„Együtt értük”
„Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására"

 

A 2013 augusztusában induló uniós projekt végére értünk. Korábbi lapszámban már megjelenésre került a projekt lényege, feladata, célcsoportjai.

Sikeresen lezajlottak a csoportfoglalkozások Újszász és Zagyvarékas településeken. A csoportokon részt vevő személyektől pozitív visszajelzéseket kaptunk, sőt úgy tűnik, van igény a további folytatásra is. Igyekszünk ennek az igénynek eleget tenni, bár a pályázat pénzügyi szempontból nem teszi lehetővé a folytatást. Sajnos, az anyagköltség nem volt betervezve a finanszírozásba, így a csoportvezetőknek és szakértőknek nagyon kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy élmény gazdaggá és hasznossá tegyék ezeket az alkalmakat. Ez sikerült is nekik, hiszen a pozitív vélemények ezt igazolják.

 

Foglalkozásaink

Szeniortorna

A torna kimondottan az idősebb korosztályt célozta meg. Minden alkalommal (52 héten keresztül heti 1 óra Zagyvarékas és Újszász településen) örömmel vettek részt rajta az idős férfiak és nők a Városi Sportcsarnokban és Zagyvarékason a Damjanich János Általános Iskola tornaszobájában. Nagyon változatos és életkori sajátosságuknak megfelelő, illetve egészségi állapotukhoz kialakított gyakorlatokat végeztek. A csoportvezető törekedett arra, hogy minden igényt kielégítő mozgássorozatot szervezzen a tornázni vágyók részére. Figyelembe véve a nehézkes mozgást, ülő, álló, fekvő gyakorlatok váltották egymást. A bemelegítés sosem maradt el, hol szabadtéri sétával, hol pedig kisebb gyakorlatokkal tették ezt meg. A szakértő külön figyelmet fordított a finommozgásos és a nagymozgásos feladatsorokra is. A foglalkozás végén minden résztvevő oklevelet kapott a kitartó és szorgalmas munkáért.

 

Baba-mama családi klub

A baba-mama klub az újszászi és zagyvarékasi bölcsődében került lebonyolításra havi 1 alkalommal. Mindkét esetben a bölcsődevezetők, mint szakértők tartottak előadásokat az érdeklődő szülőknek. A pályázat lehetővé tette a gyermekfelügyeletet, így a szülők nyugodtan végighallgathatták az előadásokat, valamint interaktív módon bekapcsolódhattak a témákba. Gyakorlat volt, hogy egymás tapasztalatait megosztották a csoporttal, valamint a felmerülő kérdéseikre, aktuális problémájukra választ is kaphattak. Amíg a foglalkozás tartott, addig a gyerekek a gyermekfelügyelővel egy másik csoportszobában kedvükre játszhattak. A szakértők általában a mindenkit érintő és érdeklő témákkal készültek a foglalkozásra. Így a teljesség igénye nélkül: babavárás, családtervezés, érzelmi-értelmi és mozgásfejlődés, életkori szakaszok sajátosságai, beszédfejlődés, a bölcsőde, mint intézményi ellátás, korai fejlesztés, gyermekbetegségek, anya-gyermek kapcsolat, apa szerepe a családban stb.

 

Életvezetési klub

Az életvezetési klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 6 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek Klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 6 alkalommal. Itt volt érezhető leginkább az anyagköltség hiánya, hiszen egy főzéshez szükségesek az alapanyagok is. Ennek ellenére a csoportvezető és a foglalkozáson részt vevő személyek ügyesen áthidalták ezt a hiányosságot. A csoportvezető beszámolójából ismeretes, hogy a tagok jól érezték magukat, és sok praktikus tanácsot, gyakorlati módszert kaptak az életvezetésük szempontjából fontos tevékenységekről. Érdekes és hasznos tudást, tapasztalást szerezhettek a költséghatékony vásárlásról, olcsó és kiadós ételkészítésről, háztartási ismeretekről, családi költségvetésről, számlák kezeléséről, családi termelésről.

 

Ápolási klub

Az ápolási klub Újszászon a Zagyva menti Integrált Központ épületében volt megtartva 12 alkalommal. Zagyvarékason az Idősek Klubjában történt a csoportfoglalkozás szintén 12 alkalommal. A csoportvezető képzett egészségügyi szakember volt, aki hitelesen tudta átadni az ápolási díjban részesülő csoporttagoknak az ismereteket. Számos hasznos, az ápolást segítő témákat sikerült összeállítani. Itt is jellemző volt a tapasztalatcsere, jó tanácsok és praktikus megoldási helyzetek ismertetése. Mivel itt a betegség, mint probléma és az azzal járó feladatok megvalósítása volt a foglalkozás alapja, így gyakorlatba áthelyezve is történt ismeretátadás. Pl. A csoportvezető megmutatta, hogyan kell egyedül szakszerűen és gyorsan tisztázni egy fekvő beteget, ágyneműt cserélni. Vércukor és vérnyomásmérés lényege és kipróbálása, elsősegélynyújtás, ápolással kapcsolatos praktikus tevékenységek. Ennek a foglalkozásnak a célja a kikapcsolódás is volt az ápolási ismeretek mellett, így sor került kötetlen beszélgetésekre, filmnézésre, zárásként pedig egy közös főzésre az életvezetési klubbal közösen.

