A költségvetési támogatásokról Újszász Város Önkormányzata éves költségvetésében rendelkezik:

Újszász Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének megállapítása (4/2011. II.16.)

Újszász Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének magállapítása (6/2012. III.07.)

 

A 2010. évi költségvetési támogatások felosztása

Újszász Város képviselő-testület döntése értelmében Újszász Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének megállapításáról a 2/2010. (II.17.) rendeletének Támogatások címszó alatt megállapított 13.000.000,-Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel.

Támogatott szervezet Támogatás összege
Újszász Város Vasutas Sportegyesület 10.800.000,-Ft
Polgárőr Egyesület 800.000,-Ft
4H Egyesület 50.000,-Ft
Százszorszép Népdalkör 80.000,-Ft
Horgász Egyesület 150.000,-Ft
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 120.000,-Ft
Újszász Város Postagalamb Sportegyesület (R23) 30.000,-Ft
Díszítőművészeti Szakkör 50.000,-Ft
Fekete József Kertbarátkör 80.000,-Ft
Együtt Újszászért Egyesület 150.000,-Ft
Megújulás AE Klub 50.000,-Ft
Aranyifjak Nyugdíjas Klub 80.000,-Ft
Fire Dance Táncegyüttes 80.000,-Ft
Vasutas Nyugdíjas Klub 50.000,-Ft
Civil Fórum 60.000,-Ft
Újszász Város Közbiztonságáért Alapítvány 150.000,-Ft
Operabarátok Köre 50.000,-Ft
Liliom Hagyományőrző Néptánccsoport 80.000,-Ft
NOSZA MAMI Tánccsoport 50.000.-Ft
Sparkling Diamonds Tánccsoport 40.000.-Ft
Összesen: 13.000.000,-Ft

A támogatás összegének felhasználásáról, folyósításáról és elszámolásáról a felek közötti írásbeli szerződés rendelkezik.

 

A 2009. évi költségvetési támogatások felosztása

Újszász Város képviselő-testület döntése értelmében Újszász Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének megállapításáról a 2/2009. (II.18.) rendeletének Támogatások címszó alatt megállapított 13.000.000,-Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel.

Támogatott szervezet Támogatás összege
Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület 10.800.000
Városi Polgárőr Egyesület 830.000
Újszászi 4H Egyesület 50.000
Százszorszép Népdalkör 80.000
Szabadság Horgász Egyesület 150.000
Mozgássérültek Csoportja 120.000
R 23 Galamb Egyesület 30.000
Díszítőművészeti Szakkör 50.000
Fekete József Kertbarát Kör 80.000
Együtt Újszászért Egyesület 150.000
Véradás 20.000
Megújulás AE Klub 50.000
Aranyifjak Nyugdíjas Klub 100.000
Fire Dance Táncegyüttes 100.000
Vasutas Egyesület 50.000
Civil Fórum 60.000
Rendőrség (Közbiztonságért Alapítvány) 150.000
Operabarátok Köre 50.000
JNSZM Közoktatási Közalapítvány 30.000
Liliom Hagyományőrző tánccsoport 50.000
Összesen: 13.000.000

 

A 2008. évi költségvetési támogatások felosztása

Újszász Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet Támogatások címszó alatt megállapított 13 378000 Ft összeget 18/2008 (IV.15.) számú képviselő-testületi határozata alapján az alábbiak szerint osztja fel:

Támogatott szervezet Támogatás (Ft)
Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület 11 000 000
Városi Polgárőr Egyesület 900 000
Újszászi 4H Egyesület 50 000
Százszorszép Népdalkör 80 000
Szabadság Horgász Egyesület 150 000
Mozgássérültek Csoportja 120 000
R 23 Galamb Egyesület 30 000
Díszítőművészeti Szakkör 50 000
Fekete József Kertbarát Kör 100 000
Nagycsaládosok Csoportja 50 000
Együtt Újszászért Egyesület 150 000
Véradás 30 000
Megújulás AE Klub 50 000
Aranyifjak Nyugdíjas Klub 100 000
Fire Dance Táncegyüttes 100 000
Vasutas Egyesület 50 000
Civil Fórum 60 000
Rendőrség (Közbiztonságért Alapítvány) 158 000
Operabarátok Köre 50 000
JNSzM Közoktatási Közalapítvány 50 000
Liliom Hagyományőrző tánccsoport 50 000
Összesen: 13 378 000

 

A támogatások összegének felhasználásáról, folyósításáról és elszámolásáról a felek közötti írásbeli szerződés rendelkezik.

