Tisztelettel meghívjuk egyesületünk tagságát, tiszteletbeli tagjait és kiskorú tagjainak képviselőit az Újszászi 4 H Egyesület éves, és esedékes tisztújító Közgyűlésére.

Közgyűlés időpontja: 2014.05.26. 17:00 óra

Közgyűlés helye: Városi Művelődési Ház (zsibongó)

Levezető elnök: elnökségi tag

Témája:

 • 2013. évi mérleg, pénzügyi és szakmai beszámoló ismertetése, elfogadása
  Előadó: egyesület elnöke
 • Az egységbe szerkesztett Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetése, megvitatása, elfogadása.
  Előadó: egyesület alelnöke
 • Jelölő bizottság beszámolója
  Előadó: jelelő bizottság elnöke
 • Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  Elnökség és tisztségviselők megválasztása.
  Szavazatszámláló bizottság elnöke

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Alapszabályunk értelmében, amennyiben a tagok és a kiskorú tagokat képviselők 50%-a és + 1 fő a Közgyűlés meghirdetett időpontban nem jelenik meg, a Közgyűlés adott napon újra összehívható.

Ennek értelmében az Ismételt Közgyűlésre 2104.05.26. 17:30 tisztelettel meghívom.

A napirendi pontok megtartásával, a jelenlévők létszámától függetlenül a Közgyűlés résztvevői jogosultak a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására, az elnökség előírás szerinti megválasztására.

Tájékoztatom az egyesület tagságát, hogy az eddigi ajánlások szerint az elnökség tagság jelöltjei:

 • Berényiné Bencsik Erzsébet
 • Bogárné Simon Klára
 • Fehér János
 • Szacskó József
 • Szabóné Balogh Etelka

További jelölések megtehetők a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címen és a MŰV ház irodájában, valamint a közgyűlésen a jelölt elfogadó nyilatkozatával.

Az elfogadó nyilatkozat letölthető:

 

Tisztelettel hívunk, várunk minden érintetett és érdeklődőt az elnökség nevében:

Újszász, 2014. 05. 16.

Szabóné Balogh Etelka
az egyesület elnöke

 

 

Az Együtt Újszászért Egyesület 2014. március 3-án tartotta meg a 2013. évet lezáró közgyűlését, ahol az alábbiak hangzottak el.

Az egyesület első nagyszabású megmozdulása a 2013 nyarán szervezett háromnapos napközis tábor volt, közel húsz hátrányos helyzetű gyermek számára ingyenes részvétellel. Kicsit tartottunk attól, hogyan fog sikerülni ez a művelődési házban (ugyanis az előző években a Parkerdő, Jászboldogháza volt a helyszín), de kellemesen csalódtunk, mert köszönhetően Fehérné Szekeres Zsuzsa és Némethné Varga Edit találékonyságának, minden zökkenőmentesen sikerült. A programok igen változatosak voltak, melyeket Vígh Lászlóné, Csajbókné Nyári Erzsébet, Nagy Jánosné óvónéni, Balogh Regina, Tarcsáné Varga Edit, Fehér János, az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai és a szolnoki kézműves-tanár házaspár irányítottak. De nem szabad megfeledkezni Molnár Dezsőné, Bodnárné Szabó Gabriella részvételéről sem, akik a gyermekek étkeztetéséről, a foglalkozásokhoz szükséges eszközökről intézkedtek, az anyagiakról folyamatosan gondoskodtak. A résztvevők számára emlékezetes volt a rákóczifalvai buszos kirándulás, de felejthetetlen volt a Kaló Róbertéknál készült kemencés lángos, „megtűzdelve” Pap Szilvia – Sulyok Marianna táncházával. Az ínyencségeket Kaló Károlyné Gabika, Nagyné Marika készítette, míg a kemencében a tüzet szította Nagy János és Kaló Róbert.

