Az Újszászi 4 H Egyesület - politika és ideológiai mentes, gyermek és ifjúsági szervezet - a 2014. évre is elkészítette éves beszámolóját, közhasznúsági és statisztikai jelentését.

Az egyesület alapelvei, tevékenységei alapvetően nem változtak, ennek értelmében kiemelt figyelmet fordít:

 • a természet és környezetvédelemre, óvására, a természet esztétikumának alakítására
 • az ember és a természet kapcsolatának humanizálására
 • a Föld, növények, állatok szeretetére nevelésére
 • ősi kismesterségek megismertetésére, megszerettetésére
 • néphagyományok és népszokások ápolására
 • egészséges életmódra, egészségvédelemre, testi-, lelki-, szociális „jól-létre”
 • szabadidő hasznos eltöltésére
 • tömeg és egyéb sport tevékenységre, két működő klubjában, 5 fős elnökség vezetésével.

 

A 2014. évben is kiemelkedő feladat volt „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” TÁMOP - 6.1.2 – 11/1-2012-0648 pályázati projekt megvalósítása január hónapban, szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése 2014.03.31-ig és megtörtént átfogó szakmai és pénzügyi ellenőrzése 2014. 06.18. Az egyesületnek és az Óvodai klubnak, öt évre szóló, fenntartási kötelezettsége van a pályázathoz, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan.

Az elvárásoknak, 2014-ben eleget tettünk, óvodapedagógusok, óvodai munkatársak vezették a programokat, az egyesület biztosította a költségeket, feltételeket.

Az éves pénzügyi beszámolóból is kitűnik, hogy áthúzódó pályázati támogatást használt fel az egyesület: számviteli szolgáltatásra, működési költségre, irodai felszerelésre és kirándulásra.

Egyesületünk az elvárásoknak, kitűzött céljainak megfelelően működött, s az előírásoknak megfelelően teszi közé pénzügyi, közhasznúsági beszámolóját:

 

 

Az idei évben, immár sokadik alkalommal ismét megrendezésre került a MOHOSZ felhívása alapján az Országos Horgász Környezetvédelmi Nap, melyben az újszászi Szabadság Horgász Egyesület is részt vett.

2015. április 11-én, szombaton a Szászberki Holt- Zagyva mentén a tópart rendezése során kaszálás, gereblyézés, útkarbantartás mellett, a döntően a 32-es főút tópart felőli rézsűjében és a vízterületre vezető lejáró út mentén szétszórt szemét is összegyűjtésre került.

 

Megtelt a konténer

 

Ezzel párhuzamosan Csekő Ferenc és Bencsik Gyula halőrök vezetésével a Zagyva hullámterének újszászi és szászbereki szakaszáról több utánfutót megtöltő hulladék lett összeszedve, mely hulladékok között elszomorítóan magas a Zagyva által a tavaszi árhullám során szétterített PET palackok, illetve a háztartási eszközök bontásából származó, fém tartozékoktól „megtisztított” alkatrészek aránya.

A Zagyva gát mellett elhelyezett 7 köbméteres konténer teljesen megtelt. A környezetvédelmi napon részt vett valamennyi horgásztárs munkáját ezúton köszönjük.

A Szabadság HE vezetősége nevében:

Ifj. Pap Gábor – HE titkár

 

Csoport összejövetelünkre ismét sokan eljöttek.

Kaló Istvánné alpolgármester asszony először a március 7-én 18 órakor a művelődési házban megrendezésre kerülő városi nőnapi ünnepségre hívta a tagságot. Ezután a parkolási igazolványok érvényesítésével kapcsolatos jogszabályt ismertette, ami szigorításra került. A szociális támogatási rendszer átalakításával kapcsolatosan elmondta, hogy a város szociális rendeletét február 28-áig meg kell alkotni. Azon dolgoznak, hogy az állami támogatásból kikerülő szociális ellátásokat a településen fenn tudják tartani, anélkül, hogy adót kelljen emelni. A város költségvetéséből elsődlegesen az intézmények működését (óvoda, bölcsőde, szociális otthon, polgármesteri hivatal) kell biztosítani. Sokan nem tudják, hogy a helyi adóból kell hozzájárulni az iskolák fenntartásához is. A pályázati munkáik sikeresek, ezt bizonyítja a Zagyvaparti Idősek Otthona felújítása is, ezzel együtt sikerült megoldani a kastély épület felújítását is, a lakók hamarosan visszaköltözhetnek.

