Tisztelt Támogatóink, Barátaink!

Jelentős dátum volt június tizennegyedike a település életében, hiszen ezen a napon rendeztük meg a II. Trunki Néptánc és Hujjogató Találkozót. Egy cca. 1900 lelkes kis halászfalu, melyből 600-700 ember folyamatosan külföldön dolgozik, ezen a napon vendégül láthatott közel 250 fellépő táncost és majdnem 100 meghívott vendéget, kiknek jó részét családoknál szállásoltuk el, ezzel is erősítve a személyes kapcsolatok, barátságok kialakulását.

 

Képtár

 

„Akik nálam ültek, azoknak olyan pálinkájuk volt, hogy még a nevét sem ismerem!” – áradozott egyik szállásadónk hétfőn lelkesen, s ennyiből is kitetszik, hogy az érzékszervi hatások bizony erősítik, esetenként felülírhatják egymást. Egy olyan településen, ahol pár éve még senki nem akart megszólalni magyarul, s ahol közeledtünkre román nyelvre váltottak az utcán beszélgető asszonyok, csak a barátság és a bizalom képes magyar szavakat csalni az ajkakra. Még az évek múltával is újra meg újra rácsodálkozom, hogy Trunkon 30 év felett mindenki, de szó szerint mindenki érti és gyönyörűen beszéli az ősi szöszögő déli csángó dialektust – azonban azt csak egy bizalmi körön belül kerülő, baráti fülek számára tartogatják. Ezért lehetséges az, hogy egy év itt-tartózkodás után is meg lehet győződve valaki arról, hogy Trunkon csak románul értenek és beszélnek az emberek, de egy délutáni ismeretség, s két pohár pálinka után akár remekül meg lehet vitatni a világ dolgait – természetesen magyarul.

A néptánc-találkozó ötlete tavaly merült fel bennünk. Szerettünk volna egy állandó, településünkhöz kötődő hagyományteremtő rendezvényt létrehozni, melyen a tanév lezárása előtti héten, kötetlen módon mulathatják ki magukat a tanárok, s diákok egyaránt. A találkozó remek lehetőséget biztosít az ifjúság számára saját népi kultúrájának megismerésére, és egyben más moldvai települések népviseletének, tánc és hujjogató hagyományainak befogadására, megtanulására. Az idén ennek szellemében felnőtt csapatok jelentkezését is vártuk a helyszínekről.

 

Képtár

 

Végül 13 moldvai településről összesen 18 hagyományőrző csapat mutatta meg tudását – ezerszer köszönet érte a felkészítő tanároknak! – Gajdár, Lujzikalagor, Magyarfalu, Somoska, Pusztina, Csíkszeredai CSB, Dumbravény, Külsőrekecsin, Tyúkszer, Pokolpatak, Buda, Forrófalva és Trunk táncosai léptek színpadra. A moldvai fellépők műsorát színesítette három Magyarországról érkezett tánccsoport (Liliom – Újszász, Cuháré – Szolnok, Tallinka – Szolnok), és a székelyföldi Csíkcsicsói Vadvirágok előadása. A trunki fellépő vézék (fiatal lányok) produkciójának igazi különlegességét az adta, hogy a felkészítő tanáruk, Farkas Attila a települést járva öreg néniktől gyűjtött hujjogatásokból készítette fel tanítványait. Megtisztelte rendezvényünket Anton Şiler, a település polgármestere, ki pár szóval méltatta a néphagyományok ápolásával szembeni elkötelezettségünket, és jövőbeli támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

A fellépések és a közösen elfogyasztott ebéd előtt Szász Csilla vezetésével kézműves foglalkozások kötötték le a gyermekek figyelmét az iskolaudvaron, valamint Viktori néni budai hagyományőrző vezetésével kétszer hujjogatás oktató órát, és Bácsi István vezetésével kétszer furulya-órát is tartottunk, ahol alkalmanként 10-15 gyermek tanulhatta meg a hujjogtatás /furulyázás alapjait. Az iskola melletti tornateremben mindezek mellett Nagy Péter (a Cuháré táncegyüttes művészeti vezetője) jászsági táncokra oktatta az érdeklődőket, majd Gyurka Valentin külsőrekecsini tanító két csoportnak is moldvai táncokat tanított az egybegyűltek nagy örömére.

