Újszászi 4H Egyesület közgyűlése
Újszász, 2015.november 16.

 

Picasa | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

 

Egészséghét és Gólyatábor

 

Első alkalommal, új kezdeményezésként valósult meg 2015. augusztus 24-28-ig az egészséges életmódra nevelő és az óvoda-iskola átmenet még zavartalanabbá tételét segítő, összevont program. A két civil szervezet, az általános iskola vezetői és az óvoda képviselője, már júniusban felvetette, megtervezte e közös rendezvény gondolatát, s az elhatározást tett követte. Ismeretes, hogy a két civil szervezet az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek, TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012 pályázat sikeres megvalósítását követően a fenntartási időszakban további programok megszervezésével biztosítja az egészséges életmódra, egészségtudatos magatartásra neveléshez, szemléletformáláshoz kapcsolódó vállalásait. Ebben az évben, rendhagyó módon, Egészséghét formájában valósítottuk meg közösen az 5 főzőnapot, 4 bajnokságot és a túrát olyan gyermekek részvételével, akikre szó szerint ráillett: a ma még óvodások, holnap iskolások gondolat.

Miután a 4H Egyesület és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség a város honlapján meghirdette a programot, Bogárné Simon Klára, az általános iskola igazgatója, minden leendő első osztályos tanuló szüleit levélben értesítette a Gólyatáborról, s szeretettel meghívta a gyermekeket. Az Egészséghét- Gólyatábor első napján igazgató néni a leendő elsős tanító nénik: Darókné Nagy Zsuzsanna, Tóth Ágnes, Sulyok Mariann, Vargáné Turza Judit és a programvezetők: Fehér János, Veres Márta, Szabóné Balogh Etelka izgatottan vártuk a gyermekeket.

A rövid, családias hangulatú megnyitó után mozgásos játékkal, majd főzőnappal vette kezdetét a program, melyen 33 gyermek vett részt. Vidám, játékos, mozgalmas napjaink általában az egészséges életmódhoz kapcsolódó játékokkal, feladatokkal kezdődtek, ami még a lelki egészség témakörét is felölelte. Ezt főzőnapi tevékenységek, majd a Vár az iskola program követte, és a bajnokság zárta a napot. A gyermekek lelkesen, ügyesen vettek részt az egészséges ételek elkészítésében, gyümölcsök, zöldségek pucolásában, valamint mindezek és egyéb élelmiszer darabolásában, keverésében, turmixolásában. Természetesen közben beszélgettünk arról, ki mit szeret, mi egészséges, miért kell gyakran kezet mosni vagy éppen arról, hogy miért fontos, hogy jól megrágjuk az ételeket, hogyan kell fogat mosni. Mindeközben készítettünk gyümölcs-, zöldség-, tésztasalátát, sajttálat, vitaminfalatkákat, frissen facsart zöldséglevet és gyümölcslevet, étvágygerjesztő-figurális-, de egészséges alapanyagú szendvicseket. Ezekhez a tevékenységekhez és az étkeztetésekhez segítséget kaptunk Joó Jánosnétól és Szarvák Jánosnétól, valamint Farkas Attilától, az iskola dolgozóitól, akik mindenben partnerink voltak e programrészek során.

A bajnokságokon számtalan ügyességi, utánzásos sor- és csapatverseny szerepelt gumi és maroklabdával, ugráló kötéllel, hullahopp karikával, léggömbbel és sok más tornaszerre. A gyermeknek az akadálypályákat is sikerült teljesíteniük. A versenyek végén megünnepeltük a győzteseteket, de a jutalom sem maradt el, ami többnyire gyümölcs, egészséges élelmiszer és folyadék volt. A bajnokságokon a csapatok irányításában, a sportszerek előkészítésében Fülöp Áldáska, Laczkó Annabella, Vígh Dóra, Asztalos Gyula és Szurmai Tibor, valamint a gyermekek ellátásában Paróczi Mária és Nagy Gyuláné volt segítségünkre. A programok az általános iskolában és a sportcsarnokban valósultak meg, a túra kivételével, aminek úti célja a Zagyva part volt. A túrán több pihenőt iktattunk be. Az Erzsébet körúti játszótéren játszottak, gyümölcsöt és üdítőt fogyasztottak a gyerekek. A Zagyvaparti Idősek Otthonában nemcsak a parkban gyönyörködhettek, hanem Nyitrainé Kiss Katalin igazgató asszony, nagyon kedvesen köszöntötte őket és beszélgetett velük, majd meg is vendégelték a kis túrázókat. A Zagyva parton bogarakról, növényekről, folyóinkról beszélgettek többek között, de az igazi élményt az ágakból készített tutaj, papírból hajtogatott kishajó vízre bocsájtása jelentette. A gyermekek egy szakaszon futva követték a tutaj és a hajók útját, s találgatták, vajon eljut e Zagyvarékasig. Visszafelé a Bakó úti játszótéren pihentek meg, s a fáradság nyomait sem mutatatva, vidáman játszottak.