 

Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelet értelmében a támogatásban részesült személyek listája

 

Újszász Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelet 5/2010 (II.17) értelmében

2010. évben az alábbi személyek részesültek a támogatásban:

200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás és 300.000.-Ft visszatérítendő kölcsönben részesült:

 1. Forinka Attila és neje
  Újszász, Bercsényi út 6. családi ház vásárlás

 

Újszász Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló rendelet (30/2005. /XI.09./) értelmében,

2009. évben az alábbi személyek részesültek a támogatásban:

200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás és 300.000.-Ft visszatérítendő kölcsönben részesült:

 1. Nózsi Sándos és Gázsity Melinda
  Újszász, családi ház vásárlás
 2. Deák Andrea és Horváth László
  Újszász, Baross út 25. családi ház építése

 

2008. évben az alábbi személyek részesültek a támogatásban:

200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás és 300.000.-Ft visszatérítendő kölcsönben részesült:

 1. Farkas Jenő és Czibak Anna
  Újszász, Álmos út 3. szám családi ház vásárlás
 2. Joó Norbert és Kovács Szonya
  Újszász, Deák F. út 21. szám családi ház vásárlás
 3. Gyüre Gábor és neje
  Újszász, József A. út 23/D családi ház építése
 4. Bakó Roland és neje
  Újszász, Mező út 74. családi ház vásárlás
 5. Szentpéteri Mihály és Vachal Erzsébet
  Újszász, családi ház vásárlás
 6. Pozsonyi Péter és Barad Erika
  Újszász, Iskola út 25. családi ház építése
 7. Kaló Tamás és Kalóné Bujdosó Melinda
  Újszász, családi ház vásárlása

200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek:

 1. Herczeg Csaba és Takács Mónika
  Újszász, Egység út 30/a. családi ház vásárlás
 2. Kanalas Róbert és neje
  Újszász, Kiss E. út 4/A. családi ház építésére

 

Kapcsolódó jogszabály: 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 15/A§ 1.) és 2.) bekezdés

 

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer


Újszász Város Önkormányzata az 2008-ban is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az ösztöndíj időtartama "A" típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév - "B" típusú pályázat esetén: 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsága - az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata alapján - az alábbi személyek részesültek ösztöndíjban:

"A" típusú pályázat:
Béki Tamás 4.000,-Ft/hó
Czakó Tamás 4.000,-Ft/hó
Csatári Péter 4.000,-Ft/hó
Darók Angéla 4.000,-Ft/hó
Erdei Adrienn 4.000,-Ft/hó
Farkas Milán 4.000,-Ft/hó
Gazdag Gabriella 4.000,-Ft/hó
Ignácz Péter 4.000,-Ft/hó
Ignácz Róbert 4.000,-Ft/hó
Juhász Krisztina 4.000,-Ft/hó
Kallus Nikolett 4.000,-Ft/hó
Kalmár Linda 4.000,-Ft/hó
Kalmár Nóra 4.000,-Ft/hó
Karsa Viktor 4.000,-Ft/hó
Kis Hajnalka 4.000,-Ft/hó
Lévai Anikó 4.000,-Ft/hó
Molnár Anna 4.000,-Ft/hó
Nagy Gábor 4.000,-Ft/hó
Nagy Nikoletta 4.000,-Ft/hó
Pápai Péter 4.000,-Ft/hó
Sebestyén László 4.000,-Ft/hó
Terék Ágnes 4.000,-Ft/hó
Tóth Zoltán 4.000,-Ft/hó
Tukacs Ágnes Gabriella 4.000,-Ft/hó
Varga Lilla 4.000,-Ft/hó
Varga Rita 4.000,-Ft/hó
Vásár Edina 4.000,-Ft/hó
Vida Sándor 4.000,-Ft/hó
 
"B" típusú pályázat:
Köböl Fanni 4.000,-Ft/hó

 

Kapcsolódó jogszabály: 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 15/A§ 1.) és 2.) bekezdés

 

Újszász 2016©