Google Photos

Fotó: Barta imréné

 

Csoport összejövetelünkre ismét sokan eljöttek.

Kaló Istvánné alpolgármester asszony először a március 7-én 18 órakor a művelődési házban megrendezésre kerülő városi nőnapi ünnepségre hívta a tagságot. Ezután a parkolási igazolványok érvényesítésével kapcsolatos jogszabályt ismertette, ami szigorításra került. A szociális támogatási rendszer átalakításával kapcsolatosan elmondta, hogy a város szociális rendeletét február 28-áig meg kell alkotni. Azon dolgoznak, hogy az állami támogatásból kikerülő szociális ellátásokat a településen fenn tudják tartani, anélkül, hogy adót kelljen emelni. A város költségvetéséből elsődlegesen az intézmények működését (óvoda, bölcsőde, szociális otthon, polgármesteri hivatal) kell biztosítani. Sokan nem tudják, hogy a helyi adóból kell hozzájárulni az iskolák fenntartásához is. A pályázati munkáik sikeresek, ezt bizonyítja a Zagyvaparti Idősek Otthona felújítása is, ezzel együtt sikerült megoldani a kastély épület felújítását is, a lakók hamarosan visszaköltözhetnek.

A településen az idén kisebb volumenű fejlesztések végrehajtására lesz lehetőség.

 

Farkas Józsefné:

Alpolgármester asszony tájékoztatásához az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:

Ismertetésre kerültek olyan pénzbeli és természetbeni szociális támogatások, melyek kikerülnek a szociális törvényből és 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező. Ilyen pl. a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, de az önkormányzat egyéb forrásokból biztosít erre keretet. Ezzel az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek.

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár még a múlt év végén bejelentette, hogy egy igazságos, átlátható és visszaélésektől mentes szabályozást vezetnek be 2015 márciusától.

A kormány fontos célnak tartotta a szabályozás megalkotásánál, hogy a rászorulóknak jusson a pénz, akik pedig visszaélnének vele, azok ne kapjanak támogatást.

Senkit sem hagyunk az út szélén – hangoztatta Czibere Károly. A jövedelemkompenzáló támogatásokat teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza, az adminisztrációt a járási hivatalok intézik.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai változatlanok maradtak, díjemelés csak a házi segítségnyújtás legmagasabb kategóriájában történt, mindösszesen 10 Ft/óra. (Ez a könnyebb számolás érdekében történt). Az önkormányzat ezzel is segíti a településen élő idős, rászorult embereket. Kérem, hogy minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Nem olyan régen történt településünkön, hogy egy vidéki hölgyet az utcán fekve találtak. Többen elmentek mellette, nem tudtak, vagy nem akartak rajta segíteni. Mint később kiderült, hajléktalan volt és a vonatról leszállították. A családsegítő szolgálat munkatársa a helyszínen megtette a szükséges intézkedést. Még tart a tél, figyeljünk oda egymásra, szomszédainkra és ha kell, éljünk jelzési kötelezettséggel.

Mivel közérdekű témáról van szó, ezért az újság hasábjain megosztom a lakossággal is az alábbi információkat:

Ilyen esetben a Diszpécser szolgálatot tudjuk hívni, melynek telefonszáma: 42/504-618 vagy hívjuk a mentők hívószámát: 104

Milyen esetekben hívjuk a Diszpécser Szolgálatot?

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekszik takaró és alatta lévő karton, polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás),
 • ha az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér; de Ön nem tudja, milyen típusú segítségre lenne szüksége,
 • információra, segítségre van szüksége, mert Ön, családtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, vagy ennek veszélye fenyegeti,
 • ha a környezetében élő fedél nélkül élő ember a szokásaitól eltérően viselkedik (nem kelt fel mikor szokott, egész nap fekszik).

