A képviselő-testület 2015. december 8-án az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2. emeleti aulájában közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot tartott. A fórumon a képviselők mellett jelen volt Pócs János országgyűlési képviselő, valamint a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői, a szolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői, és a lakosság is szép számban képviseltette magát. 

 

Picasa | Google Photos

Fotó: Fehér Judit

 

Molnár Péter polgármester: A 2010. óta eltelt időszakot összefoglalva az alábbi tájékoztatást adta: „Folyamatos változáson megy át a település. A kormány által bevezetett változtatások közvetlenül vagy közvetett módon érintik a polgármesteri hivatalt, az ott dolgozókat, minden intézményt és a városban lakókat is. Az oktatási intézmények működtetése az intézményfenntartó feladata. A középiskola fenntartása először a KLIK-hez, majd a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ezzel együtt a Szakképzési Centrumhoz került. A településen élőkért sokat tesz a Zagyva menti Integrált Központ. A sportcsarnok ugyan felújításra, kibővítésre szorul, de a városi sportesemények lebonyolításában nagy segítségére van a településnek. 

A 2014-2015 év nagyobb volumenű fejlesztései voltak: az Erkel Ferenc út felújítása, a Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése, az utcanév táblák kihelyezése, biciklitároló létesítése, a művelődési ház tető ráépítés, térfigyelő kamerarendszer bővítése, sportpálya öltöző felújítása, Jász út, Vasút út, Baross út, járdaépítés, artézi kutak területének felújítása. 

A következő évek nagyobb fejlesztési tervei: 

 1. Belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása. A projekt célja a Káposztás-ér, valamint a Bethlen úttól a Holt-Tápióig húzódó belvízcsatorna felújítása, a Munkás út – Horgász út térségében a vízelvezetés megoldása a Káposztás-ér irányába, a Deák Ferenc út – Tápiógyörgyei út mély fekvésű részeinél megfelelő árokrendszer kiépítése. 
 2. Rendezvénytér kialakítása, a városközpont zöldfelületi rendszerének fejlesztése, valamint a művelődési ház épületeinek további fejlesztése. 
 3. A Szabadság tér 4. szám alatti orvosi rendelők rekonstrukciós bővítése, az egészségügyi alapellátás egy helyszínre történő koncentrálása. 
 4. Az önkormányzat üzemi konyháinak HACCP rendszer szerinti fejlesztése. 
 5. Helytörténeti gyűjtemény számára bemutatóhely kialakítása, illetve Orczy emlékszoba berendezése. 

A Vidékfejlesztési Programból (VP), és azon belül a LEADER forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztések: 

 • a polgármesteri hivatal és a művelődési ház tetőszerkezetének felújítása; 
 • a karbantartási munkákhoz kapcsolódó gép eszközpark fejlesztése; az önkormányzat gépjárművei számára fedett tároló hely kialakítása; 
 • hagyományőrző rendezvények megvalósítása; 
 • térfigyelő rendszer további bővítése; 
 • utcanév-, házszám- és tájékoztató táblák további kihelyezése; 
 • könyvtár épület felújítása; 
 • szolgálati lakások felújítása; 
 • játszóterek, zöldfelület, településarculat fejlesztése 
 • sportcélú fejlesztések 
 • piac fejlesztése, együttműködésben a Piaccsarnok Kft.-vel. 

Elmondja, hogy a lakosság számára egy kérdőív került eljuttatásra, melyben az önkormányzat és az intézmények tevékenységével kapcsolatosan lehetett véleményeket megfogalmazni. 138 kérdőív érkezett be. 

A lakosság a bölcsőde, a szociális otthon felújítása, a középiskola, a sportcsarnok, a művelődési ház, a szociális otthon, a családsegítő szolgálat tevékenységével nagyon elégedett.

A válaszok alapján a lakosság nem elégedett a közmunkások foglalkoztatásával, a ruházati cikkek vásárlási lehetőségével, a város közbiztonságával, a közterületek állapotával, a város közlekedésbiztonságával, a lakossági vélemények figyelembevételével az önkormányzati munkában, a temető állapotával, a járdák állapotával. 