A településen az idén kisebb volumenű fejlesztések végrehajtására lesz lehetőség.

 

Farkas Józsefné:

Alpolgármester asszony tájékoztatásához az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:

Ismertetésre kerültek olyan pénzbeli és természetbeni szociális támogatások, melyek kikerülnek a szociális törvényből és 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező. Ilyen pl. a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, de az önkormányzat egyéb forrásokból biztosít erre keretet. Ezzel az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek.

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár még a múlt év végén bejelentette, hogy egy igazságos, átlátható és visszaélésektől mentes szabályozást vezetnek be 2015 márciusától.

A kormány fontos célnak tartotta a szabályozás megalkotásánál, hogy a rászorulóknak jusson a pénz, akik pedig visszaélnének vele, azok ne kapjanak támogatást.

Senkit sem hagyunk az út szélén – hangoztatta Czibere Károly. A jövedelemkompenzáló támogatásokat teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza, az adminisztrációt a járási hivatalok intézik.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai változatlanok maradtak, díjemelés csak a házi segítségnyújtás legmagasabb kategóriájában történt, mindösszesen 10 Ft/óra. (Ez a könnyebb számolás érdekében történt). Az önkormányzat ezzel is segíti a településen élő idős, rászorult embereket. Kérem, hogy minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Nem olyan régen történt településünkön, hogy egy vidéki hölgyet az utcán fekve találtak. Többen elmentek mellette, nem tudtak, vagy nem akartak rajta segíteni. Mint később kiderült, hajléktalan volt és a vonatról leszállították. A családsegítő szolgálat munkatársa a helyszínen megtette a szükséges intézkedést. Még tart a tél, figyeljünk oda egymásra, szomszédainkra és ha kell, éljünk jelzési kötelezettséggel.

Mivel közérdekű témáról van szó, ezért az újság hasábjain megosztom a lakossággal is az alábbi információkat:

Ilyen esetben a Diszpécser szolgálatot tudjuk hívni, melynek telefonszáma: 42/504-618 vagy hívjuk a mentők hívószámát: 104

Milyen esetekben hívjuk a Diszpécser Szolgálatot?

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekszik takaró és alatta lévő karton, polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás),
 • ha az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér; de Ön nem tudja, milyen típusú segítségre lenne szüksége,
 • információra, segítségre van szüksége, mert Ön, családtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, vagy ennek veszélye fenyegeti,
 • ha a környezetében élő fedél nélkül élő ember a szokásaitól eltérően viselkedik (nem kelt fel mikor szokott, egész nap fekszik).

Amennyiben telefonál, az alábbiak szerint tegye meg a bejelentést:

 1. Helyszín?
 2. Mit tapasztalt? (földön fekszik, nem a megszokott módon viselkedik, erős fájdalomra panaszkodik stb.)
 3. A bejelentett személy neme, kb. kora, amennyiben Önnek tudomása van róla, esetleg neve.
 4. Ha megszólította a hajléktalan embert, kérjük, kérdezze meg, milyen segítségre van szüksége!
 5. Amennyiben a helyszínen tud maradni, vagy vállalja, hogy a helyszín felkutatásában további információkat ad munkatársaink számára, az Ön neve és telefonszáma. (szükség lehet visszahívására, ha nehezen, vagy nem találjuk meg a helyszínt)
 6. Kérjük, várjon a diszpécser esetleges kérdéseire (az információk pontosítása érdekében fontos), és csak ezután tegye le a telefonkagylót!

Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?

Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul:

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.);
 • baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén;
 • megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt;
 • ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.);
 • ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

A 42-es körzetszámot azért hangsúlyoztam ki, mert a megyénkben már nagyon sok személy kapott a +23; és +24-es telefonszámról hívást. Ezek külföldi számok, ne vegyük fel a telefont és ne is hívjuk vissza, mert kiürülhet a pénztárcánk.

Köszönjük a nőnapi meghívást, jó lenne, ha nem csak a műsoros rendezvényeken lennénk jelen, hanem pl. a történelmi ünnepeken is. Eddig is igen színvonalas műsorokat láthattunk a településünkön működő oktatási intézmények közreműködésével.

Az egyesület továbbműködéséhez maximális segítséget szeretnék nyújtani a munkatársaimmal közösen.

A tagság örömmel vette a tájékoztatásokat, és kérdéseket tettek fel, amikre Kaló Istvánné és Farkas Józsefné készséggel válaszolt.

Csoportunk részéről továbbra is igényt tartunk a rendszeres tájékoztatókra, mert így „magyarul”, érthetően, nem „jogszabály nyelven” jutunk számunkra fontos információkhoz.

Köszönjük Farkas Józsefné, Bíró Mihályné, Tóth Jánosné, Garai Istvánné, Medgyes Józsefné, Szabó Lajosné, Szűcs Jenőné, Cser Lászlóné szíves támogatását!

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. március 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várunk!

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni. A tagdíj összege évek óta változatlan, 1200 Ft/év.

A tagdíj befizethető a Családsegítő Szolgálatnál nyitvatartási időben, és a sorstársi összejövetelen.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

 

 

A Kultúrházak éjjel-nappal sorozatában újra részt vettek a Kertbarát Kör tagjai. 2015. február 14-én szombaton délután nagy lelkesedéssel jöttünk össze a művelődési házban. Más szakkörök is bemutatkoztak. Mi, a Fekete József Kertbarát Kör tagjai, sok finomsággal készültünk. Nagy lelkesedéssel készítettük a kóstolni valókat. Alaposan megterítettük az asztalokat, hogy a vendégeknek legyen mit kóstolniuk. Közben jókat beszélgettünk. Megnéztük a műsort, ami nagyon színvonalas volt. Gratulálunk a fellépőknek. Úgy éreztük, nagyon jó hangulatban telt ez a szombat délután. Máskor is ott leszünk!

Kertbarátok

 

A novemberi nagyrendezvényünkön ígéretet kaptunk arra, hogy csoportunk további működéséhez minden támogatást megkapunk, erre Kaló Istvánné alpolgármester asszony és Farkas Józsefné, a Zagyva menti Integrált Központ igazgatója vállalt garanciát. Ezért a január 22-én megtartott összejövetelünket igen nagy érdeklődés kísérte. Köszönthettük körünkben dr. Urbán Szabó Bélát, egyesületünk elnökét, Simon Jánosné titkárt, Kaló Istvánné alpolgármestert, Farkas Józsefné igazgatót és Molnár Sándort, a Vasutas Nyugdíjas alapszervezet elnökét.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából először Dienes András mondott verset.

Kaló Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a jelenleg 110-120 fős tagság nagyon sokat kapott az egyesületen keresztül, a lakás akadálymentesítési támogatások, gépjárműszerzési támogatások igénybevételével, más egyéb ügyintézéshez szükséges jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatók, gyógyászati segédeszköz bemutatók megtartásával.

