A novemberi nagyrendezvényünkön ígéretet kaptunk arra, hogy csoportunk további működéséhez minden támogatást megkapunk, erre Kaló Istvánné alpolgármester asszony és Farkas Józsefné, a Zagyva menti Integrált Központ igazgatója vállalt garanciát. Ezért a január 22-én megtartott összejövetelünket igen nagy érdeklődés kísérte. Köszönthettük körünkben dr. Urbán Szabó Bélát, egyesületünk elnökét, Simon Jánosné titkárt, Kaló Istvánné alpolgármestert, Farkas Józsefné igazgatót és Molnár Sándort, a Vasutas Nyugdíjas alapszervezet elnökét.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából először Dienes András mondott verset.

Kaló Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a jelenleg 110-120 fős tagság nagyon sokat kapott az egyesületen keresztül, a lakás akadálymentesítési támogatások, gépjárműszerzési támogatások igénybevételével, más egyéb ügyintézéshez szükséges jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatók, gyógyászati segédeszköz bemutatók megtartásával.

A csoport a város egyik legrégebbi, legnagyobb létszámú civil szervezete, melyre az önkormányzat is mindig számított. Azonban az önkormányzat is mindig támogatta a lehető legtermészetesebb módon, és érdekünk, hogy a csoport működni tudjon. Várhatóan a 2015. évi költségvetésből is támogatjuk a csoportot, hogy céljait végre tudja hajtani, lehet kirándulni, rendezvényeket tartani. Elsősorban a jogi háttérrel rendelkező civil szervezeteket tudjuk támogatni. Amikor szóba került a csoport megszűnése, azt mondtam, védnökséget vállalok fölötte, amellett is, hogy tagja vagyok az egyesületnek. Akár egyesület, akár csoport, akár klub akkor működik, ha van vezetője, van, aki összefogja, és szívvel-lélekkel csinálja. Farkas Józsefné Erikával beszélgetve megértettük, hogy elfáradt a vezetőség, rájöttünk, hogy segítségre van szükség ahhoz, hogy továbbra is működjön a csoport. Azt gondolom, Ulviczkiné Magdikát oly módon sikerült meggyőzni, hogy maradjon a közösségnek a vezetője, hogy felvállaltuk, hogy ehhez minden segítséget megadunk. A csoport nagyon sokat tud nyújtani tagjainak, akkor, ha együtt tud maradni.

Farkas Józsefné örült, hogy sokan megjelentek, hiszen mindenkinek érdeke, hogy valahová tartozzon, hasznos információkhoz jusson. Szükség van a segítségre, a vezetőség támogatására, amit fel tudunk ajánlani. A Családsegítő Szolgálat ügyfélszolgálata rendelkezésre áll, jöjjenek hozzánk, segítünk, amiben tudunk. A csoportvezetővel szeretném tartani a kapcsolatot, ha valamilyen pályázatot írnak ki. Éppen most lehet jelentkezni az Erzsébet program keretében üdülési és gyógyfürdő pályázatokra. A családsegítő szolgálatnál szívesen állunk rendelkezésre. Szervezési feladatokat is felvállalunk, akár megkeresni embereket, akik nem tudják az ügyeiket intézni, akár az elmaradt tagdíjak beszedésében is tudunk segíteni, még levélkihordásban is. A családsegítő szolgálathoz is be lehet hozni a tagsági könyvet érvényesítés céljából, ügyfélfogadási időben.

A szociális ellátások kapcsán lesznek változások, erről a jövő hónapban tudok tájékoztatást adni.

Szívügyem az egyesület sorsa, bíztam benne, hogy nem fog megszűnni.

Dr. Urbán Szabó Béla elnök szeretettel üdvözölte a megjelenteket, boldog új évet kívánva. Általában nagyon nehéz civil szervezetet működtetni, főleg, ha kisebb településekről van szó. Bennünket nem kiemelten segítenek, támogatnak, éppen megtűrnek bennünket, vagy jobb volna, ha nem lennénk, majdnem ilyen a hozzáállás a jelenlegi kormány részéről a civil szervezetek jelentős részét illetően.

