2017. november 14-én Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági fórumot tartott a művelődési ház nagytermében.

A lakossági fórumon részt vettek a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal köztisztviselői és a helyi szervezetek képviselői. Molnár Péter polgármester köszöntőjét követően Pap Gábor pályázati referens elmondta, hogy a nyertes pályázatok vonatkozásában a támogatási szerződés megkötése és a pályázati előlegek lehívása megtörtént, valamint a közreműködő szervezetek az előleg összegét átutalták a kedvezményezett számára. A projektek érdemi megvalósítása folyamatban van. Tájékoztatást adott a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez megjelölésű pályázatról. A projekt célja, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre kerül az egységes állami központi e-közigazgatási rendszer, az ügyfelek elektronikus úton nyújthatják be kérelmeiket, ezért szükséges az informatikai és kiszolgáló háttér fejlesztése.

 

Fotó: Barta Imréné

 

Tájékoztatást adott továbbá a Zagyva Ökopark pályázatról, amelynek összköltsége: 196 836 563 Ft. A projekt konzorcium keretében valósul meg Zagyvarékas Községi Önkormányzat vezetésével, továbbá Szászberek Községi Önkormányzattal. A projekt főbb elemei Újszász területén a ponton-rendszerű, időszakos híd és kikötő az Orczy kastély mögötti Zagyva szakaszon, az Orczy család életét, a település fejlődését szolgáló építkezéseit bemutató látogatótér kialakítása a Parkerdőben, az erdei tornapálya újjáépítése, aktív szabadidő eltöltést biztosító pihenőhely kialakítása a kastély mellett, és a vagyonvédelem. A három települést közösen érintő elemek a természeti értékeket bemutató tanösvény és madárvárta, valamint eszközbeszerzések, úgy mint kerékpárok, vízi sporteszközök, rendezvényszervezés eszközei.

Beszámolt a zöld város pályázatról. A projekt főbb elemei közé tartozik a meglévő kazánház elbontása, a művelődési ház fűtéskorszerűsítése, növényápolási munkák, új zöldfelület kialakítása, valamint aktív rekreációs tér, úgymint szabadtéri kondi park és játszótér kialakítása; rendezvénytér és szabadtéri színpad építése az azokat kiszolgáló vizesblokkal; térvilágítás; térfigyelő kamerarendszer; ingyenes wifi elérés, utcabútorok elhelyezése, valamint gazdasági elem megvalósítása, többek között büfé kialakítása; továbbá együttműködés a településközpontban működő gazdasági egységekkel. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Tájékoztatást adott Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése pályázatról. A projekt összköltsége: 80 000 000 Ft. A projekt célterületei a Deák Ferenc út (kétoldali, teljes hosszban kiépítendő elvezető árokrendszer), a városközponti terület két helyszínen, továbbá az 1. számú belvízcsatorna útátereszei, a Káposztás-ér/ Erzsébet körút és a Munkás út térsége. A projekt eredménye a csatornahálózat kialakítása (kapubejáróknál átereszekkel; műtárgyakkal). A műszaki ellenőr és közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása megtörtént. E-építési napló megnyitását követően a munkaterület kivitelezésre át van adva.

Tájékoztatást tartott a Napelemes háztartási méretű kiserőművek telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire elnevezésű pályázatról. A projekt összköltsége 46 015 388 Ft. Az óvoda, a bölcsőde és a Zagyvaparti Idősek Otthona esetében történik meg a napelemek telepítése, a projekt keretében a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztása folyamatban van.

Tájékoztatást tartott az Egészségház kialakítása Újszászon elnevezésű pályázatról. A projekt összköltsége: 160 000 000 Ft. A projekt célja az egészségügyi alapszolgáltatások egy helyre szervezése, és megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a szolgáltatások hatékony működéséhez. A projekt építési engedélyét a hatóság kiadta, e hónap folyamán pedig a kiviteli tervek is elkészülnek. A projekt keretében a Szabadság tér 4. szám alatti rendelő rekonstrukciós bővítése valósul meg. Az új épületszárnyban kapnak helyet a négy felnőtt háziorvos és a gyermek háziorvos rendelői, valamint a védőnői szolgálat számára szükséges helyiségek. A meglévő épület felújításra kerül, ahol a későbbiekben a fogorvosi körzet és a teljes egészségház számára szükséges kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. Az ingatlan külső részén parkolók épülnek, és az udvar is rendezésre kerül.

