A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kistérségi szociális díjat alapított az általa fenntartott intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi területen az átlag felett teljesítő munkatársak elismerésére. A díj elnevezése „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” nevet viseli. A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.

A díj adományozására kijelölt személyt, az intézmény területén működő Területi Szociális Bizottság tagjai hagyták jóvá, az intézményvezető javaslatára.

2014. szeptember 29-én Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ kamaratermében került sor a „Pro Caritate díj” átadására.

 

Győrfiné Kaló Eliza, Szanyiné Polyák Erika és Farkas Józsefné

 

Intézményünk kitüntetettje Szanyiné Polyák Erika. 1966. 03. 13-án született Jászberényben, három gyermeket nevelt fel, boldog házasságban él.

1984-tól 2004–ig a Jászboldogházai postán dolgozott, egyesített felvevő, segédtisztként. Munkaviszonya a gyermekek születése miatt megszűnt.

2006-ban szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerzett, és ugyanebben az évben február 1-jén felvételt nyert a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatás Rákóczifalvai Központjába, mint közösségi gondozó. 2008. 01. 01. napjától áthelyezéssel került a Zagyva menti Integrált Központba, változatlan munkakörbe. Még ebben az évben elvégezte a közösségi pszichiátriai gondozói képzést, amely elengedhetetlen volt a munkaköréhez. Sokak nem is tudják, hogy ez a feladat, hivatás mit is takar. Kis ismertetés szükséges ahhoz, hogy megértsük, milyen áldozatosan, megfontoltan kell ezt a munkakört betölteni. A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve vissza tudjanak illeszkedni a közösségbe. Ennek érdekében Szanyiné Polyák Erika a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében próbálja biztosítani. A mindennapok során segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. Erika az eltelt évek alatt a klienseivel nagyon szoros kapcsolatot épített ki, bizonyos helyzetekben még a munkaidőn túl is igyekezett a klienseinek támaszt nyújtani.

Munkája során változatos és összetett pszichiátriai betegekkel kell együttműködni, és a betegek érdekében változást elérni. A betegek az állapotukból adódóan többnyire nem képesek a helyzetükön változtatni. A munkavállaló olyan emberekkel foglalkozik, akiknek hangulata hullámzó, többször szellemileg és érzelmileg megterhelő a velük végzett munka. A gondozói munka során az emberek értékeire és képességeire összpontosít. A kliensek állapotáról előzetesen információkat szerez nemcsak a családtagoktól, hanem más egyéb szakemberektől. Az adott helyzetekben jó kommunikációs készségének köszönhetően a klienssel kapcsolatban álló egyénekkel megfelelő kapcsolatot tud kialakítani.

Munkája során a gondozási tevékenység mellett, precízen, naprakészen dokumentál. Elengedhetetlen a szociális szférában a munkatársakkal való jó kapcsolat kialakítása. A munkatársaival szinte baráti kapcsolatban áll, segítőkész, önként ajánlja fel a segítségét, melyet szívesen igénybe vesznek a kollégák. 2011.01.01-jétől 3 éven keresztül önkéntes munkát vállalt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti ügyeletében, mint gondozónő. Ő olyan munkaerő, aki több szakterületen alkalmazható, az idősekkel való munka sem áll távol tőle, hiszen 2012-ben 8 hónapig Zagyvarékas településen, míg 3 hónapig Újszász városában házi segítségnyújtásban volt foglalkoztatva. Jelenleg Újszászon, Zagyvarékason, Rákóczifalván, Rákócziújfaluban Szajolban, Szászberken látja el feladatát, de helyettesítés esetén további 11 településre is utazik, és fogadja a klienseket. Erika áldozatos, szakmailag felkészült munkájával mind a kliensek, mind a vezetők maximálisan elégedettek.

A díj plakettből és az odaítélt tanúsító oklevélből, valamint a pénzjutalomból állt, melyet Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke adott át. A díjátadón fellépett többek között az újszászi Kvint-kör, akik igen színvonalas műsorral készültek. Köszönet Bakó Jánosné kórusvezetőnek és a tagoknak.

Farkas Józsefné
igazgató

 

Újszász 2016©