Báró Orczy Béla kamarás, országbíró (Pest, 1823. január 16. – Bécs, 1917. február 7.) az Orczy család újszászi ágának talán legismertebb, legsikeresebb tagja volt. 1879 és 1890 között többször volt miniszter. Naplójegyzeteit és önéletrajzát a kiegyezés korának történetírói gyakran idézik munkáikban. Csak kevesen tudják, hogy a báró szenvedélyes vadász, kiváló lövész, remek sportlovas és tehetséges rajzoló is volt.

 

A vadászat, mint szenvedély végigkísérte Orczy Béla életét. 1857-ben öccsével vadászfalkát hozott létre Újszászon. Ha politikai és diplomáciai tevékenységének rövid szünetei megengedték, részt vett a főúri vadászatokon. Élményeit és tapasztalatait cikkek sorozatában írta meg. A nagy műveltségű főúr kedvelt időtöltéseinek eredményeként számtalan, vadakat és vadászatokat ábrázoló rajzot készített. Tucatnyi cikket írt a Bérczy Károly által szerkesztett Vadász- és Versenylapba, melyeket többnyire saját rajzaival illusztrált: 1857. Lesjárat szarvasra; A fóti rókakopók; 1858. Zergevadászat; Az ujszászi kopók az 1857–1858. idényben (Korábban az ÚH-ban cikket írtam az újszászi falkavadászatokról.); 1860. Vadászrajz a Fehér-Kárpátokból; 1859. Vadász-műszótár, Gím vagy rőt vad: szarvas, dám, őz, zerge; (Pálffy gróffal és Zay Albert gróffal); 1861. Vidra van a kertben; 1862. A barna keselyű; 1863. Lótenyésztésünk és az angol telivérfaj; Az utolsó est.

 

Báró Orczy Béla rajzai alapján készült színes litográfiák.
Szarvasvadászat

 

Cikkei nemzedékeken át kedvelt olvasmányai voltak a vadász társadalomnak.

A hazai könyvkiadás egyik becses emléke az 1857-ben magyar, 1858-ban francia nyelven is kiadott Hazai Vadászatok és sport Magyarországon 25 színezett képpel. „Négy szép szines műlap is van ez albumban tőle és több kiseb rajz. B. Orczy szenvedélylyel s nem csekély tehetséggel űzte az aquarell-festészetet, a melyben Keleti Gusztáv jeles festőnk édesatyja volt mestere.” – írta egy cikkében a Vasárnapi Újság. 1863-ban Hazai és külföldi vadászrajzok címmel jelent meg album. Ebben a báró szarvasokról, zergékről és sasokról írott cikkeit olvashatjuk.

 

A falka indulása

 

Báró Orczy Béla rajzai szerepeltek a budapesti Ernst Múzeumban megrendezett, arisztokrata festők képeit bemutató kiállításon. 1982-ben Vadászatok a XIX. században címmel falinaptár jelent meg, benne Orczy Béla rajzairól készült színes litográfiákkal: Szarvasvadászat; Az elejtett szarvas megtalálása; Gyülekezés a vadászatra; A falka indulása. A báró rajzai és akvarelljei a művészeti árverések keresett műtárgyai.

Báró Orczy Béla atyja halála (1897) után eladta újszászi örökségét – a Zagyva-parti kastélyt és a vasúttól keletre birtokolt földeket – gróf Dessewffy Emilnek, és nincs tudomásunk róla, hogy valaha visszatért-e az egykor számára is kedvelt birtokra.

Jánoska Antal

 

Újszász 2016©