Főzőnap 1.

Almából, banánból és körtéből gyümölcssalátát, háromféle sajtból sajttálat készítettek a kertvárosi óvodások és szüleik október 1-jén az Újszászi 4H Egyesület TÁMOP pályázatának keretében rendezett első főzőnapon. A közel kétórás foglakozáson a gyerekek ügyesen hámozták, szeletelték, darabolták, keverték a gyümölcsöket, szép vékony szeleteket vágtak a sajtokból. Munka közben Iza óvó nénivel az egészséges táplálkozás fontosságáról, az egészséges ételekről, a vitaminokról és a gyümölcsökről beszélgettek. A foglakozás végén az elkészített ételeket az utolsó falatig mind megették.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

 

 

 

Szeptemberi bajnokság

2014 januárjában befejeződött az Újszászi 4H Egyesület TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0648 számú „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” című pályázata. A pályázat elnyerésekor az egyesület öt éves fenntartást, utánkövetést vállalt, amely szerint öt éven keresztül három programtípusból évente annyi rendezvényt kell tartani, mint amennyit az alapszakaszban. Így évente négy bajnokságot, öt főzőnapot és egy kirándulást kell szervezni. A fenntartó szakasz első rendezvénye a bajnokság volt, amelyet a Városi Tornacsarnokban rendeztek. A 4H Egyesület ebben az évben a kertvárosi óvodások részére rendezi a programjait, akik szeptember 24-én nagy izgalommal és nagy lelkesedéssel érkeztek a Zagyvaparti Idősek Otthonának autóbuszával a Városi Tornacsarnokba, ahol az átöltözés után a sorversenyekhez három csapatot alakítottak Az Oroszlánok, a Sárgák és a Tulipánok csapatai talicskázással kezdték a versenyt. Utána a nyuszi ugrás, a lovacskázás hulahoppkarikában és a medicinlabda gurítás következett. Az ásványvíz és gyümölcsfogyasztással eltölt pihenő után a célba dobás kislabdával, majd a pöttyös labdák pattogtatása következett. A sportdélután kötélhúzással fejeződött be, amely során a kertvárosiak megmérkőztek a Bajcsy úti óvodásokkal. Mindenki nekiveselkedett, és belekapaszkodott a kötélbe. Az első húzásban a kertvárosiak voltak az erősebbek. A másodikban a Bajcsysok mindent beleadva egyenlítettek.

Az eredményhirdetés során a győztes Sárgák, a második Tulipánok és a harmadik Oroszlánok müzli szeletet kaptak jutalmul.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

 

 

Nagy örömmel fogadtam egy-két hónappal ezelőtt, amikor a Kertbarát Kör néhány tagja, élükön Joó Alberttel, azzal keresett meg, hogy az idén – néhány év kihagyás után – ismét szeretnének termékbemutatót rendezni. Hiszen ezt a több évtizedes rendezvényt mindig nagy érdeklődés kísérte szeptember elején városunkban. Az elhatározást tettek követték, és létrejött egy szemet gyönyörködtető kiállítás.

Kovács Ferenc, a kertbarát kör elnökének köszöntője után Fodor Imre, egykori elnök nyitotta meg a kiállítást. Megnyitó beszédében szólt a kertészkedés napos és árnyékos oldaláról: a kertről, a kerti munka és a növények szeretetéről és helyes ápolásáról, gondozásáról. És a mostanában uralkodó szélsőséges időjárási viszonyokról, amelyben nem egyszerű a növénytermesztés, ennek ellenére mégis sikerült szebbnél-szebb gyümölcsöket és zöldségeket produkálniuk a kiskert tulajdonosoknak.

A megnyitó után Molnár Péter polgármester is köszöntötte a kiállítókat és a jelen lévő érdeklődőket. Elismeréssel szólt a kiállított termékekről, arról az áldozatos munkáról, amivel ezeket a terméseket megtermelték.

