A Szabadság Horgász Egyesület által forgalmazott,
horgászatra jogosító okmányok és azok díjtételei, egyéb díjak

 

Alapokmányok és tagdíjfizetések (a díjak forintban értendő, adómentes bruttó összegek):

 

  felnőtt férfi
(18-69 év)
felnőtt
(70 év felett)
felnőtt női
(18-69 év)
ifjúsági
((12)-18 év)
gyermek
(3-15(3) év)
állami jegy (1) (2) 2.000 mentes 2.000 2.000 mentes
fogási napló 200 200 200 200 200
szövetségi díj (bélyeg) 2.000 1.000 1.000 1.000 mentes
tagdíj 3.000 1.500 3.000 3.000 mentes
összes alap: 7.200 2.700 6.200 6.200 200

 

Megjegyzések:
(1) Az előző tárgyévi fogási napló határidőn túli vagy hibásan kitöltött leadása nyomán +2.000,- Ft díj fizetése jogszabály alapján előírt kötelezettség. A díj megfizetése a mentességgel érintettekre (gyermek, 70 év feletti, fogyatékkal élő) is vonatkozik!
(2) Az értelmi- (hozzátartozó vagy gyám felügyeletével), mozgásszervi- vagy hallási fogyatékkal élő, a vak vagy gyengénlátó személy mentes az állami jegy díjának megfizetési kötelezettsége alól. A jogosultságot a területileg illetékes kormányhivatal (JNSZ Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály – 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) halászati felügyelője által kiállított végzéssel lehet igazolni (mely öt évre szól).
(3) A 2013. évi CII. törvény 40. § (3) bekezdés alapján gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.

 

Területi engedélyek (az engedély árak forintban értendő, adómentes bruttó összegek):

 

  felnőtt férfi
(18-69 év)
felnőtt
(70 év felett)
felnőtt női
(18-69 év)
ifjúsági
((12)-18 év)
gyermek
(3-15(1) év)
Szászberki Holt- Zagyva / éves 26.000 13.000 13.000(2) 13.000 3.000
Zagyva-Tarna / éves 10.000 5.000(2) 5.000(2) 5.000 2.500(3)
Zagyva napijegy 1.000
Jászsági-főcsat. + 28-as csat. / éves 7.500 -- -- --
Millér-csat. + 28-as csat. / éves 7.500 -- -- --
Össz. csatornák (Jászsági, Millér, 28-as, egyéb) + (alsó) Zagyva (4) / éves 17.000 -- -- --
Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége / Ált. területi eng. / éves 22.000 14.000(2)
(65 év felett)
14.000(2) 14.000 --
Tisza folyó és mentetlen holtágak /
éves
17.000 -- -- -- --
Tápió 2016-tól nem forgalmazunk; váltható: Nagykáta, Tápiógyörgye településeken

 

(1) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.
(2) A kedvezményes ár egybotos horgászatra jogosít!
(3) A gyermekjegy összevont, a Tisza Horgász Egyesület kezelésében lévő vizeken jogosít horgászatra.
(4) Az alsó zagyvai szakasz érvényességi területe: a Zagyva tiszai torkolata és a zagyvarékasi közúti híd között.

 

Egyéb:

 • horgászigazolvány tartótok: 400,- Ft;
 • horgászigazolvány keményfedeles tokkal: 600,- Ft;

 

Egyéb díjtételek (a Szabadság Horgász Egyesület közgyűlési döntései értelmében):

 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág)
  új belépő által fizetendő egyszeri díj: 10.000,- Ft;
  (e díjtétel vonatkozásában 50%-os díjkedvezmény női, ifjúsági és 70 év feletti horgászok esetében; gyermek díjmentes);
 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág)
  társadalmi munka (2 nap) megváltás díja: 4.000,- Ft/fő/nap;
 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág) napijegy:
  • nappali napijegy: egész évben (kivéve telepítés utáni általános tilalom és azt követő 7 naptári nap), horgászatra 6.00 – 21.00 óra között jogosít: 3.000,- Ft;
  • éjszakai napijegy: május 1. és október 31. között (kivéve telepítés utáni általános tilalom és azt követő 7 naptári nap), kizárólag péntekről szombatra vagy szombatról vasárnapra éjszaka, 19.00 – 6.00 óra között jogosít horgászatra: 3.000,- Ft.
 • napijegy váltható:
  Sipos csárda: 5052 Újszász, Zrínyi út 2.; nyitva:H-V: 6.00 – 21.00 óra.

 

Újszász, 2017. február 11.

Szabadság Horgász Egyesület Vezetősége

 

2017. évi horgászengedélyek váltása
Szabadság Horgász Egyesület

 

Február hó: Március hó:
02. 11. (szombat)  14.00 – 16.00 óra 03. 11. (szombat) 14.00 – 16.00 óra
02. 14. (kedd)  17.00 – 18.00 óra 03. 21. (kedd) 17.00 – 18.30 óra
02. 28. (kedd)  17.00 – 18.00 óra 03. 28. (kedd) 17.00 – 18.30 óra
       
Április hó: Május hó:
04. 08. (szombat) 14.00 – 16.00 óra 05. 09. (kedd) 17.00 – 18.00 óra
04. 11. (kedd) 17.00 – 18.30 óra 05. 16. (kedd) 17.00 – 18.00 óra
04. 25. (kedd) 17.00 – 18.30 óra  05. 30. (kedd) 17.00 – 18.00 óra
       
Június hó: II. félév:
06. 13. (kedd) 17.00 – 18.00 óra Július 11. (kedd) 17.00 – 18.00 óra
06. 27. (kedd) 17.00 – 18.00 óra    

 

Helyszín: Művelődési Ház (5052 Újszász, Szabadság tér 1.), bal oldali bejárati ajtó

(Előre nem tervezhető események miatt a változtatás jogát fenntartjuk - piros színű dátum! Megértésüket köszönjük!)

