RÓLUNK

Intézményegységünk Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található, nyugodt környezetben. Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú, közös igazgatóval köznevelési intézmény. Szervezeti felépítését a közös igazgatás alatt működő, de szakmailag önálló intézményegységek alkotják.

Óvodaépületeink udvarai részben parkosítottak, gondozottak, játékeszközökkel történő bővítésüket folyamatosan, célirányosan végezzük.

Óvodai intézményegységünkben a férőhelyek szám 225 fő. A Köznevelési Törvény előírása, s az alapterület szerint, az Alapító Okiratban a fenntartó a felvehető gyermeklétszámot 270 főben maximalizálta.

Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportok kialakításánál a gyermekek személyiségét, életkorát, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényét vesszük figyelembe.

Intézményünk tagóvodáiban kiemelt szerepet kap a játékosság, játék, tapasztalás, cselekvés, tevékenykedtetés, derűs, családias légkör biztosítása.

 

 

 

Pedagógiai hitvallásunk

Óvodapedagógiánkban a pozitív életszemléletet, a harmóniára való törekvést, értékek közvetítését tartjuk fontosnak. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között.

Fontos feladatunk az igazságosság, a szociális körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, tehetségek felszínre hozása, a mindenki más, mindenki egyenlő és mindenki tehetséges, értékes és fontos pedagógiai szemlélet közvetítése.

A gyermekek nevelését óvodapedagógusok végzik, munkájukat pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik.

Intézményegységünk 12 órás nyitva tartással üzemel. Napirendünk igazodik a gyermekek egyéni szükségletéhez, szakóráinkat, igényeinket tükrözi. Családias, derűs légkörben, ingergazdag környezetben sokszínű, változatos tevékenységeket, differenciált fejlődési lehetőségeket biztosítunk, az intézményegységekbe járó gyermekek számára.

Célunk az, hogy korszerű, minden igényt kielégítő óvodaépületeink a belépők számára azonnal azt közvetítsék, hogy itt minden a gyermeket szolgálja, biztonságos, esztétikus, vidám környezetben van, amely melegséget áraszt. Célunk megvalósítása érdekében nyíltak vagyunk, szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük.

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!”

(Varga Domokos)

 

Újszász 2016©