„Zounok projekt” Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak információs infrastruktúra fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083

   
Kedvezményezett: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
Támogatás összege: 99.281.186 Ft (100 %)
Konzorciumi partner: Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Konzorciumi partnerre jutó támogatás: 4.633.600 Ft (100 %)
Projekt bemutatása: Az online könyvtári szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő informatikai eszközrendszer kialakítása számítógépek vásárlásával, az elektronikus kölcsönzés, digitális dokumentumkezelés feltételeinek megteremtése. Helyismereti anyagok digitalizálása. A fogyatékkal élő olvasók számára elérhető szolgáltatások nyújtása érdekében az épület részleges akadálymentesítése, indukciós hurok és speciális számítógép beszerzése.
Projekt időtartama: 2009. szeptember 1. – 2010. augusztus 31.
Közreműködő szervezet: Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. út 5.
Linkek: www.nfu.hu
www.okmt.hu
www.nfu.hu/hepih
 

Események:

   

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Újszász 2016©