Amennyiben telefonál, az alábbiak szerint tegye meg a bejelentést:

 1. Helyszín?
 2. Mit tapasztalt? (földön fekszik, nem a megszokott módon viselkedik, erős fájdalomra panaszkodik stb.)
 3. A bejelentett személy neme, kb. kora, amennyiben Önnek tudomása van róla, esetleg neve.
 4. Ha megszólította a hajléktalan embert, kérjük, kérdezze meg, milyen segítségre van szüksége!
 5. Amennyiben a helyszínen tud maradni, vagy vállalja, hogy a helyszín felkutatásában további információkat ad munkatársaink számára, az Ön neve és telefonszáma. (szükség lehet visszahívására, ha nehezen, vagy nem találjuk meg a helyszínt)
 6. Kérjük, várjon a diszpécser esetleges kérdéseire (az információk pontosítása érdekében fontos), és csak ezután tegye le a telefonkagylót!

Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?

Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul:

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.);
 • baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén;
 • megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt;
 • ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.);
 • ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

A 42-es körzetszámot azért hangsúlyoztam ki, mert a megyénkben már nagyon sok személy kapott a +23; és +24-es telefonszámról hívást. Ezek külföldi számok, ne vegyük fel a telefont és ne is hívjuk vissza, mert kiürülhet a pénztárcánk.

Köszönjük a nőnapi meghívást, jó lenne, ha nem csak a műsoros rendezvényeken lennénk jelen, hanem pl. a történelmi ünnepeken is. Eddig is igen színvonalas műsorokat láthattunk a településünkön működő oktatási intézmények közreműködésével.

Az egyesület továbbműködéséhez maximális segítséget szeretnék nyújtani a munkatársaimmal közösen.

A tagság örömmel vette a tájékoztatásokat, és kérdéseket tettek fel, amikre Kaló Istvánné és Farkas Józsefné készséggel válaszolt.

Csoportunk részéről továbbra is igényt tartunk a rendszeres tájékoztatókra, mert így „magyarul”, érthetően, nem „jogszabály nyelven” jutunk számunkra fontos információkhoz.

Köszönjük Farkas Józsefné, Bíró Mihályné, Tóth Jánosné, Garai Istvánné, Medgyes Józsefné, Szabó Lajosné, Szűcs Jenőné, Cser Lászlóné szíves támogatását!

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. március 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várunk!

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni. A tagdíj összege évek óta változatlan, 1200 Ft/év.

A tagdíj befizethető a Családsegítő Szolgálatnál nyitvatartási időben, és a sorstársi összejövetelen.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

A novemberi nagyrendezvényünkön ígéretet kaptunk arra, hogy csoportunk további működéséhez minden támogatást megkapunk, erre Kaló Istvánné alpolgármester asszony és Farkas Józsefné, a Zagyva menti Integrált Központ igazgatója vállalt garanciát. Ezért a január 22-én megtartott összejövetelünket igen nagy érdeklődés kísérte. Köszönthettük körünkben dr. Urbán Szabó Bélát, egyesületünk elnökét, Simon Jánosné titkárt, Kaló Istvánné alpolgármestert, Farkas Józsefné igazgatót és Molnár Sándort, a Vasutas Nyugdíjas alapszervezet elnökét.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából először Dienes András mondott verset.

Kaló Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a jelenleg 110-120 fős tagság nagyon sokat kapott az egyesületen keresztül, a lakás akadálymentesítési támogatások, gépjárműszerzési támogatások igénybevételével, más egyéb ügyintézéshez szükséges jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatók, gyógyászati segédeszköz bemutatók megtartásával.

