Fel

Testületi ülések anyagai

Testületi ülések letölthető anyagai

Előterjesztés képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés a Városi Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról
Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum – helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvételről
Előterjesztés az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évben és a 2017/2018. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztés Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
Előterjesztés Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szóró Magdolna)
Előterjesztés Újszász város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályzata hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Előterjesztés Újszász Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztés tájékoztatásról a településképi rendelet megalkotásának beszerzési eljárásáról
Rendelettervezet Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról
Előterjesztés Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztés az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 2393/2 hrsz-on felvett ingatlanra érkezett vásárlási szándékról
Előterjesztés az Újszász, Horgász út 23. szám alatti ingatlan Újszász Városi Önkormányzat részére történő felajánlásáról
Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Powered by Phoca Download
Újszász 2016©