Minden nehézség ellenére „áll még Déva vára”, ezt az időszakot is át tudtuk vészelni. Tapasztaljuk azt is, hogy a csoportjainknak is egyre nehezebb, az önkormányzatok túlnyomó többsége egyre nehezebben tudja támogatni működésüket. Ha az újszászi önkormányzat segíti a csoport működését, annak nagyon kell örülni. Itt az alpolgármester asszony utalt rá, miért fontos, hogy közösségben legyen ez a társadalmi csoport. Ennek az előnye, hogy legyen meg a közösségi érzés, hogy tartoznak valahová. Egyesületünk és az országos szövetség szempontjából is fontos, hogy amikor egy-egy kérdésben tárgyalnak a politikai döntéshozókkal, nem mindegy, hány emberre tudnak hivatkozni, amikor az álláspontjukat elmondják.

Ettől az évtől a települési szociális kérdéseknek az intézése gyökeresen megváltozik. Február végéig kell megalkotni a települési önkormányzatoknak a helyi szociális rendeletét, amelyen keresztül a helyi szociális kérdéseknek a rendezése történik, a szociális segélyektől kezdve az egyéb szociális jellegű támogatásokig bezárólag. Ebbe a rendszerbe nagyon nehéz lesz bekerülni.

A helyi csoporton belül, akik ismerik egymást, jelzőrendszerszerűen is tudnak működni. Ily módon az önkormányzatok illetve a szolgáltatást nyújtó szervezetek tudomást szereznek arról, kit kell elérni, ebben tesz jószolgálati tevékenységet a csoport működése.

Magdika régi harcos a csoportvezetői funkcióban, szeretném, ha tovább vinné a csoportot. Sajnos, a mi tagságunk is szép lassan elöregedő félben van. Nem nagyon tolonganak az emberek, hogy ilyen kötelezettséget felvállaljanak, fiatalabbak pedig nincsenek.

A csoportok működése szempontjából a tagnyilvántartással mindig gond volt, és lesz is, naprakészen, pontosan a nyilvántartást vezetni gyakorlatilag nem lehet.

Köszönöm az önkormányzat részéről az alpolgármester asszony szavait, emberileg elkötelezte magát illetve a testületet Önök felé azzal, hogy a jövőben is kész az önkormányzat segíteni és támogatni a csoport működését. Ezt becsüljék meg. Ma 42 csoport működik a megyében, és kb. 40 %-uk kap az önkormányzattól valamilyen támogatást akár természetben, akár anyagi formában. De van olyan önkormányzat, ahol bérleti díjat kérnek helyiség használatért.

Bakó Lászlóné kért szót, hogy az elmúlt 15 éves munkájáról beszámoljon. Felvetette az ellenőrző bizottsági tagsága alatt felmerült hibákat, az egyesület 2014. évi küldöttközgyűlésére készített anyagban kifogásolta a mérleg adatokat. Szóvá tette az egyesület veszteséges gazdálkodását.

Dr. Urbán Szabó Béla reagált a felvetésekre.

Amilyen problémákkal küzdünk, arról nem én, és nem az egyesület tehet. Országosan sok feladatot elvettek az egyesületektől és az emberektől, kormányzati intézkedések következtében. A MEOSZ-ban tisztújító küldöttgyűlés lesz, és nem az a cél, hogy a megyei egyesületek megszűnjenek, és kis egyesületek csatlakozzanak az országos szervezethez. A magunk lehetőségei szerint megpróbálunk összefogni.

Kolozsi Ferenc a tagdíjjal kapcsolatos kérdést tett fel, miért nem maradhat a tagdíj a csoportnál.

Dr. Urbán Szabó Béla elmondta, hogy a regisztrált tagok 20 %-a fizet tagdíjat. A tagdíj összegét és a csoportoknak visszaadott összeget a küldöttgyűlés szavazza meg.

Kaló Istvánné felajánlotta, hogy az évente befizetett tagdíj összegéhez saját tiszteletdíjából hozzájárul. Tiszteletdíjából rendszeresen támogat civil szervezeteket.

