Utolsó beszámolómban a télbúcsúztató ünnepségekről írtam.

A szeretet jegyében megtartottuk a Valentin napot. Apró ajándékkal, felolvasásokkal kedveskedtünk egymásnak, készítettünk ajtó és teremdekorációkat, az asztalokra papírból hajtogattuk meg a tavasz első kedvelt virágát: a hóvirágot.

Hetekig tartó előkészület előzte meg farsangi ünnepségünket. Elsőként itt is a terem és az ajtók díszítésére került sor, majd a jelmezeket terveztük meg. Az előző évi alapanyagok felhasználása, átalakítása, kiegészítése mellett – a nénik kreativitásának, fantáziájának köszönhetően –, ötletes, új jelmezek vonultak fel február 21-én.

Nagy örömömre szolgált, hogy a klubtagok többsége átöltözött, ez talán annak is köszönhető, hogy egyénenként terveztük meg a jelmezeket, és segítettük egymást az ötletek megvalósításában. A jelmezes felvonulást ügyességi játékok követték.

Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, s bár a farsang napja gyorsan elszaladt, de az előkészületek alatti közös munka, sok nevetés, jókedv még sokáig beszédtéma maradt a klubtagok között.

Egy-egy ilyen vidám délelőtt még közelebb hozza egymáshoz az embereket, s szép emlékként marad meg mindnyájunkban.

Vágó Károlyné
szociális gondozó

 

Jelmezesek az Idősek Klubjában

 

Kihasználva a nyár forró napjait, főként gyógyfürdőkbe terveztünk kirándulásokat. Felkerestük Martfűt, illetve legalább egy olyan helyet szerettünk volna megismerni, ahol eddig még nem jártunk. A többség döntése alapján választásunk Nagykátára esett. Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, s ha csak egy keveset is, de tettünk egészségünkért, és sikerült jó hangulatban, élményekkel gazdagodva hazatérnünk.

Megköszöntöttem név- és születésnapjukat ünneplő klubtagjainkat, illetve a július-augusztus-szeptemberben ünneplők közösen összefogva, külön műsorral, élő zenével, sok-sok finomsággal kedveskedtek minden klubtagnak.

Hétköznapjaink többsége kártyázással, sakkozással, társasjátékozással telik, kedveltek a szellemi vetélkedők, szójátékok, de vannak, akik szívesen fejtenek rejtvényt, vagy csak megbeszélik hétköznapi örömeiket, gondjaikat. Készülnek egyedi és csoportosan hímzett terítők, manuális foglalkoztatás keretében legutóbb gesztenyéből, makkokból, egyéb kiegészítőkből csináltunk vidám, ötletes kis figurákat.

Igény szerint vércukorszint és vérnyomásmérés történik.

Szeptember 17-én Egerbe kaptunk meghívást. Farkas Józsefné igazgató asszony nyaralójában látott vendégül 18 klubtagot. ő maga gondoskodott a teljes ellátásról, amit ezúton köszönünk. Hazafelé a Szépasszony-völgyben sétálgattunk, Tenken fagyiztunk, a buszon pedig vidám nótázással telt el az idő hazáig.

Nem maradhatott el a nyár végi nyársalás sem, s részt vettünk a művelődési házban megrendezett közbiztonságunk érdekében tartott rendezvényen is.

Októberben megtartottuk az Idősek Napját. Erre az alkalomra többen is készültek: volt, aki verssel, többen házilag sütött édességekkel kedveskedtek a közösség tagjainak. A köszöntés után mindenkinek lejátszottam az általa legjobban kedvelt nótáját. A nap hátralévő része közös énekléssel és ügyességi játékok megoldásával telt.

Már hagyománnyá vált, hogy évente részt veszünk Tápiószentmártonban a Hurkatöltő Fesztiválon. Idén ez a rendezvény november 17-én lesz. Várom mielőbbi jelentkezésüket.

További információt a „Csiszér-házban”, illetve a 06-30/495-15-19-es telefonszámon kaphatnak.

Vágó Károlyné
szociális gondozó

 

Ügyességi játék az Idősek Napján

 

Az egri kiránduláson

 

A tervezettnél ugyan később, de végre az Idősek Nappali Ellátása is beköltözött a felújított „Csiszér-féle” házba. A szakhatósági engedélyek kiadására kellett várnunk 2012. április 23-ig, amikor is birtokba vettük az épületet, és fogadtuk a klubtagokat is. Az épület tágas, ízlésesen berendezett. A működési engedélyt 20 fő részére kaptuk meg. Naponta 7.30-15.30 között biztosítjuk a napközbeni tartózkodás és meleg étel elfogyasztásának lehetőségét. Az ebédet továbbra is a Szász étteremből igényeljük. Étkezés igénybevétele esetén a jövedelemtől függő étkezési díjat kell fizetni, tartózkodás esetén pedig tartózkodási díjat, mely napi 100 Ft.