Az egészséghét minden programjába segítséget kapjunk az általános iskola pedagógusaitól, de elsősorban a leendő elsős tanító néniktől, akik leküzdve a tanév előkészítésével kapcsolatos nehézségeket, igyekezetek minél több időt tölteni a gyermekek között, s külön tevékenységeket is tartottak kis tanítványaiknak, a Vár az iskola programban. Ennek keretében az ismerkedős, énekes játékok mellett a barátságfa készítéstől a mesejátékon át az interaktív tábláig, a táncházon át a fejtörő és logikai játékokon keresztül, sok-sok érdekes, vidám foglalkozás szerepelt a tanító nénikkel a tantermekben. Rendkívül jó volt látni, hogy az első órák bizonytalansága, megszeppentsége után mennyire magabiztosak lettek a gyermekek az épületben való tájékozódásban, a tanító nénik megszólításában, a velük való tevékenységek, beszélgetések során. Meglepő volt, hogy milyen természetességgel kértek tőlük segítséget, vigaszt, s bújtak az ölükbe, közel hozzájuk. Nagy öröm és „érték „volt ez gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek, vagyis mindenkinek. Annál is inkább, mert Molnár Péter polgármester, Bogárné Simon Klára igazgató asszony, a 4H Egyesület és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség támogatásával, a máshol térítésesen meghirdetett iskolai Gólyatábor helyett, Újszászon ingyen vehettek részt a gyermekek az Egészséghéttel egybeszervezett, nagyon tartalmas és hasznos programon.

Szeretném a programvezetők és a két civil szervezet vezetői nevében is megköszönni mindenkinek a támogatását, segítségét, tevékenységét, amivel az Egészséghét és Gólyatábor sikeres és eredményes megvalósításához hozzájárult, s nem utolsósorban a szülőknek, akik éltek a lehetőséggel, felismerték, hogy mennyire fontos az egészséges életmódra nevelés és az iskolakezdéssel kapcsolatosan ez a program és nap mint nap elhozták gyermekeiket, lehetőségeikhez mérten támogatták a rendezvényt.

Szabóné Balogh Etelka
4H egyesület elnök

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

 

 

Az Együtt Újszászért Egyesület hatodik alkalommal szervezte meg és bonyolította le három napos ingyenes táborát. Az idén is a központi helyünk a Művelődési Ház volt. Több alkalommal más-más helyszínen színes programokkal tettük felejthetetlenné a gyerekek számára ezt a három napot. A sok fotó hűen adja vissza a gyerekek vidámságát, játékos kedvét, az önfeledt gyermeki boldogságot. Örülünk, hogy sikerült boldog, gondtalan napokkal megajándékozni őket. Egyesületünk tagságának támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Köszönjük!

 

Képtár | Picasa

Fotó: Bodnárné Szabó Gabriella és Vígh Lászlóné

 

Köszönjük minden kedves támogatónknak, segítőnknek azt a sok segítséget ami nélkül ez a három remek nyári nap nem jöhetett volna létre.

