S Z A B A D S Á G   H O R G Á S Z   E G Y E S Ü L E T

5052 ÚJSZÁSZ, SÓLYOM ÚT 18.
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. ; web: www.ujszasz.hu/civilforum/szabadsag-he

 

T Á J É K O Z T A T Á S

HALTELEPÍTÉSRŐL
ÉS ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALOM
ELRENDELÉSÉRŐL

A Magyar Országos Horgász Szövetség (1124 Budapest, Korompai utca 17.), mint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérlője és a Szabadság Horgász Egyesület (5052 Újszász, Sólyom út 18.), mint halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlő által kötött alhaszonbérleti szerződés alapján a 16-297-1-1 új víztér kód megjelöléssel ellátott, Újszászi Zagyva- Holtág (vízügyi nyilvántartás szerint: Szászberki Holt- Zagyva) megnevezésű vízterületen a Szabadság Horgász Egyesület haltelepítést hajtott végre.

A telepítésről az alábbiak szerint nyújtunk tájékoztatást (a MOHOSZ által közzétett, 2016.09.01-től rendszeresített bejelentő lap adattartalmához igazítottan):

  • Az eredetileg tervezett 2016. október 20. helyett – időjárási okokból elhalasztottan – 2016. november 20-án 150 kg háromnyaras csuka, 136 kg kétnyaras csuka és 122 kg háromnyaras süllő került telepítésre a holtágba.
  • A telepítés során jelen voltak: Paplanos Tibor elnök, ifj. Pap Gábor titkár, Csekő Ferenc halőr és az időközben a vízterületre kiérkező Szabó István egyesületi tag.
  • A telepítésről fényképfelvételek készültek, melyeket a halászati hatóság és a MOHOSZ felé egyaránt megküldtünk, illetve kinyomtatott formában az egyesület soron következő éves közgyűlésén a tagok közül bárki megtekinthet.
  • A telepítést alátámasztó dokumentumok: megrendelő, szállítólevél, állatorvosi igazolás, számla.

A vízterületen az egyesületi közgyűlés döntése értelmében általános horgászati tilalom került elrendelésre.

 

A Vezetőség nevében:

Újszász, 2016. november 25.

ifj. Pap Gábor
titkár

 

 

Újszász 2016©