A csoport a város egyik legrégebbi, legnagyobb létszámú civil szervezete, melyre az önkormányzat is mindig számított. Azonban az önkormányzat is mindig támogatta a lehető legtermészetesebb módon, és érdekünk, hogy a csoport működni tudjon. Várhatóan a 2015. évi költségvetésből is támogatjuk a csoportot, hogy céljait végre tudja hajtani, lehet kirándulni, rendezvényeket tartani. Elsősorban a jogi háttérrel rendelkező civil szervezeteket tudjuk támogatni. Amikor szóba került a csoport megszűnése, azt mondtam, védnökséget vállalok fölötte, amellett is, hogy tagja vagyok az egyesületnek. Akár egyesület, akár csoport, akár klub akkor működik, ha van vezetője, van, aki összefogja, és szívvel-lélekkel csinálja. Farkas Józsefné Erikával beszélgetve megértettük, hogy elfáradt a vezetőség, rájöttünk, hogy segítségre van szükség ahhoz, hogy továbbra is működjön a csoport. Azt gondolom, Ulviczkiné Magdikát oly módon sikerült meggyőzni, hogy maradjon a közösségnek a vezetője, hogy felvállaltuk, hogy ehhez minden segítséget megadunk. A csoport nagyon sokat tud nyújtani tagjainak, akkor, ha együtt tud maradni.

Farkas Józsefné örült, hogy sokan megjelentek, hiszen mindenkinek érdeke, hogy valahová tartozzon, hasznos információkhoz jusson. Szükség van a segítségre, a vezetőség támogatására, amit fel tudunk ajánlani. A Családsegítő Szolgálat ügyfélszolgálata rendelkezésre áll, jöjjenek hozzánk, segítünk, amiben tudunk. A csoportvezetővel szeretném tartani a kapcsolatot, ha valamilyen pályázatot írnak ki. Éppen most lehet jelentkezni az Erzsébet program keretében üdülési és gyógyfürdő pályázatokra. A családsegítő szolgálatnál szívesen állunk rendelkezésre. Szervezési feladatokat is felvállalunk, akár megkeresni embereket, akik nem tudják az ügyeiket intézni, akár az elmaradt tagdíjak beszedésében is tudunk segíteni, még levélkihordásban is. A családsegítő szolgálathoz is be lehet hozni a tagsági könyvet érvényesítés céljából, ügyfélfogadási időben.

A szociális ellátások kapcsán lesznek változások, erről a jövő hónapban tudok tájékoztatást adni.

Szívügyem az egyesület sorsa, bíztam benne, hogy nem fog megszűnni.

Dr. Urbán Szabó Béla elnök szeretettel üdvözölte a megjelenteket, boldog új évet kívánva. Általában nagyon nehéz civil szervezetet működtetni, főleg, ha kisebb településekről van szó. Bennünket nem kiemelten segítenek, támogatnak, éppen megtűrnek bennünket, vagy jobb volna, ha nem lennénk, majdnem ilyen a hozzáállás a jelenlegi kormány részéről a civil szervezetek jelentős részét illetően.

Minden nehézség ellenére „áll még Déva vára”, ezt az időszakot is át tudtuk vészelni. Tapasztaljuk azt is, hogy a csoportjainknak is egyre nehezebb, az önkormányzatok túlnyomó többsége egyre nehezebben tudja támogatni működésüket. Ha az újszászi önkormányzat segíti a csoport működését, annak nagyon kell örülni. Itt az alpolgármester asszony utalt rá, miért fontos, hogy közösségben legyen ez a társadalmi csoport. Ennek az előnye, hogy legyen meg a közösségi érzés, hogy tartoznak valahová. Egyesületünk és az országos szövetség szempontjából is fontos, hogy amikor egy-egy kérdésben tárgyalnak a politikai döntéshozókkal, nem mindegy, hány emberre tudnak hivatkozni, amikor az álláspontjukat elmondják.

Ettől az évtől a települési szociális kérdéseknek az intézése gyökeresen megváltozik. Február végéig kell megalkotni a települési önkormányzatoknak a helyi szociális rendeletét, amelyen keresztül a helyi szociális kérdéseknek a rendezése történik, a szociális segélyektől kezdve az egyéb szociális jellegű támogatásokig bezárólag. Ebbe a rendszerbe nagyon nehéz lesz bekerülni.