Várjuk továbbra is azon személyek jelentkezését, akik a már központban elhelyezkedő intézményünkben szívesen lennének klubtagok, illetve étkeztetést vagy házi segítségnyújtást szeretnének igénybe venni!

Érdeklődni lehet személyesen a „Csiszér-féle” házban a piac felőli bejáratot használva, vagy megváltozott telefonszámunkon: 56/552-068; 56/367-146.

a Nappali Ellátás dolgozói

 

 

 

Az Idősek Nappali Ellátásának szolgáltatásait igénybe vevők közül 2012. év első negyedévében két „szépkorú” ünnepelte születésnapját.

A házi segítségnyújtást, az étkeztetést és az idősek klubját többnyire a hetven éven felüli személyek kérik és igénylik, s köztük már többen is elérték vagy betöltötték a 90. születésnapjukat.

 

Szabó Lajos 98 éves

 

Szabó Lajos Katona József úti lakos 1914. február 15-én Újszászon született. 2012. évben betöltötte 98. életévét. Közel tíz éve, hogy kérelmét beadta intézményükbe. A mai napig jó egészségben, aktívan éli mindennapjait. Pihenésképpen olvasással és tv nézéssel tölti idejét.

Lévainé Marika gondozónővel közösen megköszöntöttük Lajos bácsit, és még további örömteli éveket kívántunk szerető családja körében.

 

Lugossi Gáborné gondozónőjével

 

Lugossi Gáborné Egység úti lakos 1922. március 18-án Újszászon, vasutas család gyermekeként látta meg a napvilágot. Az élet sok megpróbáltatását leküzdve, jelenleg egyedül él otthonában. Családja hétvégeken, gondozónője naponta két alkalommal is felkeresi és bevásárol, gyógyszert adagol, rendben tartja környezetét, és ebédet visz számára. Margit néni is közel tíz éve döntött arról, hogy kéri a házi gondozást és étkeztetést. Lukácsné Marika a gondozónője, akit már nagyon megszokott, és minden reggel az ablakból figyelve várja. A 90. születésnapi megemlékezésünket nagy örömmel fogadta, és büszkén mutatta a miniszterelnök aláírásával megkapott oklevelet. A beszélgetés a múlt felidézésével folytatódott, melyet néha mosolyogva, néha könnyes szemekkel mesélt el nekünk. Napjait főként az ablaknál ülve és az utcán lévő mozgást figyelve telnek. Ha az idő engedi, akkor több időt kint tölt a szabad levegőn, és szóba elegyedik a járókelőkkel.

Margit néninek is további egészségben eltöltött, békés idős kort kívánunk!

a Nappali Ellátás dolgozói

 

„Érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy
s tekintetük elhitesse véled
szép dolgokért élsz és érdemes élned”
(Váci Mihály)

A másokon való gondoskodás az ember természetes tulajdonságai közé tartozik. A történelem folyamán mindig is voltak olyanok, akik felkarolták, segítették, támogatták azokat az embereket, akik önállóan már nem voltak képesek életfeltételeik biztosítására. A másokon való segítés akkor teljes körű, ha a gondoskodás és a gondozás (az elmélet és a gyakorlat) egymást kiegészítő, egymástól elválaszthatatlan tevékenységgé válik. A gondoskodás alapvető teendőit a szocializáció során megtanulhatja az ember, ahhoz azonban, hogy ez a tevékenység szakmává váljon, tanulásra, az ismeretek gyarapítására van szükség.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja tagintézményének, az Idősek Nappali Ellátásának elsősorban az idős emberek testi, lelki, szociális állapotának megőrzése illetve javítása, a gondozásra szorulók szükségleteihez igazodó segítségnyújtás a feladata.

Tagintézmény-vezetőként kötelességemnek érzem, hogy a településünkön élő valamennyi idős, segítségre szoruló emberhez eljusson az információ a szociális szolgáltatásokról, és mindent megtegyünk azért, hogy senki ne szenvedjen hiányt az alapvető szükségletek kielégítésében.