A csoport a város egyik legrégebbi, legnagyobb létszámú civil szervezete, melyre az önkormányzat is mindig számított. Azonban az önkormányzat is mindig támogatta a lehető legtermészetesebb módon, és érdekünk, hogy a csoport működni tudjon. Várhatóan a 2015. évi költségvetésből is támogatjuk a csoportot, hogy céljait végre tudja hajtani, lehet kirándulni, rendezvényeket tartani. Elsősorban a jogi háttérrel rendelkező civil szervezeteket tudjuk támogatni. Amikor szóba került a csoport megszűnése, azt mondtam, védnökséget vállalok fölötte, amellett is, hogy tagja vagyok az egyesületnek. Akár egyesület, akár csoport, akár klub akkor működik, ha van vezetője, van, aki összefogja, és szívvel-lélekkel csinálja. Farkas Józsefné Erikával beszélgetve megértettük, hogy elfáradt a vezetőség, rájöttünk, hogy segítségre van szükség ahhoz, hogy továbbra is működjön a csoport. Azt gondolom, Ulviczkiné Magdikát oly módon sikerült meggyőzni, hogy maradjon a közösségnek a vezetője, hogy felvállaltuk, hogy ehhez minden segítséget megadunk. A csoport nagyon sokat tud nyújtani tagjainak, akkor, ha együtt tud maradni.

Farkas Józsefné örült, hogy sokan megjelentek, hiszen mindenkinek érdeke, hogy valahová tartozzon, hasznos információkhoz jusson. Szükség van a segítségre, a vezetőség támogatására, amit fel tudunk ajánlani. A Családsegítő Szolgálat ügyfélszolgálata rendelkezésre áll, jöjjenek hozzánk, segítünk, amiben tudunk. A csoportvezetővel szeretném tartani a kapcsolatot, ha valamilyen pályázatot írnak ki. Éppen most lehet jelentkezni az Erzsébet program keretében üdülési és gyógyfürdő pályázatokra. A családsegítő szolgálatnál szívesen állunk rendelkezésre. Szervezési feladatokat is felvállalunk, akár megkeresni embereket, akik nem tudják az ügyeiket intézni, akár az elmaradt tagdíjak beszedésében is tudunk segíteni, még levélkihordásban is. A családsegítő szolgálathoz is be lehet hozni a tagsági könyvet érvényesítés céljából, ügyfélfogadási időben.

A szociális ellátások kapcsán lesznek változások, erről a jövő hónapban tudok tájékoztatást adni.

Szívügyem az egyesület sorsa, bíztam benne, hogy nem fog megszűnni.

Dr. Urbán Szabó Béla elnök szeretettel üdvözölte a megjelenteket, boldog új évet kívánva. Általában nagyon nehéz civil szervezetet működtetni, főleg, ha kisebb településekről van szó. Bennünket nem kiemelten segítenek, támogatnak, éppen megtűrnek bennünket, vagy jobb volna, ha nem lennénk, majdnem ilyen a hozzáállás a jelenlegi kormány részéről a civil szervezetek jelentős részét illetően.

Minden nehézség ellenére „áll még Déva vára”, ezt az időszakot is át tudtuk vészelni. Tapasztaljuk azt is, hogy a csoportjainknak is egyre nehezebb, az önkormányzatok túlnyomó többsége egyre nehezebben tudja támogatni működésüket. Ha az újszászi önkormányzat segíti a csoport működését, annak nagyon kell örülni. Itt az alpolgármester asszony utalt rá, miért fontos, hogy közösségben legyen ez a társadalmi csoport. Ennek az előnye, hogy legyen meg a közösségi érzés, hogy tartoznak valahová. Egyesületünk és az országos szövetség szempontjából is fontos, hogy amikor egy-egy kérdésben tárgyalnak a politikai döntéshozókkal, nem mindegy, hány emberre tudnak hivatkozni, amikor az álláspontjukat elmondják.

Ettől az évtől a települési szociális kérdéseknek az intézése gyökeresen megváltozik. Február végéig kell megalkotni a települési önkormányzatoknak a helyi szociális rendeletét, amelyen keresztül a helyi szociális kérdéseknek a rendezése történik, a szociális segélyektől kezdve az egyéb szociális jellegű támogatásokig bezárólag. Ebbe a rendszerbe nagyon nehéz lesz bekerülni.