Ezután ismét feltettük a kérdést a vezetőség tagjainak, hogy a további munkában részt kívánnak-e venni. Bakó Lászlóné és Dienes András nem vállalták a további munkát. Bálint Ferencné továbbra is bizalmi marad, segítőnek jelentkezett Cser Lászlóné és Szűcs Jenőné. A csoport vezetője Ulviczki Józsefné marad.

A csoport működésével kapcsolatban feltettük a kérdést, milyen formában működjön tovább. Javaslat az volt, hogy a jelenlegi formájában maradjon egy évig. A jelenlévők egy tartózkodással megszavazták a csoport egyesülethez való tartozását.

Köszönjük Cser Lászlóné szíves támogatását.

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. február 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. A napirendek fontosságára való tekintettel szeretettel várjuk csoportunk tagjait.

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

Kaló Istvánné alpolgármester volt a vendége a sorstársaknak

 

Simon Jánosné egyesületi titkár is köszöntötte az újszásziakat

 

Az egyesület tagjai

 

 

 

 

Bajnokság 3.

 

Január 12-én bajnoksággal kezdték a 2015-ös évet az Újszászi 4H Egyesület TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0648 számú pályázatának fenntartási szakaszában résztvevők. A kertvárosi óvoda tornatermében Sellerné Földi Erika óvó néni vezetésével házfoglalóval (a gyerekeknek az egyre fogyó karikákat kellett elfoglalniuk) melegítettek a lelkes résztvevők. A győztesek, Kozma Ricsi és Bata Márk alakították meg a sorversenyben részt vevő Oroszlánok, ill. a Vadmacskák csapatát. A sorversenyben a tornapadokon mutathatták meg ügyességüket a gyerekek. Kezdésként sétálni kellett a tornapadokon, utána babzsákot kellett a fejtetőn egyensúlyozni, majd különféle kúszások, mászások következtek. A befejező gyakorlatok során a padon és a pad felett végrehajtott ugrások nehezítették az előrehaladást.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

 

 

 

 

2014. november 20-án tartotta csoportunk záró rendezvényét a Szász Vendégházban.

Mint a csoport vezetője, köszöntöttem kedves tagjainkat, meghívott és megjelent vendégeinket; Molnár Péter polgármestert és kedves feleségét, Kaló Istvánné alpolgármester asszonyt és kedves férjét, Zana Ignácnét, a polgármesteri hivatal munkatársát, Farkas Józsefnét, a Zagyva Menti Integrált Központ igazgatóját, Papp Sándornét, az idősek nappali ellátása munkatársát, Molnár Sándort, a Vasutas Nyugdíjas alapszervezet elnökét.

 

Ulviczki Józsefné
(Fotó: Krassóiné Gyüre Rozália)

 

A zenét a Szomszédok duó (Nózsi Sándor, Halgat László) szolgáltatta.

Felállva, néma főhajtással emlékeztünk elhunyt sorstársainkra, majd megfogtuk egymás kezét, és közösen elénekeltük a Szeressük egymást gyerekek c. dalt.

Rövid műsorunkban Fábián Ferencné és Dienes András olvasott fel két-két verset.

Részlet a csoport 15 éves munkájáról szóló beszámolóból:

„Tartottunk különféle bemutatókat, szerveztünk szakmai napokat, szavalóversenyt, vetélkedőket, hallhattunk a rendőrség munkatársaitól figyelemfelhívó ismertetőt a trükkös tolvajokról, tájékoztatókat Molnár Péter polgármestertől a város helyzetéről, Zana Ignácnétól, a polgármesteri a hivatalban igényelhető különféle támogatásokról, Farkas Józsefnétől a szociális támogatási formákról, Molnár Sándortól a vasutas és nem vasutas nyugdíjasokat érintő különféle rendeletekről.

Rendszeresen megünnepeltük a nőnapot, anyák napját, idősek világnapját, de farsangi ünnepséget is tartottunk már.