Elmondta, hogy ő ugyan nem tartozik a kertet művelő emberek közé, ugyanakkor a településen lévő homoktövis ültetvényen keresztül ő maga is megtapasztalja a szélsőséges időjárás okozta problémákat.

Zárszavában kitartást, további jó munkát és jó egészséget kívánt a kertbarát kör valamennyi tagjának.

A szebbnél-szebb termések mellett Kaló Gábor méhész is kiállította a méhészetében megtermelt különböző ízű mézeket, lépes mézet, méhviaszból készült termékeket, és bemutatta a méhészkedéshez szükséges kellékeket is.

Bízom benne, hogy az elkövetkező években tovább folytatódik ez a szép hagyomány mindannyiunk örömére, és a kertbarát kör tagjai szeretettel várnak minden kertészkedést kedvelő embert csoportjukba.

A kiállítók voltak: Bálint Ferenc, Bálint Ferencné, Bibák Ferenc, Dienes András, Dienes Andrásné, Fodor Gábor, Fodor Imre, Joó Albert, Gara István, Gara Istvánné, Kelemen Mihály, Kelemen Mihályné, Kiss Illésné, Kovács Ferenc, Kovács Ferencné, Kolozsi Ferenc, Kolozsi Ferencné, Lovász Dánielné, Nagy Jánosné, Nász Imre, Ördög Ferenc, Ördög Ferencné, Polónyi Illésné, Szabó Andrásné, Szabó Dávidné, Szajkó Gyula, Tóth Lászlóné.

Némethné Varga Edit

 

A kertbarát kiállítás megnyitóján
(Fotó: Konka Csaba)

 

Szép termékek és kiállítóik
(Fotó: Konka Csaba)

 

Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete 20 éve

Mottó: „A ’sínek rabszolgáinak’ szervezett érdekvédelme 1896-ban valósult meg, és tart napjainkban is.”

Részletek a könyv tartalmából, a teljesség igénye nélkül.

Tisztelt Nyugdíjasaink, Olvasók, kedves Kollégák!

A könyv azért készült, hogy bemutassa: – hogyan végezte munkáját az 1994-ben megszervezett, önálló jog- és hatáskörrel rendelkező Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete. A szervezet négy legfontosabb területe a mai napig is:

  • a szervezetépítés,
  • a szociálpolitika,
  • az egészségügy
  • és a nyugdíjpolitika és érdekvédelem.

A közel 120 éves vasutas szakszervezet egyike a legrégebbi és legnagyobb ágazati szakszervezetnek. A cél, hogy minden törvényes módon fellépjünk a vasutas nyugdíjasok társadalmi és gazdasági helyzetét rontó intézkedések ellen.

A VSZ ONYSz lehetőséget teremtett arra, hogy nyugdíjasaink fizikai és szellemi kapacitásuk megőrzéséért, idős korban is aktív életet éljenek.

Az 1994-es év 5 fő vezetőségből, 22 választmányi tagból, 5 munkabizottságból állt. Az akkori alapszervezetek és csatolt csoportok száma 85 alapszervezetet tettek ki. Az újszászi alapszervezet elnöke akkor Nagy Sándor, gazdasági felelőse Gömöri Istvánné volt. Tiszteletben tartjuk munkájukat.

Tisztelt Olvasók!

A szervezetépítésről: 1994-től 2014-ig. Jelentős eseményként, 1994-ben volt a VSZ XIII. Kongresszusa, ahol változás történt a szervezet felépítésében, aminek eredménye lett, hogy megalakult a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezete nevű szervezet. Az évek folytán a MÁV Rt. és a VSZ ONYSz közötti együttműködési megállapodások megköttettek, és minden évben újra megköttetnek. Ezek a megállapodások tartalmazták a nyugdíjasok és családtagjaik üdülési lehetőségeit is, ami ma már nincs, de megmaradtak a segélyek, mint alapítványi segélyek biztosítása. A vasutasnapok és az alapszervezeti elnökök továbbképzésének finanszírozása is biztosított lett továbbra is. A taglétszám alakulása nem a legkedvezőbb számokat mutatja, melynek okai az elöregedés, a mozgásképtelenség, a természetes fogyás és a fiatal nyugdíjasok szervezési nehézségei.