A helyi csoporton belül, akik ismerik egymást, jelzőrendszerszerűen is tudnak működni. Ily módon az önkormányzatok illetve a szolgáltatást nyújtó szervezetek tudomást szereznek arról, kit kell elérni, ebben tesz jószolgálati tevékenységet a csoport működése.

Magdika régi harcos a csoportvezetői funkcióban, szeretném, ha tovább vinné a csoportot. Sajnos, a mi tagságunk is szép lassan elöregedő félben van. Nem nagyon tolonganak az emberek, hogy ilyen kötelezettséget felvállaljanak, fiatalabbak pedig nincsenek.

A csoportok működése szempontjából a tagnyilvántartással mindig gond volt, és lesz is, naprakészen, pontosan a nyilvántartást vezetni gyakorlatilag nem lehet.

Köszönöm az önkormányzat részéről az alpolgármester asszony szavait, emberileg elkötelezte magát illetve a testületet Önök felé azzal, hogy a jövőben is kész az önkormányzat segíteni és támogatni a csoport működését. Ezt becsüljék meg. Ma 42 csoport működik a megyében, és kb. 40 %-uk kap az önkormányzattól valamilyen támogatást akár természetben, akár anyagi formában. De van olyan önkormányzat, ahol bérleti díjat kérnek helyiség használatért.

Bakó Lászlóné kért szót, hogy az elmúlt 15 éves munkájáról beszámoljon. Felvetette az ellenőrző bizottsági tagsága alatt felmerült hibákat, az egyesület 2014. évi küldöttközgyűlésére készített anyagban kifogásolta a mérleg adatokat. Szóvá tette az egyesület veszteséges gazdálkodását.

Dr. Urbán Szabó Béla reagált a felvetésekre.

Amilyen problémákkal küzdünk, arról nem én, és nem az egyesület tehet. Országosan sok feladatot elvettek az egyesületektől és az emberektől, kormányzati intézkedések következtében. A MEOSZ-ban tisztújító küldöttgyűlés lesz, és nem az a cél, hogy a megyei egyesületek megszűnjenek, és kis egyesületek csatlakozzanak az országos szervezethez. A magunk lehetőségei szerint megpróbálunk összefogni.

Kolozsi Ferenc a tagdíjjal kapcsolatos kérdést tett fel, miért nem maradhat a tagdíj a csoportnál.

Dr. Urbán Szabó Béla elmondta, hogy a regisztrált tagok 20 %-a fizet tagdíjat. A tagdíj összegét és a csoportoknak visszaadott összeget a küldöttgyűlés szavazza meg.

Kaló Istvánné felajánlotta, hogy az évente befizetett tagdíj összegéhez saját tiszteletdíjából hozzájárul. Tiszteletdíjából rendszeresen támogat civil szervezeteket.

Ezután ismét feltettük a kérdést a vezetőség tagjainak, hogy a további munkában részt kívánnak-e venni. Bakó Lászlóné és Dienes András nem vállalták a további munkát. Bálint Ferencné továbbra is bizalmi marad, segítőnek jelentkezett Cser Lászlóné és Szűcs Jenőné. A csoport vezetője Ulviczki Józsefné marad.

A csoport működésével kapcsolatban feltettük a kérdést, milyen formában működjön tovább. Javaslat az volt, hogy a jelenlegi formájában maradjon egy évig. A jelenlévők egy tartózkodással megszavazták a csoport egyesülethez való tartozását.

Köszönjük Cser Lászlóné szíves támogatását.

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. február 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. A napirendek fontosságára való tekintettel szeretettel várjuk csoportunk tagjait.

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

Kaló Istvánné alpolgármester volt a vendége a sorstársaknak

 

Simon Jánosné egyesületi titkár is köszöntötte az újszásziakat

 

Az egyesület tagjai

 

2014. november 20-án tartotta csoportunk záró rendezvényét a Szász Vendégházban.

