A gazdasági programban fogalmazzuk meg azokat az alapelveket, prioritásokat és feladatokat, melyek lehetővé teszik városunk költségvetésének egyensúlyának megteremtése és az egyensúlyban tartása mellett

 • a város lakóinak számára fontos intézmények működését,
 • a szolgáltatások színvonalának megtartását, illetve fejlesztését,
 • a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését,
 • az élhetőbb környezet kialakítását,
 • a munkavállalók versenyképességének fokozását a munkaerőpiacon,
 • a meglévő munkahelyek megőrzését, megtartását,
 • a hátrányos helyzetű családok leszakadása ütemének fékezését,
 • a város közbiztonságának javítását,
 • a város mikrotérségi központ szerepének megőrzését.

 

Jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

 • egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
 • a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

 

Újszász Városi Önkormányzat rendelkezik mindazon terület- és településfejlesztési alátámasztó dokumentumokkal és rendezési eszközökkel (településfejlesztési koncepció, ágazati koncepciók, integrált városfejlesztési stratégia, településrendezési terv), melyek megalapozzák az elkövetkező évek fejlesztési irányait, és alapul szolgálhatnak a tervezett projektek megvalósításához.

A jelen Gazdasági Program egy folyamatos, megújuló fejlesztési irányvonal része, az elfogadott koncepciókkal együtt érvényes, és teljes.

 

 

 

 

 

 

 

Újszász 2016©