Ezek után nagy szervezés következett Bodnárné Szabó Gabriella részéről a Sopron–Bécsbe tervezett kirándulás létrejötte érdekében, amiben nagy segítséget nyújtott Fehérné Szekeres Zsuzsa, Deák Imréné, Rózsa Imréné és végül, de nem utolsósorban Rózsa György, a gimnázium igazgatója, akitől kölcsön vehettük a német nyelvet oktató Gyimesiné Drinóczi Antónia tanárnőt. ő segített a kirándulóknak Bécsben tájékozódni, a várost bemutatni, ügyes-bajos dolgainkat megoldani. A kirándulás önköltséges volt.

Sopronban egy kollégiumban laktunk. A várost egy városnéző kisvonattal, idegenvezetővel jártuk körbe, majd következett egy belvárosi nevezetességekkel való ismerkedés – szintén idegenvezetővel. A sűrű program után esőben gyalogoltunk vacsorázni, ami azért említésre méltó, mert többen nem készültek erre, és bizony átázva-fázva érkeztek vissza szálláshelyükre. Bécs csodálatos, Schönbrunn még jobban tetszett a résztvevőknek. Mivel a kirándulás csak kétnapos volt, így nem tudtunk mindenütt annyi időt tölteni, mint szerettünk volna, de ez az út felkelthette a vágyat arra, hogy visszatérjen – aki alaposabban meg akar csodálni mindent – akár a családjával, ismerőseivel.

Időközben elkezdődött illetve folytatódott a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás megnyert összegének (4 811 580 Ft) felhasználása, melyet „Közösségi összefogás erősítésének támogatása", célterületére kaptuk. Ez a klubélet színteréül szolgáló épület (Hosszú iskola) korszerűsítését jelenti, ahol szükség volt a vizesblokk felújítására. Ezzel a fejlesztéssel közelebb kerülhetnek egymáshoz a civil szervezetek és az érdeklődő lakosok, erősödhet a közösségi összefogás. A projekt céljainak eléréséhez egyesületünk együttműködési megállapodást kötött Újszász Város Önkormányzatával, a városban működő civil szervezetek többségével, a Szent István tér 4. sz. alatti épület korszerűsítésére, ismeretterjesztő előadások megtartására és egészségnap keretében preventív szűrővizsgálatok megtartására. Az épület tervezett felújítása után rohammunkában kezdődött meg a projekt második fontos céljának, a „Közösen Újszászért, településünk lakóiért” egészségnap szervezése, 2013. december 7-i dátummal. Programok, szűrővizsgálatok, preventív és nem népegészségügyi szűrővizsgálatok a településen gyakoribbá vált betegségekre; ismeretterjesztő előadás mozgásszervi megbetegedések megelőzésének lehetőségei; gyógytorna gyakorlatok. Nagyon sok résztvevője volt a mozgásszervi, a lábelváltozás szűrésnek, a lábelváltozás korrekciónak. Itt többen is részt vettek, mint amennyi főre a projekt tervezett, de mindenki megkapta a szükséges ellátást. A pályázatban e tevékenységre megnyert összeg feletti részt Kaló Istvánné alpolgármester asszony és a ROCKPLAN Kft. támogatásából finanszíroztuk, amit hálásan köszönünk. A program befejezése pedig „Mozgással az egészségért” címmel záródott, amivel a Liliom Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai lepték meg a résztvevőket, ami hatalmas sikert aratott. Köszönjük!

Úgy gondoljuk, hogy a LEADER pályázatunk ezen szakasza sikeresen lezárult. Köszönet ezért a városi önkormányzatnak, Molnár Péter polgármesternek, Kaló Istvánné alpolgármesternek, Lázár Imréné, az Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének, és mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak az Együtt Újszászért Egyesületnek, hogy megvalósulhasson ez a projekt. Külön kell még megemlítenem, hogy az egész pályázat lebonyolításában leírhatatlan segítséget nyújtott Fehér Judit önkormányzati alkalmazott, aki figyelemmel kísérte a projekt minden mozzanatát, és szükség szerint intézkedett is. A magam és az egyesület nevében is köszönöm fiatalos lendületét, hozzáállását.

A projekt pénzügyi elszámolása 2013 decemberében megtörtént, és ha ezt elfogadják, akkor rövidesen a takarékszövetkezettől felvett hitelünk is rendeződni fog.