A taglétszám alakulása számadatokkal: 1996 évtől 80 alapszervezethez 20 csatolt szervezet = 100 alapszervezet: 33 ezer fő…

2005 évben 82 alapszervezetnél 11 ezer fő, és 2013 évben 77 alapszervezetnél 9 ezer fő. Ehhez nem kell külön kommentár, minden alapszervezet úgy szervezi és építi tagságát, ahogy a vezetősége végzi az érdekvédelmi és szolgáltató munkáját, tartja szem előtt a tagsága és vasutas nyugdíjasai igényeit. Én külön is megköszönöm a szervezők és az önként jelentkezők belépését, a tagságunk növekedését.

Tisztelt Kollégák!

A szociálpolitikáról: 1994 évtől napjainkig. Az ország általános szociálpolitikai helyzetének jobbítása mellett a vasutas érdekvédők önálló szervezeteinken belül is harcot folytattak a megszerzett szociális vívmányok megtartásáért. A kormányok váltásai során a szociális juttatások szűkítése a vasutasságnál is érezhetővé vált. Nem a 140 ezer fős nyugdíjast, hanem az 56 ezer fős vasutas létszámot vették figyelembe, ami ez által a jóléti szolgáltatások csökkenését eredményezte. Az évek során a vasutas érdekvédők célul tűzték ki a szerzett szociálpolitikai jogok megtartását. Figyelmet igényel, hogy a kormány biztosította a „szép korúak” jubileumi jutalmának bevezetését, a 90-95-100 életévet betöltött személyek részére.

Az ország gazdasági helyzete 2010-re kritikussá vált, kénytelen volt számos negatív intézkedést hozni, amelyek leginkább az időskorúakat érintették. Az egyenlő bánásmód elve nem érvényesült, mivel a megszorító intézkedések a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások megnyirbálásával kezdődtek. Megszűnt a 65 éven felüliek teljesen ingyenes utazási lehetősége a gyorsvonati pótjegy-pótdíj bevezetésével. Számtalan levelünk ellenére sem vonták vissza, sem a kormány, sem a MÁV Zrt. illetékesei. Talán a kormány a 2013-tól bevezetett „rezsicsökkentéssel” próbálja kompenzálni az egyre több kedvezmény megszüntetését. Ez által a vasúton belüli, a szerzett jogon alapuló szociális ellátások egyre szűkülnek.

Kedves Olvasók!

A vasút egészségügyről, a betegellátásról 1994-től napjainkig.

Hazánkban kötelező egészségbiztosítási rendszer működik, amely általános hozzáférhetőséget ad az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz. A járóbeteg-szakellátás a háziorvosi beutaló alapján, a betegség megnevezése szerinti orvosi ellátás. A fekvőbeteg ellátása kórházi ápolást jelenti, amely szintén beutalóval vehető igénybe, kivéve a sürgős eseteket. Ma a legnagyobb problémát a forráshiányok jelentik. A kormányváltások sem voltak kedvezőek, de olykor belátták, hogy az egészségügy újragondolására, újratervezésére van szükség. Tovább már nem lehetett halogatni az egészségügyi reform megalkotását. Voltak sajnos olyan intézkedések is, amit megszüntettek, mint pl. a vizitdíj bevezetése.