A helyi csoporton belül, akik ismerik egymást, jelzőrendszerszerűen is tudnak működni. Ily módon az önkormányzatok illetve a szolgáltatást nyújtó szervezetek tudomást szereznek arról, kit kell elérni, ebben tesz jószolgálati tevékenységet a csoport működése.

Magdika régi harcos a csoportvezetői funkcióban, szeretném, ha tovább vinné a csoportot. Sajnos, a mi tagságunk is szép lassan elöregedő félben van. Nem nagyon tolonganak az emberek, hogy ilyen kötelezettséget felvállaljanak, fiatalabbak pedig nincsenek.

A csoportok működése szempontjából a tagnyilvántartással mindig gond volt, és lesz is, naprakészen, pontosan a nyilvántartást vezetni gyakorlatilag nem lehet.

Köszönöm az önkormányzat részéről az alpolgármester asszony szavait, emberileg elkötelezte magát illetve a testületet Önök felé azzal, hogy a jövőben is kész az önkormányzat segíteni és támogatni a csoport működését. Ezt becsüljék meg. Ma 42 csoport működik a megyében, és kb. 40 %-uk kap az önkormányzattól valamilyen támogatást akár természetben, akár anyagi formában. De van olyan önkormányzat, ahol bérleti díjat kérnek helyiség használatért.

Bakó Lászlóné kért szót, hogy az elmúlt 15 éves munkájáról beszámoljon. Felvetette az ellenőrző bizottsági tagsága alatt felmerült hibákat, az egyesület 2014. évi küldöttközgyűlésére készített anyagban kifogásolta a mérleg adatokat. Szóvá tette az egyesület veszteséges gazdálkodását.

Dr. Urbán Szabó Béla reagált a felvetésekre.

Amilyen problémákkal küzdünk, arról nem én, és nem az egyesület tehet. Országosan sok feladatot elvettek az egyesületektől és az emberektől, kormányzati intézkedések következtében. A MEOSZ-ban tisztújító küldöttgyűlés lesz, és nem az a cél, hogy a megyei egyesületek megszűnjenek, és kis egyesületek csatlakozzanak az országos szervezethez. A magunk lehetőségei szerint megpróbálunk összefogni.

Kolozsi Ferenc a tagdíjjal kapcsolatos kérdést tett fel, miért nem maradhat a tagdíj a csoportnál.

Dr. Urbán Szabó Béla elmondta, hogy a regisztrált tagok 20 %-a fizet tagdíjat. A tagdíj összegét és a csoportoknak visszaadott összeget a küldöttgyűlés szavazza meg.

Kaló Istvánné felajánlotta, hogy az évente befizetett tagdíj összegéhez saját tiszteletdíjából hozzájárul. Tiszteletdíjából rendszeresen támogat civil szervezeteket.

Ezután ismét feltettük a kérdést a vezetőség tagjainak, hogy a további munkában részt kívánnak-e venni. Bakó Lászlóné és Dienes András nem vállalták a további munkát. Bálint Ferencné továbbra is bizalmi marad, segítőnek jelentkezett Cser Lászlóné és Szűcs Jenőné. A csoport vezetője Ulviczki Józsefné marad.

A csoport működésével kapcsolatban feltettük a kérdést, milyen formában működjön tovább. Javaslat az volt, hogy a jelenlegi formájában maradjon egy évig. A jelenlévők egy tartózkodással megszavazták a csoport egyesülethez való tartozását.

Köszönjük Cser Lászlóné szíves támogatását.

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. február 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. A napirendek fontosságára való tekintettel szeretettel várjuk csoportunk tagjait.

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

Kaló Istvánné alpolgármester volt a vendége a sorstársaknak

 

Simon Jánosné egyesületi titkár is köszöntötte az újszásziakat

 

Az egyesület tagjai

 

Újszász 2016©