Elmondta, hogy benyújtott, elbírálásra váró, benyújtás előtt álló projektek is vannak, amelyek a következőek:

  • Közös értékeink – sokszínű társadalom megnevezésű pályázat, amelynek célja a kulturális események szervezése, képzések és néprajzi ismeretek gyarapítása. Támogatás esetén a művelődési ház digitális jólét ponttá válik.
  • Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban megnevezésű pályázat. A projekt összköltsége: 100 000 000 Ft, ebből Újszász városra jutó költség 15 182 000 Ft. A projekt célja a településeken működő civil szervezetek bemutatkozása és együttműködése.
  • Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez eszközbeszerzés megnevezésű pályázatról. A projekt összköltsége: 25 694 000 Ft. A projekt konzorcium keretében valósulhat meg, melynek vezetője Újszász, további résztvevő települések: Szászberek és Zagyvarékas.

Ezt követően Molnár Péter polgármester elmondta, hogy a településen sok problémát okoz, hogy egyes tulajdonosok nem tartják be az ebtartás és a lótartás szabályait, ezek megoldása az önkormányzat számára hatalmas költségekkel jár. További problémát jelent a településen a hulladék. A háztartási hulladék, zöldhulladék, építési törmelék elszállítása a településen kizárólag az NHSZ Nonprofit Kft.-n keresztül lehetséges. A városban jellemző a rongálás. Ugyan van a településen térfigyelő kamera, de még ezzel sem védhető ki a rongálások egy része.

Nagy sikert aratott a településen a Zagyvaparti party, amely a szociális otthon lakóinak részvételével készült, és amely felhívta a figyelmet az idősek gondjaira. Elmondta, hogy dr. Karácson János munkásságát a Semmelweis Nap alkalmából Pro Caritate díjjal jutalmazták, Farkas Józsefné, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva menti Integrált Központjának igazgatója Pro Caritate díjat kapott. A város civil szervezetei országszerte elismertek.

Elmondta, hogy továbbra sem tudja megmondani, hogy mikor fog nyitni a Penny Market. Felkérte Simkó Gyulát, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Penny Market nyitása vonatkozásában.

Simkó Gyula, a Berry Immo Kft. ügyvezetője, mint az érintett Penny Market kivitelezője elmondta, hogy a régi bérlő, a Palóc Nagykereskedelmi Kft. felszámolás alá került, emitt szűnt meg a CBA. A Penny Market az új bérlő, aminek üzletnyitásra külön programja van. A műszaki átadás 10 napon belül meglesz, de nem tudja, és nem is tudja megígérni, hogy decemberben megnyit-e az áruház. Ha decemberben nem nyitnak, akkor valószínűleg csak februárban fognak nyitni.

Ezt követően Udud Róza jegyző átadta a szót a lakosságnak.

A lakosság részéről Seres Zoltán (Fecske út 33. sz. alatti lakos) elmondta, hogy a zöldhulladékkal sok a probléma településen, zavarja az embereket, valamilyen módon meg kellene oldani a zöldhulladék kérdéskörét. Kérdezi továbbá, hogy „Rékas külsőn” mikor lesz út, járda, gáz? A településnek az a része nagyon el van hanyagolva.

Molnár Péter polgármester válaszában tájékoztatta a kérdező felet, hogy az útra sajnos nincs pályázat, a Horgász utca felújítását is nagy nehézségek árán lehetett megoldani, amennyiben lesz erre pályázat, vagy lehetőség, lépni fog ez ügyben az önkormányzat, mivel a lakosság mellett a Tárház is érintett a kérdésben. A gázszolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy az egyes ingatlanoknál a gázszolgáltató köteles kiépíteni a csatlakozást.

A lakosság részéről Juhász Andrásné (Béke krt. 21. sz. alatti lakos) elmondta, hogy a szomszédos ingatlanról a szennyvíz az ő ingatlanára folyik vissza. 10 éve vásárolták az ingatlant, azóta küzdenek ezzel a problémával. Problémaként említette meg, hogy az utcában elviselhetetlen a bűz.