A finanszírozási rendszer újragondolása sürgető feladattá vált. Az évek folyamán fontos célkitűzés volt az is, hogy a fekvőbeteg ellátásból a beteget a járóbeteg-ellátásba, illetve a beteg otthona felé tereljék. Miközben a vasút területén is folytatódott az átalakulás, amely a vasutas nyugdíjasokat is érzékenyen érintette. A vasutas szakszervezetek mindent megtettek, hogy a szerzett jogokat megvédjék. A tárgyalások és egyeztetések eredményeként a Budapesti Honvéd Kórház helyén 2007. VII. 1-jén létrejött az Állami Egészségügyi Központ, amely biztosította nemcsak a honvédségi, a belügyi mellett a vasutas igényjogosultak és családtagjaik, valamint nyugdíjasaik gyógykezeléseit is. A kormány tehát nem halaszthatja az egészségügy rendbetételét, az egészségügy fejlesztésére 300 milliárd Ft-ot fordítanak ez évben. Modernizálják a gyógyszerfelírás szabályait is. Így ezek az intézkedések megindíthatják-megindítják a teljes átalakulás lehetőségét. Továbbá új mentőautókat vásárolhatnak a régiek helyébe.

Tisztelt Kollégák, Kolléganők!

A nyugdíjpolitika és az érdekvédelem 1994 évtől 2014 évig bezárólag.

A nyugdíj élethosszig tartó, rendszeresen folyósított jövedelem, amely főszabályként kötelező biztosítási alapon, a munkában töltött évek jövedelmei utáni járulék befizetéssel szerzett jog. Magyarországon államilag szervezett és garantált nyugdíjrendszer 1929. január 1-jétől működik. A nyugdíj korhatár férfiaknál 60 év, a nőknél 55 év volt. Az évek során a nyugdíjak értékvesztése fokozódott, a 2006-ig kimutatott veszteség 20-30 %-os volt. A kormány a feszültségek oldására fokozatosan bevezette a 13. havi nyugdíjat, intézkedett a korrekciós nyugdíjemelésről, amely több lépcsőben 2006-2010 között került végrehajtásra. Visszaállítja a méltányossági nyugdíjak emelését, az igénylést 3 évről 5 évre emeli. Bevezetésre kerül a saját jogú nyugdíjjal nem rendelkező özvegyek nyugdíjának 50 %-ról 55 %-ra való emelése.

Az erősödő és elhúzódó világválság az érdekvédők javaslatait háttérbe szorította, sőt további megszorításokat követelt, amelyet az Országgyűlés sajnos elfogadott. Ekkor került sor

  • 2010-től a 13. havi nyugdíj megszüntetésére,
  • a korrekció 2010-tőli elhagyására,
  • a nyugdíjemelés módszerének megváltoztatására, a
  • nyugdíjkorhatár 2012-tőli emelésére.

Ezek az intézkedések a nyugdíjasoknak mintegy 18-20 %-os életszínvonal csökkenést jelentettek. A nyugdíjasok többségének tartaléka sincsen, nem tudott öngondoskodni, joggal várja el, hogy a nyugdíjából öreg korában meg tudjon élni. Az általános nyugdíj problémákon túl 2007. december 31-én a MÁV Zrt. megszüntette a 137 éve önálló MÁV Nyugdíj Igazgatóságot. A szakszervezetek képviselőinek a hosszas tárgyalások árán sem sikerült a felszámolást, a megszüntetést megakadályozni. A rokkantsági nyugdíjrendszert teljesen átalakították, de nem az érintettek előnyére.

Tisztelt Olvasók!

Összegezve megállapítható, hogy az idős korosztály ebben a ciklusban sem élvezheti a szép és biztonságos öregkort. A nyugdíjkérdés egyre inkább közös ügy. Halaszthatatlanná vált a mindig emlegetett, de soha végre nem hajtott új nyugdíjrendszer kidolgozása, amelynek bevezetéséhez hosszú átmeneti időre van szükség, és tartalmában biztosítani kell a mindenkori nyugdíjas társadalom nyugodt, biztonságos életkörülményeit. Ennek megvalósításában az érdekvédő szervezetek, mint nyugdíjas érdekvédők partnerek lesznek.

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Simon Dezső VSZ ONYSz elnök zárszava:

A VSZ ONYSz fennállásának 20. évfordulója alkalmából köszönetet mondunk mindazoknak, akik társadalmi munkában, önzetlenül segítették a vasutas nyugdíjasok érdekvédelmét. Az elmúlt húsz év a VSZ ONYSz életében rendkívül mozgalmas volt, az út, amit megtettünk, sokszor nehéznek bizonyult, ezt egyedül nem, csak együtt, egymást segítve lehetett végigjárni. Köszönjük!