A szociális alapellátások körébe tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja. Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok részére, akik koruk, egészségi állapotuk miatt erről gondoskodni nem tudnak.

Házi segítségnyújtás során a gondozó az igénylő lakásán nyújt segítséget a napi tevékenységek ellátásában. Beszerzi az alapvető élelmiszereket, alapápolási feladatokat végez, együttműködik a háziorvosokkal és szociális intézményekkel, kapcsolatot tart az ellátott hozzátartozóival. Segítségre van az ügyek intézésében és az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtésére, megőrzésére törekszik az idős embereknél, mely képessé teszi őket a megváltozott egészségi állapotuknak, veszteségeiknek a feldolgozásában.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztonságot ad azoknak az embereknek, akik ragaszkodnak saját környezetükhöz, de egészségi állapotuk miatt bármikor segítségre szorulhatnak.

Az idősek klubja lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az elmagányosodás megelőzésére, a tétlenséggel járó káros hatások kivédésére.

A következőkben személy szerint mutatkozik be a tagintézményünknél dolgozó minden gondozó:

 

Borsosné Krenák Mária vagyok. Születésem óta Újszászon élek, három gyermeket nevelek férjemmel. 2003-ban végeztem el a házi segítségnyújtó tanfolyamot, és GYET mellett, napi négy órában dolgozom. Gondozottaimmal jó a kapcsolatom. Szeretem az idős embereket bölcsességükért, tapasztaltságukért. Igény szerint segítem őket a mindennapjaikban. A kölcsönös bizalom, az egymás iránti tisztelet és szeretet teszi teljessé számomra ezt a munkát, és még sokáig szeretnék ebben a munkakörben dolgozni és másokat segíteni.

 

Csikós Lajosné Vachal Etelka a nevem. Édesanyámmal és lányommal élek. Élelmiszer eladóként kezdtem dolgozni, de a munkahelyem megszűnése után más területen kaptam lehetőséget. 2003-ban kerültem az „ÖNO”-ba. Munka mellett tanultam, szociális gondozó és ápoló képesítést szereztem. Kilencedik éve mindennap megtapasztalom az idősek szeretetét, és mosolygásuk, kedves szavuk megerősít abban, hogy jó és szép szakmát választottam.

 

Farsang Róbertné Jarábik Tündének hívnak. Egy felnőtt és két kiskorú gyermekem van. Postaforgalmi szakközépiskolát végeztem, és 1993-2007-ig az újszászi Postahivatalban dolgoztam. 2008-ban kerültem az Idősek Nappali Ellátásához gondozónőként. A munkaköröm betöltéséhez szükség volt a szakképesítés megszerzésére, melyet szociális gondozó és szervező szakon 2011-ben fejeztem be. Gondozottaim ellátása mellett irodai adminisztrációs feladatokat is végzek. Munkámat nagyon szeretem. Napi feladataim változatosak, a nénik, bácsik hálás mosolya és a megbecsülés miatt úgy érzem, érdemes volt pályát változtatnom.

 

Forika Attila vagyok. Erdélyben, Szászrégenben születtem. A gyulafehérvári Hittudományi Egyetem teológia szakán végeztem tanulmányaimat. Egy kilencéves kisfiam van. Isten akaratából két és fél éve Újszászon telepedtünk le, és szociális gondozóként dolgozom. Közel húsz éve tevékenykedek a szociális szférában. Dolgoztam pszichiátrián lelki gondozóként, foglalkoztam hajléktalanokkal és árvákkal. Önkéntesként besegítettem feleségemmel az idősek és mozgássérültek ápolásába, gondozásába. Hivatásom, hogy testileg, lelkileg, szellemileg segítséget nyújtsak az idős rászorultaknak. Így szeretném szolgálni Istent és az embereket teljes szívemből, erőmből és lelkemből.

 

Kaszonyi Alexandra a nevem. A fiatal generációhoz tartozom a magam huszonhárom évével. Mégis az idősekkel való foglalkozást választottam életpályámul. Szociális gondozó és ápoló szakképesítésem van. A gyakorlati tudást tanulmányaim során idősotthonokban szereztem meg. Az Idősek Nappali Ellátása első munkahelyem, ahol a tapasztaltabb kollégák befogadtak maguk közé. Munkám során sok ellátottal kerültem kapcsolatba, és a visszajelzések szerint meg vannak velem és a munkámmal elégedve. A továbbiakban is teljes odaadással végzem feladataimat, mert szeretek segíteni, és idősekkel foglalkozni.

