Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
és felnő majd az új gyereksereg.
Többet, s jobban törődjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk.

Bródy János

 

Beszélj velem úgy, mintha felnőtt lennék!
Játssz velem úgy, mintha gyerek lennél!
Bízz bennem! Adj nekem feladatot,
Majd meglátod, milyen ügyes vagyok!

Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
Mint akik téged folytatnak majd!
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd
Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
Inkább szeresd, érdemük szerint becsüld meg őket!

Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak,
S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok!

Dávid Rózsa: Gyerekek nevében

 

Az Újszászért Egyesület Elnöksége nevében köszönetet mondunk minden egyesületi tagunknak, támogatóinknak, segítőinknek, hogy 2016. június végén ismét mosolyt, boldogságot, önfeledt játékot, hasznos tapasztalatokat nyújthattunk huszonhat gyermeknek “Mosolytáborunkban”.

Köszönettel:

Együtt Újszászért Egyesület
Elnöksége

 

Picasaweb | Google Photos

 

Picasaweb | Google Photos

Fotó: Bodnárné Szabó Gabriella, Bakó Jánosné

 

A Szabadság Horgász Egyesület 2016. május 22-én rendezte meg az Újszászi Holt-Zagyván (Szászberki-horgásztó) a hagyományos egyesületi halfogó versenyét. A verseny keretében gyermek, ifjúsági, női és felnőtt férfi kategóriákban lehetett nevezni, melyet összesen 41 horgász tett meg. 

A verseny első szakaszában úgy tűnt, hogy csak a versenypálya szélső helyei adnak számottevő mennyiségű halat, főleg pontyot és törpeharcsát, azonban a négyórás verseny utolsó órájára fordulva a középső részen is megélénkült a pontyok kapókedve. Nász Imre fél óra leforgása alatt beérte a versenyben addig vezetőket, egyúttal megfogta a verseny legnagyobb halát. A többi kategóriában is egy vagy két ponty kellett a dobogó tetejéhez, a hölgyek és a gyermekek részéről is türelmes és ügyes fárasztásoknak lehettek szemtanúi a versenyre látogatók. 

A legügyesebb horgászokat most is értékes díjakkal jutalmaztuk, minőségi botok, orsók és kiegészítők találtak gazdára. 

A díjazottak és a mérlegelési eredményük: 

Gyermek kategória: 

1. Dombai Ádám 4 320 gramm 

2. Konka Tímea    3 920 gramm 

3. Konka Dániel 860 gramm 

Ifjúsági kategória: 

1. ifj. Dombai Zoltán 3 520 gramm 

Női kategória: 

1. Sánta Sándorné 5 470 gramm 

2. Szabó Enikő 3 840 gramm 

3. Kiss Jánosné 3 700 gramm 

Felnőtt férfi kategória: 

1. Bulyáki István 13 240 gramm 

2. Nász Imre 11 820 gramm 

3. Kiss János 9 480 gramm 

Legnagyobb hal: 

Nász Imre 5 300 gramm (ponty). 

A mérlegelést és eredményhirdetést követően finom babgulyást fogyaszthattak el a versenyzők és a versenyre kilátogató hozzátartozók, Terjéki József szakács jóvoltából. Köszönjük Nagy Gábornak a verseny ideje alatt a helyszínen biztosított büfé szolgáltatását. 

Ezúton köszönjük Újszász Városi Önkormányzatnak és Molnár Péter polgármesternek az idei évben az egyesületnek nyújtott támogatást, melyet a vízjogi engedélyben előírt ökológiai vízszint biztosítására, a holtág fenntartására kívánunk fordítani. Továbbá köszönjük Konka Csabának a felajánlott képviselői tiszteletdíjat, melyet a verseny lebonyolításához használt fel az egyesület. 

Végezetül technikai jellegű információ: 

Egyesületünk horgászvizsgáztatásra nem jogosult. Vizsgázni – többek között – a Közép-Tisza-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége irodájában lehet (5000 Szolnok, Tabán u. 9. Tel.: 56/512-610 vagy 56/512-611), előzetes bejelentkezés alapján. 