2013 decemberében sokadszorra újból megismétlődött a „Mikulás házhoz megy” program. Hat családnak 15 gyermeke kapott ajándékot, mikuláscsomagot. Ebben az akcióban részt vettek: Molnár Dezsőné, Vígh Lászlóné, Nagyné Marika óvónéni, Battyányi Józsefné, Szeremeta Gábor és neje, valamint „öreg” Mikulásunk, Nagy Máté.

Egyesületünk támogatásban részesítette a Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítványt, a Magyar Lábtoll-labda Szövetséget, a magányosok karácsonyát, az egészségnapot, a hátrányos helyzetű gyermekek napközis táborát (3 nap), a „Mikulás házhoz megy” programot.

Köszönöm a vezetőség helytálló munkáját, a tagság aktív részvételét, és mindazok segítőkészségét, akik segítették az Együtt Újszászért Egyesületet abban, hogy kitűzött céljaiknak meg tudjanak felelni.

Bodnárné Szabó Gabriella
elnök

 

 

Nyílt nap

 

Április 12-én Nyílt Nap keretében történt a felújított piac avatása. Avató beszédet Farkas István, a Piaccsarnok Kft. ügyvezetője mondott.

„Nagyon sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a PIACCSARNOK KFT NYÍLT NAPJÁN. Külön köszöntöm Újszász Város polgármesterét és városunk képviselőtestületének tagjait.

El kell, hogy mondjam: a protokoll és a reprezentálás nem áll túlságosan közel hozzám, azonban egy cég vezetőjének esetenként vannak elkerülhetetlen feladatai. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban egy történeti áttekintést adjak önöknek.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

A PIACCSARNOK Kft. 2004-ben alakult, ennek éppen 10 esztendeje. Kezdetben grandiózus terveket szövögettünk, több száz négyzetméternyi fedett, fűthető piaccsarnokot szerettünk volna építeni. Minden évben arra vártunk, hátha megszán bennünket a JÓISTEN, és különösebb befektetés nélkül meg tudjuk valósítani tervünket.

Aztán szép lassan, véleményem szerint túlságosan is lassan rájöttünk, hogy ennek igen kicsi az esélye. A forráshiányon túl azt is felismertük, hogy egy ilyen csarnok működtetése sem megoldható feladat, a heti két alkalom a működési költségeket sem fedezné. 2010-ben a sok helyben toporgást megelégelve, a társaság néhány tagja eladta részesedését a cégben, és az akkori ügyvezető is megvált tőlünk.

Az elmúlt néhány évben szerényebb elképzelésekkel folyamatosan nézegettük a pályázati lehetőségeket, mígnem elérkezett 2013. Ekkor a Piaccsarnok Kft. a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása kapcsán, 2013. július 1-én, „Piac felújítás Újszászon” címmel nyújtott be pályázatot.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. november 4-i pályázatnak helyt adó határozatával a pályázat megvalósítása megkezdődött 2013. november 13-án.

Az árajánlatokat begyűjtöttük, értékeltük és megkötöttük a Vállalkozási Szerződéseket a generál kivitelezővel, a Ferro-Land Kft-vel és a műszaki ellenőrrel (Cremona Mérnöki Iroda Kft. - Cseresznyés István).

A projekt megvalósítása során megtörtént a piac teljes területének térburkolattal való lefedése, 3 db fedett, oldalról nyitott árusítóhely létesítése, egy forgalomterelő oszlopsor kialakítása, valamint 8 db fix kerékpártároló elhelyezése.

 

Képtár

Fotó: Farkas István

 

A generál kivitelező és az alvállalkozók kiválasztásánál az áron túl fontos szempont volt az is, hogy a munkák zömét helyi vállalkozások végezzék.

A több, mint 1.300 m2 térkő lerakását a CSAZO Team Kft, a gépi munkákat Gajdos István végezte.

A 32 férőhelyes kerékpártárolókat, a 46 db határoló oszlopot, a több mint 40 m2 fedett árusítóhelyet (3 db) a generál kivitelező Ferro-Land Kft. készítette.