 

Lévai Ferencné Hegedűs Mária a nevem. Két felnőtt gyermekem és egy kis unokám van. Érettségi után titkárnőként és bérelszámolóként dolgoztam. Sajnos, engem sem került el a rendszerváltás negatív hatása, a munkahelyem megszűnt. Átképzésen szereztem szociális gondozó és ápoló szakképesítést. Kilencedik éve foglalkozom idős emberekkel. A mai napig nem bántam meg, hogy ezt a szakmát választottam. Nagy szeretettel gondozom az időseket, kölcsönös a tisztelet és megbecsülés közöttünk.

 

Lukács Istvánné Juhász Mária vagyok, Újszászon születtem. Két felnőtt gyermekem van, és két unoka büszke nagymamája vagyok. Az általános iskola és a varrónői tanfolyam befejezése után az újszászi Vegyesipari KTSZ-hez kerültem dolgozni. A varrás csak hobbiként maradt meg az életemben, mert nem találtam meg benne a számításomat. Fiatalon arra az elhatározásra jutottam, hogy egyszer idősekkel akarok foglalkozni. Ez a lehetőség 1998-ban megadatott a számomra, és azóta is gondozónőként segítem a „szép” korban lévőket. Mindennap örömmel fogadnak, amikor ajtót nyitok rájuk, segítem és meghallgatom őket. Igyekszem empátiával, segítő beszélgetéssel, odafordulással, simogatással mindenkihez megtalálni a hozzá vezető utat. Munkám és a családom kitölti az életemet!

 

Papp Sándorné Mucza Klára az Idősek Nappali Ellátásának tagintézmény-vezetője vagyok. Házasságban élek, két felnőtt gyermekünk van. Közalkalmazotti munkaviszonyom az érettségi után kezdődött, a szolnoki Gyermekvárosban képesítés nélküli nevelőként kezdtem el dolgozni. Gyermekeim megszületése után hosszú évekig az ő nevelésük, sportpályafutásuk segítése adott számomra feladatot. 2004-től a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál a nehéz helyzetbe került, problémákkal küzdő családok életminőségén, gondjain próbáltam segíteni. Felsőfokú tanulmányomat szociális munka szakon végeztem. 2008-ban kaptam a megbízatást a tagintézmény vezetésére. Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy a településen élő idősek alapvető szükségletein túl az önmegvalósítás szükségletében is segítségükre legyünk. Munkám során a továbbiakban is Albert Schweitzer gondolatait tartom magamra és kollégáimra nézve kötelező érvényűnek: „Felelősek vagyunk mindenért, amit az emberekkel, az embereknek és az emberekért cselekszünk.”

 

Szalainé Szabó Ildikó, két gyermekes édesanya vagyok. Nagyszüleim, szüleim is vasutasok voltak, ezért – követve a tradíciókat –, én is ott kezdtem el dolgozni pénztárosként. 2008-ban kerültem a szociális ellátórendszerhez. Emberekkel foglalkozni nehéz, de hálás feladat. Negyedik éve dolgozom egy jó csapatban, mely erőt ad a napi feladatok elvégzéséhez. Az én gondozottaim a kertvárosban élnek, és nagyon kedvelem őket. Igyekszem a legmesszebbmenőkig megoldani a rám bízott feladatokat, és a segítségükre lenni. Jól esik, amikor szabadság idő után azzal fogadnak, „megjött a mi lányunk”. Kedvességük, szeretetük visz előre nap mint nap.

 

Vágó Károlyné Patkós Róza a nevem. Házasságkötésem után Mezőtúrról kerültem Újszászra. Egy egyetemista és egy középiskolába készülő fiam van. Először az óvodában, majd a Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgoztam. Mivel szociális végzettségem nem volt, ezért megszereztem a szociális gondozó és szervező emelt szintű szakképesítést. Ez a képzés lehetőséget adott arra, hogy az Idősek Nappali Ellátásában klubvezetőként dolgozhassak. Szívesen tevékenykedem ebben a munkakörben, mert nap mint nap megtapasztalom azt az érzést, hogy szeretnek. Az idős emberek ezzel fejezik ki hálájukat a velük való törődésért, foglalkozásért.

 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik bármelyik ellátásunk után érdeklődnek, vagy azt igénybe szeretnék venni! Telefonszámaink: 367-017; 30/816-1711.

Papp Sándorné
tagintézmény-vezető

 

 

Újszász 2016©