A válaszadók nagy többsége támogatja a homoktövis termesztést, és úgy vélik, hogy további gazdálkodási forma bevezetése is javasolt lenne. 

A fejlesztési tervek vonatkozásában a legtöbb szavazat további útfelújításokra, térfigyelő rendszer további bővítésére, egészségügyi központ kialakítására, városközpont rekonstrukciójára, új közösségi terek kialakítására érkezett, viszont a műfüves sportpálya létrehozását 66 % nem támogatja. 

A kérdőívben javaslatokat is lehetett tenni, a legtöbb javaslat a munkahelyteremtés, a járdák felújítása, fiataloknak szórakozási lehetőségének javítása, (Gyógy)fürdő megépítése vonatkozásában tették, érkezett javaslat a Kertvárosi iskola újranyitása, a kertvárosban orvosi rendelő, gyógyszertár, nagyobb üzlet és ATM kialakítása vonatkozásában. 

A település életét pozitívan befolyásoló tényezők között szerepel elsődlegesen a sportélet, a szociális, oktatási rendszer kiépítettsége, a közlekedési, infrastruktúra, elérhetőség, a kulturális és közösségi programok, a munkahelyteremtés, útfelújítás. 

A település életét negatívan befolyásoló tényezők között szerepel elsődlegesen a közbiztonság hiánya, bűnügyek megoldatlansága, a munkahelyek hiánya, a kóbor kutyák, a szórakozási lehetőségek hiánya, az elvándorló általános iskolások, a hétvégi orvosi ügyelet helyben, a nemzetiségi lakosság magatartása, orvosi rendelő állapota, rendezetlen, elhagyott ingatlanok, belvízelvezető árkok állapota, valamint, hogy a kertvárosban nincs dohányüzlet, ATM, gyógyszertár, orvos és nagyobb üzlet. Javaslattétel körében zömében jelezték, hogy szükség lenne helyi orvosi ügyeletre. 

 

Hozzászólások: 

Kelemen József: Jász út – Baross út sarkán és a Baross út – Dózsa Gy. út sarkán gyalogátkelőhelyet kellene építeni. A Szent Anna kút környéke koszos, áll ott a víz. Javasolja a piactéren elárusító asztalok létesítését, a régebbiek elbontásra kerültek, többen a földön árulnak, és esős időben a piactéren is áll a víz. Javasolja a Kis-Tápió kitisztítását, mivel az visszafelé folyik. A Vasút út, Abonyi út kátyús, balesetveszélyes. Elmondja, hogy nincs a kertvárosban sem dohánybolt, sem orvosi rendelő. Javasolja a 32-es számú vasúti őrház felújítását. 

Csirke Gyula: Elmondja, hogy az Erkel F. útra ültetett fák pollenallergiát okoznak. Kérdezi, hogy a projektet ki írta alá, ki veszi át. Elmondja, hogy sok háznál van felesleges betontörmelék. Lomtalanítással kapcsolatosan elmondja, hogy a szolgáltató a veszélyes hulladékot nem viszi el, azt csak Szolnokra lehet beszállítani, nincs erre mindenkinek lehetősége. Kérdezi, hogy mi változik a jövő évben a szemétszállítási díj vonatkozásában, mivel nem egyforma mennyiségű szemét keletkezik minden ingatlannál. Véleménye szerint Újszászon is kell veszélyes hulladéklerakó udvart létesíteni. Nagyobb figyelmet fordítana a járdák kialakítására, utak padka részére, buszmegállók környéke vízben áll. Március 1. és november 30. között rengeteg kerti hulladék keletkezik, ezt össze kellene szedni, komposztálni, és ebből véleménye szerint energiát lehetne termelni. 

