A város jelképei

A város címerét és zászlaját Deák Varga József címergrafikus tervezte 2000-ben. (Az ismertetések a hivatalos heraldikai leírásból származnak.)

1. Címer

Leírása: Kerektalpú vörös pajzs. A pajzslábban a pajzsot átívelő barna fagyökér, melynek széleiből egy-egy barnatörzsű – és ágú zöld lombozatú fa emelkedik ki. A két fa közötti gyökérhídon egy jobbra fordult arany oroszlán áll, felemelt jobbjában arany markolatú ezüst szablyát tart. A gyökérhíd alatt hurkolt vállszíjú arany kürt. A pajzsot ívben elhelyezett, háromtornyú, rovátkolt falú, zárt kapuval ellátott ezüst várfalkorona fedi.

A címer magyarázata: A közös gyökéren elhelyezkedő két fa a város régebben is használt szimbóluma, az egykori Orczy bárói kastély parkjában lévő különleges növényi képződmény. A két fa között álló oroszlán és az alatta elhelyezkedő kürt az Orczy család címerének elemei. A kürt ezen túl a város egykori jászsági hovatartozására is utal. Az ezüst várkorona a település városi rangját tükrözi.

2. Zászló

1:2 arányú, hasítással és felső (rúdfelőli) harmadában vágással négyelt zászló (lobogó) zöld-arany, illetve arany-zöld színekbe. A mezők metszéspontjában középpontjával Újszász Város címere foglal helyet. A városi zászló méretei: 2x1 méter, a lobogó 1x2 méter, ezeken túl több darab asztali zászló.

3. Díszpecsét

 1. Újszász Város díszpecsétje: kör alakú bélyegző
 2. Újszász Város Önkormányzata külső-körírással, Várossá nyilvánítva: 1997. belső körírással, és középen a város címerével.
 3. A város díszpecsétje díszítő, utaló jelképként használható fel.
 4. A város díszpecsétje csak hiteles alakban és egy példányban készíthető el.
 5. A város díszpecsétje alkalmazható:
  1. ünnepélyes testületi ülés meghívóján,
  2. reprezentatív szerződéseken, ünnepélyes okiratokon,
  3. a város történetével foglalkozó kiadványokon,
  4. a képviselő-testület által alapított díszokleveleken,
  5. nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, testvérvárosi kapcsolatokban,
  6. a város kiemelkedő rendezvényeinek emléklapjain.
 6. A város díszpecsétjét a polgármester őrzi.

 

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (IX.16.) számú rendelete Újszász Város címerének, zászlajának, és díszpecsétjének létesítéséről és használatának rendjéről:

 

Újszász 2016©