 

 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt, 2017.01.19-én 16:00 órakor, az Újszászi 4 H Egyesület, Városi Sportcsarnokban (Újszász, Kossuth út 13.) megtartandó Közgyűlésére.

Napirendi pontok:

 1. A törvényi és közhasznúsági előírásoknak megfelelő Alapszabály meghatározott pontjainak módosítása: 
  - székhely
  - tisztségviselők
  Előterjesztő: egyesület elnöke
 2. Az elnökség, tisztségviselők megválasztásának megerősítése, felhatalmazás az erre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumok benyújtására.
  Előterjesztő: levezető elnök

A Napirend módosítása 2017. 01.09-ig kérhető az elnökségtől a fentiekben közzétett email címen vagy személyesen. Az ezzel kapcsolatos döntésről 2017.01.10-ig tájékoztatjuk a tagságot.

Megjelenésére számítunk.

Tájékoztató

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele részt vesz. Határozatképtelenség megállapítása esetén Ismételt Közgyűlés kell összehívni.

 

Meghívó Ismételt Közgyűlésre

Ismételt Közgyűlés időpontja: 2017.01.19. 16 30 óra
Ismételt Közgyűlés helye: Városi Sportcsarnokban (Újszász, Kossuth út 13)

A napirendi pontok változtatása nélkül, a jelenlévők létszámától függetlenül az Ismételt Közgyűlés résztvevői jogosultak az Alapszabályzat módosításának elfogadására, felhatalmazás megadására.

A meghívó közzétételének, kézbesítésének időpontja: 2017. 01.04.

Az egyesület elnöke, elnöksége

 

S Z A B A D S Á G   H O R G Á S Z   E G Y E S Ü L E T

5052 ÚJSZÁSZ, SÓLYOM ÚT 18.
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. ; web: www.ujszasz.hu/civilforum/szabadsag-he

 

T Á J É K O Z T A T Á S

HALTELEPÍTÉSRŐL
ÉS ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALOM
ELRENDELÉSÉRŐL

A Magyar Országos Horgász Szövetség (1124 Budapest, Korompai utca 17.), mint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérlője és a Szabadság Horgász Egyesület (5052 Újszász, Sólyom út 18.), mint halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlő által kötött alhaszonbérleti szerződés alapján a 16-297-1-1 új víztér kód megjelöléssel ellátott, Újszászi Zagyva- Holtág (vízügyi nyilvántartás szerint: Szászberki Holt- Zagyva) megnevezésű vízterületen a Szabadság Horgász Egyesület haltelepítést hajtott végre.

A telepítésről az alábbiak szerint nyújtunk tájékoztatást (a MOHOSZ által közzétett, 2016.09.01-től rendszeresített bejelentő lap adattartalmához igazítottan):

 • Az eredetileg tervezett 2016. október 20. helyett – időjárási okokból elhalasztottan – 2016. november 20-án 150 kg háromnyaras csuka, 136 kg kétnyaras csuka és 122 kg háromnyaras süllő került telepítésre a holtágba.
 • A telepítés során jelen voltak: Paplanos Tibor elnök, ifj. Pap Gábor titkár, Csekő Ferenc halőr és az időközben a vízterületre kiérkező Szabó István egyesületi tag.
 • A telepítésről fényképfelvételek készültek, melyeket a halászati hatóság és a MOHOSZ felé egyaránt megküldtünk, illetve kinyomtatott formában az egyesület soron következő éves közgyűlésén a tagok közül bárki megtekinthet.
 • A telepítést alátámasztó dokumentumok: megrendelő, szállítólevél, állatorvosi igazolás, számla.

A vízterületen az egyesületi közgyűlés döntése értelmében általános horgászati tilalom került elrendelésre.

 

A Vezetőség nevében:

Újszász, 2016. november 25.

ifj. Pap Gábor
titkár

 

 

 

Google Photos

Fotó: Barta imréné

 

A Fekete József Kertbarát Kör valamennyi tagja (30 fő) mutatta be három napos termékbemutatóján a kertjeikben megtermett zöldségeket, gyümölcsöket és a belőlük készült termékeket: befőtteket, savanyúságokat, lekvárokat. A Kertbarát Kör tagjain kívül Kaló Gábor méhész termékeit és a méhészkedéshez szükséges eszközöket tekinthették meg a látogatók, illetve lehetőség volt a különböző féle mézek kóstolására és megvásárlására. A kiállítás keretén belül voltak láthatók a Dobozi Róbert és Dobozi Andrea által készített tönkölybúza termékek. Az Újszászon is termő homoktövisből készült termékekből is kaptak ízelítőt a látogatók, de meg is vásárolhatták azokat.

 

Google Photos

 

Újszász 2016©