SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megújult a Szociális Otthon Újszászon

 

Újszász Város Önkormányzata „Az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projektje keretében zajlott le az intézmény korszerűsítése. A fejlesztés közel 180 millió Ft-os Európai Uniós támogatással valósult meg.

Az Újszász, Akácfa út 90. szám alatt található intézmény, a Zagyvaparti Idősek Otthona az 1960-as évektől kezdve látja el az idősek bentlakásos gondozását két épületben, jelenleg 150 fő elhelyezését biztosítják. Az 1830-as években épült műemlék Orczy-kastély és az ötven évvel ezelőtt épült gondozóház adottságai és infrastrukturális állapota szükségessé tették a rekonstrukció megvalósítását az intézményben élők életminőségének javítása, valamint a mai elvárások és szakmai feltételeknek való megfelelés érdekében.

A fejlesztés főbb elemei a gondozási egységek modernizálása, előírt helyiségek kialakítása (betegszobák, közösségi terek, nővértartózkodó, látogatói szoba), vizesblokkok korszerűsítése, nővérhívó, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A beruházás energiamegtakarítást eredményező elemei a nyílászárócserék, a fűtési és melegvíz-ellátási rendszer átalakítása épületenkénti kazánokkal, az elektromos hálózat részleges felújítása. A teljes körű akadálymentesítést akadálymentes parkolóhelyekkel, épületenként betegszállító lift kialakításával, a bejáratok és belső ajtók átalakításával, akadálymentes vizesblokkok biztosításával, tájékoztató táblák, térképek, Braille feliratok elhelyezésével biztosítjuk. A szakmai munkát korszerű szakmai nyilvántartó informatikai alkalmazással felszerelt számítógép segíti, a gondozottaknak internetes olvasópont áll rendelkezésükre.

 

 

Az építési beruházás 2013 decemberében kezdődött, és 2014. december 20-án fejeződött be.  A rekonstrukciós munkákat közbeszerzési eljárás nyerteseként a Bolax Kft. (Szolnok, Karinthy F. út 99-101.) végezte. Műszaki ellenőr: Kádár Zoltán. A terveket a nyíregyházi ’A’ Stúdió ’90 Kft. készítette. Az intézmény a beruházás teljes időtartama alatt működött, és biztosította az idősek számára az elhelyezést, mely mind az intézmény dolgozóitól mind a lakóktól sok türelmet és odafigyelést igényelt. 

A beruházás eredményeként a megújult, energiatakarékos és akadálymentes intézményi épület, a komfortos lakó- és közösségi helyiségek megteremtik az ellátást igénybe vevők méltó életkörülményeit. A szakmai elvárások szerinti kötelező helyiségek kialakítása és használata segíti a teljes körű ellátás biztosítását. Az ellátottak mellett a megújult környezet hatással van az ápolást-gondozást végzők szakmai munkájának fejlődésére is. Az energia-racionalizáció következtében keletkező megtakarítások miatt az intézmény költségvetése is stabilabbá válik.

A fejlesztés megvalósítását sokan segítették. A projektmenedzsment tevékenységet és az adminisztratív feladatokat az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársai látták el. A műszaki munkákban közreműködött az önkormányzat műszaki csoportja. A gondozottak költöztetésében, a bútorzat pakolásában és szállításában, az építkezés utáni helyreállítási, takarítási munkákban az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját segítették a helyi közfoglalkoztatottak, az intézmény nyugdíjas munkatársai, közösségi munka keretében a helyi középiskola diákjai, és helyi civil szervezetek tagjai. 
A felújított lakószobák és helyiségek berendezésében, otthonossá tételében jelentős anyagi és tárgyi segítséget nyújtott az Idősekért Alapítvány, és a svájci, francia Partir Offrir segélyszervezet.

A fejlesztés teljes költsége 179.991.417,- Ft, a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

 

További Információ kérhető:
Újszászi Polgármesteri Hivatal
5052 Újszász, Szabadság tér 1.
tel.: 56/552-022
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

 

Újszász 2016©