Tisztelt Olvasók!

Gondolom, várják már a tavasz érkezését. Ezzel így vagyok én is, mert a szürke, hideg téli napok nem sok örömet szereznek. Ettől függetlenül dolgozni muszáj, szükséges. Bár ez a hónap nagyon rövid volt, mégis nagyon sok minden történt, amit szeretnék önökkel megosztani.

Ebben az évben a fejlesztések területén az a célunk, hogy a megnyert és elkezdett fejlesztéseinket lezárjuk. Két olyan pályázattal haladtunk előre, amik elsősorban az oktatás fejlesztését célozzák. Az Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyéért című pályázatunkra kiírt közbeszerzési eljárás győztesével, a FULL-TEC Komputer Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft.-vel a szállítási szerződést megkötöttük. Még ebben a hónapban leszállítanak többek között 97 db személyi számítógépet és tartozékaikat, mintegy 36 millió forint értékben.

A gimnázium felújítása során az eszközbeszerzésekre írtunk ki pályázatot. Az ajánlattételi felhívásra négy területen vártunk ajánlatot, ezek közül a legnagyobb volumenű a bútor és elektromos eszközök szállítása, közel 23 millió forint értékben. Az eljárás eredményes volt, a napokban megkötjük a szállítási szerződést az ASS Magyarország Kft.-vel. Ugyanígy eredményes volt az oktatási eszközökre kiírt pályázatunk. Itt a nyertes a STIEFEL EUROCART Kft. lett. Mindkét szállító 30 napos határidővel szállítja az eszközöket.

 

Megérkeztek az aktív táblák a középiskolába
(Fotó: Kovács Nándor)

 

Nem lett eredményes az eljárás két területen. Az első a sporteszközök szállítása, a másik pedig egy meteorológiai állomás kivitelezése. Három ajánlatkéréssel folytatjuk majd a közbeszerzést.

Tisztelt Olvasók!

Indítjuk a közbeszerzést a Bakó úti játszótér és a sportpálya öltözőjének felújítására is. A Zagyva Menti Integrált Központ szintén közbeszerzési eljárást indított a szociális alapellátás épületének felújítására illetve bővítésére. Reményeink szerint március végén megkezdődhetnek minden területen az építési munkák.

 

Hamarosan tetőt kap a sportöltöző
(Fotó: Fehér Judit)

 

Tisztelt Olvasók!

A települési önkormányzatunk február 15-én fogadta el a város 2011. évi költségvetését. Gondolom, sokan találkozhattak a médiában számtalan olyan információval, amely az önkormányzatok nehéz helyzetével foglalkozik. Ez alól mi sem vagyunk kivételek, hiszen mi is ebben a társadalmi közegben élünk. A most elfogadott költségvetést hosszú ideig tartó egyeztető munka előzte meg. Itt köszönöm meg a költségvetés előkészítésében résztvevők munkáját.

A novemberben elfogadott költségvetési koncepció szerint, a Magyar Köztársaság által elfogadott költségvetés ajánlása alapján készült ez az igen fontos dokumentum. Szem előtt tartottuk az állami költségvetés által megkívánt 5 %-os köztisztviselői létszámleépítést és a dologi kiadások előírt csökkentését is. Meg kell jegyeznem, hogy minden önálló intézményünk partner volt a lehető legracionálisabb megoldások alkalmazására is, így a város működési hiánya nem lehet több mint 2010. év végén volt. A létszámleépítéssel járó működési kiadásaink csökkentése nem azonnali eredményt hoz, hiszen több területen csak a második félévben kerül sor ennek megvalósítására.

 

Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott volt a testületi ülés vendége
(Fotó: Fehér Judit)

 

Figyelemmel voltunk arra is, hogy közalkalmazottainkat ne hozzuk nagyon hátrányos helyzetbe, a természetes létszámfogyást helyeztük előtérbe. Elsősorban a nyugdíjba vonulás során fogunk élni a létszámcsökkentéssel úgy, hogy nem pótoljuk a nyugdíjba vonuló kollégáinkat.