Figyelemmel az elektronikus felületen történő rögzítésre, illetve a vizsgára való felkészülésre, javasoljuk, hogy azok a gyermekhorgászok, akik 12-14 évesek, és továbbra is szeretnének a horgászatnak hódolni 15 éves koruk után, időben kezdjék meg a felkészülést, és vizsgázzanak le, mivel abban az évben, amelyben a 15. életévüket betöltik, már csak vizsgadokumentum bemutatása után válthatnak engedélyt! 

Ifj. Pap Gábor
titkár 

 

Kapás
(Fotó: Ifj. Pap Gábor)

 

Nász Imre a nagy hallal
(Fotó: Paplanos Tibor)

 

Verseny közben
(Fotó: Paplanos Tibor)

 

2016. május 19-én a művelődési ház klubtermében tartotta közgyűlését az Újszászi 4H Egyesület, ahol Barta Imréné levezető elnök köszöntötte a megjelent felnőtteket és fiatalokat. Ismertette és elfogadtatta a napirendi pontokat, majd felkérte Szabóné Balogh Etelkát beszámolója megtartására, aki a 2015. év eseményei mellett röviden 22 éves elnöki tevékenységét is összefoglalta. Beszéde végén elköszönt az egyesülettől. Lemondását már korábban jelezte. Ezért a beszámoló elfogadása után tisztségviselő választás következett, amelynek eredményeként az egyesület új elnöke Pomázi Melinda, elnökhelyettese: Bakóné Tánczos Krisztina, elnökségi tagjai: Bogárné Simon Klára, Fehér János és Szacskó József. Zárszóként Bogárné Simon Klára köszönte meg szívhez szólóan Szabóné Balogh Etelka 22 éves munkáját.

 

Picasaweb | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

Az Újszászi 4H Egyesület, mint civil, gyermek és ifjúsági szervezet Alapító Okiratának, Egyesület Alapszabályának, Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően szervezte meg működését, végezte tevékenységét, valósította meg tervezett programját. A 2015. május 26-án összehívott közgyűlésen a résztvevők elfogadták az egyesület módosításokkal egybeszerkesztett alapszabályát, pénzügyi és közhasznúsági beszámolóját, éves tevékenységi tervét. Egyesületünk közhasznúsági kérelméhez kapcsolódóan a Szolnoki Törvényszék hiánypótlásra adott lehetőséget, melynek eleget tettünk. A hiánypótlás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a 2015.10.09-én kelt végzés értelmében a jogszabályoknak megfelelő eljárásrend szerinti a kérelem ismételt benyújtása vált szükségessé. Elnökségünk a hiánypótlásban meghatározottak szerint – Dr. Kókai Gábor ügyvéd úr tanácsa, segítsége alapján – átdolgozta a dokumentumokat, majd a 2015.11.16-án összehívott Közgyűlés jóváhagyása után ez benyújtásra került. A Szolnoki Törvényszék kedvező döntése értelmében elrendelte Újszászi 4H Egyesület közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.

Az egyesület új célja:

Politika és ideológia mentes gyermek és ifjúsági civil szervezetként a nevelés-oktatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás, korcsoportos és családi programszervezés közhasznú tevékenységként történő vállalása,

  • természet és környezetvédelem, ember és természet kapcsolatának humanizálása
  • ősi kismesterségek átmentése, hagyományőrzés, kultúraközvetítés
  • szabadidő hasznos eltöltése
  • egészséges életmód, egészségmegőrzés
  • sportélet területén szabadidős és versenysport rendezvény szervezés

 

Bővebben: Beszámoló az Újszászi 4 H Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ezúton is tájékoztatjuk az Egyesület Tagságát, Támogatóinkat, a Város Lakosságát, hogy a Közgyűlés, mint legfőbb döntéshozó szerv határozata értelmében - a lemondó elnökségi tagok helyére - új tisztségviselők  kerültek megválasztásra 2015.05.19-én.

Ennek értelmében az Újszászi 4 H Egyesület elnöksége az alábbi tisztségviselőkből áll:

  • Pomázi Melinda az egyesület elnöke
  • Bakóné Tánczos Krisztina az egyesület elnökhelyettese
  • Bogárné Simon Klára
  • Fehér János
  • Szacskó József az egyesület elnökségének tagjai.

Hívunk, várunk minden érdeklődött egyesületünkben, aki szervezetünk céljaival, értékeivel azonosulni tud, Alapszabályzatunkat elfogadja.

az Elnökség

 

Újszász 2016©