért. Köszönetért tartozunk a szolgálatunk részére adományozott ruhákért:

Víghné Kálmán Anita
Pomázi Melinda
Oláh Ágnes
Konkáné Csibrány Angelika
Pomáziné Bakó Márta
Szabóné Balogh Adrienn
Jeney Horváth Ildikó

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

 

Augusztus 8-án nem a megszokott tevékenységekkel – gondozással, bevásárlással, gyógyszerek kiváltásával – kezdődött az idősek nappali ellátásában dolgozók napja. Az úti cél most nem az idős emberek meglátogatása, hanem Budapest volt. A tavalyi évhez hasonlóan a napi feladatokat a szociális szférában más területen dolgozó kollégák látták el, hogy mi kirándulni mehessünk.

A nap jó hangulatban telt. Megnéztünk több nevezetességet, köztük Budapest egyik legismertebb középületét, az Országházat, mely Steindl Imre tervei alapján épült 1885-1904-ig. Dunára néző oldalának felújítása – 21 évi munka után – 2009 szeptemberében ért véget.

Egy rövid séta után a Szent István Bazilikát, hazánk egyik legszebb, legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetességét néztük meg. Az épület műemléki és művészeti értékei mindenkit lenyűgöztek.

 

A János-hegyi Libegőn

 

Utunk ezután a Budai Várba vezetett, hogy a csúcsos süvegű kőtornyairól ismert Halászbástyáról letekintsünk az alattunk fekvő fővárosra. Budapest egyik legismertebb műemlékének a neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte.

A Gellért-hegy tetején fekvő fellegvárból ismét gyönyörködhettünk az elénk táruló panorámában. A nap sugarai elől hűsölni a Szemlő-hegyi barlangba húzódtunk. A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, fokozottan védett barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Több, tágas folyosóból áll. Látványos formakincsű, ásványkiválásokkal gazdagon díszített. A túraútvonal mintegy 250 méter, a hőmérséklet egész évben állandó 12 °C. A falakat gazdagon borító, Európában ritkaságnak számító borsókő-kiválásokban és gipszkristályokban gyönyörködhettünk. A barlang tiszta, pormentes levegője jól kitisztította légutainkat.

A nap zárásaként Zugligetből a János-hegyre vezető drótkötélpályás felvonót, a Libegőt próbáltuk ki.

Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönet mindezért intézményünk igazgatójának, Farkas Józsefnének, Kézér Bélának és a segítségünkre lévő összes kollégának.

Idősek Nappali Ellátása dolgozói

 

 

 

Biztosan hallottak már róla, hogy a múlt év augusztus végétől módosult a családok támogatásáról szóló törvény és a gyermekvédelmi törvény egyes részei. A jogalkotó szétbontotta a családi pótlék rendszerét, így jött létre a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. Ezzel harmóniában jogerőre emelkedett az iskoláztatási támogatás megvonásának jogszabálya is, melynek lényege, hogy annak a tanköteles gyermeknek, aki az oktatási intézményből 50 órát igazolatlanul hiányzik, a lakóhely szerint illetékes jegyző gyámhatóságként eljárva, elrendeli a gyermek védelembe vételét, és a teljes összegű iskoláztatási támogatás felfüggesztését.

A felfüggesztést követő minden harmadik hónapban a gyámhatóság felülvizsgálatot rendel el. Ha az iskolát kerülő gyermek hiányzásai megszűntek, a védelembe vétel befejeződhet, a család pedig visszakaphatja az addig elkülönített számlán tartott családi pótlék teljes összegét. Abban az esetben, ha a család gyermekvédelmi támogatásban részesül, a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki. Csak az eseti gondnok rendelkezhet a védelembe vett gyermek után járó családi pótlék (iskoláztatási támogatás) összegével, ezért a szülőkkel közösen költik a pénzösszeget például élelmiszerre, ruhára, gyógyszerekre, vagy azokra a dolgokra, amikre a gyermeknek szüksége van. Az eseti gondnoknak minden hónapban szoros elszámolási kötelezettsége van a gyámhatóság felé.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

 

Tagintézményünk dolgozói munkájukkal az Újszász városában élő idős emberek mindennapjait teszik könnyebbé és élhetőbbé. Az ellátásunkban lévő nénik-bácsik életkora magas, sokan vannak „szép korúak”. Szabó Lajos bácsi már a 98. életévében, Szűcs Jánosné pedig a 91. életévében van, és mindketten elfogadható egészségnek örvendenek.

Most Kovács Gézánéról szeretnék néhány sort írni, aki 2011. szeptember 10-én töltötte be 90. születésnapját, és gondozónője kezdeményezésére felköszöntöttük őt.

 

Köszöntés a 90. születésnapon

 

De egy kicsit tekintsünk vissza az időben! Kovács Gézáné Solti Karolina 1921. 09. 10-én Cegléden született második gyermekként. Szülei földműveléssel foglalkoztak, ebből tartották el a később nyolc főre bővülő népes családot. A mindig vidám, mosolygós kislánynak már hat éves korában át kellett élnie édesanyja elvesztését. Ezután megváltozott az élete, nehéz idők következtek. Gyermekként a kisebb testvérek gondozásába és a ház körüli munkákba is be kellett segítenie. A szerető édesanya hiányát senki nem tudta számára biztosítani. Hat elemit végzett, és 16 évesen megtalálta élete párját, akit a háborúban veszített el. Két gyermekük született. Közülük a fiú él, lánya gyermekkorában meghalt.

A sok szomorúságot követően új családra talált. 1956-ban újra férjhez ment egy özvegyemberhez. Dolgozott a szövőgyárban, házvezetőnőként Cegléden az iskolaigazgatónál, a vasútnál és a tiszakécskei tsz-ben. 55 éves korában ment nyugdíjba. Azóta kézimunkázással, olvasással tölti az idejét. Minden nap örül, amikor gondozónője rányitja az ajtót, meghallgatja őt, és napi tevékenységeiben segítségére van. Ennek már több mint négy éve.

Jó kívánságaink mellé születésnapja alkalmából tortával, virágcsokorral és a következő verssel köszöntöttük őt:

 

Pásztorné Antal Magdolna:

Születésnapi jókívánság

Ne számold az éveket, nem a korod számít,
Ha szíved fiatal, megtehetsz most bármit!
Csukd be szemeidet, érezd: nem vagy egyedül,
Isten mindig veled van! Tudd! Ott legbelül.
Higgy benne, hogy vihar után kiderül az ég,

Abban is, hogy amire vágysz, megkaphatod még.
Majd nézz bele, gyermeked csillogó szemébe,
S érezd, hogy Szent vagy, az ő pici szívében.
Mindig emelt fővel viseld, mit a sors rád szabott!
Én ezt kívánom! ...Ja! ... és boldog születésnapot!

 

Papp Sándorné
tagintézmény vezető

 

Újszász 2016©