Ezzel a beruházással nemcsak a piac került méltó körülmények közé, hanem lehetővé válik a különböző városi és egyéb rendezvények kulturált megtartása is.

Végül szeretném megköszönni minden építésben, kivitelezésben és finanszírozásban résztvevőnek a munkáját, a megjelenteknek a megtisztelő érdeklődést és egyben kívánom azt, hogy a megújult piactér szolgálja sok-sok éven át az újszászi igényeket”.

 

 

 

 

„Szenvedélymentesen az egészségért”
TÁMOP-6.1.2-11/1-1546
Megújulás Alkoholizmus Ellenes Klub

Oktató sorozat 7.

 

 

Pályázati támogatást nyert az Újszászon működő „Megújulás” Alkoholizmus Ellenes Klub. A megvalósuló „Szenvedélymentesen az egészségért” program keretében tematikus klubfoglalkozásokat tartanak. A soron következő foglalkozás témája az egészséges életmód, a helyes táplálkozás.

Az egészségtelen életmód és elhízás számos megbetegedés talaja. Az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, emelkedett vérzsírszint- és húgysavértékek együttesen az érelmeszesedés rizikófaktorai. A betegségek megismerése, okainak tisztázása, segít az elhatározásban, mely a sikeres életmódváltás alapja lehet.

Egészséges táplálkozásnál figyelni kell a sav-bázis egyensúlyra, hiszen a savas táplálkozás a szervezetben savanyú anyagcsereterméket halmoz föl, ami számos betegség táptalaja.

 

Savképző ételek (kerülendő)

Összes húsfélék, hal, szárnyas, kolbászfélék, belsőségek, állati zsír, vaj, keményített növényi zsiradék, finomított olaj , diófélék, hüvelyesek, hántolt gabonafélék, minden fehér cukorral és fehér liszttel készült étel, sütemények, tészták, pasztörizált tej, tejtermékek, tojás és tojásos ételek, alkohol, kávé, ecet és ecetes ételek, csokoládé, kakaó, szénsavas italok.

Amennyiben túl nagy mennyiségű savas anyag rakódik le, akkor különféle betegségek fejlődnek ki. A ma szokásos táplálkozás a sav-bázis egyensúlyt erősen savas irányba tolja el. Az egészséges táplálkozás érdekében ezért túlnyomóan bázisképző élelmiszerek fogyasztását javasolják.

 

Bázisképző ételek (fogyasztandó)

Minden zöldségféle, zöld levelek, gyökérfélék, hagyma, burgonya, csicsóka, uborka, tök, káposztafélék, gesztenye, füge, fűszernövények, hántolatlan gabonák, mazsola, zöldséglevek, lúgos ásványvizek, csírák, búzakorpa, sörélesztő.

Nagyon sok betegség a savi mérgezésen alapul. Az elsavasodás következménye a mészhiány is, mivel a felesleges savak közömbösítésére a szervezet a csontokból, a fogakból, a szövetekből vonja ki a kalciumot. Ennek nem csak csonttörékenység, csontritkulás, csontfájdalmak és fogromlás a következménye, hanem idegfájdalmak és ideggyulladások, gyakori fertőző és gyulladásos megbetegedések is.

 

 

 

 

A Fekete József Kertbarát Kör tagjai önkéntes munkával segítették a városháza előtti park tavaszi karbantartását
(Fotó: Fehér Judit)

 

Március 15-én, nemzeti ünnepünk napján tartotta meg polgárőr egyesületünk az előző évről szóló beszámoló közgyűlését, melyen a tagság 70 %-a megjelent.

Egyperces felállással tisztelegtünk volt polgárőrtársunk, Deák Kálmán emlékének, aki az alapító tagok közül való, és hirtelen bekövetkezett haláláig aktív tagja volt egyesületünknek.