A több mint 2 milliárdos költségvetésünk hiányszámai főleg a működési területen kívánnak nagy erőfeszítéseket. Ezt alátámasztja az is, hogy a város hitelképessége, vagyis a hitelhez jutás lehetősége fennáll. Nem vagyunk eladósodva, így ha szükséges, a város további hitelhez juthat.

A fejlesztési területen fennálló hiteltartozásaink hosszú lejáratúak, kedvezményes kamatozásúak, melyek törlesztése nem okozhat gondot. A működési hiányunkat ebben az évben már nem növelhetjük, és megteremtjük annak a feltételét, hogy a következő években drasztikusan csökkentsük azt. Nagyon szomorú döntést kellett hoznunk azzal is, hogy köztisztviselőink, közalkalmazotti dolgozóink csak minimális béren kívüli juttatásban részesülhetnek. Ez elsősorban a munkahelyi étkeztetés támogatásában valósul meg.

A költségvetés elfogadása előtt az előírt egyeztetéseket lefolytattuk, minden intézmény vezetése elfogadta azt, így bízom benne, hogy ennek végrehajtása problémamentes lesz.

Tisztelt Olvasók!

A költségvetésről még annyit, hogy február 18-án a Szolnok Többcélú Kistérségi Társulás is elfogadta idei költségvetését. Örömmel mondhatom, hogy a Zagyva Menti Integrált Központ – amely településünkön is ellátja a szociális alapfeladatokat –, nem számol ebben az évben hiánnyal, így önkormányzatunknak nem kell plusztámogatást biztosítani a feladatellátáshoz. Ezúton is szeretném megköszönni az intézmény igazgatójának, Farkas Józsefné Erikának és munkatársainak, hogy mint eddig minden esetben, ebben az évben is igen racionális gazdálkodást folytatnak, tehermentesítve Újszász Város Önkormányzatát.

Tisztelt Olvasók!

A decemberi szemétszállítási díj elfogadásával és az Újszászon új elszámolási rendszer bevezetésével kapcsolatosan számtalan levelet, észrevételt kaptam. Februári testületi ülésünkön döntöttünk egy olyan támogatási rendszerről, amelyet a város költségvetése elbír, és viszonylag nagyszámú idős, és szociálisan hátrányos helyzetű családon segít a díj megfizetésében. Arról döntöttünk, hogy aki lakásfenntartási támogatásban részesül, az havi 1000 forint támogatást kap természetben. Vagyis a támogatást közvetlenül a szolgáltatónak juttatjuk el. Ugyanígy kedvezményben részesülnek a 70 éven felüli egyedülállók, vagy 75 éven felüli házaspárok is, amennyiben jövedelmi viszonyuk indokolja. A feltétel a minimál nyugdíj 250 %-a, ami azt jelenti, hogy az egy személyre jutó jövedelem nem magasabb, mint 71 250 Ft. E két támogatott kör várhatóan több mint 500 családot érinthet városunkban. Az önkormányzat 6-7 millió forint támogatási összeget vállalt fel ezzel a megoldással.

Tisztelt Olvasók!

Március 1-jétől újra beindult – bár más módon – a közmunka program. Újszász városa a Munkaügyi Központ normatívája alapján 7 dolgozót alkalmazhat 8 órában december 31-ig, akik jelen pillanatban munkanélküliek. A kiválasztás a Munkaügyi Központ joga volt, így a személyek megválasztásában nem volt szerepünk. További közmunka bevonásra kerül sor kéthavonta 30 fő számára, napi 4 órai munkával. Az alkalmazotti létszám döntő része intézményeinkben fog dolgozni, két 8 fős brigád pedig a közterületek rendbetételét végzi (útkarbantartás, belvízcsatorna karbantartás).

Molnár Péter
polgármester

 

Újszász 2016©