A fellépőket, meghívott vendégeinket, valamint a segítőket hangulatos vacsora várta a művelődési ház melletti kerthelyiségben, ahonnan zenekar kísérte át az egybegyűlteket a település központjában található szabadtéri színpadig, a gálaműsor helyszínére.

 

Képtár

 

Az egy órás gálaműsort a trunki asszonyok csoportja nyitotta meg, akiket a szolnoki Cuháré követett, majd a külsőrekecsini hagyományőrzők léptek színpadra. A műsort az újszászi Liliom táncosainak produkciója zárta. Nehéz feladatnak tűnt magyarországi néptánccal lezárni egy moldvai hagyományőrző rendezvényt, de az Újszász és Trunk között tavaly kialakult kulturális és baráti kapcsolat szerencsére átsegített bennünket ezen az akadályon. Kérésemre az újszászi táncosok fellépésük lejárta után fennmaradtak a színpadon, s miközben a lenti zenekar moldvai muzsikába fogott, a trunkiak és külsőrekecsiniek visszafutottak a színpadra, és fergeteges közös tánccal zárták le a gálaműsort – egyben nyitották meg a hajnalig tartó táncházat. A gálaműsor lezárásáról és a közös táncról készült videó elérhető az interneten:

 

 

„Ezek a magyarok olyan szépek voltak, és mégsem kevélyek”– mondta egy trunki néne vasárnap este, miután ismét elcsendesedett a település. Hétfőn biztos ami biztos, még „megjártam” minden ismerőst a faluban, lássuk milyen véleményeket hallok, hiszen a vasárnapi mise után jól meg lehetett (és kellett is) tanácskozni az előző napi eseményeket. Én csupán egyetlen olyan embert találtam, aki azonnal ne dicsérte volna minden elképzelhető módon a szombat esti eseményeket. Ez az illető a helyi bisztró előtt üldögélt a padon, s miközben pakoltunk ki a művelődési ház konyhájából, a következőket kérdezte tőlünk: „Osztán minek táncoltak itt annyira a magyarok?” „Mert jól érezték magukat” válaszoltuk neki, s ő megtörve a logikus magyarázat súlya alatt, végül ránk emelte poharát.

Köszönjük a támogatást és a bíztatást minden fellépőnek, az őket felkészítő tanároknak, és a település minden lakójának, aki segített lebonyolítani a rendezvényt.

Köszönjük azoknak a barátainknak, akik a többieknél nagyobb részt vállalva tevékenyen részt vettek a szervezésben is: Szász Csillának a kézműves foglalkozásokért és remek ötletekért, Néne Viktorinak a hujjogatás oktatásáért, Bácsi Istvánnak a furulya, és Gyurka Valentinnek a moldvai táncok oktatásáért.

Köszönöm a támogatást és a részvételt a magyarországi és erdélyi táncosoknak, valamint Újszász város alpolgármester-asszonyának, Kalóné Erzsikének a hathatós segítséget és a sok biztatást.

Köszönöm a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek és Márton Attilának, az oktatási program moldvai koordinátorának segítségét, akik a délelőtti rendezvények iskolában történő megrendezését lehetővé tették, és a kézműves foglalkozás anyagai mellett a fellépők utaztatását is biztosították.

Köszönöm a trunki hagyományőrző csoport vezetőinek, Szőcs Lajos Leventének és Szőcs Vikinek azt az áldozatos munkát, amivel a táncosokat felkészítették, és a vendégek elszállásolásán kívül az étkeztetésekben, hangosításban, helyi kapcsolattartásban és ezer apróságban kézen fogva vezettek. Nélkülük a rendezvény biztosan nem jöhetett volna létre.

Köszönettel tartozunk még Sándor Ferencnek és feleségének Andreának, a Szeres népzenei együttesnek és mindenki másnak, akit a felsorolásból kifelejtettem, de tettel, gondolattal, vagy szóval elősegítették a rendezvény létrejöttét, illetve bátorítottak bennünket a folytatásra.

A II. Trunki Néptánc és Hujjogató találkozó összes kép- és hanganyaga elérhető a trunki oktatási program google+ oldalán,

Trunk, Moldva, 2014. június 16.

Dobozi Róbert
trunki falugazda

 

Újszász 2016©