Tisztelt Nyugdíjasaink, Vasutasaink, kedves Olvasók!

Először is szeretném megköszönni azokat a köszönő szavakat, gratulációkat, amit a vasutasnapi rendezvényeinkért kaptunk. De újra megköszönöm azoknak, akik a rendezvényeink sikerében részt vállaltak. Az Idősek Otthonában lévő gondozott vasutas nyugdíjasok érdekében 26 fő részére gyógyszersegély kérő lapok ellenőrzésében, és az ÖTA felé továbbításában tettünk eleget. Bejelentem, hogy újabb 4 fő tagfelvételét intéztük, így a szakszervezeti tagságunk 95 fő.

Kérem a tagság segítségét, részvételét a 4 éves beszámoló értekezleten és a vezetőségválasztó taggyűlésen, amire időben meghívót küldünk.

Erőt és jó egészséget kívánok!

Molnár Sándor
elnök

Praktiker kedvezmény a VSZ-tagoknak

szeptember 12-13-14-én –10 % a Praktiker valamennyi áruházában.

A Vasutasok Szakszervezete tagjai a Praktiker összes magyarországi áruházában szeptember 12-13-14-én 10 % kedvezménnyel vásárolhatnak az áruházakban az adott időpontban megvásárolható valamennyi termék vételárából (kivéve az élelmiszereket, akciós termékeket illetve a kiárusításos termékként megjelölt leárazott termékeket).

További részletek a VSZ honlapján (www.vsz.hu)

 

 

„Szenvedélymentesen az egészségért”
TÁMOP-6.1.2-11/1-1546
Megújulás Alkoholizmus Ellenes Klub

 

2013. szeptember 1. – 2014. május 31-e között az Újszászon működő Megújulás Alkoholizmus Ellenes Klub a fent megjelölt pályázat keretein belül egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programot valósított meg.

A program gazdag kilenc hónapot ölelt magába.

Tíz tematikus klubfoglalkozást tartalmazott, mely a devianciáktól eljutott az egészséges életmódig. Minden hónapra jutott legalább egy klubfoglalkozás, mely Újszász város honlapján megjelent, ezek szerkesztésében a JNSz–Szolnok Megyei Új Néplap nagy szerepet játszott.

A klubfoglalkozásokat Földi Magdolna szociális munkás „vezényelte” le.

Hasonló klubfoglalkozásokat a jövőben is tervezünk.

 

Galyatetőn

 

A 2013-as évet gazdagította egy családi sportnap, egészséges hideg ételeket készítő vetélkedő, melyek nagyon vidám hangulatban teltek el, miközben a szakmai célt szolgálták. 2013. november 1-jén egészségnap volt, ami a legtöbb embert mozgósította.

A célcsoporton kívül Újszász és környéke bekapcsolódhatott a Soter-Line Kft. szervezésében szervezett színvonalas programokba.

Közben elkészült az egészségterv, mely segítséget nyújt abban, hogy a program ne csak a kilenc hónapot ölelje át, hanem „jövőképe” legyen.

2013-ban a stressz kezelő előadás szintén nagy figyelmet élvezett, majd ezt követte 30 fő számára a stressz kezelő tréning öt alkalommal, ahol volt sírás és nevetés, megküzdés.

2014. március 30-án megismételtük a családi sportnapot.

2014. május 15-19-ig egészségtábort szerveztünk 20 fő számára. Helyszíne a festői szépségű Galyatető volt.

A túrázások mellett 1 napos relaxációs tréning, úszási lehetőség gazdagította a programot.

Az esti szabadidő felejthetetlen, vidám társasjátékozással telt.

2014. május 31-én meleg ételeket készítő étkezési vetélkedő zárta a támogatott programsorozatot.

