Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen összehangolását. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is megújult, így a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozóan minden város ún. Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) alakít ki és fogad el.

Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel.

 

Munkaközi dokumentumok letöltése:

 

 

 

Újszász 2016©