A lakossági probléma felvetésére Joó Norbert, a VCSM Zrt., szennyvízhálózati üzemigazgatója válaszolt. A szivattyú műszakilag megfelelő, a fő problémát az jelenti, hogy az emberek különféle dolgokat dobálnak a csatornába, ez dugítja el a rendszert.

A képviselő-testület részéről Petrik Ferenc önkormányzati képviselő kérdést intézett, hogy a bejárók kiépítése hogyan fog történni a beruházás megvalósítása során? Molnár Péter polgármester a testületi ülésen azt a választ adta, hogy az eredeti állapotra lesz helyreállítva. Van ahol aszfalt, van ahol kő, van ahol fű, és olyan is van, ahol föld. Ha esik az eső és járda sincs, hogyan fognak bejárni a lakók? Erre a kérdésre Pap Gábor pályázati referens azt a választ adta, hogy a pályázatok esetében a kivitelező felméri az állapotot a kivitelezés megkezdése előtt. Az eredeti állapotot vissza kell állítania. Ha a lakosnak igénye van bejáróra, és nem volt neki bejáró a felmérés előtt, akkor azt neki kell elkészíttetnie.

A képviselő-testület részéről Rózsa György önkormányzati képviselő kiemelte a rendőrség és a polgárőrség kimagasló munkáját. A közbiztonság az utóbbi időben sokat javult, a gyorshajtások megszűntek, különösen az iskolák előtt.

Mátyás Attila, az NHSZ Nonprofit Kft. képviseletében elmondta, hogy a zöldhulladékkal kapcsolatban a gyűjtőpontokon valósulhat meg a zöldhulladék gyűjtése a településen. Házhoz menő zöldhulladék gyűjtésére nincs lehetőség. Amennyiben ezt valaki megfinanszírozza, akkor a szolgáltató ki tudja kalkulálni a költséget, és megvalósítható a házhoz menő zöldhulladék gyűjtése. Ezt a jelenlegi működtetési rendszer nem finanszírozza.

A lakosság részéről Seres Zoltán (Fecske út 33. sz. alatti lakos) felvetette annak a lehetőségét, hogy nem a házhoz menő zöldhulladék elszállítását kellene megszervezni, hanem szükség lenne egy helyre, ahová a zöldhulladékot le lehetne tenni, és onnan az NHSZ Nonprofit Kft. elszállítja.

Mátyás Attila az NHSZ Nonprofit Kft. képviseletében válaszolt, hogy a Kft. részéről az együttműködés ezzel kapcsolatban megoldható, a helyszín részükről mindegy, de az ilyen formában történő zöldhulladék elszállításának is van költsége, mivel a zöldhulladék a Kétpói Hulladéklerakóba kerül elhelyezésre.

Molnár Péter polgármester hozzászólásában előadta, hogy az önkormányzat megvizsgálja a kérdést, és kérni fog a szolgáltatótól egy költségvetést arra vonatkozóban, hogy mennyibe kerülne egy 40-50 m3 konténer heti ürítéssel. Az önkormányzatnak is az lenne a célja, hogy a zöldhulladék ne kidobálva meg elégetve legyen. Az eredményről a lakosságot tájékoztatják.

A képviselő-testület részéről Répási Csabáné Tóth Rozália önkormányzati képviselő elmondta, hogy a zöldhulladékkal kapcsolatos téma folyamatosan felmerül a testületi üléseken.

Molnár Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a tél beállta előtt a szociálisan rászorulók részére tüzelő támogatást biztosít. 200-300 családot tud támogatni az önkormányzat tüzelővel. Akinek a lakókörnyezetében van rászoruló, kéri, hogy jelezze az önkormányzatnál. Az önkormányzat rendelet alapján lakásfenntartási támogatást is biztosít, 310 család kap havi támogatást. Két éve a településen jelen van a baba program is. Az első lakáshoz jutási kérelmekkel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat minden igényt ki tud elégíteni, amennyiben a feltételeknek megfelelnek, a mostani rendszerben 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást tud nyújtani. A Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat jelenleg 30 pályázót tud támogatni. Annyi módosítás történt az idei évben, hogy az egy főre jutó jövedelem magasabb lett, így talán többen tudnak pályázni.

A fórumot Udud Róza jegyző zárta le.

 

Újszász 2016©