„Zounok projekt II.” Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069

   
Kedvezményezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
Támogatás összege: 80.459.333 Ft (100 %)
Konzorciumi partner: Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Konzorciumi partnerre jutó támogatás: 4.871.900 Ft (100 %)
Projekt bemutatása: A projektben részt vevő könyvtárak szolgáltatásfejlesztésének célja, hogy a formális és nem formális oktatásban részt vevők számára hozzáférést biztosítson a könyvtárakban meglévő információkhoz és dokumentumokhoz, a honlapok kialakításával és fejlesztésével interaktív módon tájékoztasson a könyvtárak sokrétű szolgáltatásairól. A használók képzésével hozzájáruljon a könyvtárhasználati ismeretek, és a digitális írástudás fejlesztéséhez; az olvasásnépszerűsítő programok szervezésével a könyvtár-használók számának növekedéséhez, új használói csoportok bevonásához; a könyvtárosok szakmai és nyelvi képzésével korszerű, minőségalapú szolgáltatásokhoz szükséges ismeretek megszerzéséhez.
Projekt időtartama: 2010. – 2010. augusztus 31.
Közreműködő szervezet: Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. út 5.
Linkek: www.nfu.hu
www.okmt.hu
www.nfu.hu/hepih
 

Események:

   

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Újszász 2016©