Mint a csoport vezetője, köszöntöttem kedves tagjainkat, meghívott és megjelent vendégeinket; Molnár Péter polgármestert és kedves feleségét, Kaló Istvánné alpolgármester asszonyt és kedves férjét, Zana Ignácnét, a polgármesteri hivatal munkatársát, Farkas Józsefnét, a Zagyva Menti Integrált Központ igazgatóját, Papp Sándornét, az idősek nappali ellátása munkatársát, Molnár Sándort, a Vasutas Nyugdíjas alapszervezet elnökét.

 

Ulviczki Józsefné
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

A zenét a Szomszédok duó (Nózsi Sándor, Halgat László) szolgáltatta.

Felállva, néma főhajtással emlékeztünk elhunyt sorstársainkra, majd megfogtuk egymás kezét, és közösen elénekeltük a Szeressük egymást gyerekek c. dalt.

Rövid műsorunkban Fábián Ferencné és Dienes András olvasott fel két-két verset.

Részlet a csoport 15 éves munkájáról szóló beszámolóból:

„Tartottunk különféle bemutatókat, szerveztünk szakmai napokat, szavalóversenyt, vetélkedőket, hallhattunk a rendőrség munkatársaitól figyelemfelhívó ismertetőt a trükkös tolvajokról, tájékoztatókat Molnár Péter polgármestertől a város helyzetéről, Zana Ignácnétól, a polgármesteri a hivatalban igényelhető különféle támogatásokról, Farkas Józsefnétől a szociális támogatási formákról, Molnár Sándortól a vasutas és nem vasutas nyugdíjasokat érintő különféle rendeletekről.

Rendszeresen megünnepeltük a nőnapot, anyák napját, idősek világnapját, de farsangi ünnepséget is tartottunk már.

Az éves kirándulások alkalmával nagyon sok helyre ellátogattunk. Emlékezetes marad a 2005-ben megszervezett „hárombuszos” kirándulás, amikor Budapesten a Parlamentbe látogattunk. De voltunk Tiszakürtön, Tápiószelén–Tápiószentmártonban, Szarvason, Gyulán, Cserkeszőlőn, Gyöngyösön, Mezőkövesden, Parád–Parádfürdőn, Bükkszéken, Szilvásváradon, Szolnokon, Martfűn, Túrkevén, Kisújszálláson, Karcagon, Berekfürdőn, és idén Bogácson és a Szépasszonyvölgyben.”

Örülök, hogy sok embernek tudtunk segíteni a tizenöt év alatt. Barátságok szövődtek, kialakult egy „törzsgárda”, akik rendszeresen jöttek kirándulásra, összejövetelekre. Sajnálom, hogy sokan nem éltek ezzel a lehetőséggel. Pedig szerettem volna elérni, hogy minél többen kimozduljanak otthonról.

Megköszönöm a vezetőség tagjainak, Bakó Lászlóné Margitkának, Bálint Ferencné Veronkának, Dienes Andrásné Marikának, és Dienes Andrásnak a nem kis munkáját, szervezőmunkákban való részvételét, és az év közben az összejövetelek lebonyolításában segítőknek a munkáját, az adományozók jószándékát, süteményt sütő tagjaink fáradozását.

Végül, de nem utolsósorban megköszönöm az önkormányzat, ill. Molnár Péter polgármester anyagi támogatását, a családsegítő szolgálat munkatársai, a művelődési ház munkatársai segítségét.

A Gyógycipő Kft. ügyvezető igazgatójának, Ulviczki Ferencnének külön megköszönöm az együttműködését, a sorstársak segítését, a gyógyászati segédeszközök hozzáférhetőségéhez való ismertetőit, a rehabilitációs szakorvosokkal megtartott tájékoztatóit, és a rengeteg tombolatárgyat, amit az évek alatt felajánlott csoportunk számára.