Krassóiné Gyüre Rozália: Problémaként jelzi a használaton kívüli WC-t a volt mozi területén. Veszélyes, a gyermekek ott játszanak körülötte. A villanyoszlopokon líció van, le kell tisztítani. Az Álmos utcában egy ház a járdára rá van dőlve. Az ártézi kút környezete csúfos állapotban van, rendbe kellene tenni, még mindig ott van a régi betonrész. A kis CBA előtt a Dózsa Gy. út elején van egy hatalmas kátyú. Javasolja, hogy az önkormányzat a Kastély Otthonnal vegye fel a kapcsolatot, mivel onnan a betegek a megrongálódott kerítésen át járnak ki. A Tápió árok takarítását nem szervezett körülmények között végezték, akkor tisztították ki, amikor már el volt veteményezve. A Mező utca lakóinak a kertje víz alatt van. A vasút környéke gazos, lomos, ezt a vasúttal rendbe kellene tetetni, a felüljáró csúszik, inog. Tájházat tervezett az önkormányzat, amelyhez elkészültek a tervek, az anyagot is beszerezték, de a tájház nem készült el. Kéri, hogy az önkormányzat ne csak a focit támogassa, a lábtoll-labda ugyanolyan népszerű, és a játékosok gyakran saját pénzen utaznak el egy-egy versenyre. Kérdezi, hogy azokat, akik nem fizetik az adót, felszólítja-e az önkormányzat. Több olyat tud, aki nem fizeti az iparűzési adót, mégis működik. Elmondja, hogy többen kaptak felszólítást szemétszállítási díj hátralék megfizetése vonatkozásában, volt olyan is, akitől 5 éven túli tartozást kértek befizetni. Az első lakáshoz jutók támogatása körében több fiatal párról tud, akik nem kaptak támogatást. Elmondja, hogy az önkormányzati szabályzatokat be kell tartani, a dolgozókat emberszámba kell venni, a képviselőknek és a vezetésnek példát kell mutatni. 

Papp László NHSZ ügyvezetője: A veszélyes hulladék elhelyezését az NHSZ Kétpó Kft. végzi. A díj nem változik, viszont 2016. január 1. napjától 60 l-es edény igénylésére lehetősége lesz azoknak, akik egyedül laknak az ingatlanokban, ez törvényi kötelezettség. Az igényt az önkormányzathoz kell benyújtani, az önkormányzat ad egy igazolást, hogy ki lakik az ingatlanban, és ezzel az igazolással kell az NHSZ ügyfélszolgálatához fordulni. Az 5 éven túli felszólításokkal kapcsolatosan elmondja, hogy 5 éven belüli tartozásokról van szó, az kapott felszólítást, aki nem fizette be a díjat, pontosan azért, hogy a követelés ne évüljön el. 

Tóth Sándor: A mondandóját el fogja írásban küldeni a polgármester úrnak. Gratulál a fejlesztésekhez. Mikor járóképtelen volt, kérte a polgármestert, hogy látogassa meg, hogy elmondhassa a véleményét, de ez nem történt meg. 

Molnár Péter polgármester: Gyalogátkelőhely vonatkozásában elmondja, hogy azt meg kell terveztetni, villamos terv, fényterv is szükséges hozzá, és csak utána lehet elkészíteni. Egy zebra létrehozása 800 000 Ft – 1 000 000 Ft között van tervezéssel együtt. Ahol jelezték, ott valóban kellene, mert olyan a forgalom. Pályázati lehetőség útján valósítható meg. 

A mozinál lévő WC és a két kútnál lévő beton megszüntetésére idén nem volt fedezet. 

Építési hulladék gyűjtésére nem kap engedélyt az önkormányzat. 

A vasútállomásnál lévő helyzettel kapcsolatban a vasút az illetékes, jelezni fogják. 

A Vasút úttal kapcsolatosa elmondja, hogy a jövő évben erőfeszítéseket tesz az önkormányzat az út felújítására, hasonlóan a Baross utca megépítéséhez a közútkezelővel együttműködve. 

A Mező úti belvízről már hallott, meg fogják állapítani, hogy honnan jön a víz. 