A projekt része volt még a szociális munkát segítő jelzőrendszeri tagokkal történő rendezvények megvalósítása is. Intézményünk rendszeres kapcsolatban áll a helyi civil szervezetekkel, általános iskolával, rendőrséggel Újszász és Zagyvarékas településeken egyaránt.

„Civilek a pályán” hálózatos rendezvényt 4 alkalommal tartottuk meg a két településen. Itt a településen működő civil szervezetek egymás közötti információátadására és áramlására volt fektetve a hangsúly. Cél volt az együttműködés további erősítése és a közös munka segítése.

Tantestületi megbeszélésre is sor került a települések általános iskoláiban. Itt leginkább a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés fontosságának hangsúlyozása volt a cél. Fontos, hogy az oktatási intézmények átlássák a gyermekjóléti szolgálat valós feladatát és kompetenciáját. Megismerjék az ott folyó munkát, a gyermekvédelem szemléletét.

A szakmaközi kapcsolat erősítése rendszeres kommunikációt igényel a két intézmény között.

A pályázat tartalmazza a rendőrséggel közösen együttműködve a „Prevenció bűncselekmények megelőzésére” című rendezvényt is időskorúak részére. A Zagyva menti Integrált Központ igazgatója, mint intézményi szakértő vett részt ebben a munkában. Közösen a rendőrség helyi rendőreivel Újszász és Zagyvarékas településeken. A körzeti megbízottakkal együtt felkeresték az időskorúakat lakóhelyükön megelőző célzattal. Tájékoztatták őket, hogyan lehet a vagyon és személyi, továbbá erőszakos bűncselekményeket kivédeni otthonukban vagy éppen az utcán és egyéb közterületeken. A jó tanácsok mellett a rendőrség által kiállított szórólapokkal és tájékoztató füzetekkel látták el az időseket.

Ugyancsak a rendőrséggel együttműködve volt egy másik rendezvényünk is, amelynek címe a Prevenciós tevékenység közlekedési ismeretek nyújtására. Itt egy rendőrnő tartott előadást az időskorúak részére a gépjárművel, kerékpárral, motorkerékpárral és elektromos mopeddel történő közlekedés alapismereteinek felfrissítése céljából. A lényeg itt is a megelőzés volt. Gyakorlati szempontból is „levizsgázhattak” a részt vevők, hiszen lehetett közlekedési tesztet kitölteni, bemutatni, hogyan használják egy forgalmas kereszteződésben a járműveket, mennyire vannak tisztában a KRESZ táblák jelentésével. Az előadást filmvetítés színesítette. A résztvevők bátran kérdezhettek és véleményt is mondhattak.

Az „Együtt értük” projekt elsődleges célcsoportja a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény szociális szakemberei voltak. Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen és hatékonyan tudjuk végezni, szükséges a folyamatos továbbképzés, és a szociális munkához elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzések nagy része már lezajlott, sok érdekes információhoz és újabb ismeretekhez jutottunk különböző témakörökben. Pl. segítő beszélgetés, kommunikáció, szervezetfejlesztés, cigányság integrációjának támogatása, konfliktuskezelés, kiégés elleni tréning.

Szintén a szakmai előrehaladás és együttműködés érdekében kistérségi szakmai műhelyre is sor került 2 alkalommal a Zagyva menti Integrált Központban. Idősgondozási és gyermekjóléti szakmai műhely a jelzőrendszeri tagok és más szakemberek részére lett megszervezve. A szakmai műhelyeken 3-3 előadó előadását hallgathattuk végig, majd pedig közös szakmai tanácskozáson folytatódott a rendezvény. A munkánkat érintő jogszabályi háttér, ellenőrzési tapasztalatok, jelzőrendszerrel való kapcsolat szerepe, idősgondozás alapszolgáltatási szinten, védelembe vétel, család szerepe, módszertani tudnivalók voltak a főbb témakörök.

A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy új dokumentációs rendszert hozzunk létre a szolgáltatások elérésének és igénybevételének elősegítése érdekében. Ehhez kapcsolódóan egy új ügyfélpult került kialakításra, ahol egy számítógép lett beállítva, megkönnyítve az adminisztratív munkát. Ez Újszászon a Bajcsy út 20. szám alatt, míg Zagyvarékason az Egység út 62. szám alatti gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületében lett kiépítve.

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a foglalkozáson részt vevő személyeknek a kitartó figyelmet és jelenlétet. Bízom benne, hogy sok hasznos ismerettel és élménnyel gazdagodtak a rendezvények során.

Győrfiné Kaló Eliza
szakmai koordinátor

 

 

 

Újszász 2016©