Sport, sport, sport

2009. március

Meggyőződésem, hogy a Megújulás AE klub által tizenharmadszor megrendezett szenvedélymentes sportnap meghozta az eredményét. A meghívottak listája általában az előző évi, de mindig vannak spontán résztvevők. A klubtagok családtagjainak az ismerősei, osztálytársai. Ennek a jelentősége szinte a legfontosabb, melyre nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni. PREVENCIÓ!

De lássuk a menetet! A készülődés úgy indult, mint máskor. Legelső feladatunk az volt, hogy Fehér Jánossal, a sportcsarnok vezetőjével egyeztettünk egy szombatot, amikor helyet biztosít nekünk. A klub vezetősége megtervezte az egész nap menetét. Hagyományaink és a gyakorlat alapján 100 körüli főt vártunk, és annyira is készültünk.

Bővebben: Megújulás AE Klub

Mi is az a "4H"!

Gyermek és ifjúsági mozgalom, melynek mottója: "Gondolkozva építs kezeiddel egy egészséges, tiszta és emberi világot!"

Négy angol szó:

Head = fej
Hands = kezek
Heart = szív
Health = egészséges

rövidítése, mely jelképezi a mozgalom céljait, az átgondoltságot, a gyakorlatiasságot, a humanizált és az egészséges életgondolatot. A fiatalok vállalkozó kedvére, kreativitására, sokoldalúságára épít. A természetes gyermeki kíváncsiságra alapozva ismertet meg az élethez szükséges praktikus ismeretekkel, technológiákkal, tevékenységekkel.

Fő célkitűzése az, hogy programjai révén a közreműködő gyerekeket, fiatalokat, öntevékenységre, gyakorlatias szemléletre, környezetük és közösségük iránt felelős magatartású polgárokká nevelje.

Bővebben: Újszászi 4H Egyesület

Az egyesület rövid története:

A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 1981-ben alakult. Az újszászi csoport 1999. októberében jött létre, az egyesület 40. csoportjaként. A megalakulás óta havi rendszerességgel tartjuk összejöveteleinket. Évenként kirándulást szervezünk. Már hagyományossá vált a decemberi "Sorstársak karácsonya" című rendezvényünk.

2001-ben a Fogytékosok Esélye közalapítvány pályázatán 250.000,-Ft-ot nyert csoportunk szabadidős tevékenységek témakörben. Ebből fedeztük az "Integrációs nap az egyenlő esélyekért" című rendezvényünket.

Bővebben: Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesületének Újszászi Csoportja

Az 1 % duplán számít!

Az elmúlt években sokan csatlakoztak felhívásunkhoz, és jövedelemadójuk 1 %-át az Újszászon működő alapítványok, egyesületek javára ajánlották fel. Bízunk benne, hogy most, amikor ismét döntenek az 1 %-ról, még többen támogatják a helyi alapítványokat. Kérjük, adóbevallásukban ennek megfelelően töltsék ki a rendelkező nyilatkozatot.

Maradjon az 1 % Újszászon! Segítsük mindannyiunk hasznára az itthon működő egyesületeket, klubokat, alapítványokat!

 

Újszászi 4H Egyesület

Adószáma: 18823318-1-16

Célja: Egyesületünk a célja, hogy anyagi források összegyűjtésével, pályázati támogatásokból, tagdíj bevételünkből a 4H alapelveinek, tevékenységi köreinek megfelelően olyan programokat valósítsunk meg, melyek elősegítik a környezettudatos nevelést, egészséges életmód és életvitel megalapozását, az ősi kismesterségek átörökítését, a néphagyományok és népszokások ápolását, a szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek, fiatalok, támogatók, önkéntesek, patronálok körében.

 

Együtt Újszászért Egyesület

Adószáma: 18832361-1-16

Alapítványunk egészségmegőrző, szociális, oktatási és kulturális egyesület, mely kiemelkedően közhasznú szervezet.

 

Idősekért Alapítvány 1997

Adószáma: 18833197-1-16

Célja: az Időskorúak Szociális Otthonában lakó ellátottak életkörülményeinek javítása, a gazdasági színvonal emelése, így különösen a gyógyszerellátás segítése, a fehérnemű és ágynemű pótlása, a technikai berendezések fejlesztése, az épületek állagának megóvása.