A lábtoll-labda kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a lábtoll-labda egyesületnek van elnöke, aki elkészíti a költségvetést. Amikor Vietnámba mentek, akkor két ember költségeit tudta átvállalni az önkormányzat. Ésszerű kereteken belül támogatja az önkormányzat a civil szervezetek törekvéseit. 

Ebben az évben 2 000 000 Ft került beállításra a költségvetésben az első lakáshoz jutók részére nyújtandó támogatásokra, ketten vették igénybe, az egyiknek már kifizetésre került, a másik most van folyamatban. 

Rózsa György: A szennyvíz-csatornával kapcsolatban elmondja, hogy a csatorna folyamatosan eldugul, a Dózsa Gy. úton, az Úttörő park felé, Akácfa út, Lehel út környékén rettentő büdös van. Kéri a szolgáltatót, hogy a reagálás gyorsabb legyen, mivel egy hétig állt fenn a bűz a Dózsa Gy. úton. 

Bede Mariann, VCSM Zrt. főmérnöke: Többször voltak kint takarítani, tud a problémáról. Az átemelők kiépítése folyamatban van, ha elkészül, sokkal gyorsabb lesz a reagálás. Az Abonyi úti végátemelőnél megvalósult a folyamatirányító rendszer, a többinél azonban nem, így nem tud végigmenni a folyamat. Nehezíti a takarítást, hogy mindenfélét dobnak a csatornába, a gumicsizma, a felmosórongy, stb. megállítja a technológiát. 

Dr. Ágotai Ede: Piacnapkor, reggel, az iskola környékén a közlekedés kaotikus, a polgárőrök irányítják a forgalmat. Javasolja, hogy rendszeresen egy hozzáértő rendőrnek jelen kellene ott lenni. A kóbor kutyák még színesítik az ott kialakult helyzetet. A kóbor kutyák kérdését csak szigorú bírságokkal lehet kordában tartani, fel kell vállalni az önkormányzatnak. A nem lakás célú ingatlanok utáni adófizetés vonatkozásában kéri, hogy kerüljön ellenőrzésre, ki az, akinek kellene fizetni, de nem fizet. Elmondja, hogy a településen jellemző, hogy ha bárki bármiféle erőfeszítést tesz, az életben előbbre akar jutni, elindul az irigység, a pletyka, a szóbeszéd, ezt nagyon meg kellene szüntetni. 

Kolozsi Ferenc, Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy sárga fedelű kukát azok kaptak, akik fizetik a kommunális adót, akik nem fizetik, azok nem kaptak. Elmondja, hogy a polgárőrség nem irányít, csak arra az időszakra állítja meg a forgalmat, amíg a gyerek átmegy az úton. 

Juhász Tibor, Újszászi Rendőrőrs őrsparancsnoka: Nem ígéri, hogy minden reggel tud az iskola környékére rendőrt állítani, viszont gyakrabban fognak arra menni reggel. 

Répási Csabáné Tóth Rozália képviselő: Nagyon örül, hogy ilyen nagy számban összegyűltek, és felkészülten érkeztek. A szelektív gyűjtők kiosztásával kapcsolatban örömét fejezi ki. Papp László figyelmébe ajánlja, hogy tavasszal és ősszel a településen tetemes mennyiségű zöldhulladék keletkezik. Nehezményezi, hogy a szelektív gyűjtőedényekbe fémhulladékot is lehet tenni, sejthető, hogy négyhetente minden kuka ki lesz borítva a földre. Elmondja, hogy nagyon sok vissza nem váltható üveg keletkezik, viszont a szelektív gyűjtőbe ez nem kerülhet bele. Egyetért Csirke Gyula javaslatával, miszerint kevesebb pénzt fizessenek az elszállításért azok, akiknél kevesebb háztartási hulladék keletkezik. Véleménye szerint a hulladékszállítást lakosság-specifikussá kellene tenni. 