A Szász Vendégház vezetőjének, Bálint Ferencnek és munkatársainak köszönjük az évek óta tartó segítségét, a figyelmes kiszolgálást. Végül Paul Fleming: Ne csüggedj! című versét mondtam el. Vendégeink hozzászólásaikban elismerték a csoport munkáját, a város életében betöltött szerepét. Megköszönték a befektetett energiát, fáradságot. Megállapították, hogy a csoport munkájára igény van, hiszen nagyon sok a magányos, rászoruló embertársunk. Ezért az önkormányzat a csoport további működéséhez minden segítséget megad.

A finom vacsora elfogyasztása után sokan táncra perdültek, majd a tombolahúzás izgalmai következtek. A rendezvény végeztével mindenki elégedetten távozott.

Megköszönjük támogatóink segítségét, a finom süteményeket, és a rengeteg tombolatárgyat:

Ágotai Imréné, Bálint Ferencné, Balogh Erzsébet, Balogh László, Battyányi Józsefné, Bíró Mihályné, Cser Lászlóné, Dienes András, Dienes Andrásné, Fábián Ferencné, Farkas Józsefné, Garai István, Garai Istvánné, Gere József, Geréné Magyar Mária, Gúti Istvánné, Hajdú Gyuláné, Herczeg Józsefné, Juhász Lászlóné, Juhászné Ulviczki Zsófia, Kaló István, Kaló Istvánné, Kanalas Péterné, Katona Károly, Kerepesi Józsefné, Kis-Czakó Lászlóné, Kolozsi Ferencné, Krassóiné Gyüre Rozália, Medgyes József, Medgyes Józsefné, Molnár József (Szászberek), Molnár Péter polgármester, Molnár Péterné, Molnár Sándor, Molnár Sándorné, Mucza Istvánné, Nagy Jánosné, Nagy Lászlóné, Ördög Ferencné, Papp Sándorné, Püsök Rozália, Sipos Pálné, Szabó Andrásné, Szabó Dávidné, Szabó Jánosné, Szabó Lajos, Szabó Lajosné, Szacskó József, Szacskó Józsefné, Szaszkó Elek, Szaszkó Elekné, Szóró Józsefné, Szőllősi Józsefné, Szűcs Jenőné, Tóth Jánosné, Varga Lajosné.

Ulviczki Józsefné

 

A mozgássérültek csoportja 2013. november 14-én a Szász Vendégházban tartotta 15. évzáró rendezvényét.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöttem csoportunk valamennyi megjelent tagját és kedves vendégeinket: Molnár Péter polgármester urat és kedves feleségétKaló Istvánné alpolgármester asszonyt, egyesületünk vezetőit, dr. UrbánSzabó Béla elnököt, Simon Jánosné titkárt, Farkas Józsefnét, a Zagyva menti Integrált Központ igazgatóját.

A beszámolók előtti műsorunkban verset mondott Dienes András, Fábián Ferencné, Krassóiné Gyüre Rozália, Nagy Jánosné pedig egy régi katonanótával örvendeztette meg a hallgatóságot. Ezután Simon Jánosné, egyesületünk titkára informálta a tagságot az igénybe vehető támogatásokról, végül egy kedves történetet olvasott fel, ami arról szólt, hogy érdemes élni.

A csoportvezetői beszámolóban elmondtam, hogy 1999 óta a mostani rendezvényünk már a 15. A kerek évforduló alkalmából a csoport életéről készült fotókat láthattuk a kivetítőn. Sajnos, sokan már nincsenek köztünk, így a képek nézegetésével emlékeztünk rájuk, és idéztük vissza az elmúlt éveket. A digitális fényképezőgéppel megörökített események – bízom benne – szép emlékeket idéztek fel bennünk.