 

Magyar Lábtoll-labda Szövetség

Adószáma: 18827006-1-16

Célja a lábtoll-labda sportág népszerűsítése.

 

Újszász Városi Polgárőr Egyesület

Adószáma: 18830376-1-16

Célja: Újszász városban a bűnmegelőzés, valamint a közrend és közbiztonság megszilárdítása.

 

Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány

Adószáma: 18840650-1-16

Célja: Újszász város közbiztonságának javítása. Rendőrség és a polgárőrség támogatása.

Kiemelt közhasznú végzés száma: Kny. 60.060/2006/6.

Nyilvántartási szám: 1062

Kiemelt közhasznú végzés dátuma: 2006. 09. 26.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszám: 70300053-11026998.

 

Rózsa Imre Alapítvány

Adószáma: 18828090-1-16

Célja: a hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók segítése.

 

„Szabadság“ Horgász Egyesület

Adószáma: 19867225-1-16

Célja: a horgászat népszerűsítése, az újszászi horgászat szervezése, haltelepítés, környezetvédelem.

 

Újszász 2000 Alapítvány

Adószáma: 18825482-1-16

Alapítványunk Újszász város művelődéséért és sportjáért jött létre. Alapvető feladata támogatni az általános iskolát, a szociális otthont, a sportolókat, sakkozókat, focistákat, az Újszászon működő egyházakat.

 

Újszász Városi Vasutas Sportegyesület

Adószáma: 19866420-1-16

Célja: Újszász város sportéletének szervezése, a sport megszerettetése.

 

Visszaút Rehabilitációs Alapítvány

Adószáma: 18826926-1-16

Célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézet intézményi ellátását segítse, a működési feltételeinek javításában és a szakdolgozók továbbképzéséhez támogatást adjon.

 

Vörösmarty Tanulmányi és Sportalapítvány

Adószáma: 18822087-1-16

Célja: Az oktatás feltételeinek javítása. A tehetséges gyermekek támogatása.

 

„Megújulás” Alkoholizmus Elleni Klub

Adószáma: 18823765-1-16

Célja a kórházból kikerülő rehabilitált alkoholbeteg utógondozásában való tevékeny részvétel, az alkoholizmus elleni küzdelem, az öngyógyító életmentő tevékenység kifejlesztése.

 

Újszászi Énekszó Alapítvány

Adószáma: 18842913-1-16

Az Alapítvány célja: kulturális – művészeti tevékenység a zene területén. Kérjük, adója 1 %-ával támogassa alapítványunk munkáját!

 

Újszász Városi Postagalambsport Egyesület R23.

Adószáma: 18830699-1-16

Célja: a postagalambok tenyésztése és versenyeztetése.

 

Magyarországi Cigányok Európai Uniós Szövetsége

Adószáma: 18838549-1-16

Bankszámlaszáma: 10404508-45043204-00000000

Célja: a hátrányos helyzetű roma lakosság segítése.

 

„Gyere segíts” Alapítvány

Adószáma: 18140194-1-16

Alapítványunk célja, hogy felkutatjuk és támogatjuk azokat az Újszászhoz kötődő nehéz sorsú embereket, gyermekeket, családokat és időseket, akik önhibájukon kívül kimaradnak az állami támogatórendszerből. Az alapító okiratban az Újszászon élő és ide kötődő emberek életminőségének javításán túl a környezetvédelmet és az egészségmegőrzés segítését is célként fogalmaztuk meg.

 

Városi Civil Fórum

 

Harminc év

A Fekete József Kertbarát Kör megalakulásának 30. évfordulóját stílusosan június 30-án ünnepelte a Szász Vendégházban, ahol a kör történetéből fotókiállítást is rendeztek.

Fehérné Szekeres Zsuzsa köszöntötte a megjelenteket, Kaló Istvánné alpolgármestert, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének képviselőit, a társ kertbarát körök tagjait, az újszászi kertbarát kör volt elnökeit: Péteri Jánost és Fodor Imrét, a megjelent alapító tagokat és nem utolsósorban az ünnepelteket, a jelenlegi kertbarátokat.

Bővebben: Kertbarát Kör harminc éve

Újszász 2016©