Miklós Sándorné: A Széchenyi-Lehel út sarkán a behajtani tilos táblát sok autós nem veszi figyelembe, a tiltást megszegi. A folyamatos terhelés miatt az út nagyon megsüllyedt, esős időben a járdáig áll a víz. A háza és a kerítése állaga megromlott, balesetveszélyes a kereszteződés. A probléma megoldása érdekében célszerű lenne lezárható oszlopokat letenni. Több éve folyamatosan jelzi a panaszát, érdemi döntés azonban nem született, kéri a városvezetést a probléma haladéktalan megoldására. 

Papp László NHSZ ügyvezető: Az NHSZ 2014. márciusa óta nem szerződéses alapon szállítja el a hulladékot, hanem mint a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató, mivel a városnak nem sikerült közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztani a szolgáltatót. Az NHSZ a katasztrófavédelem által kiállított határozatban megjelöltek szerint látja el a feladatát. A határozatban nincs szó zöldhulladék gyűjtésről. A szelektív gyűjtőedények beszerzése a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás beruházása volt, a társulásba 24 település tartozik bele, és a pályázat elkészítésekor sajnos a településspecifikusságot nem tudták figyelembe venni. Az üveghulladék kérdéskörével kapcsolatosan elmondja, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék a válogatóudvarban válogatásra kerül. Azért nem lehet beletenni, mivel összetörik, és roncsolja az autó felépítményét, és a kézzel történő válogatás során balesetveszélyes. Ezt a hulladékot a településre kihelyezett hulladékgyűjtőkbe lehet elhelyezni. Összegezve, a szelektív gyűjtéssel és díjcsökkentéssel kapcsolatosan elmondja, hogy nagyjából egy hónapja van szelektív gyűjtés, még nem kapta meg mindenki a sárga kukát, így javasolja, hogy negyedév, félév után térjenek vissza a kérdéskörre a konzekvenciák levonása érdekében. 2015. IV. negyedéves számlákkal kiküldésre kerül egy hulladéknaptár, ahol fel lesz tüntetve, hogy mikor szállítják el a szelektív hulladékot. 

Udud Róza jegyző: A helyi adók megfizetését központi törvények szabályozzák, a törvény meghatározza, hogyan és milyen módon kell és lehet szedni az adókat, és az adót meg nem fizetőkkel szemben hogyan kell az eljárást lefolytatni. Mindenkire ugyanaz az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozik. Sokan nem fizetnek adót, rendszerint fizetési felszólításokkal, letiltásokkal próbálja az önkormányzat behajtani a tartozást, mivel az ebből származó bevétel a fejlesztések egyik alapja. Az építményadó bevallással kapcsolatosan helyszíni ellenőrzést végezhet az adóhatóság, és a be nem vallott építményadó után bírságot is kiszabhat. A szelektív kukával a kommunális adó nem függ össze. A kukák kiosztása folyamatban van, a kollégák hétvégén is hordják, sokszor fordul elő, hogy többször kell kimenni egy helyre, mivel nem találják otthon a lakókat, a szomszéd esetleg nem veszi át, így hosszadalmas a kiosztás. 

Molnár Péter polgármester: A kóbor kutyák kérdéskörével kapcsolatban elmondja, hogy a befogásra van megfelelő ember, aki már több alkalommal vitt el a településről 10-20 kutyát. Minden kóbor kutya mellé sajnos nem áll módjában az önkormányzatnak kutyabefogót állítani, de mindent megtesz, hogy minimalizálja a kóbor kutyák számát. A Lehel utca kérdéskörével kapcsolatban elmondja, hogy a probléma megoldását abban látja, hogy az utcát egyirányú úttá kell változtatni. 

Udud Róza jegyző: Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában két új alkalmazott dolgozik, Kovács Szilárdné és Ágotainé Serfőző Anita, illetve Göblyös Mónika aljegyzőt Mudris Andrásné dr. helyettesíti. 

Pócs János országgyűlési képviselő: Igyekszik minden település lakossági fórumán részt venni. Több településen elhangzott a közbiztonság, a közmunka problémája, az utak kérdése, munkahelyteremtés, a szelektív hulladék kérdése, így úgy gondolja, hogy ezekkel magasabb szinten is foglalkozni kell. 

 

Újszász 2016©