Itt finom ételek társaságában, fürödve a sikerben, értékeltük a kilenc hónap nagyon aktív, de kellemes programsorozatát.

Összegezve: A program a legnagyobb eredményt elérte. Közösségformálást egészséges életmód program segítségével!

Az absztinensen élő szenvedélybetegek túlléptek azon, hogy a nem ivás rejtelmeiről beszéljenek, egészségre nevelő programmal tettek az egészséges életért.

Mindezek a programok nem jöhettek volna létre fő támogatónk nélkül, valamint a Soter-Line Kft. színvonalas szolgáltatásai nélkül. Valamint azok nélkül a szakemberek nélkül, akik a programok szakmaiságát emberséggel ötvözve segítették.

Bobákné Kóczián Zsuzsanna
projektmenedzser, szakmai vezető

 

 

 

Az Együtt Újszászért Egyesület az idén ötödik alkalommal szervezte meg nyári táborát július 1-3. között. Örülünk és igazán büszkék vagyunk arra, hogy tagságunk támogatásával sikerült élményekben gazdag, boldog három napot szervezni 18 fős kis csapatunknak.

Köszönet érte a programok lebonyolításához:

Molnár Dezsőnének,

Csajbókné Nyári Erzsébetnek,

Nagy Jánosnénak,

Fehérné Szekeres Zsuzsannának,

Vígh Lászlónénak.

Köszönjük Újszász város hagyományait őrző és magas színvonalon művelő csipkekészítő és hímző, valamint gyöngyfűző mestereinek segítségét. Csodaszép élményeket szereztek valamennyiünknek! A fotók is bizonyítják ezt.

Köszönjük a három középiskolás diáknak önkéntes munkáját. Élmény volt velük együtt lenni.

Támogatóink voltak:

Újszász Város Képviselő-testülete

Molnár Dezsőné

Bodnárné Szabó Gabriella

Nagy Jánosné

Fehér János

Vígh László

Vígh Lászlóné
Együtt Újszászért Egyesület titkára

 

Képtár

 

Mosolytábor

Az Együtt Újszászért Egyesület július elején ötödik alkalommal szervezte meg háromnapos napközis táborát a művelődési házban. 18 alsó tagozatos gyermek ingyenesen vehetett részt az élménydús programokban, napi háromszori étkezés mellett, melyet a középiskola konyhája biztosított.

A tábor ismerkedő játékokkal kezdődött, majd a gyerekek átsétáltak a tornacsarnokba, ahol a sportjátékok mellett barátkoztak a lábtoll-labdával is, Fehér János segítségével.

Mind a három napon kézműves foglalkozásokon készítettek sok-sok hazavihető tárgyat. A papírhajtogatás, a gyöngyfűzés, a csuhébábok és állatfigurák készítése jól elszórakoztatta a gyerekeket a Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai, Némethné Varga Edit, Szacskó Józsefné és Szacskó Levente jóvoltából. Közben-közben vidám játékos vetélkedők zajlottak, az udvaron pedig kedvükre labdázhattak, különféle sportszerekkel játszhattak a táborlakók.

Nagy élmény volt a jászberényi állatkertbe való kirándulás, ahol látványetetéseket tekintettek meg, jártak az állatsimogatóban, és birtokba vették a játszóteret. Egyedi élmény volt, hogy a gyerekek az állatgondozó felügyelete mellett bemehettek a kerítéssel körbezárt nagy területre, ahol kézből etethették a szelíd majmokat.

Az utolsó nap tortával ünnepelték meg a tábor ötödik születésnapját.

A gyermekek felügyeletéről, szórakoztatásáról az egyesület tagjai: Vígh Lászlóné (táborvezető), Bakó Jánosné, Csajbókné Nyári Erzsébet, Fehérné Szekeres Zsuzsa, Molnár Dezsőné, Nagy Jánosné és három önkéntes diákmunkás gondoskodott. Köszönet valamennyiük önzetlen munkájáért.

F. Szekeres Zsuzsa

 

 

Újszász 2016©