Ezután az év eseményeit idéztem fel. Megállapítottuk, hogy csökken a taglétszám. A munkánkra – úgy érezzük – az ország gazdasági helyzetére való tekintettel nincs akkora szükség, mint amikor az egyesület intézte a lakás akadálymentesítési támogatásokat, a gépjárműszerzési támogatásokat, kaptuk a közlekedési támogatást. Sokan kiestek ezekből a kedvezményekből.

A vezetőség tagjainak: Bakó Lászlónénak, Bálint Ferencnének, Dienes Andrásnénak, Dienes Andrásnak megköszöntem áldozatos munkáját. A csoport nevében külön köszönetet mondtam Krassóiné Gyüre Rozikának, áldozatos munkájáért, segítőkészségéért.

Végezetül – utólag is köszöntve az időseket –, B. II. János Pál Pápa köszöntését olvastam fel.

A beszámoló után dr. Urbán Szabó Béla elnök köszöntötte a megjelenteket. Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a csökkenő taglétszám nemcsak nálunk jellemző. Felhívta a figyelmet a gépjárműszerzési támogatás igénybevételével, a megváltozott munkaképességű emberek felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokra. Bízik abban, hogy a csoport életben marad, a MEOSZ érdekképviseleti munkája pedig nem lesz hiábavaló.

Farkas Józsefné, a Zagyva menti Integrált Központ igazgatója gratulált színvonalas műsorunkhoz, a versekben szép gondolatokat idéztek fel az előadók. Beszámolt pályázatukról, melyben főszerepet kaptak a hátrányos helyzetű emberek. Kérte, jelentkezzenek programjaikra, szeretettel várnak minden érdeklődőt! A csoport munkájához pedig további sok sikert kívánt.

Molnár Péter polgármester köszöntője után elmondta, hogy az elmúlt 2-3 évben óriási pénzkivonás történt a szociális szférából. Minden nap találkozunk olyan helyzettel, amit nem tudunk megoldani. A város, az önkormányzat nevében megköszönjük azt a támogatást, amit tőletek kapunk. Ha meghívnak, el szoktam menni a civil szervezetek rendezvényeire. Mindenki elmondja ilyen alkalmakkor, hogy mi a panasza, amire keressük a választ.

Az elhangzott hozzászólások után megköszöntem valamennyi támogatónknak, a sok finom süteményt sütő asszonyoknak, vagy tombolatárgyat hozóknak, hogy hozzájárultak rendezvényünk megtartásához.

Támogatóink:

A hangosítást Takács Ferenc kezelte (köszönjük a művelődési háznak az eszközök biztosítását, és Kasza József is közreműködött a madzagok kigubancolásában). A vetítéshez szükséges eszközöket Kovács Nándor középiskolai tanár biztosította (a középiskolából hozta, vitte a felszerelést).

A Szász Vendégház dolgozóinak köszönjük a finom vacsorát, Bálint Ferencnek pedig a támogatását.

Köszönjük az értékes tombolatárgyakat, a finom süteményeket:

Gyógycipő Kft. Szolnok, Fehér János, Molnár Péter és Molnár Péterné, Bálint Ferencné, Balogh Erzsébet, Balogh László, Bíró Mihályné, Cser Lászlóné, Csomor Lászlóné, Dienes András, Dienes Andrásné, Fábián Ferencné, Farkas Józsefné, Garai István, Garai Istvánné, Geréné Magyar Mária, Gere József, Hajdú Sándor, Juhász Lászlóné, Juhászné Ulviczki Zsófia, Kaló Istvánné, Katona Károly, Kerepesi József, Kerepesi Józsefné, Kis Czakó Lászlóné, Kolozsi Ferencné, Krassóiné Gyüre Rozália, Kun Istvánné, Medgyes József, Medgyes Józsefné, Molnár Sándorné, Mozgássérültek Csoportja Újszász, Mucza Istvánné, Nagy Jánosné, Nagy Józsefné, Nagy Lászlóné, Ördög Ferencné, Pintér Istvánné, Pintér István, Püsök Rozália, Sipos Pálné, Szabó Andrásné, Szabó Dávidné, Szabó Jánosné, Szabó Lajosné, Szacskó Józsefné, Szaszkó Elekné, Szőllősi Józsefné, Szűcs Jenőné, Terék Imréné, Tóth Jánosné, Ulviczki Józsefné, Varga Kálmán, Varga Lajosné, Zagyva menti Integrált Központ dolgozói.