Az éves kirándulások alkalmával nagyon sok helyre ellátogattunk. Emlékezetes marad a 2005-ben megszervezett „hárombuszos” kirándulás, amikor Budapesten a Parlamentbe látogattunk. De voltunk Tiszakürtön, Tápiószelén–Tápiószentmártonban, Szarvason, Gyulán, Cserkeszőlőn, Gyöngyösön, Mezőkövesden, Parád–Parádfürdőn, Bükkszéken, Szilvásváradon, Szolnokon, Martfűn, Túrkevén, Kisújszálláson, Karcagon, Berekfürdőn, és idén Bogácson és a Szépasszonyvölgyben.”

Örülök, hogy sok embernek tudtunk segíteni a tizenöt év alatt. Barátságok szövődtek, kialakult egy „törzsgárda”, akik rendszeresen jöttek kirándulásra, összejövetelekre. Sajnálom, hogy sokan nem éltek ezzel a lehetőséggel. Pedig szerettem volna elérni, hogy minél többen kimozduljanak otthonról.

Megköszönöm a vezetőség tagjainak, Bakó Lászlóné Margitkának, Bálint Ferencné Veronkának, Dienes Andrásné Marikának, és Dienes Andrásnak a nem kis munkáját, szervezőmunkákban való részvételét, és az év közben az összejövetelek lebonyolításában segítőknek a munkáját, az adományozók jószándékát, süteményt sütő tagjaink fáradozását.

Végül, de nem utolsósorban megköszönöm az önkormányzat, ill. Molnár Péter polgármester anyagi támogatását, a családsegítő szolgálat munkatársai, a művelődési ház munkatársai segítségét.

A Gyógycipő Kft. ügyvezető igazgatójának, Ulviczki Ferencnének külön megköszönöm az együttműködését, a sorstársak segítését, a gyógyászati segédeszközök hozzáférhetőségéhez való ismertetőit, a rehabilitációs szakorvosokkal megtartott tájékoztatóit, és a rengeteg tombolatárgyat, amit az évek alatt felajánlott csoportunk számára.

A Szász Vendégház vezetőjének, Bálint Ferencnek és munkatársainak köszönjük az évek óta tartó segítségét, a figyelmes kiszolgálást. Végül Paul Fleming: Ne csüggedj! című versét mondtam el. Vendégeink hozzászólásaikban elismerték a csoport munkáját, a város életében betöltött szerepét. Megköszönték a befektetett energiát, fáradságot. Megállapították, hogy a csoport munkájára igény van, hiszen nagyon sok a magányos, rászoruló embertársunk. Ezért az önkormányzat a csoport további működéséhez minden segítséget megad.

A finom vacsora elfogyasztása után sokan táncra perdültek, majd a tombolahúzás izgalmai következtek. A rendezvény végeztével mindenki elégedetten távozott.

Megköszönjük támogatóink segítségét, a finom süteményeket, és a rengeteg tombolatárgyat:

Ágotai Imréné, Bálint Ferencné, Balogh Erzsébet, Balogh László, Battyányi Józsefné, Bíró Mihályné, Cser Lászlóné, Dienes András, Dienes Andrásné, Fábián Ferencné, Farkas Józsefné, Garai István, Garai Istvánné, Gere József, Geréné Magyar Mária, Gúti Istvánné, Hajdú Gyuláné, Herczeg Józsefné, Juhász Lászlóné, Juhászné Ulviczki Zsófia, Kaló István, Kaló Istvánné, Kanalas Péterné, Katona Károly, Kerepesi Józsefné, Kis-Czakó Lászlóné, Kolozsi Ferencné, Krassóiné Gyüre Rozália, Medgyes József, Medgyes Józsefné, Molnár József (Szászberek), Molnár Péter polgármester, Molnár Péterné, Molnár Sándor, Molnár Sándorné, Mucza Istvánné, Nagy Jánosné, Nagy Lászlóné, Ördög Ferencné, Papp Sándorné, Püsök Rozália, Sipos Pálné, Szabó Andrásné, Szabó Dávidné, Szabó Jánosné, Szabó Lajos, Szabó Lajosné, Szacskó József, Szacskó Józsefné, Szaszkó Elek, Szaszkó Elekné, Szóró Józsefné, Szőllősi Józsefné, Szűcs Jenőné, Tóth Jánosné, Varga Lajosné.

Ulviczki Józsefné

 

Újszász 2016©