Támogatóink voltak:

Városi Önkormányzat
4H Egyesület
Bogárné Simon Klára
Kaló Károlyné
Kaló Róbert
Nagy János
Nagy Jánosné Marika óvónéni
Művelődési Ház munkatársai
Sulyok Mariann
Tarcsáné Varga Edit
Fehér János
Nyitrainé Kiss Katalin
Szacskó Józsefné
Szacskó Levente
Gara Istvánné
Veres Józsefné
A középiskola Konyhai dolgozói

Köszönetünket fejezzük ki közvetlen segítőinknek a programok lebonyolításáért:

Bodnárné Szabó Gabriella
Bakó Jánosné
Csajbókné Nyári Erzsébet
Farkas Józsefné
Fehérné Szekeres Zsuzsa
Nagy Jánosné
Rehák Ágnes
Vígh Lászlóné

Köszönjük a szolnoki kirándulást, a sok dalos játékot, a vidám versenyeket!

Együtt Újszászért Egyesület Vezetősége

 

Az Újszászi 4 H Egyesület - politika és ideológiai mentes, gyermek és ifjúsági szervezet - a 2014. évre is elkészítette éves beszámolóját, közhasznúsági és statisztikai jelentését.

Az egyesület alapelvei, tevékenységei alapvetően nem változtak, ennek értelmében kiemelt figyelmet fordít:

  • a természet és környezetvédelemre, óvására, a természet esztétikumának alakítására
  • az ember és a természet kapcsolatának humanizálására
  • a Föld, növények, állatok szeretetére nevelésére
  • ősi kismesterségek megismertetésére, megszerettetésére
  • néphagyományok és népszokások ápolására
  • egészséges életmódra, egészségvédelemre, testi-, lelki-, szociális „jól-létre”
  • szabadidő hasznos eltöltésére
  • tömeg és egyéb sport tevékenységre, két működő klubjában, 5 fős elnökség vezetésével.

 

A 2014. évben is kiemelkedő feladat volt „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” TÁMOP - 6.1.2 – 11/1-2012-0648 pályázati projekt megvalósítása január hónapban, szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése 2014.03.31-ig és megtörtént átfogó szakmai és pénzügyi ellenőrzése 2014. 06.18. Az egyesületnek és az Óvodai klubnak, öt évre szóló, fenntartási kötelezettsége van a pályázathoz, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan.

Az elvárásoknak, 2014-ben eleget tettünk, óvodapedagógusok, óvodai munkatársak vezették a programokat, az egyesület biztosította a költségeket, feltételeket.

Az éves pénzügyi beszámolóból is kitűnik, hogy áthúzódó pályázati támogatást használt fel az egyesület: számviteli szolgáltatásra, működési költségre, irodai felszerelésre és kirándulásra.

Egyesületünk az elvárásoknak, kitűzött céljainak megfelelően működött, s az előírásoknak megfelelően teszi közé pénzügyi, közhasznúsági beszámolóját:

 

 

Az idei évben, immár sokadik alkalommal ismét megrendezésre került a MOHOSZ felhívása alapján az Országos Horgász Környezetvédelmi Nap, melyben az újszászi Szabadság Horgász Egyesület is részt vett.

2015. április 11-én, szombaton a Szászberki Holt- Zagyva mentén a tópart rendezése során kaszálás, gereblyézés, útkarbantartás mellett, a döntően a 32-es főút tópart felőli rézsűjében és a vízterületre vezető lejáró út mentén szétszórt szemét is összegyűjtésre került.

 

Megtelt a konténer

 

Ezzel párhuzamosan Csekő Ferenc és Bencsik Gyula halőrök vezetésével a Zagyva hullámterének újszászi és szászbereki szakaszáról több utánfutót megtöltő hulladék lett összeszedve, mely hulladékok között elszomorítóan magas a Zagyva által a tavaszi árhullám során szétterített PET palackok, illetve a háztartási eszközök bontásából származó, fém tartozékoktól „megtisztított” alkatrészek aránya.

A Zagyva gát mellett elhelyezett 7 köbméteres konténer teljesen megtelt. A környezetvédelmi napon részt vett valamennyi horgásztárs munkáját ezúton köszönjük.

A Szabadság HE vezetősége nevében:

Ifj. Pap Gábor – HE titkár

 

Újszász 2016©