Minden kedves sorstársunknak jó egészséget, boldog, békés karácsonyi ünnepeket, és sikeres boldog új évet kívánok, vezetőségünk nevében:

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

Az ünnepi asztalnál
(Fotó: Fehér János)

 

A mozgássérültek csoportjának 15. évzáró rendezvényén
(Fotó: Fehér János)

 

Vetítés közben
(Fotó: Fehér János)

 

Az éves kirándulásunkat 2011. szeptember 15-ére szerveztük. Úti célunk – közkívánatra – ismét Martfű volt. Először Szolnokon, az új Tiszavirág hidat és környékét néztük meg, majd a Galériában az Álmok, mesék, mítoszok című kiállítást tekintettük meg.

 

Kirándulók a Tisza parton
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

A huszadik század legnagyobb magyar alkotóinak műveiben gyönyörködhettünk. A nemzedékek alatt megteremtett hatalmas Antal-Lusztig gyűjtemény, Magyarország egyik leggazdagabb, számos, korábban elveszettnek hitt művet is őrző, magánkézben levő képzőművészeti kollekciója révén több tucatnyi magyar művész táblaképeivel, egyedi grafikáival, szobraival az egész múlt századi magyar képzőművészet fejlődése nyomon követhető, különösen, hogy nem egy életmű olyan fontos darabjai találhatóak meg benne, melyekről évtizedeken át csak legendák szóltak, de valójában nem láthatta őket senki.

Következő állomásunk a Repülőmúzeum volt. Felszálltunk az IL-18-as utasszállító gépre, ahol elénekeltük a Majd ha nékem sok pénzem lesz… c. nótát. A kiállított repülők nagy területen helyezkednek el, ezért nem mindenki tudta megtekinteni az összeset, de a többiek sok érdekességgel találkozhattak.

 

"Majd ha nékem sok pénzem lesz..."
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

Innen indultunk Martfűre, ahol a Termál SPA éttermében megebédeltünk, utána a fürdőben töltöttük a délutánt.

Még mielőtt hazaindultunk, lesétáltunk a Tisza partra a csónakkikötőbe, ahol a szép környezetben gyönyörködve egy kicsit megpihentünk, majd hazaindultunk.

Köszönjük Dienes András csoporttitkár szervezőmunkáját, buszvezetőnk biztonságos vezetését.

***

Egyesületünk jászladányi csoportja 2011. szeptember 24-én tartotta a Rokkantak napja és a megyei csoportok találkozóját. A rendezvényen az újszászi csoport képviseletében öten vettünk részt. Turóczi András csoportvezető fogadott bennünket.

Az évente megrendezett eseményen részt vett a nagyközség vezetése is. Dankó István polgármester elmondta, hogy folyik a középületek akadálymentesítése a mozgássérült emberek érdekében. A civil szervezeteket az idén 20 millió forinttal támogatta az önkormányzat. Végül jó szórakozást kívánt a résztvevőknek; „a jász ember szereti a hosszú kolbászt, és a rövid beszédet”.

A műsorban helyi csoportok, nótaénekesek léptek fel nagy sikert aratva. A finom vacsora után a rengeteg tombolatárgy is gazdára talált. Gratulálunk a szervezőknek!

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2011. október 20-án 14 órakor lesz a művelődési házban.

Mindenkit szeretettel várunk.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

Újszász 2016©