Ezt követően Kolozsi Ferenc elnök megtartotta az egyesület múlt évi tevékenységéről beszámolóját, kiemelve a térfigyelő kamera rendszer kiépítését és üzembe helyezését városunkban. Ennek a pályázatnak a lebonyolításában többek között nagy szerepe volt Papp Gábor önkormányzati dolgozónak. Köszönjük neki és mindenki más érintettnek is az elvégzett munkáját.

A járőrözéshez használt polgárőr gépkocsi fenntartása, üzemeltetése nagyon költséges. Szeretnénk támogatókat keresni, akik anyagi segítséget nyújtanának egy használt, de jó állapotú és kisebb költséggel üzemelő gépjármű beszerzéséhez.

Molnár Péter polgármester megköszönte a polgárőrök munkáját. Ehhez kapcsolódva az elmúlt évben, években kimagasló teljesítményért 10 fő polgárőr anyagi juttatást is kapott Erzsébet utalvány formájában. Biztatást kaptunk annak érdekében is, hogy az előirányzott önkormányzati támogatáson felül további anyagi segítséget kapjon az egyesület.

Juhász Tibor városi rendőrparancsnok hozzászólásában kiemelte, hogy a polgárőrök és rendőrök együttműködésének megerősödését tapasztalja. Az utóbbi évben csökkent a bűncselekmények száma városunkban.

Ezek után Vágó Erzsébet polgárőr, az egyesület könyvelője ismertette a 2013. évi pénzügyi beszámolót. Bemutatásra került az egyesület vagyona, a múlt év eredményessége. A számszaki beszámolón túl megköszönte a támogatásokat, felajánlásokat, hiszen a polgárőrség csak ebből tudja működését biztosítani. Elsősorban Újszász Város Önkormányzata, OPSZ megyei Szövetsége, Újszász Város Közbiztonságáért Alapítvány, Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint több személyi felajánlást is köszönettel vettünk.

A közgyűlés a beszámolókat elfogadta.

Mivel a vezetőség mandátuma lejárt, a tagság megválasztotta a következő négy évre az új elnökséget, és az ellenőrzési bizottság tagjait. Az elnök személyére Kolozsi Ferenc további négy évre ismét bizalmat kapott a tagságtól. Fodor Gábor elnökhelyettes, korára való tekintettel lemondott a mostani jelölésről. Ezúton is köszönetet mondunk az eddigi lelkiismeretes munkájáért, jó egészséget kívánunk a további polgárőri szolgálathoz.

Bízva abban, hogy a lakosok nagy része hasznosnak tartja a polgárőrök önkéntes munkáját, így szeretnénk kérésünkkel feléjük is fordulni. Bármilyen összegű felajánlás segítség az egyesület működéséhez. Felajánlást be lehet fizetni az Újszász és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett:

70300053-10020676 számlánkra.

Az is nagy segítséget jelent, ha valaki az adója 1 %-át ajánlja fel egyesületünk részére. A Városi Polgárőr Egyesület adószáma: 18830376-1-16.

Az éves munka zárásaként a polgárőrök (férj, feleség kíséretében) a Szász étteremben találkoztak egy finom vacsorára, beszélgetésre és szórakozásra. Volt minden, zene, tánc, tombola! Sok-sok tombolatárgy gyűlt össze, amit nagyon köszönünk minden felajánlónak:

Benyus Barkácsbolt

Borsodiné Varga Zsuzsanna

Egyed József

Eszes János

Fecske Tüzép

Fecske Vendéglő

Szent István Gyógyszertár

Hajdú Sándorné

Haldiszkont

Hegedűs Jánosné

Hajdú Gyula

Kaló Pál

Kertész László (Mester Áruház)

Krassóiné Gyüre Rozália

Lázár Richárd

Molnár Péter polgármester

Mini ABC

Mérész Zoltán

Nagy Gáborné

Paplanos Tibor

Rátóti Pál

Sebők Beáta

Siposné Kertész Ildikó

Tenczer Tibor

Szabó János

Tárház

UFO Üzletház

Uránia Pizza

Vasúti CBA

és polgárőrök!

Polgárőrség vezetősége

 

Az egyesület tagsága

 

Beszámoló a gazdálkodásról

 

Újszász 2016©