A hosszú évekre visszanyúló, elsősorban a sport területén kialakult baráti kapcsolatokra való tekintettel Újszász Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Szerbiában található Palics település vezetőivel a kapcsolatok szorosabbá fűzése, hivatalossá tétele érdekében. A két település testvérvárosi együttműködésének lehetőségéről elvi, szóbeli nyilatkozat született.

A Palicsi Helyi Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén döntést hozott az együttműködés megkezdéséről, a testvérvárosi megállapodás kidolgozásáról.

Újszász Város Képviselő-testülete 2006. június 19-i határozata értelmében testvérvárosi együttműködési megállapodást kíván kötni Palics (Szerb Köztársaság) településsel az együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazta Molnár Péter polgármestert, illetve az általa megbízott személyt a megállapodás aláírására, valamint a Palics település vezetőivel történő kapcsolatfelvételre.

2006. szeptember 16.: Zoran Arsic és Molnár Péter
a testvérvárosi szerződés aláírásakor (Fotó: Fehér Judit)

Mese vált valóra, mikor megérkeztünk "Csíkorszába", ebbe a Hargita és a Kárpátok közötti különleges, néhol zord és félelmetes, máskor játékos tájra, fenn, 700 m-rel a tengerszint felett. Lelkünkben magunk is Ábelek lettünk, Tamási Ábelei, Ábelek a rengetegben. Ott álltunk, azon a helyen, ahol annyit vergődött ez a kis nép az otthonáért, a családért, ezért a "Csíkországért".

De ne vágjunk az események elébe. Hogy a középiskola nevelőtestülete pedagógusnapi kirándulásként eljusson Csíkcsicsóra, nem volt előzmények és főleg sok száz kilométer megtétele nélkül.

Kaló Istvánné alpolgármester asszony, aki már több éve ápolja a két település közti testvérvárosi kapcsolatot, felvetette, hogy pedagógusnap környékén ide szervezzünk kirándulást. Rózsa György igazgató, aki különösen szeret kirándulásokat szervezni, nagy lelkesedéssel kezdett az előkészületekbe.

Bővebben: Csíkországban

2006. június 8-11. között tantestületünk Csíkcsicsón járt. A tanárok és diákok könyveket adományoztak a helyi iskolának, illetve az önkormányzat további csere utazásban állapodott meg a helyi vezetőkkel.

Fotók: Hamar Márta, Kovács Nándor, Lados Tímea, Rózsa György, Szabó Tímea, Sipos Béla, Virág László
Saját tapasztalatból tudom, s ezt próbáltam másokkal is megosztani, hogy aki egyszer már volt Erdélyben, az olyan mély érzelmi katarzisban részesül, ami nem hasonlítható más találkozáshoz, kiránduláshoz, külföldi úthoz. Ezért gondolom, hogy nem érdektelenek azok a hírek, melyeket barátainktól kaptunk, és amelyeket szeretnék megosztani Önökkel, s ezzel felidézem korábbi élményeiket, vagy kedvet csinálok egy erdélyi úthoz. Szeretném bemutatni a csíkcsicsói alpolgármester által a Csíkcsicsói Hírlapban írt kedves sorokat is.

Elöljáróban reagálok Nagy Elemér előző lapszámban írt cikkére, melyből ugyanazok az érzelmek tükröződnek, amelyekről írtam, s amiben Székelyföld gyönyörű tájaival kapcsolatos élményeit osztja meg velünk. (Az általa említett helyek Csíkcsicsó közelében vannak.)

Nagy Elemér ír arról, hogy jobb lett volna egy fordított sorrendű testvér-települési kapcsolat - a francia, lengyel, magyar - sorrend helyett, mellyel egyetértek, és a válaszom egyben arra is ad magyarázatot, miért mostanában került sor a testvér-települési szerződés megkötésére, és miért Csíkcsicsóval. 

Bővebben: Csíkcsicsói hírek

Csíkcsicsói Hírlap, 2005. december

Egy nehéz év végére eljutva elgondolkodtam, s bár nem irok évvégi beszámolót egy szeretet telyes baráti kapcsolatról mégis emlitést teszek.

A körülményes kapcsolatfelvétel, és a kitartó munka amit az Újszász város alpolgármester asszonya végzett meghozta gyümölcsét. 2005. szeptember 27-i városnapokra meghivást kapott a Csíkcsicsói Önkormányzat hivatalos delegációja, valamint a "Vadvirágok" táncegyüttes.

November 27-én a helyi Önkormányzat meghivására jelen volt az Újszászi delegáció amikor is hivatalossá tettük a két település közötti együttműködési megállapodást és aláiródott a szerződés.

Egy pár gondolatot idézek a megállapodásból:

"Együttműködési kapcsolataikat a kölcsönös tiszteletre, megértésre és támogatásra alapozva, ami a közös érdekű problémák megoldását illeti a két állam törvénykezésének tiszteletben tartásával.

Információ és tapasztalatcsere a két település helyi közigazgatási hatóságai és közintézményei között, (iskolai egységek, szociális egységek, könyvtárak, múzeumok).

Projectek készítése az európai integrációs folyamat támogatása érdekében, lehetőséget nyújtani az európai pénzalapokhoz való hozzáféréshez.

A két település cégei és civil szervezeteik közötti kapcsolatok elősegítése.

Kedvező környezetet biztosítani a kereskedelmi egységek, vállalkozók részére a két település fejlődése érdekében."

Bár tudom hogy a papirformaság sosem elég, hogy megmaradjon a két település között a kapcsolat, én mégis bizakodó vagyok hiszen ezen papirformaságokon túl úgy érzem komoly baráti kapcsolatok születtek, ami igenis éltetője lehet egy szoros együttműködésnek.

Reményeim szerint Újszász és Csíkcsicsó lakói a magyar nemzet örökösei, tovább füzik baráti szálaikat és szoros családi barátságok jönnek létre az elkövetkezőkben.

Ezekkel a gondolatokkal indulok neki az új év megpróbáltatásainak és kivánok mindenkinek Örömteli Békés Boldog Új Eszetendőt.

 

Silló Attila
Alpolgármester

Újszász 2016©