„Te sem vagy több és Ő sem kevesebb” program megvalósítása az Újszászi Városi Óvodában a gyermekek egyéniséggé nevelése érdekében.

Lezárult a TÁMOP 3.3.8. ”Te sem vagy több és ő sem kevesebb” pályázat

 

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.3.8-12/2 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására c. pályázat felhívására. „Te sem vagy több és Ő sem kevesebb program megvalósítására az Újszászi Városi Óvodában a gyermekek egyéniséggé nevelése érdekében című TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0029 számú pályázat 30 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt Európai Uniós forrásból valósult meg. A projekt megvalósulási időszaka 20 hónap volt, amelynek kezdete 2013. 09. 01.; fizikai megvalósítás határideje 2015. 04. 30.

A pályázat időszakában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, eredményes nevelésére adott teret.

A projekt keretében lehetőség nyílt jó gyakorlataink továbbfejlesztésére, azok más intézményekben történő adaptációjára. A pályázat elősegítette a családokkal való együttműködés kialakulását.

Az eltelt 20 hónap team munkában folyt, nevelőtestületi tréning keretében erősítette a testületben folyó nevelőmunkát, szakmai elhivatottságot.

A pályázat időszakában több közös programot szerveztünk, amelyek a szülők, együttműködő partnerek közreműködésével valósultak meg. Szakmai napokat, workshopokat szerveztünk. A programok nagy része az Újszászi Óvodában valósult meg.

Több továbbképzésen vehettek részt a nevelőtestület tagjai, a képzésen szerzett tapasztalatokat átadhattuk egymásnak.

Nagy segítség volt, hogy a pályázati forrásból IKT eszközeinket is bővíthettük. Fejlesztőjátékaink nagymértékben bővültek, sok értékes játék, eszköz beszerzésére került sor. A pályázat keretében vásárolt eszközök a fenntartás időszakában is segítik a pályázatban megfogalmazott célokat.

Fontos lépése volt a pályázatnak, hogy több kiránduláson vehettek részt a gyermekek. A pályázati forrásból lehetőség nyílt szakemberek alkalmazására; így logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember, szakértő segítette munkánkat. Anyanyelvi dajka alkalmazására is a pályázati forrásból volt lehetőség.

A szülők részére tréninget szerveztünk pszichológus, családterapeuta közreműködésével.

A gyermekek, szülők és az óvodapedagógusok részére nagy segítséget nyújtott a pályázat. Erősödtek külső kapcsolataink, teret adott szakmai fejlődésünknek, a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésének.

Újszász, 2015. 05. 18.

Molnárné Hegedűs Krisztina
intézményvezető, szakmai vezető

 

 

Újszász 2016©